Конкурс за красота "Мис унсс 2005", проведен в университета през май 2005 г., по случай 85-годишнината на унссДата24.04.2017
Размер56.05 Kb.
Размер56.05 Kb.

ОТЧЕТ
на ръководството на Студентския съвет на УНСС за периода
ноември 2004 г.-септември 2006 г.

През октомври 2004 г., в изпълнение на разпоредбите в Закона за висшето образование, се проведоха цялостни избори на студенти и докторанти, членове на Общото събрание на УНСС и на Студентския съвет на университета - мандат 10.2004 г.-10.2006 г.

През тези две години организацията се утвърди като водещия български студентски съвет. Потвърждение за това е изборът на Даниел Йорданов за председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в Р България през март 2006 г.

През периода на мандата Студентският съвет продължи да бъде един от двигателите за развитие на УНСС, като активно работеше за утвърждаване лидерството му във висшето икономическо образование. В своята дейност Студентският съвет беше и коректен партньор на ректорското и деканското ръководство на УНСС.

В тази връзка Студентският съвет организира през периода 2004 г.-2006 г. редица прояви, чиято основна цел бе повишаване авторитета и престижа на университета.

През май 2006 г. Студентският съвет отбеляза своята 15-годишнина с провеждането на конкурса за красота "Мис и Мистър УНСС 2006". Той беше естествено продължение на първия конкурс за красота "Мис УНСС 2005", проведен в университета през май 2005 г., по случай 85-годишнината на УНСС.

Тези две събития породиха огромен студентски и медиен интерес, до който може да се доближи единствено откриването на учебните години. Участието в журито на хора като министър Пламен Орешарски, кмета на район "Студентски" Венцислав Дудоленски, Ралица Агайн, директорката на банка ДСК Виолина Маринова, Ивайла Бакалова и Венета Райкова, изпълненията на Устата, Румънеца и Енчев, както и водещи като Елена Тихомирова, Ники Илиев и Яна Маринова са вече част от историята на тази добра традиция.

Може би най-силното и открояващото се събитие по време на мандата беше реализацията на проекта "Младежки икономически форум" съвместно с Организацията на студентите от индустриалния бизнес (ОСИБ) през 2004 г. и 2005 г. Първото издание на форума бе през октомври 2004 г. . на тема "Насърчаване на младежкото предприемачество" с водещ лектор от Ирландия - проф. Кен Онийл, доктор хонорис кауза на УНСС, председател на Европейската организация по предприемачество.

Темата на второто издание на "Младежки икономически форум" (ноември 2005 г.) бе: "Рисковото финансиране в България - настояще и перспективи за бъдещо развитие" с водещ гост-лектор Румен Овчаров, министър на икономиката и енергетиката. Сред лекторите се откроиха Любомир Дацов, зам.-министър на финансите и Станимир Бързашки, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Провеждането на форума през последните две години е практическо изпълнение на целта на проекта - насърчаване на студентските научни изследвания и осъществяване на младежки научни форуми. Същевременно се подготвя реализирането на третото издание на "Младежки икономически форум" през ноември тази година на тема "Предизвикателствата пред българския бизнес на единния европейски пазар".

В изпълнение на ангажимента си пред ректорското ръководство за насърчаване на научно-изследователската дейност сред студентите и докторантите на УНСС, през последните две години Студентският съвет подготви и реализира редица успешни конкурси за икономически разработки, сред които:  • "Еврото и неговото въвеждане в България - предпоставки и последици" (юни 2006 г.);

  • "България в глобалния свят" (април 2006 г.);

  • "Какво очаквам от присъединяването на България към Европейския съюз" (октомври 2005 г.);

  • "Икономиката на България до 2007 - и след това" (май 2005 г.).

Заедно с това Студентският съвет намери достойни партньори при организирането на конкурси за икономически разработки и научни прояви:

Съвместно с катедра "Икономика на търговията" бяха реализирани двата конкурса "Млад икономист", обявени от Съюза на икономистите в България.

Съвместно с Финансово-счетоводния факултет и катедра "Финанси" традиционно се организира Конференцията на младите научни работници в УНСС, която се съпътства и от конкурс за икономически разработки.

С катедра "Икономикс" при Общоикономическия факултет бе осъществен конкурс за есе на тема "България в глобалния свят" (януари-април 2006 г.) Бе организирана и кръгла маса по темата, по време на която ръководителят на катедрата доц. д-р Трайчо Спасов и доц. д-р Емилия Георгиева официално обявиха победителите.

През декември 2005 г. Сесията на Студентския съвет прие решение за избиране на отговорници към заместник-ректорите, както следва:


  1. Отговорник към първия зам.-ректор и зам.-ректор по международното сътрудничество, доц. д-р Стати Статев - Галина Бинева;

  2. Отговорник към зам.-ректора за учебната дейност доц. д-р Маргарита Атанасова - Димитър Благоев;

  3. Отговорник към зам.-ректора за координация с поделенията на УНСС, доц. д-р Йорданка Владимирова - Фьодор Салмов;

  4. Отговорник към зам.-ректора за НИД и международните проекти, проф. д-р. ик. н. Пламен Мишев - Даниел Йорданов;

Основната цел на това решение бе оптимизиране дейността на Студентския съвет и подобряване на координацията между организацията и ректорското ръководство. В определена степен целта бе постигната, макар че има още много какво да се желае.

През юни 2005 г. и април 2006 г. в гр. Хисаря се проведоха два обучителни семинара за членовете на Студентския съвет, отговорниците към зам.-ректорите и деканите на факултети и отговорниците на специалностите. На двете прояви участници бяха и студентите - членове на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се (КСБВУ), УС на поделение "Студентски столове и общежития" и комисията по стипендиите.

В добра традиция се превърнаха и спортните турнири, подготвени и реализирани от Студентския съвет през периода на мандата.

През май 2005 г. се проведоха турнири по футбол и по баскетбол за студенти, докторанти и преподаватели от УНСС, по случай 85-годишнината на университета.

През май 2006 г. бе реализиран третият ежегоден футболен турнир, по случай 15 години Студентски съвет в УНСС. В проявата взеха участие над 240 състезатели. Важно е да се отбележи, че с всяка изминала година броят на участниците в спортните турнири, организирани от Студентския съвет, се увеличава.

В началото на май 2006 г. Студентският съвет, съвместно с Министерството на финансите и Националното представителство на студентските съвети, организира национален обучителен семинар на тема "Програмиране, изработване и изпълнение на проекти". Гост-лекторите на семинара бяха: Любомир Дацов, зам.-министър на финансите и Боряна Пенчева, директор на "Управление на средствата от ЕС" в Министерството на финансите.

Студентският съвет организира през ноември 2005 г. - по случай празникa на студентите 8 декември - концерт в аула "Максима" на УНСС. В програмата участваха Ивайло от "Стар Академи", Иван Динев-Устата и балет "Магия".

Oрганизацията ни беше домакин и на общо събрание на Националното представителство на студентските съвети през февруари 2005 г. На него за главен секретар на НПСС беше избран Даниел Йорданов от УНСС.

Студентският съвет организира също поредица партита за студентите от нашия университет - за 8-ми декември, Коледа, Великден, 24-ти май и празника на УНСС.

В традиция се превърнаха и анти-спин кампаниите, които се организираха в университета с помощта на "Лекари без граници".

Паралелно с успехите на организацията е важно да бъдат отчетени и слабостите и грешките, които бяха допуснати по време на мандата.

Необходимо е да бъде активно популяризирана дейността на съвета сред студентите на УНСС. Голяма част от тях не знаят за съществуването му, както и за функциите и правомощията му. Ясен пример за това е липсата на официално подадени жалби от студенти по какъвто и да е повод до Студентския съвет. За сравнение, в деловодството на УНСС постъпват десетки жалби на студенти с конкретни оплаквания. Като цяло студентската общност не възприема съвета като свой синдикат, а това е същината на функциите му.

Наложително е и оптимизиране на дейността на отговорниците на специалностите, които да сигнализират своевременно за възникнали проблеми в учебния процес.

Заедно с това е важно да се отбележи, че през последните две години Студентският съвет отстъпи от традиционно завоюваните управленски позиции в поделение "Студентски столове и общежития" на УНСС, както и от доминиращата си роля в Комисията по социално-битови въпроси на учащите се. Създаден бе нов орган за контрол на управлението на П "ССО", в който мястото на представителите на студентите не е определящо. Създадена бе и нова комисия за отпускане на награди и помощи, в която съветът има един представител и по-скоро изпълнява ролята на наблюдател. В резултат на всичко това в края на мандата организацията не представлява равностоен партньор при провеждането на настанителния процес в общежитията на УНСС, нито при разпределението на средствата за награди и помощи, като в същото време продължава да носи негативите от управлението на тези процеси поради слабата информираност на студентите.
(Настоящият отчет е приет на редовно заседание на Студентския сенат на УНСС от 29 септември 2006 г.)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница