Книга за бъдещето на Европа Дебат с гражданското общество в България, организиран от Европейския икономически и социален комитет и Икономическия и социален съвет на БългарияДата17.11.2017
Размер44.64 Kb.
Размер44.64 Kb.

résultat de recherche d\'images pour

c:\users\gdil\desktop\logo_esc_bg.fw.png

Бялата книга за бъдещето на Европа

Дебат с гражданското общество в България, организиран от

Европейския икономически и социален комитет и
Икономическия и социален съвет на България

Петък, 2 юни 2017

Хотел София-Балкан, пл. Света Неделя 5, зала Роял 1

На 1-ви март 2017 година, Европейската комисия публикува Бяла книга за бъдещето на Европа "Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.", в която се посочват възможни пътища за бъдещето на Европа. Бялата книга представя пет сценария, които предлагат поглед към потенциалното бъдещо състояние на Съюза в зависимост от избора, който Европа ще направи.

Бялата книга бележи началото, а не края на този дебат и целта е преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г. да се представи план, визия и начертан път за бъдещето на Европа.

Участието на гражданското общество в този дебат е от изключителна важност. Председателят на Европейската комисия г-н Юнкер възложи на председателя на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), г-н Дасис, изработването на становище относно Бялата книга. ЕИСК от своя страна реши да организира дебати в 27 държави-членки в сътрудничество с националните икономически и социални съвети. Българският Икономически и социален съвет също подготвя становище относно предложенията, изложени в Бялата книга.Целта на дебата, организиран в България, съвместно с българския Икономически и социален съвет, е да се анализират и оценят петте сценария, очертани в Бялата книга, и при нужда да се предложат други възможни сценарии за бъдещето на Европа. Дебатът ще послужи също така за критичен анализ и изработване на препоръки относно по-активно участие на гражданското общество в изграждането на бъдещето на Европа.

8.30 -9.00

Регистрация

9.00-9.15

Откриване

Г-н Лалко Дулевски, Председател на ИСС

Г-жа Лиляна Павлова, Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС

Г-н Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика на Република България

Г-н Христо Христов, зам. ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

9.15-10.15

Дискусионна тема 1: Икономическите измерения на бъдещето на Европа и възможни алтернативи

Как Европа би могла да се подготви най-добре за посрещане на бъдещите предизвикателства на глобализацията и да извлече ползи от нея? Как българската икономика най-успешно би се вписала в променящата се международна икономическа конюнктура? Кои елементи на европейската интеграция са критични за България? Еврозоната и България. Икономическото управление на ЕС – възможности на Европейския семестър. Бъдещето на кохезионната политика. Възможности за насърчаване на конкурентоспособността на българската икономика – преодоляване на дефицитите на пазара на труда, намаляване на административните прегради пред бизнеса, политики за подкрепа на малките и средни предприятия.
Ключови говорители:

Г-н Петър Кънев, Председател на Комисията по икономическа политика на 44-тото Народно събрание на Република България

Г-н Емил Караниколов, Министър на икономиката на Република България (очакваме потвърждение)

Г-н Васил Велев, Председател на УС на АИКБ, докладчик на ИСС по темата

Г-н Любен Томев, Директор на Института за синдикални и социални изследвания, главен икономист на КНСБ

Г-н Любомир Дацов, икономист, член на Фискалния съвет
Модератор на дискусията:

Г-жа Милена Ангелова, член на ЕИСК, група 1, Главен секретар на АИКБ

10.15-11.15


Дискусионна тема 2: Социалното измерение на бъдещето на Европа

Европейският стълб на социалните права и мястото му в Европейския семестър - въздействието на документа относно социалното измерение на Европа върху България Как да приспособим нашите социални модели към настоящите и бъдещите предизвикателства? Трябва ли да се задълбочава социалната интеграция на Европа или трябва да се ограничи само до свободното движение? Какви допълнителни политики са нужни за подобряване на социалната кохезия в Европа?
Ключови говорители:

Г-н Хасан Адемов, Председател на Комисията по социална политика на 44-тото Народно събрание на Република България

Г-н Димитър Манолов, Президент на КТ "Подкрепа", докладчик на ИСС по темата

Проф. д-р Искра Белева, Българска академия на науките
Модератор на дискусията:

Г-н Пламен Димитров, Член на ЕИСК, група 2, Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България11.15-12.15

Дискусионна тема 3: Петте сценария на Бялата книга за бъдещето на Европа и възможни алтернативи

Анализ на петте сценария и какви трябва да бъдат приоритетите на България в тези сценарии? Има ли възможни алтернативни сценарии? Кои политики и политически приоритети не фигурират или не са достатъчно залегнали в петте сценария? Кои политики и действия биха укрепили доверието на гражданите в Европейския съюз? Как би трябвало да бъдат структурирани дискусиите относно бъдещето на Европа в организациите на гражданското общество, националните парламенти, градовете и регионите на Европа? Как могат гражданите да получат по-голяма възможност да участват в изграждането на бъдещето на Европа и във функционирането на Европейския съюз?
Ключови говорители:

Г-н Кристиан Вигенин, Председател на Комисията по европейски въпроси на 44-тото Народно събрание на Република България

Доц. д-р Вера Пиримова, Член на ЕИСК, група 3, председател на Комисията по международно сътрудничество и европейска интеграция, докладчик на ИСС по темата

Г-н Михаил Бояджиев, Председател на Съюза на българските фондации и сдружения

Г-н Румен Христов, преподавател в Аграрен университет Пловдив и ЮЗУ
Модератор на дискусията:

Г-жа Диляна Славова, Член на ЕИСК, група 3, председател на Комисията по външна политика

12.15-12.30

Обобщение на модераторите


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница