Концентрация и фокусиране



Дата27.04.2017
Размер108.77 Kb.
Размер108.77 Kb.

Кинезиологията е наука за развитието на умствените способности и физическото здраве чрез определени двигателни упражнения. Известно е, че стареенето на организма започва със стареенето на мозъка. Поддържайки мозъка в състояние на младост, ние не позволяваме на цялото тяло да се състари. Програмата „Учене чрез движение” или позната като метода Брейн Джим, е разработена от Пол Е. Денисън и неговата съпруга. Тя се състои от 26 упражнения, които се комбинират в различни комплекси. Мозъчната гимнастика „Брейн Джим” помага в области като:

  • Концентрация и фокусиране

  • Памет

  • Академични умения – четене, писане, математика

  • Координация на тялото

  • Поведение

Така наречената „Американска гимнастика Брейн Джим” е насочена към активизация на различни отдели на кората на главния мозък (големите полукълба).  Човешкият мозък има две, функционално асиметрични полукълба – ляво и дясно, всяко от които не е огледално отражение на другото, а негово необходимо допълнение. За да осмислим творчески който и да е проблем, са необходими и двете полукълба: лявото, логическото, акцентира на най-важните, ключовите моменти в един проблем, а дясното полукълбо, творческото, възприема проблема като цяло. Именно дясното полукълбо, благодарение на своята функция – интуицията, спомага за формулирането на идеята.

В следващата таблица, условно са разделени специализираните сфери на всяко едно от мозъчните полкълба, и се вижда колко е важна пълноценната работа на дясното полукълбо за изграждането и развитието на творческа личност:



Ляво полукълбо

Дясно полукълбо

•    логическо– аналитично мислене
•    анализ
•    последователно мислене
•    индуктивно мислене
•    езикови способности
•    способности за четене и писане
•    планиране на бъдещето
•    музикално образование
•    математически способности

•    образно мислене
•    пространствена ориентация
•    интуиция
•    дедуктивно мислене
•    чувство за хумор
•    ориентиране в настоящето
•    въображение, фантазия и мечти
•    художествени способности

Как да осигурим ефективно взаимодействие на полукълбата и да развием способностите им?

По време на занятията използваме комплекс от специални «кинезиологически упражнения», които могат да бъдат използвани за успешното развитие и обучение, както на дете, така и на възрастен.  Движенията в гимнастиката „Брейн Джим” дават възможност да се задействат тези части на главния мозък, които по-рано са били съвършено недостъпни.

Системното изпълнение на специално подбрани упражнения може да помогне за:
- преодоляване на обучителни трудности и усвояване на нов материал;
- подобряване на паметта, увеличаване на бързината на реакциите;
- развиване на творческото въображение, съобразителността и находчивостта.

Всички упражнения на мозъчната гимнастика съдържат четири блока:


БЛОК № 1.  Движения в средната линия.
Упражненията в средна линия са упражнения, които ще подпомогнат по-хармоничното и ефективно едновременно използване на двете полукълба. БЛОК № 2. Упражнения за разтягане.
Упражненията за разтягане помагат ня тялото да приеме такова положение, при което то се стреми напред. Когато детето не може да изрази това, което знае, упражненията за разтягане го «съживяват» и включват отново в работата.
БЛОК № 3. Енергийни упражнения.
Енергийните упражнения задължават невроните да работят по-ефективно.
БЛОК № 4. Упражнения, трансформиращи отрицателните емоции в положителни.  
В зависимост от това, кои точки се активират, упражненията носят успокояващ или ободряващ ефект. Те са полезни, когато детето се намира в състояние на вълнение, нервна възбуда или негативно настроение.

Съчетавайки упражнения от различните блокове, може да се сформират гимнастически комплекси, в зависимост от поставените цели:


- подобряване на мисловната дейност;
- подобряване на навиците за четене;
- подобряване на навиците за писане;
- развиване на учебните навици;
- формиране на вътрешно равновесие;
- поддържане на здравословен начин на живот.

Включването на мозъчната гимнастика в ежедневието на детето изисква от възрастния създаване на специална система за водене на упражненията.



Етапи за водене на гимнастика Брейн Джим:

1-и етап – уводен. Този етап протича в продължение на 2 седмици, когато върви адаптацията на децата. На този етап се включва 1 упражнение - «Чаша вода». Това е базисно упражнение, което се прави преди занятието и не изисква специални навици – на детето просто се предлага да пие вода. При явната си простота това упражнение е достатъчно ефективно. Водата позволява мозъкът бързо да се обогати с кислород. Детето получава указание: изпива водата и се настройва за занятие с възрастния. Към момента на започване на корекционно-развиващата работа детето вече има сформиран условен рефлекс за настройка към учебната дейност.

2-и етап. Особенността на този етап е включването на 2-3 упражнения в организационен момент от занятието. Възрастният предлага най-простия начин за изпълнение на упражненията. Тези упражнения са съобразени с особеностите на всяко дете и се изпълняват ежедневно, докато техниката на изпълнение не бъде усвоена от всяко дете. Този етап трябва да приключи до два месеца. Включвайки гимнастиката Брейн Джим в системата за коррекционна работа, е важно тя да бъде адаптирана към логическия материал на изучаваната тема, а именно – да се предаде на всяко движение смислова наситеност.

3-и етап. Веднага, след като децата усвоят елементарния вариант на изпълнение на базисните упражнения, възрастния ги води към третия етап. Това е етап на преход от простите движения към сложните. Освен това произтича и количествено изменение: възрастният довежда броя на изпълняваните упражнения от 2-3 до 5-6. Третият етап продължава през целия корекционен процес.

4-и етап. На този етап се осъществява интеграцията на гимнастическите упражнения в самостоятелната дейност на децата в предучилищна възраст. Усвоявайки който и да е елемент от гимнастиката и отработвайки го до автоматизъм, детето автоматично започва да го използва в ежедневието. И така, свиквайки, под ръководството на педагога, да набляга на «позитивните точки» в моментите на вълнение по време на занятията, детето пренася тези действия в подобни ситуации извън занятията.

Доказано е, че децата, които изпълняват гимнастиката в продължение на година, пренасят в самостоятелната си дейност такива правила като:

• за да си спомниш нещо, трябва да потъркаш челото си или да повдигнеш очи нагоре;
• за да си починат очите от четене или рисуване, трябва да нарисуваш във въздуха «мързелива осмица»;
• ако имаш лошо настроение, трябва да съединиш върховете на пръстите си, да затвориш очи и да дишаш дълбоко.

Времето за преминаване на четвъртия етап е индивидуално за всяко дете и зависи от неговите особености. Ролята на възрастния на този етап е минимална: това могат да бъдат съвети («Седни и дишай дълбоко» - ако, например, детето е сърдито) или демонстрация - подсказка на действието (детето се опитва да си спомни нещо, а възрастният, очаквайки неговия отговор, търка челото си).

Упражненията, предлагани в различните комплекси на гимнастиката са ефективни при деца с проблеми в ученето. Добре е да се изпълняват точно преди учебните задачи. Съвет към занимаващите е ДА СЕ ПИЕ ВОДА в малки количества и често, за да функционира мозъкът добре.

ПЕПА – примерна схема за подбор на упражненията.

Почистване : Мозъчни бутони

Енергизиране: Вода

Позитивиране: Кукички

Активиране: Кръстосано пълзене

Първи комплекс - Преминаване на средната линия на тялото


  • Развитието на билатералните умения за пълзене, ходене или виждане в дълбочина е от огромно значение за цялостна координация на тялото.

  • Подобряване на бинокулярното зрение (виждане с двете очи), едновременно слушане с двете уши, координацията на лявата и дясната страна на тялото, както и на лявото и дясното полукълбо на мозъка.

«Кръстосани движения»

гимнастика за мозъка

Правим едновременни движения с дясната ръка и левия крак, лявата ръка и десния крак. И така вървим, подскачаме или танцуваме на музика. Движим се напред, назад, встрани, маршируваме на място. Важното е тези движения да пресичат средната линия на тялото. Добре е, ако докосваш с ръка противоположното коляно. Упражнението развива и двете полукълба на мозъка, подобрява ляво-дясната координация и пространствените възприятия. Препоръчително е да се изготвят специални карти с инструкции и описания на упражненията, които децата могат да избират, да разучават и изпълняват самостоятелно.

«Дабъл Дудъл»( симетрично рисуване)

Подобряват вниманието и движенията на очите, умение крайно необходимо при четене. Отначало може да се рисуват «двуръчни» рисунки на дъската в класната стая или на стената на големи листи хартия, а след това да се премине към работа на маса на по-малки листи. Детето застава или сяда в центъра на своята повърхност за рисуване и едновременно с двете ръце рисува еднакви изображения вдясно и вляво (с огледално отражение). Задължително следи с очи това, което прави вляво и вдясно. «Слон»



3. слон – тренира мозъка и тялото. препоръчва се при деца с дефицити във вниманието.сложете лявото ...

Тренира се мозъка и тялото. Препоръчва се при деца с дефицити във вниманието.Свиват се леко колената, изпъва се лявата ръка напред и се накланя главата към рамото, сякаш тя се е залепила. С ръка се изписва във въздуха знака за безкрайност (легнала осмица), а заедно с ръката се прави движението с целия корпус. При това се гледа над ръката, напред и надалеч. (Възможно е да се виждат «две ръце» - нормално е). Упражнението се повтаря с дясната ръка 3 до 5 пъти.

«Легнала осмица» (знак за безкрайност)

2. мързеливи 8-ци или знак за безкрайност– подобряват вниманието и движенията на очите, необходими ...

Подобрява вниманието и движенията на очите. Рисува се с лявата ръка осмица от средата на въображаема цифра с движение наляво и нагоре. Погледът следи движението на ръката. Осмицата се рисува 3 пъти с лявата ръка и толкова пъти с дясната, а след това 3 пъти – с двете ръце едновременно. Освен на лист може да се рисува във въздуха, на земята или по повърхността на масата. Ако в началото изписването е трудно, детето изписва с пръст или неподострен молив вече готова мързелива осмица.

«Крачна помпа»

Детето сяда на стола и слага крак върху крак, т.е. на коляното на другия крак. Хваща здраво с върха на пръстите си началото и края на прасеца си. Движи стъпалото си нагоре – надолу. Представя си, че прасецът му е от пластелин, който постепенно става все по-мек. Упражнението се повтаря и с другия крак.

«Сова»

Лявата ръка се поставя на противоположното рамо и здраво го стиска. Главата се обръща за поглед назад през едното рамо, а после и през другото. След това брадичката се отпуска към гърдите, прави се дълбоко вдишване, след което се отпуска. Това се повтаря по 3 пъти с всяка ръка.

«Азбучна осмица»

В левия кръг се пишат всички букви, които започват с дъга наляво и нагоре (а,б,в, е и т.н.), а в десния кръг - всички букви, които се пишат отгоре надолу и със закръгляне вдясно (ш,щ,и,ц,ч и т.н.).

Пример за друг комплекс:

Втори комплекс - Енергизиращи и подобряващи настроението упражнения.

Тези упражнения помагат възстановяването на невронните връзки между тялото и мозъка, като подобряват протичането на енергия в тялото. Част от тези упражнения са заимствани от акупунктурата.



1. коремното дишане увеличава достъпа на кислород до мозъка.вдишайте през носа и прочистете ...1.Коремно дишане – увеличава достъпа на кислород до мозъка. Вдишайте през носа и прочистете дробовете, като издишате дълго през полуотворена уста, все едно искате леко да издухате перце. След това вдишайте дълбоко, докато броите до 3, задръжте за 3 секунди и издишайте отново, като си броите до 3. Повторете отново. Когато изпълнявате движения като повдигане, удряне или изтласкване, запомнете, че трябва да вдишвате преди началото им и да издишате след края им. Вариант на упражнението е ако при вдишване броим до 2 , а при издишване до 4, без да задържаме въздуха. Коремът трябва да се повдига при вдишване и да слиза надолу при издишване. Ходем и дишаме едновременно.

2.Енергизиращи прозявки - прозяването е естествен рефлекс, чрез който се увеличава достъпа на кислород до мозъка и се стимулира цялото тяло. Енергизиращите прозявки са едно от упражненията, чрез които се намалява стреса и се подобрява четенето на глас, говоренето пред публика и писането на съчинения. Масажирайте мускулите в областта, където горната и долната челюст се съединяват.

3. бутони на мозъка - повишава кръвотока към мозъка и подобрява параметрите на вниманието.разпънете ...3.Бутони на мозъка – повишава се кръвотока към мозъка и се подобряват параметрите на вниманието. Разпънете ръка, така че палецът и показалецът да са максимално раздалечени под формата на полегнало „L”. Поставете двата пръста на точките под ключицата от двете страни на гръдната кост. Натискайте леко и ритмично. В същотовреме поставете другата си ръка на стомаха в областта на пъпа. Леко притискайте в продължение на 2 минути.

4.Позитивните точки подпомагат справянето със стреса и подобряват паметта. Мислете за нещо, което искате да запомните, като например правописа на дадена дума или си представете как решавате определена ситуация. Леко докоснете точката над всяко око по средата между линията на косата и веждата с пръстите на всяка ръка. Затворете очи и дишайте дълбоко за няколко секунди. Повторете 3 пъти.

5.Мислещите шапки – подпомагат писането, кратковременната памет, слуховите способности и абстрактното мислене. Изпълнявайте това упражнение, като с палец и показалец правите масаж на ушната мида, започвайки от върха на ухото и бавно се движете към долната му част. Подръпнете го леко. Повторете 3 пъти.

6. кукичките са пример за това как упражненията влияят върху подобряване на настроението и ...6.Кукичките са пример за това как упражненията влияят върху подобряване на настроението и намаляване на тревожността. Стойте изправени или седнали, като кръстосате десния крак върху левия при глезените. Сложете дясната китка върху лявата и преплетете пръсти. Завъртете лактите навън и нежно обърнете пръстите навътре към тялото до достигане на гръдната кост в центъра на гръдния кош. Задръжте тази позиция за две минути. След това ще се почувствате много по-спокойни.

Трети комплексУпражнения за разтягане

ііі комплекс - упражнения за разтягане1. раздвижване на ръката – разтягат се мускулите в горната ...1.Разддвижване на ръката – разтягат се мускулите в горната част на гръдния кош и раменете. Мускулният контрол, необходим при общата и фина моторика, води началото си от тази зона. Ако тези мускули не се натоварват, дейностите, свързани с писането, както и фините движения на ръката страдат. Раздвижването на ръката подобрява вниманието, писането на съчинения, способността за изразяване. Изпънете лявата ръка и последователно я раздвижете напред – назад и към ухото. Пуснете ръката си свободно към тялото и отпуснете раменете. Направете същото и с дясната ръка. Вариант: Вдигнатата ръка се прихваща с другата точно под лакътя. Изпълнява се 3-5 пъти. Сменят се ръцете.

2. свиването и отпускането на прасеца подобряват разбирането при слушане и четене, способността за ...2.Свиването и отпускането на прасеца подобрява разбирането при слушане и четене, способността за комуникация, концентрацията, вниманието, въображението и издържливостта. Чрез това упражнение се възстановява естествената еластичност на сухожилията на прасеца и стъпалата. Поставете длани на стената или друга твърда опора, нека тялото ви застане успоредно. Изпънете левия си крак назад, така че пръстите на ходилото да са на пода, а петата - във въздуха. Тялото трябва да е наклонено под ъгъл 45°. Издишайте леко наведени към стената, като в същото време свивате левия крак в коляното. Колкото повече свивате коляното, толкова по-добре ще усетите разтягането в задната част на прасеца. Вдишайте и се върнете в изходна позиция. Изпълнете 3 пъти и сменете крака.



Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница