Към дигиталното поколениеДата24.04.2017
Размер60.43 Kb.
Размер60.43 Kb.

В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

СЕ РАБОТИ ЗА АДАПТИРАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМАКЪМ ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ
От труда „Успоредни животописи” на древногръцкия историк Плутарх научаваме, че Александър Велики, владетелят на голяма част от тогавашния свят, е ценял знанието повече от императорската титла, повече от властта и завоеванията си. Ценял е знанието, защото очевидно е осъзнавал, че всичко друго се базира на него. Ценял го е до такава степен, че когато узнава, че учителят му, великият философ Аристотел, е издал съчинението „Физика”, му пише: „Учителю, Вие ми отнехте главното, с което се отличавах от другите – ЗНАНИЕТО, давайки достъп и на останалите до него!”. Въпреки дълбокото си уважение към философа, Александър Велики не му прощава до края на живота си…..

Днес, когато знанието е общодостъпно, се забелязва тенденция към намаляване на афинитета и стремежа към придобиване на това най-ценно богатство от страна на подрастващото поколение. Причините за това са няколко. Една от тях, вероятно, е именно общодостъпността на знанието – плодът, който можеш да откъснеш с едно протягане на ръка, не е особено привлекателна цел. Друга причина е разминаването между очакванията на дигиталното поколение и действителността в нашите училища – начални, средни и висши, по отношение на използваните в тях информационни и комуникационни технологии. Това поколение е „закърмено“ и израснало с тези технологии и, когато попадне в среда, където степента на тяхното използване не отговаря на очакванията му, то се демотивира и пренасочва вниманието и енергията си към други обекти и цели.

Ръководството на Русенския университет отдавна е идентифицирало този проблем и работи активно за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение, водено от съзнанието, че сега, когато „на един Google разстояние“ от нас се плиска безбрежен океан от информация, проблемът вече не е как да се запасим с повече "вода", а да научим студентите си как да откриват всред безбройното множество от песъчинки златните люспици на истинското знание и да ги превръщат в слитъци, с които да обогатяват себе си, националната и световната съкровищница.
Преди близо 15 години университетът инициира НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО. В тази програма се включиха почти всички висши училища и много институти на БАН. Благодарение разбирането и подкрепата на няколко правителства бяха реализирани проекти за създаване на:


  • Платформа за електронно обучение, пилотен уеб-базиран курс и пилотна виртуална лаборатория;

  • Виртуална катедра по компютинг „Джон Атанасов“;

  • Виртуален факултет по информационни и комуникационни технологии;

  • Национална мрежа от виртуални библиотеки;

  • Български виртуален университет (1).

В последния проект участваха 39 университета и 16 института на БАН. Първото самостоятелно звено на БВУ стана Виртуалният инфо-център за докторанти, информацията в който се използва от докторанти в цялата страна.

По тези проекти бяха оборудвани над 100 компютърни зали за електронно обучение, повиши се значително скоростта на връзката с Интернет.

Двама от шестте докторанти, защитили дисертации в областта на виртуалните образователни среди, получиха грамоти от Президента на Република България. Някои от тях са вече доценти и ръководят докторанти в същата научна област. В страната се заговори за „Русенска школа“ по иновационни образователни технологии.

По инициатива на Русенския университет започна ежегодното провеждане на национални семинари и международни конференции по електронно обучение, целта на които е обмен на добри практики и нови идеи в областта на виртуалните образователни среди (2).


През 2011 г. Министерството на образованието и науката възложи на Центъра за иновационни образователни технологии към Русенския университет разработването на КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 5 ГОДИНИ. А през 2013 експерти от университета бяха включени в работна група към МОН, която разработи КОНЦЕПЦИЯ ЗА АКТИВНО И ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014-2020 г.)
В края на 2014 г. приключи двугодишен проект на тема „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По този проект беше разработен нов вариант на платформата за електронно обучение на университета, над 200 преподаватели преминаха курс на обучение по иновационни образователни технологии, бяха създадени 310 уеб базирани курса и 7 виртуални лаборатории. 11 лекционни зали бяха оборудвани с IP камери, които бяха свързани чрез университетската мрежа към доставения по проекта стрийминг сървър със съответен софтуер, който предлага две основни възможности:

  • изнасяната в някоя от тези зали лекция да се гледа и слуша в реално време чрез всеки свързан с Интернет компютър;

  • лекцията да се запише в паметта на стрийминг сървъра и след това всеки студент да може да я гледа и слуша в удобно за него време и колкото пъти иска.

В същите зали бяха монтирани интерактивни ултракъсофокусни проектори, които превръщат обикновената бяла дъска в touch screen, т.е. в нещо познато и привично за свикналото с тази технология дигитално поколение. Интерактивната презентационна система позволява, традиционната лекция „лице в лице” да се направи много по-информативна и атрактивна. Монтираните в тези зали лаптопи ги превръщат в аудитории от типа „На лекция - с флашка“ (3).

Освен това, наличието на такава система в дадена зала е предпоставка за дистанционно изнасяне на лекции в реално време, при което преподавателят е, напр., в кабинета си в Русенския университет, а студентите – в оборудвана зала на филиала в Силистра или Разград. Използва се Skype в режим „Споделен екран“, при който всяка от двете страни вижда и чува другата, като последното става благодарение на вградения в проектора качествен говорител.

По проекта бяха доставени таблет-лаптопи за всички факултети и филиали с цел постепенно да започне преходът от електронно към мобилно обучение.

По същия проект беше създаден и виртуален ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, който обедини Центъра за иновационни образователни технологии, Центъра за дистанционно обучение, Центъра за продължаващо обучение и Центъра за информационно и компютърно обслужване. Това може да се разглежда като първа стъпка към „изграждането“ на РУСЕНСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ.

В изпълнението на този проекта участваха близо 300 преподаватели от всички катедри на университета.
През 2013 г. Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия класира на 1-во място проектното предложение на Русенския университет за създаване на четвърта по ред ЕВРОПЕЙСКА ТЕМАТИЧНА МРЕЖА в областта на компютинга. В мрежата са включени близо 70 университета и фирми от 35 европейски страни (4). Целта на международния консорциум е да предложи отговори на два важни за информационното общество въпроса:


  • какво да бъде бъдещото образование и обучение по компютинг;

  • как да се подпомага ученето по всяко време и на всяко място.

Варианти на тези отговори се обсъждат ежегодно на конференциите CompSysTech и e-Learning, които се организират от Русенския университет, но се провеждат в различни страни – България, Испания, Ирландия, Германия и т.н.

Една от основните задачи на консорциума е да разработи Европейска стратегическа рамка за образование и обучение по компютинг 2020.


През т.г. Русенският университет започна да предава натрупания опит в областта на иновационните образователни технологии на средните училища в града и региона. Първата лекция на тази тема беше изнесена пред директорите на училищата (5).
Дейността на Русенския университет, насочена към адаптиране на образователната система към дигиталното поколение, се базира на схващането, че електронното обучение не е алтернатива на традиционното. Тези две форми трябва да се преливат и допълват, като водещата роля на учителя, на преподавателя трябва да се запази и да се засилва. Но, с развитието на информационните и комуникационните технологии, ролята на иновационните образователни технологии и, в частност, на електронното обучение непрекъснато ще нараства, защото те предлагат възможност на ВСЕКИ да учи по ВСЯКО ВРЕМЕ и на ВСЯКО МЯСТО, с помощта на ВСЕКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ и с използване на ВСЯКО КРАЙНО УСТРОЙСТВО – лаптоп, таблет, смартфон или фаблет.
(1)

(2)
d:\asmrikarov\virtualen universitet\nk po eo-14\нкео\1. пленарна сесия\img_0405.jpg
(3)
c:\users\asmrikarov\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\imag2165.jpg

(4)


(5)
d:\asmrikarov\ass-nkr-new\proekt za kadrovo razvitie\методика на академичмото преподаване - снимки\методика на академичмото преподаване - снимки\img_7919.jpg

- -Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница