Конкурс по Антропология на българите. Български фолклор Дял I: История на идеите Предмет и задачи на антропологиятаДата24.04.2017
Размер21.34 Kb.
Размер21.34 Kb.

Програма за докторантски конкурс по

Антропология на българите. Български фолклор

Дял I: История на идеите

1. Предмет и задачи на антропологията;

2. Антропологията като наука: фактори на изграждане;

3. Школи в антропологията;

4. Начала и развитие на изследователския интерес към фолклора;

Дял II: Теми и проблеми

1. Устна и писмена култура;2. Разказ. Памет. История;

3. Магията на словото (магическата сила на ритуалното слово, словесна магия и всекидневие;)4. Свое и чуждо – идентичност, пространство и време;

5. Обичаят в традиционната култура;

6. Колектив и всекидневие. Делникът и празникът;

7. Ритуал и социална структура;

8. Годишен цикъл и календарна обредност;

9. Социален статус и общностна идентичност;

10. Културните проекции на човешкото тяло;

11. Културният герой и чудото.Библиография:

АBC на етнологията. Съст.: Иваничка Георгиева. С.: СУ „Св. Климент Охридски”, Т. 1 (1992), Т. 2 (1999).

Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. (В 2 тома). С.: АИ „Проф. М. Дринов”, 1996.

Беновска-Събкова, Милена. В борба за нови парадигми: личности и институции в българската етнография и фолклористика (1944–1989). // Българска етнология, № 4, 2007, с. 11-31.

Бочков 1995: Бочков, Пламен. Епос и телос. // Български фолклор, № 4, 1995, с. 20-29.

Бочков, Пламен. Увод във фолклорната култура. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2002.

Вакарелски, Христо. Етнография на България. С.: Артграф, 2007.

Вуков, Николай. Родствени отношения в българския юнашки епос. С.: БАН, 2008.

Ганева-Райчева, Валентина. Разказване и идентичност. С.: Яр, 2004.

Генчев, Стоян. Кумството у българите. // Известия на етнографския институт с музей, № 16, 1974, с. 104 – 118.

Георгиев, Минчо (съст.). Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник. С.: АИ „Проф. М. Дринов”, 2008.

Георгиева, Албена. Разкази и разказване в българския фолклор. С.: Фигура, 2000

Елчинова, Магдалена и Цвете Лазова (съст.). Значими имена в антропологията. Лекции по антропология. С.: НБУ, 2004.

Ериксен, Томас и Фин Нилсен. История на антропологията. История на социалната и културната антропология в една книга. С.: Арго Пъблишинг, 2006.

Живков, Тодор. Увод в етнологията. Пловдив: ПУ „П. Хилендарски”, 2000.

Иванова, Радост и Т. Живков. Българските обреди. // Българска народна поезия и проза в седем тома. Т. II. С.: Български писател, 1981.

Иванова, Радост. Българската фолклорна сватба. С.: БАН, 1984.

Иванова, Радост. Култура на кризата – криза в културата. С.: АИ „Проф. М. Дринов”, 2002.

Кирова, Милена. Библейската жена. Механизми на конструиране, политики на изобразяване в Стария завет. С.: Стигмати, УИ „Св. Климент Охридски”, 2005.

Крейпо, Ричли. Културна антропология. Как да разбираме себе си и другите. С.: Лик, 2000.

Кръстанова, Красимира. Езикът на тялото. // Български фолклор, № 4, 1995, с. 30-41.

Маринов, Димитър. Избрани произведения. Т. ІІ. Съст.: Мария Василева. С.: Наука и изкуство, 1984

Обреди и обреден фолклор. С.: БАН, 1983.

Папучиев, Николай. Културна антропология: История на идеите. С.: СУ „Св. Климент Охридски“, 2014.

Папучиев, Николай. Фолклор и национална култура. С.: Кралица Маб, 2012.

Тодорова, Мария. Балканското семейство. Историческа демография на българското общество през османския период. 2002Шишманов, Иван. Избрани съчинения в 2 тома. С.: БАН, 1965.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница