Книга на природата". Какво означава да четем „книгата на природата"? Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 04. 11. 2011 годинаДата10.04.2017
Размер77.21 Kb.
Размер77.21 Kb.

ДОМАШНО ЗАДАНИЕ 11 КЛАС

mbratoev@abv.bg

www.bratoev.webnode.com

11 клас Философия:
Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

 1. Защитете тезата: „Философията е изкуство“?

 2. Има ли „благородни“ за разбиране неща и такива, които по-трудно се поддават на разбиране?

Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22 1. Откривате ли софистика във: рекламата, политиката, религиозните секти, предсказания от различен характер?

 2. В науката се използва метафората „Книга на природата“. Какво означава да четем „книгата на природата“?

Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 04.11.2011 година


Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

 1. Защитете тезата на Горгий: „Нищо не съществува“

 2. Есе: „Времето е форма, в която нашите сетива усещат времето. Ако човек не съществуваше, нямаше да има време“ Кант

Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22 1. Защитете тезата на Хегел: „Всяко нещо има както битие, така и нищо“

 2. Есе: „Най-мъдро е времето – то открива всичко“ Талес

Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 25.11.2011 година


Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

1. Можете ли да откриете нюанс на разлика между „небитие“ и нищо“?

2. Дали само природата на Гърция може да ни подтикне да мислим за нея като „космическа хармония“?
Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22

1. Анализирайте фразата на Васил Левски „Времето е в нас и ние сме във времето“.

2. Защо не виждаме природа в иконите или в стенната живопис от епохата на Средновековието?
Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 09.12.2011 година

Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

1. Как се отразява промененото разбиране за природата в характера на ренесансовата дреха? Разгледайте картини от Пиеро дела Франческа и Микеланджело.

2. При прехода от Космоса към Вселената сред другите особености на епохата са и фигурите на „вещицата“, „затворника“ и „лудия“. Може ли да се каже, че вещицата е знак за залеза на символичния свят, че затворникът е първата жертва на идеята за всеобщата свобода, а лудият е потърпевш от века на Просвещението?


Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22

1 Допустимо ли е клонирането? По този начин човек влошава или подобрява природата?

2. Ако не познаваме миналото, можем ли да прогнозираме какво ще се случи в бъдещето?
Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 13.01.2012 година
Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

1. В края на 1989 г. източноевропейските социалистически страни осъществиха най-новата известна социална революция. Представете случилото се от следните различни позиции: на строителите на социализма; на западните учени историци; на най-младото поколение, което не помни миналото.

2. Има ли безмислени предмети? Бихте ли посочили такива?

Ще изредим по двойки някой от най-употребяваните предмети в различните епохи. Какъв текст бихте написали за духа на съответната епоха и култура, разсъждавайки върху смисъла на тези предмети: • Компютър и сметало

 • „кубчето Рубик“ и топката

 • Пижамата и костюмът

 • Копчето и ципът

 • Капанът и стрелата

Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22

1. За Бог историята има предопределено начало и край. Тя е Божият промисъл. Какво би станало с историята, ако има много богове?

2. Има ли безмислени предмети? Бихте ли посочили такива?

Ще изредим по двойки някой от най-употребяваните предмети в различните епохи. Какъв текст бихте написали за духа на съответната епоха и култура, разсъждавайки върху смисъла на тези предмети:


 • Ралото и тракторът

 • Електрическата крушка и восъчната свещ

 • Лакът и атомната бомба

 • Фритюрникът и глиненото гърне

 • Ръчнотаканият килим и теракотните плочки

ЗА ВСИЧКИ-ВРЕМЕ ЗА КОМЕНТАР:

Хайдегер счита, че една от основните форми на отношението на човека и света е боравенето. Битието за него е „подръчно“ за човека. Да си в света, означава да боравиш с нещата. Боравейки, човекът е не просто в света, но и строи света. Какво според Вас означава това?


Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 27.01.2012 година
Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

1. Кой от гръцките богове и герои и с кои свои черти най-много се приближава до Христос?

2. Сравнете облога на Кант с този на Паскал. Какъв е висшият човешки залог? В името на какво той може да бъде направен? Дали във всеки наш избор не може да бъде открит елемент на залагане? В каква игра – за смисъла на живота?

Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22

1. Първата книга на Стария завет в български превод е озаглавена „Битие“. Във френския превод “Genese”, а в английския – „Genesis”, означаващи и двете „възникване“. Каква интерпретация бихте направили?

2. „В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше словото“ (Иоан 1:1). Думата в старогръцкия оригинал е „Logos”. Ако замените „слово“ с „логос“, ще се промени ли смисълът на фрагмента и с това – нещо в учението на християнството?


Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 10.02.2012 година
Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

1. Какво крие старата мъдрост, че човек се познава не по думите, а по делата?

2. Есе: Хората помнят, но езикът запаметява.

Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22

1. Можем ли да направим разлика между израз и образ на нещата?

2. Коментирайте изказването на Витгенщайн: „...значенията на думите зависят от тяхната употреба...“


Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 24.02.2012 година
Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

1. Есе: „“Същността“ на човека е в неговата екзистенция“. Хайдегер

2. Анализирайте тезата на Ясперс: „Екзистенцията е непознаваемото в човека“.

Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22

1. Есе: „Човекът е битие-към-смъртта“ Хайдегер

2. Анализирайте различните форми на любовта към: родителите, децата, приятелите, любимия/любимата, родината.


Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 16.03.2012 година
Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

1. Кант нарича Аз-а-представата за нашето вътрешно тъждество. Тази представа има изключително важни функции. Благодарение на нея мислите ни, фантазиите, чувствата и т.н не са разпръснати и разпилени в съзнанието ни, а са в единство. Защото Аз мисля, Аз фантазирам и Аз чувствам. С други думи, Аз-ът свързва разнородните прояви на нашия дух. Но Кант добавя, че въпреки тази негова роля ние не знаем какво е Аз. То е за него скрита същност-обща представа, за която обаче ние нямаме представа. Какво има предвид немския философ, когато схваща нашия Аз като скрита, тайнствена реалност? Значи ли това, че ние никога не ще разберем какво представляваме всъщност?

Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22

1. За френския философ Лакан възникването на чувството за Аз се свързва с т.н „стадий на огледалото“. За него появата на съзнанието за идентичност при децата започва с тяхното първо оглеждане в огледалото. Това означава, че ние, така да се каже, сме произведени от собствения си поглед? Какво има предвид френският мислител?


Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 06.04.2012 година
Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

1. Защо Ницше вижда в такива човешки обединения, които унижават личностното и индивидуалното начало на живота, проява на „силата на слабия“?

2. Не позволява ли прекомерната демокрация силово и дори брутално налагане на вкуса на масите над изключенията?
Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22

1. Каква е разликата между човекът-маса и онзи, който зпазва законите на обществото?

2. Комунистическата идея – социалното равенство. Томас Мор – Утопия.
Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 27.04.2012 година
Номера: 1,4,6,7,8,10,11,12,15,17,18,

1. За Декарт мисленето е несъмнено. Мисля-казва той,-следователно съществувам! Но не можем ли да си представим някой друг да мисли вместо нас? Защо не допуснем, че нашитемисли могат да бъдат програмирани?

2. Какво разбираме, когато говорим за романтична любов?

Номера: 2,3,5,9,13,14,16,19,20,21,22

1. Коментирайте мислите на Спиноза: „За праоснованието на всичко няма думи. Бездната е отвъд разума. Тя е предел на съществуващото, а няма название за самия предел. По-лесно е да се каже какво Той не е, отколкото Той е.“

2. Вярно ли е, че с колкото повече информация разполагаме, толкова повече се объркваме?


Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 18.05.2012 година
Представете презентация на посочения философ /живот, съчинения, идеи/.


Атанас

Талес

Валентина

Анаксимандър

Валентин

Анаксимен

Веселин

Питагор

Веселина

Ксенофан

Дениза

Парменид

Джулиана

Зенон

Динко

Хераклит

Жанет

Емпедокъл

Иван

Анаксагор

Илия

Демокрит

Йоанна

Протагор

Йордан

Горгий

Кристиан

Сократ

Мари-Мишел

Платон

Милена

Аристотел

Росен

Августин

Християн

Тома Аквински

Цветелин

Майстер Екхарт

Юлита

Николай Кузански

Николай

Пико дела Мирандола

Валентин

Бруно


Краен срок за представяне на презентацията 08.06.2012 година
Допълнителна информация по заданията и насоки ще бъдат предоставени съобразно учебната програма и изисквания по време на учебните часове през настоящата 2011/2012 година.

Моля, заданията да се изпълват в срок но не и предварително. При предварително изпълнено задание, същото ще бъде сменено.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница