Кметове на общини от пп герб – ІV община Благоевград – Атанас Камбитов Избран с политическа силаДата09.12.2017
Размер230.39 Kb.
Размер230.39 Kb.

КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ ОТ ПП ГЕРБ – ІV


Община Благоевград – Атанас Камбитов

Избран с политическа сила: ГЕРБ 39.70%; Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД.
Парламентарна дейност: Комисия по земеделието и горите - член 29/07/2009 - до момента.

Внесени законопроекти: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети. Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Проект на Изборен кодекс
Образование: Висше образование – медицина. Магистър по стопанско управление.
Дата на раждане: 30.04.1967 г.Община Велико Търново – Даниел Панов

Образование: Висше. Магистър по публична администрация, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Магистър – машинен инженер, ВВОВУ „Васил Левски”.

Професионална реализация: От 2002 г. – до момента – управител на фирма. От 1999 г. – до 2002г.комендант, Българска армия. От 1996г. – до 1999г. - командир на рота, Българска армия. От 1989г. – до 1999г. - помощник-комендант и командир на взвод, Българска армия.
Обществена дейност: Председател на Народно Читалище „Иларион Драгостинов”, с. Арбанаси. Член на управителния съвет на Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация. Член на управителния съвет на Асоциациа на Българските Туроператори и Туристически.

Дата на раждане: Роден е на 4.10.1967г.Община Белица – Усаин Тупев
Образование: Завършил е ТГСД гр. Банско със специалност техник лесовъд.
Професионална реализация: От 2003 г. – до момента - общински съветник в Община Белица. От 2003 г. – до момента управител на фирма. От 1999 г. – до 2003 г. - председател на Общински съвет - гр. Белица. От 1991 г. – до 1999 г. – кмет на Кметство, с. Златарица.
Дата на раждане: Роден на 25.03.1969 г.


Община Кресна – Георги Георгиев
Образование: Висше. Бакалавър по финанси, ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград.
Професионална реализация: От 2007 г. – до момента – заместник кмет Община Кресна. От 1990 г. – до 2007 г. – собствен бизнес.
Обществена дейност: Член на Българска Външно - Търговска Камара. Заместник председател на Местна инициативна група Струмяни-Кресна. Председател на Училищното Настоятелство на СОУ “Отец Паисий”, гр. Кресна
Дата на раждане: Роден на 26.09.1965 г.Община Сатовча – Пламен Поюков
Образование: Висше – инженер по горско стопанство, Лесотехнически университет - гр. София. Завършил е ВПИ „Н.Рилски‘‘ със специалност ,,Екология, обучение и възпитание”.
Професионална реализация: От 2006 г. – до момента – директор ДЛС ,,Дикчан‘‘, гр. Сатовча. От 2003 г. – до 2005 г. – заместник директор ДЛС ,,Дикчан‘‘. От 1999 г. – до 2003 г. – заместник кмет. От 1991 г. – до 1999 г. - ДЛС ,,Дикчан‘‘.
Дата на раждане: Роден на 15.11.1965 г.
Община Хаджидимово – Кирил Пасков
Образование: Висше. Бакалавър - машинен инженер, Технически университет – гр. Габрово.
Професионална реализация: От 2000 г. – до момента – собствен бизнес. От 1994 г. – до 1996 г. - началник маркетинг, „Косатка‘‘ ООД. От 1996 г. – до 2004 г. - търговски директор, „ Гея – 96‘‘ ЕООД. От 1992 г. – до 1994 г. – охранител в „ Парадокс ” ООД.
Дата на раждане: Роден на 27.08.1970 г.Община Несебър – Атанас Терзиев
Образование: Висше. Бакалавър по маркетинг, Бургаски свободен университет.
Професионална реализация: От 1999 г. – до момента – собствен бизнес.
Дата на раждане: Роден на 14.12.1973 г.
Община Приморско – Димитър Германов
Образование: Висше – ветеринарен лекар, ВИЗВМ Стара Загора.

Професионална реализация: От началото на 2011 г. – до момента - директор на ОДБХ Бургас. От 2010 г. – до 2011 г. - директор на РВМС Бургас. От 2007 г. – до 2010 г. – кмет на село Ясна поляна. От 2005 г. – до 2007 г. - ветеринарен лекар на свободна практика. От 1989 г. – до 2005 г. - служител на РВМС Бургас.
Дата на раждане: Роден на 22.03.1963 г.Община Сунгурларе – Таня Василева
Образование: Висше. Магистър по счетоводство и контрол, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”. Бакалавър по аграрна икономика, Стопанска Академия „Димитър Апостолов Ценов ‘’ гр. Свищов.
Професионална реализация: От 2004 г. – до момента – управител на фирма. От 2000 г. – до 2004 г. – началник цех в „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД. От 1985 г. – до 1988 г. – касиер в „БУЛБАНК”АД. От 1990 г. – до 1991 г. – директор на Общински Народен Съвет гр. Сунгурларе.
Дата на раждане: Родена на 23.12.1959 г.Община Свищов – Иван Харалмбиев
Образование: Висше - икономика и управление на промишлеността, ВФСИ ,,Д.А. Ценов‘‘ – Свищов. Завършил е ВХТИ ,,Проф.д-р Асен Златаров‘‘ – инженер - химик.
Професионална реализация: От 2007 г. – до момента – общински съветник, Община Свищов. От 2000 г. – до момента – управител на фирма. От 1996 г. – до 1997 г. – парламентарен секретар, Министерство на енергетиката.

Дата на раждане: Роден е на 08.05.1961 г.
Община Полски Тръмбеш – д–р Емил Енчев
Образование: Висше – обща медицина, Висш Медицински Университет Плевен.
Професионална реализация: От 1996 г. – до момента – общопрактикуващ лекар.
Дата на раждане: Роден на 20.10.1970 г.
Община Стражица – Детелина Борисова
Образование: Висше. Магистър – инженер, УАСГ-гр. София. Завършила е ВФСИ ”Д. А. Ценов” - гр.Свищов със специалност финансов мениджмънт.
Професионална реализация: От началото на 2011 г. – до момента – главен експерт в отдел ”Контрол” в Басейнова Дирекция Управление на Водите Дунавски Район-В. Търново. От 2009 г. – до 2011 г. - проектант на свободна практика. От 2007 г. – до 2009 г. – строителен инженер. От 2005 г. – до 2006 г. – проектант в ЕТ ”Десислава-Ст.Борисов”. От 2001 г. – до 2002 г. - зам. управител в “ТАСЛАДЖА” ЕООД - гр.Стражица. От 1992 г. – до 2001 г. - инвеститорски контрол на строителни обекти в “ТАСЛАДЖА” ЕООД.
Дата на раждане: Родена на 05.04.1972 г.


Община Златарица – Таня Лазарова
Образование: Висше. Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика, ВТУ ,,Св.св. Кирил и Методий”.
Професионална реализация: От 2010 г. – до момента – главен експерт, Отдел „Закрила на детето‘‘ към Дирекция „Социално подпомагане‘‘ - гр. Елена. От 2007 г. – до 2010 г. – директор, Дирекция „Социално подпомагане‘‘ - гр. Златарица. От 2002 г. – до 2007 г. – началник отдел, Отдел „Закрила на детето‘‘. От 1999 г. – до 2000 г. – начален учител, СОУ гр. Златарица.
Обществена дейност: Член на Училищното настоятелство при СОУ гр. Златарица. Член на териториалния екип към Община Златарица за изготвяне и прилагане Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на общината.
Дата на раждане: Родена на 19.12.1974 г.
Община Бойница – Галина Вакарицова
Образование: Средно специално – счетоводство, СПТУ „Димитър Благоев” – гр. Димово.
Професионална реализация: От 1999 г. – до момента - началник Пощенска станция Раброво. От 1995 г. – до 1999 г. – счетоводител в ТЗК „Спасение”, с. Раброво.
Дата на раждане: Родена на 21.06.1970 г.Община Грамада – Мартин Славчев
Образование: Завършил е Техникум за дървообработваща промишленост - гр. Берковица със специалност мебелна промишленост.
Професионална реализация: От 2004 г. – до момента – собствен бизнес. От 1999 г. – до 2004 г. - продавач на петролни продукти.
Дата на раждане: Роден на 20.11.1975 г.Община Ново село – Георги Стоенелов
Образование: Висше. Магистър – инженер, “ВМЕИ” – гр. София.
Професионална реализация: От 2007 г. – до момента – кмет на Община Ново село. От 1999 г. – до 2007 г. – заместник кмет, с. Ново село. От 1992 г. – до 1999 г. – механик в “Химкомбинат” – гр. Видин. От 1975 г. – 1992 г. - главен инжeнер в “ЛВК” – с. Ново село.
Дата на раждане: Роден на 09.12.1948 г.Община Генерал Тошево – Ивайло Манушев
Образование: Висше. Бакалавър по международни икономически отношения, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
Професионална реализация: От 2004 г. – до момента – управител на фирма. От 2004 г. – до 2005 г. – брокер на търговия с валута. От 2003 г. – до 2004 г. – търговски предтсавител.
Дата на раждане: Роден на 16.12.1978 г.
Община Тервел – Симеон Симеонов
Образование: Висше. Магистър – електроинженер, Технически университет – гр. Варна. Бакалавър – икономист, Икономически университет – гр. Варна.
Професионална реализация: От 2005 г. – до момента – управител на фирма. От 1993 г. – до 2005 г. – управител на банка ДСК ЕАД – гр. Тервел. От 1992 г. – до 1993 г. – енергетик, МЗ "ХАН ТЕРВЕЛ".
Дата на раждане: Роден на 16.11.1967 г.
Община Шабла – Красимир Кръстев
Образование: Висше – английска филология, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Велико Търново.
Професионална реализация: От 2007 г. – до момента – кмет на Община Шабла. От 1998 г. – до 2007 г. – учител по английски език в СОУ „Асен Златаров”, гр. Шабла. От 1994 г. – до 1997 г. – учител в СОУ „Асен Златаров”, гр. Шабла. От 1991 г. – до 1994 г. - учител в СОУ – Каварна.
Дата на раждане: Роден на 14.06.1955 г.
Община Крумовград – Асен Тюрдиев
Образование: Висше – стратег – регионалист, Стопанска академия ,,Д.А.Ценов'' – гр. Свищов.
Професионална реализация: От 2009 г. – до момента – заместник областен управител от ПП ГЕРБ. От 2000 г. – до 2009 г. – собствен бизнес. От 1996 г. – до 1997 г. – счетоводител в ,,СИКОНКО АД'' – гр. София. От 1994 г. – до 1996 г. – данъчен инспектор в ТДД – Кърджали.
Дата на раждане: Роден на 29.01.1960 г.
Община Кърджали - Илия Илиев
Образование: Висше – икономист, УНСС – гр. София.
Професионална реализация: собствен бизнес
Дата на раждане: Роден на 25.03.1969 г.Община Летница – Красимир Джонев
Образование: Висше – доктор по ветеринарна медицина, Висш институт по зоология и ветеринарна медицина – гр. Стара Загора. Завършил е Техникум по ветеринарна медицина – гр. Ловеч, специалност - ветеринарен техник.
Професионална реализация: От 1999 г. – до момента – кмет на Община Летница. От 1998 г. – до 1999 г. – ветеринарен лекар. От 1996 г. – до 1997 г. - инспектор ДВСК. От 1993 г. – до 1995 г. – заместник кмет на Община Летница.
Дата на раждане: Роден на 09.02.1966 г.Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева
Образование: Висше. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт, Медицински университет – гр. София. Магистър по медицина, Висш медицински институт гр. Плевен. Специалност „Нервни болести”, Медицински университет - гр. София.
Професионална реализация: От 2003 г. – до момента – управител на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А. Пешев”. От 1990 г. – до 2003 г. - лекар ординатор в Неврологично отделение. От 1986 г. – до 1990 г. – цехов лекар в Общинска болница - гр. Тетевен.
Дата на раждане: Родена на 27.03.1962 г.


Община Угърчин – Валентин Вълчев
Образование: Висше. Магистър - икономист организатор, СА ”Проф. Д. Ценов‘‘ – гр. Свищов.
Професионална реализация: От 2003 г. – до моментакмет на Община Угърчин. От 1996 г. – до 2003 г. - счетоводител, ДСК-Угърчин. От 1995 г. – до 1996 г. - гл. данъчен инспектор в ТДУ-Ловеч. От 1993 г. – до 1995 г. - финансов ревизор в ДФК-Ловеч.
Дата на раждане: Роден на 23.11.1966 г.


Община Искър – Илияна Йончева – Гложенска
Образование: Висше. Магистър – фирмен мениджмънт и счетоводство, Технически университет – гр. София.
Професионална реализация: От началото на 2011 г. – до момента - началник Общинска служба по земеделие, гр.Искър. От 2006 г. – до 2011 г. – младши експерт в ОД „Земеделие“, гр.Плевен. От 2000 г. – до 2006 г. - ТД на НАП.
Дата на раждане: Родена на 10.06.1975 г.
Община Червен бряг – Павлин Фильовски
Образование: Висше. Магистър по право, ЮЗУ „Неофит Рилски” - гр. Благоевград.
Професионална реализация: От 2009 г. – до момента - административен директор на ОД ,,Земеделие‘‘, гр. Плевен. О.т 2007 г. – до 2009 г. - старши юрисконсулт в ОД ,,Земеделие‘‘, гр. Плевен. Бил е началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси” в Община Червен бряг.
Дата на раждане: Роден на 12.07.1979 г.Община Куклен – Вълчо Георгиев
Образование: Висше. Магистър - българска филология, ПУ Паисий Хилендарски - гр. Пловдив.
Професионална реализация: От 1998 г. – до момента – директор РИО Пловдив. От 1995 г. От 1990 г. – до 1993 г. – учител. От 1989 г. – до 1990 г. – директор, ОУ Кирил и Методий с. Падина. От 1985 г. – до 1989 г. – учител в ОУ П.К. Яворов с. Диамандово. От 1983 г. – до 1985 г. – учител.
Дата на раждане: Роден на 26.08.1954 г.Община Първомай – д-р Катя Попова
Образование: Висше. Магистър – специалист по очни болести, МА, ВМИ гр. Пловдив. Магистър – лекар, МА, ВМИ - гр. Пловдив.
Професионална реализация: От 1992 г. – до момента - завеждащ очен кабинет-офталмолог, Медицински Център I - гр. Първомай. От 1986 г. – до 1992 г. – лекар, Районна болница гр. Първомай.
Дата на раждане: Родена на 27.10.1961 г.Община Сопот – Диана Недкова
Образование: Висше. Магистър – инженер химик, ВХТИ „Проф.д-р Асен Златаров”-Бургас.
Професионална реализация: От 1995 г. – до момента – председател на настоятелството, НЧ „Иван Вазов - 1871”.
Дата на раждане: Родена на 25.10.1970 г.Община Стамболийски – Иван Вълчинов
Образование: Висше. Магистър – инженер – технолог, Висш Институт по ХВП - гр. Пловдив.
Професионална реализация: От 1992 г. – до момента – собствен бизнес. Работил е в АПК“Ленин“-гр.Нови Кричим, инженер – технолог. ДСП “Океански риболов “- Бургас – машинен конструктор.
Дата на раждане: Роден на 22.01.1950 г.Община Силистра – д-р Юлиян Найденов
Образование: Висше. Магистър „Обществено здравеопазване”, Медицински университет - гр. Варна. Завършил е Медицинска академия гр. София – специалност „Нервни болести”. Завършил е Медицински университет - гр. Варна – лекар.

Професионална реализация: От 2007 г. – до момента - началник „Неврологично отделение”, „МБАЛ - Дулово”. От 2000 г. – до 2007 г. - изпълнителен директор, „МБАЛ - Силистра”. От 1999 г. – до 2000 г. - завеждащ „Неврологично отделение”, Общинска болница – гр. Дулово. От 1998 г. – до 1999 г. – директор на ОРБ гр. Силистра. От 1991 г. – до 1998 г. - завеждащ „Неврологично отделение”, Общинска болница – гр. Дулово. От 1982 г. – до 19991 г. - ординатор в „Неврологично отделение”, Общинска болница - гр. Силистра.

Дата на раждане: Роден на 10.05.1955 г.
Община Сливен – Йордан Лечков

Образование: Висше - треньор по футбол, Национална спортна академия "Васил Левски" - гр. София.

Професионална реализация: От 2003 г. – до момента кмет на Община Сливен.

Дата на раждане: Роден на 9.07.1967 г.Община Котел – Коста Каранашев
Образование: Висше – бизнес и право, ВТУ - ,,Св. Св. Кирил и Методи‘‘ –гр.

Велико Търново.


Професионална реализация: От 2010 г. – до момента – изпълнителен директор,

,,Напоителни системи ’’ - ЕАД Сливен. От 2004 г. – до 2010 г. – собствен

бизнес.
Дата на раждане: Роден на 28.11.1973 г.
Община Твърдица – Атанас Атанасов
Образование: Висше. Магистър по счетоводство, Стопанска академия – гр.

Свищов.
Професионална реализация: От 2004 г. – до момента – кредитен специалист,

Банка ДСК ЕАД Твърдица. От 1998 г. – до 2004 г. – главен счетоводител,

Държавно горско стопанство. От 1981 г. – до 1997 г. – главен счетоводител,Автостопанство Твърдица.
Дата на раждане: Роден на 26.10.1956 г.Община Баните – Велин Фиданов
Образование: Висше. Магистър - бизнес администрация, ПУ “Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив. Бкалавър по маркетинг, ПУ “Паисий Хилендарски”.

Професионална реализация: От 1989 г. – до момента – управител на фирма. От 2008 г. - до момента - общински съветник ОбС - Община Баните.

Дата на раждане: Роден на 26.11.1963 г.Община Мадан – Расим Кехайов
Образование: Висше. Магистър по автоматизация на производството, Минно геоложки университет.

Професионална реализация: От началото на 2011 г. – до моментатехнически ръководител на „ВИК”. От 2006 г. – до 2010 г. – управител на фирма. От 2000 г. – до 2006 г. - ръководител „БКС” 2000, звено към Община Мадан. От 1998 г. – до 2000 г. - началник РМЦ – „ГОРУБСО” Мадан.
Дата на раждане: Роден на 26.06.1968 г.


Община Смолян – Николай Мелемов - народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ

Избран с политическа сила: ГЕРБ 39.70%; Избирателен район: 22-СМОЛЯН;
Парламентарна дейност: Комисия по земеделие и гори – член от 29.07.2009 г. – до момента. Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм – член от 30.07.2009 г. – до момента.
Внесени законопроекти: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Проект на Изборен кодекс.
Образование: Висше. Завършил е ХЗВИ Украйна гр. Харков и ВИПОНД – Национална сигурност.
Дата на раждане: Роден на 10.06.1963 г.Община Челопеч – Наско Фотев
Образование: Висше – мениджмънт, НБУ – гр. София.

Професионална реализация: От 2009 г. – до момента – председател на ОбС, Община Челопеч. От 2007 г. – до 2009 г. – общински съветник. От 2008 г. - до момента началник участък „Извоз”. От 2004 г. – до 2008 г. - началник участък Минни проекти. От 2000 г. – до 2004 г. - началник участък Добив.
Дата на раждане: Роден на 06.03.1968 г.


Община Братя Даскалови – д-р Мильо Милев
Образование: Висше. Магистър по медицина, ВМИ „Ив.П.Павлов” гр.Пловдив. Специализация - анестезиология и реанимация, ВМИ София.

Професионална реализация: От 2000 г. – до момента – началник ОАИК при КОЦ – Стара Загора ЕООД. От 1990 г. – до 2000 г. ординатор в ОРБ гр. Стара Загора. От 1985 г. – до 1990 г. – ординатор в ПФБ с. Радунци.
Дата на раждане: Роден на 27.04.1959 г.Община Гълъбово – Пеньо Пенев
Образование: Висше – машинен инженер, Технически университет - гр. София.

Професионална реализация: От 2003 г. – до момента - директор на Дирекция „Ремонти”, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. От 2001 г. – до 2003 г. – председател на Консорциум „Синерджи”. От 1992 г. – до 2000 г. – управител, ТЕЦ „Марица изток 1”. От 1990 г. – до 1992 г. - директор ТЕЦ „Марица изток 1”. От 1986 г. – до 1990 г. – директор ТЕЦ „ Първа комсомолска” - Гълъбово.

Дата на раждане: Роден на 16.11.1949 г.
Община Николаево – Кольо Чергеланов
Образование: Висше. Магистър по комуникационна техника и технологии, ТУ – гр. Габрово.

Професионална реализация: От 2007 г. – до момента - председател ОбС, Община Николаево. От 2003 г. – до 2007 г. - кмет на Община Николаев. От 1999 г. – до 2003 г. - инженер токозахранване район Казанлък.
Дата на раждане: Роден на 26.11.1959 г.
Община Опан – Елка Бонева

Образование: Висше. Магистър по регионално планиране и евроинтеграция, Тракийски Университет - гр.Стара Загора. Бакалавър – зооинженер, Тракийски Университет - гр.Стара Загора.

Професионална реализация: От 2008 г. – до момента началник отдел „Административни бюра”, Община Стара Загора. От 2000 г. – до 2008 г. – управител на фирма. От 1999 г. – до 2000 г. – старши експерт в ОУ „ЗГАР” – Хасково.
Дата на раждане: Родена на 28.04.1970 г.
Община Чирпан – Христо Стефанов
Образование: Висше. Бакалавър по история, УИ „ Любен Каравелов” - гр. Кърджали.

Професионална реализация: От 2009 г. – до момента – председател на Общински съвет. От 2000 г. – до 2008 г. – собствен бизнес. От 1999 г. – до 2000 г. – директор район ,,ВИК‘‘ Чирпан– Братя Даскалови.
Дата на раждане: Роден на 14.01.1961 г.Община Ивайловград – Диана Овчарова
Образование: Висше. Магистър по предучилищна педагогика, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
Професионална реализация: От 2000 г. – до момента - секретар на Община Ивайловград. От 1994 г. – до 2000 г. - началник отдел в "Бюро по труда", гр. Ивайловград.
Обществена дейност: Член на Националното сдружение на Секретарите на общини в РБ (НАСО РБ). Член на комисия към Националното сдружение на общините в РБ (НСО РБ). Член на ЧАР „ЮГ” читалищна асоциация развитие. Член на АГОРА
Дата на раждане: Родена на 12.07.1969 г.
Община Любимец – Анастас Анастасов
Образование: Висше. Магистър - инженер по ремонт и експлоатация на автомобилната техника, ВНВУ „Васил Левски” - гр. Велико Търново.
Професионална реализация: От април 2011 г. – до момента - ръководително звено Механизация и Автотранспорт в „Пътни строежи” – АД. От 2006 г. – до 2009 г. – директор на регионална дирекция „Автомобилна Администрация” – гр. Хасково. От 2002 г. – до 2006 г. – младши експерт в Регионален отдел „ДАИ” – гр. Хасково. От 2001 г. – до 2002 г. – началник на Регионален отдел „ДАИ” – гр. Кърджали.
Дата на раждане: Роден на 01.08.1959 г.Община Маджарово – Милен Иванов
Образование: Средно. Завършил е СОУ „Стефан Караджа‘‘, гр. Хасково.
Професионална реализация: От 2007 г. – до момента – управител на фирма. От 2004 г. – до 2007 г. – охранител в ЕТ „ Ивико”.
Дата на раждане: Роден на 09.02.1976 г.


Община Минерални бани – Петър Петров
Образование: Средно специално – строителен техник, Професионална гимназия по дървообработване и строителство – гр. Хасково.
Професионална реализация: От 2007 г. – до момента – управител на фирма. От 1993 г. – до 2007 г. - технически ръководител в ЕТ „Гарант – Т. Костадинов – П. Петров”.
Дата на раждане: Роден на 17.11.1972 г.Община Свиленград – Георги Манолов
Образование: Висше. Магистър - промишлено и жилищно строителство, ВИАС - гр. София.
Професионална реализация: От 2004 г. – до момента – кмет Община Свиленград. От 1999 г. – до 2004 г. – собствен бизнес. От 1992 г. – до 1999 г. – управител на фирма. От 1989 г. – до 1992 г. - заместник-директор по производствената дейност, СМК – Хасково.
Дата на раждане: Роден на 18.04.1959 г.Община Симеоновград – Пейчо Стайков
Образование: Висше. Магистър – психолог, Софийски университет „Климент Охридски”.
Професионална реализация: От 1994 г. – до момента - ръководител филиал и ст. експерт, Дирекция „Бюро по труда” Харманли , филиал – Симеоновград. От 1990 г. – до 1994 г. – координатор - КНСБ, ОбСС – Симеоновград. От 1987 г. – до 1989 г. - заместник председател, РПК „Марица”.
Дата на раждане: Роден на 01.08.1955 г.Община Стамболово – Петър Хаджиев
Образование: Висше. Магистър – икономика на търговията, УНСС – гр. София. Бакалавър - икономика на търговията, УНСС – гр. София.
Професионална реализация: От 2007 г. – до момента – общински съветник Община Стаболово. От 2004 г. – до момента – земеделски производител.
Дата на раждане: Роден на 08.02.1976 г.
Община Тополовград – Радко Джонджоров
Образование: Висше - инженер по техника и технология на сондиранета, Висш Минно-геоложки университет - гр.София.
Професионална реализация: От 2007 г. – до моментазаместник кмет на Община Тополовград. От 1991 г. – до 2007 г. – ел. монтьор, МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ Рудник „Трояново-Север“.
Дата на раждане: Роден на 13.01.1967 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница