Критерии за оценка на резюмеДата26.04.2017
Размер15.78 Kb.
Размер15.78 Kb.


КРИТЕРИИ  ЗА  ОЦЕНКА  НА  РЕЗЮМЕ1. Умее да извлича информация от текст и да я обработва в съответствие с поставената задача -1т.

1т.

2. Умее да композира и структурира текста, като се съобразява с поставената задача- 1т.

1т.

3. Владее и прилага книжовно-езиковите норми на съвременния български език (правописна, граматична, пунктуационна) -1т.

1т.

4. Умее да подбира и съчетава езиковите средства с оглед на стиловата уместност  – 1т.

1т.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ / 30 точки/


1. Литературни компетентности – 10 т.

1.1. Разбиране на условния характер на художествената литература – 2 т.

1.2. Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна история – 2 т.

1.3. Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат при изясняване на зададения проблем – 3 т.

1.4. Умение за интерпретиране на художествения смисъл – 3 т.
2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст. - 12 т.

2.1. Теза, съответстваща на формулирания проблем – 3 т.

2.2. Целенасочена и задълбочена аргументация – 3 т.

2.3. Логически последователна аргументация – 3 т.

2.4. Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани композиционни части – 3 т.
3. Езикови компетентности – 8 т.

3.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 2 т.

3.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 2 т.

3.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 2 т.

3.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 2 т.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница