Конспект по обща теория на държавата предмет на Общата теория на държавата и други науки за държавата и правотоДата09.12.2017
Размер16.29 Kb.
Размер16.29 Kb.

Пловдивски университет „П. Хилендарски“

Юридически факултет

.......................................................................................................................................................
КОНСПЕКТ

ПО

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА
1. Предмет на Общата теория на държавата

2. Общата теория на държавата и други науки за държавата и правото

3. Теории за обяснение на държавата

4. Понятието държава – елементи

5. Исторически тип държава

6. Държавата през Древността и Средновековието

7. Държавата през Модерната епоха

8. Суверенитет – държавен, народен, национален

9. Функции и форма на държавата

10.Форми на държавно управление

11.Форми на териториално устройство

12.Политически режими

13.Държавен орган – понятие, видове

14.Държавата като правен субект – субект на власт, на собственост и

фиск

15.Гражданско общество и държава. Конституционна държава16.Полицейска и правова държава

17.Либерална и социална държава

18.Основни групи (семейства) държави

19.Пряка и представителна власт в държавата

20.Учредителна власт и учредени власти

21.Законодателна, изпълнителна и съдебна власт – правен и политически

аспект

22.Политическа и юридическа власт23.Позитивна и негативна власт

24.Гражданска и военна власт

25.Решаваща и препоръчителна власт

26.Държавна власт и местно самоуправление

27.Държавна и наддържавна власт. Държавата в Европейския съюз

28.Национална държава, регионализация и глобализация

29.Държави от световния център и периферия

30.Държави в преход. Мащаби на прехода


Септември 2011 г.

Обща литература:
Владикин, Любомир. Общо учение за държавата. С., 1992

Дюги, Леон, Каре дьо Малберг, Георг Йелинек. Общо учение за

държавата. Съставител и редакция Ст. Баламезов. С., 1993

Дачев, Лъчезар. Общо учение за държавата

Kelsen, H. General Theory of Law and State. N.Y. 1946

Стоилов,Я. Държавната власт: правно-политически разграничения и съотношения. С. 2001

Торбов, Цеко. Учение за държавата. С. 1999

Тропер, Мишел. За една юридическа теория на държавата. С.Херцог, Роман. Държавата през ранните времена (произход и форми на управление). С. 1997

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница