Лексикална норма тест 1 Лексикалните грешки са свързани сДата17.11.2017
Размер87.27 Kb.
Размер87.27 Kb.

ЛЕКСИКАЛНА НОРМА ТЕСТ 1

Лексикалните грешки са свързани с:

а/ непознаване смисъла на думата, с употребата на неуместна дума; б/ с непознаване същността на синоними, омоними, пароними, антоними; в/ с неразбрано правилно преносното значение на фразеологизмите; г/

1. В кое от следните изречения НЕ е употребено словосъчетание в преносен смисъл:

А) Двамата млади фигуристи за първи път се появяват на международния лед.

Б) В края на ХІХ век се засилва интересът към черния континент.

В) Детският ни радиохор е познат и обичан в страната на изгряващото слънце.

Г) Празничното меню, което ни предложиха включваше само френска кухня.

2. Коя от думите НЕ може да се постави на празното и място в следното изречение:

Героят на Молиер Тартюф е ....

А) безнравствен

Б) безскрупулен

В) безкористен

Г) безпардонен3. Смешното в следния анекдот се ражда от недоразумението. Редактирайте текста така, че да се избегне всякакво недоразумение.

- Искам ръката на дъщеря ви!

- Малката или голямата?

- Как? Нима ръцете й са различни?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Фразеологизмът не може да раздели на две магарета сламата се употребява за човек, който:

А) е некадърен и глупав

Б) не е живял на село

В) е колеблив и нерешителен

Г) е изключително мързелив

5. Фразеологизмът градя въздушни кули означава:

А) заемам се с нещо изключително трудно

Б) фантазирам, създавам неосъществими планове

В) изолирам се в свой собствен свят

Г) правя нещо, което другите не умеят да правят

6. В кой от следните редове думите са синоними:

А) потомци, последователи

Б) съвременници, съратници

В) предци, предвестници

Г) предшественици, предходници

7. Напишете по един синоним срещу всяка от следните думи:

роптая - ............................................................................................

копнея - ...........................................................................................

архаичен - .......................................................................................

хуманен - .........................................................................................

8.Коя от следните думи НЕ е синоним на думата нехаен:

А) безгрижен

Б) безсъвестен

В) небрежен

Г) немарлив

9. В кое от следните изречения е допусната лексикална грешка:

А) Всички момчета се справиха много добре в този мач.

Б) Всеки от футболистите игра според своите възможности.

В) Никой от футболистите не допусна грешка в този мач.

Г) Всички от момчетата играха добре и резултатът е налице.

10. В кой от редовете думите са синоними:

А) свадлив, свидлив

Б) резервен, резервиран

В) реален, реализиран

Г) руини, развалини

11. При коя от двойките думи отношението е същото като при двойката тъга - плач

А) виц - хумор

Б) подлост - отмъщение

В) радост - усмивка

Г) приятелство - утеха

12. Попълнете празното място така, че да се получи логическо отношение като при двойката

броят му се ребрата - дебел

сече му пипето - ................................................................................

13. Напишете на празните места онези подходящи думи, с които ще се получат същите логически отношения като при думите Коледа - зима

..................................................... - пролет

Димитровден - .........................................

14. В кое от следните изречения НЕ е допусната лексикална грешка:

А) Високият слушаше какво говорят останалите, а когато го питаха, отговаряше лаконично.

Б) Героят се превръща в егоист, който е безразличен за чувствата на останалите хора.

В) Всички екипи действат на неврологични места за спасяването на хората от наводнените райони.

Г) Фейлетоните на Алеко Константинов се раждат като спонтанен облик на съвременния му политически живот.

15. Кое словосъчетание трябва да се постави на празното място в следното изречение:

Всички присъстващи на зарята запазиха едноминутно мълчание .................................. загиналите за свободата на България.

А) в името на

Б) в прослава на

В) в памет на

Г) от съчувствие към

16. В кой от редовете думите са синоними:

А) ефектен, ефективен

Б) благоденствие, благополучие

В) практичен, практически

Г) авторитетен, авторитарен

17. Коя от следните думи е излишна:

А) експозиция

Б) композиция

В) кулминация

Г) развръзка

18. В кое от словосъчетанията е допусната лексикална грешка:

А) изобразявам случка

Б) отстоявам житейска позиция

В) внушавам идея

Г) въплъщавам идеал

19. Думите парадирам и пародирам са:

А) синоними

Б) антоними

В) пароними

Г) омоними

20. За всяко от празните места в текста изберете най-подходящата от четирите предложени думи в скобите. Означете я чрез подчертаване.

А) В процеса на трудовата си дейност човек създава такива предмети, които са му необходими, за да съществува: храна, дрехи, жилища, машини... Цел на тази дейност е да удовлетвори .....................................

(естествените, насъщните, физичните, нарастващите) потребности на хората.

Б) Изкуството се отнася към друг вид човешка дейност - .......................

(душевната, емоционалната, занимателната, духовната). То се стреми да научи човека как да живее по-достойно и по-красиво.

В) Всички видове изкуства ......................... (създават, преобразяват, пресътворяват, въплъщават) човека и света с различни ............................. (похвати, средства, методи, начини): звук, слово, движение, глина и т.н.

 

 ГРАМАТИЧНА НОРМА ТЕСТ 2

Граматичните грешки са свързани с: членуването, съгласуването, учтива и бройна форма, неправилна употреба на деепричастие; който или които, кой – кого, чиито-чийто.


 1. В кое от изреченията е допусната грешка:

А) Във всички случаи е важно да слушате единствено себе си.

Б) За да реализирате деловите си намерения, следва да се освободите от вътрешните си притеснения.

В) Родителите трябва да се грижат и за образованието, и за възпитанието на техните деца.

Г) Някои изпитват чувство за вина и безпокойствата им са основателни.

2. В кои от следните изречения НЕ е допусната грешка:

А) Стотици плакати са разлепени безразборно по фасадите на сградите.

Б) Колко оценителя ще дават експертно становище?

В) Цените на стоките задължително трябва да бъдат обявени в лева.

Г) Сред многобройните посетители има само стотина истински почитателя.

3. В кое от следните изречения всички подчертани думи са членувани правилно:

А) Миналият декември собственика на отбора е предложил изгоден договор на най-успешният си състезател.

Б) Кандидатът се издигнал съвсем изненадващо до челното място, защото плана за дейност, ритъма на работа и екипа му били най-добри.

В) Продуцентът решава да я снима в провокативните сцени на филма, за да шокира зрителя, и резултатът се оказал повече от успешен.

Г) Билетът за царския влак му дава пловдивския депутат Владимир Дончев и така Моллов става новия парламентарен секретар.

4. - 6. В кое от следните изречения НЕ е допусната грешка при съгласуването?

4.

А) Ходовете си в политиката прави със същото търпение и стратегия, с което бие опонентите си на персийската игра.Б) На кой още трябва да се обадиш за утрешното парти?

В) Директният подход и искреният тон са най-подходящи при общуването между приятели.

Г) Дамата впечатлява с нейната елегантност и изискани обноски.

5.


А) Всеки, на който се обадих, ми отказа тая услуга.

Б) На поредното състезание победи отборът, чиито треньор добре познаваме.

В) На никой от пострадалите правителството няма да откаже материална помощ.

Г) Без теб съм никой.

6.

А) В двореца се намира Историческият музей, този за съвременното изкуство и Унгарската национална галерия.Б) В цената е включен самолетен билет, 4 нощувки в хотел 4 звезди и панорамна обиколка на Прага.

В) Пражкият храд е една от най-големите забележителности на чешката столица.

Г) Хармонията между физическата красота и духовната чистота превръщат образа във въплъщение на идеалното.

7. Допишете изречението, като поставите думите в скобите в правилната граматическа форма.

............................... (сипей) се очерта по.ясно, .................... (нов) купол на ........................... (манастир) се бялна ярко над стрехите и тополите манастирски. Огнянов мина зад гърба на ....................... (манастир), влезна в ............................ (затъмнял) пуст дол и след няколкоминутно лутане из камънаците приближи една воденица.8. По какво се различават подчертаните глаголни форми в предложените изречения:

От специално гише поръчваме колата.

От специално гише ще поръчваме колата.

От специално гише поръчвахме колата.

От специално гише бихме поръчвали колата.

А) лице


Б) число

В) вид


Г) наклонение

9. В кое от изреченията е допусната граматическа грешка:

А) Отваряйки бутилката, която ни подарихте, тя се счупи.

Б) Вярвах му безрезервно, слушайки думите му.

В) Вървеше устремено, водейки за ръка малко дете.

Г) Гледах водата, потапяйки се в нейното очарование.

10. Посочете изречението, в което подчертаната глаголна форма се различава от тези в останалите изречения по определен граматически признак. На празния ред напишете кой е граматическия признак.

А) Уникална ложа за журналисти бяха спретнали домакините за двубоя от турнира за Купата на България.

Б) Отразяващите мача представители на медиите бяха настанени върху ремарке от камион.

В) Ремаркето бе покрито с рекламен транспарант на спонсора на отбора.

Г) Отборът победител беше награден от шефа на професионалната футболна лига.

........................................................................................................................11. - 16. При коя от обозначените думи в следните изречения е допусната граматическа грешка?

11.


Пленницата навярно бе викала(А), плакала(Б), молела(В) се, но сега се б свила(Г) с клюмнала глава върху миндера.

12.


Сред дамите телевизионни водещи(А) най-популярни(Б) са Лора Крумова и Ани Цолова, чийто(В) предавания(Г) привличат приблизително половината зрители.

13.


Икономичният(А) и екологичният(Б) модели(В) са(Г) хит на изложението.

14.


За да постигнем(А) успех, е задължително да се образоваме(Б), да четеме(В), да мислим(Г) позитивно.

15.


Стремежът(А) да се хареса на всяка цена и безкритичността е(Б) причина младежът(В) да следва екстравагантния(Г) образ на своя идол.

16.


Анализирайки(А) множество публицистични предавания, стигам до извода, че те успяват да въздействат предимно на някой(Б), който (В) е изгубил своята(Г) трезва преценка.

17. - 18. При коя от думите в следното изречение НЕ е допусната граматическа грешка?

17.

7500 маниака(А) щурмуваха касите, за да се сдобият с билет за грандиозният(Б) спектакъл, охотно плащайки(В) десетки лева(Г).18.

Режисьорът(А) предложи роля на актьорът(Б), който(В) беше гледал в премиерният(Г) спектакъл.19. Кое от следните понятия е излишно:

А) наречие

Б) приложение

В) прилагателно

Г) числително

20. Кое от следните понятия е излишно:

А) искрен

Б) мислен

В) избран

Г) обичан

ПРАВОПИСНА НОРМА ТЕСТ 3

Посочете правилно написаната дума

1.

А) военопленик

Б) военнопленик

В) военнопленник

Г) военопленник

Д) войнопленник2.

А) полужение

Б) положение

В) положене

Г) пуложение

Д) пулужение 

3.

А) връсник

Б) маняк

В) метреолог

Г) тегел

Д) мильон 

4.

А) истрелвам

Б) исстрелвам

В) изстрелвам

Г) иззтрелвам

Д) изтрелвам5.

А) предъност

Б) преданност

В) преданос

Г) предънност

Д) преданост6.

А) безскрупулен

Б) безкрупулен

В) безкруполен

Г) безскруполен

Д) бескруполен
Неправилно написаната дума е:


7.

А) възпитание

Б) възтание

В) възход

Г) възторг

Д) възприятие8.

А) преставител

Б) преподавател

В) председател

Г) президент

Д) преразказ9.

А) увеличение

Б) увеселение

В) увещание

Г) увладяване

Д) уволняване10.

А) изигравам

Б) изискам

В) изопачавам

Г) извънявам

Д) изяждам11.

А) зговор

Б) здание

В) здраве

Г) здрач

Д) звънец12.

А) надтичвам

Б) надделявам

В) надпреварвам

Г) наддавам

Д) наддигам13.

А) бургаски

Б) парижки

В) чехски

Г) унгарски

Д) славянски14.

А) особенно

Б) именно

В) временно

Г) конно

Д) военно
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница