Критерии за оценка на изпита по философия и социални науки от 14. 06. 2015 гДата20.04.2017
Размер143.9 Kb.
Размер143.9 Kb.

Критерии за оценка на изпита по философия и социални науки от 14.06.2015 г.

Вариант 6

“Истина, истина ви казвам: добро и зло, което да бъде непреходно – такова нещо няма! От само себе си то трябва все отново да се превъзмогва.”

Фр. Ницше, За себенадмогването, Тъй рече Заратустра
  1. Изясняване на основни и подразбиращи се понятия във фрагмента: истина, воля, добро, зло, вечност, преходност, човек, превъзмогване, наука, морал.

  2. Формулиране и изясняване на теза, включваща ключовите понятия, аргументация, както и критична позиция.

  3. Методологични и общотеоретични предпоставки на философия на живота.

  4. Особености на афористичния стил на Ницше.

  5. Анализ на фрагмента в историко-философски контекст.

Културата: свобода и/или принуда

  1. Формулиране и аргументация на теза.

  2. Илюстрация на тезата с различни примери.

  3. Изясняване на антитезите култура – природа, свобода – необходимост, необходимост – принуда.

  4. Изясняване на понятия, свързани с културата като: история, творчество, естествено-изкуствено.


Тест по Философия и социални науки: вариант 3

Оградете или зачертайте (О, Х) верния според Вас отговор. За всеки въпрос имате право само на една поправка, като освен ограждането или зачертаването, подчертаете окончателния си избор (О, Х _________ )

1. От кое Ботево стихотворение са стиховете: „Мечти мрачни, мисли бурни са разпнали душа млада; ах, ръка си кой ще турне на туй сърце, дето страда?” (1 т.) А) „Майце си”; Б) „Към брата си”; В) „До моето първо либе”; Г) „На прощаване”

2. Коя от изброените страни има най-голяма площ? (1 т.) А) България; Б) Унгария; В) Австрия; Г) Ирландия

3. Прекланящите се пред всичко чуждо са: (1 т.) А) ксерографи; Б) ксенократи; В) ксеномани; Г) ксенотипи.
4. Какво означава терминътредукция”? (2 т.) А) свеждане; Б) подвеждане; В) разглеждане; Г) пререждане.

5. В правото вещите се делят на: (2 т.) А) движими и устойчиви; Б) движими и непроницаеми; В) движими и недвижими; Г) неподвижни и летящи.

6. Аристотел дефинира логиката като наука за: (2 т.) А) битието; Б) доказателството; В) познанието; Г) човека.

7. „Генотип” е термин, който се отнася към: (3 т.) А) хромозомните вериги на организма; Б) наследствената основа на организма; В) възрастовите изменения на организма; Г) половите признаци на организма.

8. На коя историческа личност принадлежат известните думи „Veni, Vidi, Vici”? (2 т.) А) Юлий Цезар; Б) Марк Аврелий; В) Октавиан Август; Г) Константин I Велики;

9. Изразът „желязна завеса” е използван за пръв път в реч на: (2 т.) А) Йосиф Сталин през 1944 г.; Б) Франклин Рузвелт през 1945 г.; В) Уинстън Чърчил през 1946 г.; Г) Никита Хрушчов през 1957 г.

10. Кой образ от „Чичовци” не се среща и в романа „Под игото”: (3 т.): А) Мичо Бейзадето; Б) Мирончо; В) господин Фратю; Г) поп Ставри.

11. Сциентизъм е учение, при което истинните знания се основават на (2 т.) А) вярата; Б) морала; В) науката; Г) изкуството.

12. "В разума няма нищо, което преди това да не е било в сетивата" е върховен принцип за: (2 т.) А) Томас Хобс; Б) Френсис Бейкън; В) Джон Лок; Г) Рене Декарт

13. Последователите на Антистен в древността се наричат? (2 т.) А) алхимици; Б) комици; В) схоластици; Г) киници.

14. Индукция е: (2 т.): А) Умозаключение от общо към частно знание; Б) Умозаключение от частно към общо знание; В) Умозаключение от знание към незнание; Г) Умозаключение от незнание към знание.

15. „Биг брадър” днес е телевизионно риалити шоу, излъчено за пръв път в Америка, и основано на това, което се случва между група хора, живеещи в една къща. В действителност обаче това име означава група на всички най-силни правителства и организации, които направляват действията на всички хора. Кой въвежда този термин? (2 т.) А) Анди Уорхол; Б) Джордж Оруел; В) Джон Фицджералд Кенеди; Г) Ърнест Хемингуей

16. Отрицанието на съждението „Някои книги не са интересни” е: : (3 т.) А) „Всички книги са интересни.”; Б) „Нито една книга не е интересна.”; В) „Някои книги са интересни.”; Г) „Някои книги не са неинтересни.”.

17. Коя от следните държави не е член на Европейския съюз? (2 т.) А) Словакия; Б) Норвегия; В) Малта; Г) Словения.

18. По обем понятията „жена” и „сестра” са: (3 т.) А) тъждествени; Б) кръстни; В) подчинени; Г) противни.

19. Софизъм е: (2 т.) А) творческата мъдрост на Бога; Б) мнимо доказателство; В) форма на нагледа; Г) склонност към мечтателност.

20. Коя в гръцката митология е богинята на целомъдрието? (2 т.) А) Артемида; Б) Атина; В) Афродита; Г) Хера

21. „Човешко, твърде човешко” е произведение на: (2 т.) А) Маркс; Б) Витгенщайн; В) Ницше; Г) Хегел.

22. Употребата на свободната воля у човека се свързва с: (2 т.) А) световния разум;

Б) теоретичния разум; В) неразумността; Г) практическия разум.

23. Кой е автор на „Антропология от прагматично гледище”?: (1 т.) А) Аристотел; Б) Тома от Аквино; В) Хюм; Г) Кант.

24. Коя от формите на комичното се откроява в описанието „Тая глава беше човешка, но невъобразимо ужасна. Продъненото й и зверовито лице, дето светеха две очи безумни, които се въртяха и пулеха свирепо, се свършваше с една остра изместена челюст, която млащеше и пущаше лиги...”: (2 т.) А) пародия; Б) сатира; В) гротеска; Г) сарказъм25. Коя част от човешкото око контролира количеството светлина, което навлиза в окото?: (2 т.) А) зеница; Б) роговица; В) ретина; Г) ирис;

Оценяване:
Есето се оценява в диапазона от 0 до 50 точки, както следва:
1. Формулиране на теза и собствена позиция - до десет (10) точки.
2. Изясняване на основните понятия в есето - до десет (10) точки.
3. Връзка с други понятия и владеене на общия понятиен инструментариум - до десет (10) точки.
4. Умения за аргументиране - до десет (10) точки.
5. Езикова култура, стил, грамотност - до десет (10) точки.
Тестовите задачи се оценяват по ключ за верните отговори от една до три точки в зависимост от трудността: максимален брой точки – петдесет (50).
Оценката се формира от общия брой точки за двете части на изпита, като преходът в шестобална система с точност до 0,25 е по следната скала:
от 23 до 28 точки: оценка среден 3,00
от 29 до 34 точки: оценка среден 3,25
от 35 до 40 точки: оценка добър 3,50
от 41 до 46 точки: оценка добър 3,75
от 47 до 52 точки: оценка добър 4,00
от 53 до 58 точки: оценка добър 4,25
от 59 до 64 точки: оценка много добър 4,50
от 65 до 70 точки: оценка много добър 4,75
от 71 до 76 точки: оценка много добър 5,00
от 77 до 82 точки: оценка много добър 5,25
от 83 до 88 точки: оценка отличен 5,50
от 89 до 94 точки: оценка отличен 5,75
от 95 до 100 точки: оценка отличен 6,00
Работата се оценява от двама оценители независимо един от друг.
Крайната оценка е средноаритметична от оценките на двамата оценители и се определя с точност до третия десетичен знак. При разлика в оценките над 0,50 (петдесет стотни) работата подлежи на арбитриране. Оценката на арбитъра не може да е по-ниска от най-ниската оценка на единия от оценителите.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница