Конкурс за стипендия "дамян балабанов" за академичната 2010/ 2011 Гстраница1/3
Дата08.02.2017
Размер309.64 Kb.
Размер309.64 Kb.
  1   2   3

БЮЛЕТИН
НОЕМВРИ 2010

СЪДЪРЖАНИЕ:

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ
ПРОГРАМИ
СЪБИТИЯ
ПУБЛИКАЦИИ

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ "БУРОВ" ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2010/11 Г.

Краен срок: 5 ноември 2010 г.
Стипендията е в размер на 250 лв. и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България, имат завършен най-малко ІІІ курс, успех от цялото следване най-малко много добър (5.00)
До 5 ноември 2010 г., кандидатите представят:
1. Информационна карта
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2010/2011 г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка.
Документите се изпращат по пощата на адрес: Фондация „Атанас Буров”, конкурс за стипендии „Буров”, ул. „Стефан Караджа” № 10, 1000 София.
Срок за получаване на документите - 17,00ч. на 5 ноември 2010 г. В периода 15 - 19 ноември 2010 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени след 1 декември 2010 г.
За допълнителна информация на тел.: 02-9306250 или на fnburov@bdbank.bg

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ "ДАМЯН БАЛАБАНОВ" ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2010/ 2011 Г.

Краен срок: 5 ноември 2009 г.
Стипендията е в размер на 200 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават:
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко 3 курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).
До 5 ноември 2009 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2010/2011г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема ”Изход от рецесията - намалени публични разходи и балансиран бюджет, или бюджетни дефицити и увеличен публичен дълг?” в размер от 3 страници (1800 знака на страница).
Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , ул. „Стефан Караджа” № 10, фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите - 17.00 ч. на 5 ноември 2010 г.
Критериите за оценка на есето:
- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми - 20 точки;
- самостоятелност на изложението- 20 точки;
- убедителност на изложението - 20 точки;
- оригиналност на стила и подхода - 10 точки;
- познаване на процесите в българската икономика - 20 точки;
- виждане на развитието на коментираната проблематика - 10 точки.
В периода 15-23 ноември 2010 г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 70 точки ще се проведе събеседване в София.
За дата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.
Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.burov.org, секция “Конкурси” след 1 декември 2010.
За информация на телефон ( 02)9306250 или на fnburov@bdbank.bg

НАГРАДА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ


Фондацията "Луи Бондюел" (Fondation Louis Bonduelle) обявява конкурс за докторска дисертация или изследователски проект в областта на храненето и хранителните навици. Наградата ще бъде връчена за шести път и има за цел да повиши обществения интерес към зеленчуците, като насърчи младите учени да разработят изследвания в тази сфера. Информацията е публикувана от Mladiinfo.

Награда
Стойността на наградата е 10 000 евро. Стремежът на организаторите е да подпомогнат финансово проучванията, които се провеждат в научна лаборатория или болница.
Изисквания
За наградата могат да кандидатстват настоящи студенти (докторанти или учени), на възраст не повече от 35 години. Кандидатите трябва да се занимават с изследвания в някоя от следните научни области: хранене, психология, медицина, диетология, фармация, земеделие или обществени науки.
Проектът, с който кандидатстват, трябва да е в областта на храненето и хранителните навици.
Кандидатстване
Кандидатурите трябва да са на френски или английски език и трябва да съдържат по 4 копия от следните документи:
- формуляр за кандидатстване
- резюме на проекта (приблизително 1 страница)
- детайлно описание на изследователския проект (приблизително 10 страници)
- служебна бележка от лабораторията или институцията, в която се провежда изследването, че одобрява кандидатурата.

Краен срок: 7 ноември 2010 г.
Допълнителна информация и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук

КОНКУРС ЗА ЕСЕ "ВСИЧКО, КОЕТО НИ СВЪРЗВА"Краен срок: 10 ноември 2010 г.
Vivacom и списание Тема дават рекорден награден фонд за студентски конкурс за есе. „Всичко, което ни свързва“ е темата, по която българските студенти от родните и чуждестранните висши училища и обучаващите се у нас чужди студенти ще могат да изпратят есе и да се включат в състезанието.
В резултат на конкурса ще бъдат излъчени 10-те най-добри есета (с обем до 5 000 знака), които ще бъдат публикувани в десет поредни броя на сп. Тема. Ще бъдат класирани трите най-добри есета, чиито автори ще получат награди от съответно 5 000 лв., 3 000 лв. и 2 000 лв.
Участници в конкурса могат да бъдат настоящи студенти, които докажат статуса си чрез актуално уверение, издадено от университета, в който следват. Допускат се до участие и български студенти, които учат в чужбина, както и чуждестранни граждани, студенти в български университети. Конкурсът е отворен за участие на всички физически лица - студенти, с изключение на служителите на "Тема Нюз" АД и БТК АД, както и членовете на техните семейства (родители, съпрузи, деца, братя и сестри).


Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница