Курсова работа управлението на операциите като фактор за развитие на билборд ад изготвил: ПроверилДата16.11.2017
Размер68.1 Kb.
Размер68.1 Kb.


http://www.ibsedu.com/public/images/site_images/logo_bg.png

КУРСОВА РАБОТА
Управлението на операциите като фактор за развитие на БИЛБОРД АД

Изготвил: Проверил:

2015

Управлението на операциите като фактор за развитие на фирмата

(Есе)
Управление на операциите е мултидисциплинарна област, която се фокусира върху управлението на всички аспекти на операциите на дадена организация. Типичната организацията се състои от интегрирането на много и различни функции. Двете най-очевидните функции са предоставяне на продукт или услуга и продажда на продукта или услугата. Управление на операции се фокусира върху функцията на предоставяне на продукта или услугата. То се занимава с планирането и контрола на всички дейности, необходими за предоставянето на продукта или услугата на фирмата. Управлението на операциите прилага идеи и технологии за подобряване на производителността и намаляване на разходите, подобряване на гъвкавостта с оглед да се отговори на бързо променящите се нужди на клиентите, повишаване на качеството на продуктите, както и подобряване на обслужването на клиентите.

Поради своята значимост като фактор за успех на организацията, то тя разработва планове и стратегии за справяне с възможностите и предизвикателствата, които възникват в конкретната операционна среда. Управлението на операциите се занимава и със създаването на система, която е в състояние да произвежда качествени услуги и стоки в търсените количества в приемливи срокове.
  1. Наименование на обекта на изследване

Компания Билборд АД е основана през 2001г. Първоначално се е занимава с дигитален печат. Впоследствие и към днешна дата основата дейност на дружеството е широкоформатен дигитален и офсетов печат. Тя е лидер на пазара в България. Също така тя се извършва продажби на съоръжение и материали за дигитален печат.


  1. Наименование на структурното звено

В настоящата разработка ще насочим внимание върху процеса на предпечат.


  1. Седалище

Седалището на компанията е в София.


  1. Брой персонал

Персоналът на отдела по предпечат се състои от 5 редактори, 3 графични дизайнери и 1 техник по предпечата. Също така отделът до скоро е имал квалифициран оператор. Но трябва да се отбележи, че фирмата разчита и на външни лица за извършване на предпечатните процеси.


  1. Входни производствени фактори и операционни ресурси на производствената система

Ключов фактор са кадрите и използваната компютърна платформа за управление на процеса по предпечат. Компютърната платформа за дигитален предпечат е компютърен хардуер, който се използва за експлоатация на различни специализирани програми. Компютърната платформа в Билборд АД включват необходимите елементи се създаване, групиране и предоставяне на данни в завършени страниците. Основните платформи в компанията са PC ( с Microsoft® Windows® операционна система и диск Intel®), Apple® Macintosh® и UNIX®. След като платформата е налице, разработчиците в Билборд АД или външна компания проектират и инсталират съответните софтуерни приложения за текстообработка, съставяне на страници и графики.


  1. Типове производствено преобразуване и основни операции, осъществявани в производствената система

Предпечатът започва по време на проектирането и завършва с печат на заданието. Целият процес включва шест фази: дизайн, авторова дейност, репродукция, доказване, формиране и печат. Взаимодействието между отделните фази е много сложно, поради което резултатите от всяка отделна фаза са от решаващо значение за по-последващите процеси.

c:\users\o61\desktop\текущи разработки тетрадка.бг\phoenix1991\х.jpg

  1. Изход на системата

Основната цел на „доказването” или още „пруфинг” е да послужи като инструмент за проверка за клиента, че цялата работа е точна. Предпечатният пруфинг е разходно-ефективен начин за предоставяне на визуално копие без разходи за създаване на копие на документа/продукт, който следва да се предаде за печат. Ако се открият грешки по време на процеса на печат върху печата, коригирането им може да се окаже много скъпо за Билборд АД или за компанията и нейния клиент.

Основната цел на пруфирането в Билборд е да се произведе копие на това, което ще бъде крайния продукт след печат.
8. Три, според вас най-значими операционни приоритета на организацията, подредени по важност. Аргументация за избора ви.

1) Качество

Качеството на предпечата е от изключително значение. В този смисъл контролът на цветовете прави възможно да се постигне последователност от дизайна до крайния продукт, имайки впредвид днешните сложни цветови изисквания. В Билборд АД се поддържа разбирането, че когато имаш контрол над пресата, това означава, че техника знае как ще изглеждат цветове. Качеството на контрола върху да възможност да се намали времето за цикъла, да се повиши ефективността на цвета, свеждане до минимум на грешките и други. Резултатът е: по-високи нива на производителност, цялостното съответствие на качеството и повишаване на удовлетвореността на клиентите - определено предимство в днешния конкурентен пазар.

2) Иновативност

Изключителният печат започва с перфектна подготовка по време на предпечата. От значение е отдела по предпечат винаги да поддържа и предлага високо ниво на иновативност и последователност на файлове за клиентите.

Нови иновативни софтуерни, хардуерни и операционни процеси за своевременното предоставяне на доказателства във висока дефиниция се търсят непрекъснато. Нови уеб-базирани PDF канали за защита позволяват файлове за висока резолюция и ниска резолюция да бъдат преглеждани.

Иновативно за Билборд АД е клиентите да имат възможност да направят онлайн „бележки” и „анотация”, елиминирайки телефонни разговори. Този процес на сътрудничество между клиенти и отдела по предпечат запазва развитието по ефективен и експедитивен начин на работните процеси, които, гарантиращо навременно изпълнение на поръчките.

3) Оптимизиране на доказателствата в етапа на предпечат, на цветовите профили и данните/спецификациите за печат и системните настройки


9. Изброите три производствени процеса, осъществявани в обекта. Класифицирайте ги, според познатите ви критерии.

1) обработка

Този процес е механичен. При него ръкописът се почиства. Повечето от тази работа може да се извършва на макроравнище; това е работа, която не изисква постоянно вземане на решения. В този етап се извършват промени от редактора, например, двойни пространства до единични, промените в двойни тирета, промени в подчертаването към курсив, премахване на допълнителни параграфи, поставяне на препинателните знаци в кавички и други.

При този процес се прилагат макроси. За да се направи задачата по-лесна, много редактори използват FileCleaner от Editorium. Този набор от макроси е разработен специално за справяне с общите проблеми на почистване, с които редакторите се занимават рутинно. Editorium предлага и други макро програми, за да се подпомогнат други автоматизирате рутинни задачи по обработката.

2) редактиране

Редактирането (Copyediting) е процесът, при който редакторът прави подобрения във форматирането, стила и достоверността на текст. За разлика от общото редактиране, редактирането на копие не може да включва промяна в съдържанието на текста.

3) Печатното доказателството е симулация на крайната продукция. Мисията на система за пруфинг е да се създадат точни прогнози, а не красиви снимки. Това е завършващия етап от процеса на предпечат в компанията като неговот правилно изпълнение с свързан с управление на цветовете и скрининговите техники.
10. Определете производствения капацитет на обекта, който изследвате. Считате ли, че капацитетът е достатъчен или излишен. Аргументирайте отговора си.

Отделът по предпечат е цялостно натоварен. Но за печатницата не е проблем капацитета, а по-скоро все по-голямата зависимост на предпечата от автоматизираните процеси, което води до намаляване на броя на заетите физически лица в самото предприятие.


11. Предложете решение за преодоляване на проблемите, свързани с производствения капацитет, ако такива съществуват. Аргументирайте предложенията.

Основно решение за натовареността на редактори и други техници в отдела по предпечат е повишаване на автоматизацията с по-ефективни и по-добри софтуерни приложения. Основен аргумент в тази насока е, че с увеличаване на автоматизацията, качеството на възпроизвеждане ще се увеличи и разходи ще продължат да се понижават. Доколкото качеството на сканиране и типа на документи, които се предоставят от клиентите е ниско, механичните аспекти на възпроизводство ще продължават да се подобряват с напредването на технологиите.


12. Формулирайте три други проблема от операционен характер, които, според вас са с най-висок приоритет за изследвания от вас обект.

Напълно автоматизирания предпечат изисква по-малко труд, което означава, че Билборд АД може да намали загубите в по центровете на отговорност. Автоматизацията също така означава по-голяма съгласуваност и по-малка вероятност от човешка грешка, което води до по-добро качество, бързина и по-ниски разходи. Това са големи ползи за печатната индустрия.

Билборд АД обаче е изправена пред деградиране на подкрепа от търговците. Търговците имат по-малко персонал и по-малко ресурси на разположение. Това се усложнява и от сливанията на пазара.

Често търговците се сливат и след това съкращават персонал, което води до минимизиране на екипите, които трябва да обслужват фирмите клиенти като Билборд АД.Увеличаване на аутсорсинга на предпечатната работа. С преместване на експертизата от завода за печат към софтуерните приложения, все по-малко персонала ще разбира фундаменталната технология на печат. Все повече и повече услуги ще бъдат възлагани на външни изпълнители и повече задачи ще се извършва от софтуер. При разпад на системата , то предприятието ще зависи от един доставчик, който да прави промени и корекции и да осигурява стабилност на системата.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница