Кой ще бъда утре?Дата27.02.2017
Размер34.23 Kb.
Размер34.23 Kb.

Кой ще бъда утре?

Клас: 12ти

Учениците ще набележат професии според своя сектор на икономиката и ще опишат четири важни характеристики, сред които ролята им по отношение на стиловете ни на комуникация.

Продължителност: едно занятие от 40 минути

Цели:

Учениците:

 • Направят схема на професии в три сектора на икономиката;

 • Сравнят и съпоставят черти на личността и черти на характера;

 • Определят чертите на характера уважение, отговорност, честност и лична мотивация и ще обяснят защо са важни за всеки вид личност или професия.


Материали:

 • Инструкции за Схемата на професии по сектори (Приложение 1)

 • Големи бели листове, залепящи се листчета

 • Материали (лепило, боя, маркери, списания, ножици и др.)


Предварителна подготовка:

Възложете на учениците да разгледат у дома си "Структурата на националната класификация на професиите и длъжностите" (Приложение 1.) и да си изберат три професии.Инструкции:

 1. Съставете Схема на професии по сектори. Покажете професии в три сектора: държавен, частен/със стопанска цел и неправителствен/с нестопанска цел. Вижте указанията за Схема на професии по сектори (Приложение 2).

 2. Направете заедно с учениците преглед на това, което са научили за себе като сравнят това, което мислят за личността си и направения избор. Сравнете различните видове личности със звука на двигателя, който работи добре и преследва конкретна цел. Може да дадете следните примери: състезателните коли са бързи, шумни и заредени с много енергия. Лимузините са тихи и се движат гладко. Джиповете са мощни и напористи. Луксозните коли се отличават с прецизност и високо качество на работа на двигателя. След като разберат, че личността е смазочното масло за нашата комуникация, учениците ще започнат да разбират по-добре как чертите на личността им се съотнасят към техния личен и професионален живот чрез комуникацията им.

 3. Обяснете, че чертите на характера/етиката са онези принципи, които движат личността и, съответно, комуникацията. Ето защо в основата на всеки истински успех – личен и професионален – стои характерът на човека. Оприличете тези черти на значението на винтовете и болтовете за автомобила.

 4. Напишете на голели бели листове с главни букви следните четири думи: уважение, отговорност, честност и лична мотивация. Поставете листовете на стената и помолете всеки от учениците да напише на съответния лист своето определение за думата на него. (Раздайте маркери и кажете на учениците да пишат с по-едри букви). След това обсъдете кои са най-подходящите определения. Поискайте учениците да направят разграничението между чертите на характера и личностните стилове.

 5. Разделете учениците на малки групи, в които се съчетават различни личностни стилове, като в една група няма двама души с един и същ стил. Един ученик от всяка група ще избере една професия от всеки от секторите на Схемата. Задачата на групите е да направят в писмена форма връзката между чертите на личността и чертите на характера с всяка професия и да представят неформално резултатите пред класа.

 6. След като вече са променили разбирането си за чертите на личността и чертите на характера, учениците ще създадат лична „табела с името си“. На тази табела с помощта на художествени средства ще представят на другите как виждат своите черти на личността и характера. Или преди, или след като оформят табелата с името си, учениците трябва да напишат есе за това как виждат в бъдеще своя стил на живот, мечтите и целите си. В есето трябва да се изложи също така описание на личността и философската гледна точка.

Приложение 1
Национална класификация на професиите и длъжностите - http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Classifics/NKPD-2011_1-928.pdf

Приложение 2

Инструкции за Схема на професии по сектори

Задайте на целия клас да направи схема на професии по сектори.

• Поставете на дъската голям лист хартия с три колони, озаглавени стопански сектор, нестопански/неправителствен сектор и държавен сектор.

• Раздайте на всеки ученик по три залепващи се листчета. На тях ученикът записва професиите, които е избрал.

• Нека учениците един по един да залепят листчетата си в съответната колона и да прочетат името на професията, която поставят там.

• Когато са поставени всички листчета, тези, които искат да променят нещо, могат да го направят, като отидат на дъската и преместят листче, без да казват нищо. Всеки ученик може да мести листчета навсякъде по дъската, колкото пъти иска, но без да се обсъжда нищо. Това продължава, докато всички са удовлетворени от подредбата.

• Сега вече могат да се отстранят дублиращите се професии.

• Обсъдете професиите, които са създали проблеми вероятно поради това, че може да се разположат в повече от един сектор.

• Поговорете за изискванията и мотивацията за професионална кариера в нестопанския сектор.

• Сравнете и съпоставете основните термини и дейности в трите сектора – стопанския, държавния и нестопанския сектор.Български дарителски форум „Научи се да даряваш“

Програма за дарителство в училище


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница