Личен фонд “стоянов, захари далакчиев”Дата18.11.2017
Размер68.29 Kb.
Размер68.29 Kb.

ЛИЧЕН ФОНД “СТОЯНОВ, ЗАХАРИ ДАЛАКЧИЕВ”


ПИСАТЕЛ, ЖУРНАЛИСТ, ПУБЛИЦИСТ И ДЪРЖАВНИК

/ 1850 - 1889 /

Ф О Н Д № 12К


ИНВЕНТАРЕН ОПИС № 2


/ 1884 - 1909 /

РУСЕ, 1991 г.

КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА


I. ДОКУМЕНТИ С БИОГРАФИЧЕН ХАРАКТЕР


I-1. Имуществено-стопански

II. ДОКУМЕНТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ


II-1. Писма до Захари Стоянов

III.ДОКУМЕНТИ ЗА ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ


III-1. За произведения на Захари Стоянов

IV. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ


IV-1. Снимки на Захари Стоянов
IV-2. Снимки на сподвижници на Захари Стоянов от Съединението
IV-3. Снимки на родственици
IV-4. Снимки на близки и познати на семейството на Захари Стоянов
IV-5. Снимки на неидентифицирани лица

V. ДОКУМЕНТИ НА ДРУГИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ФОНДООБРАЗУВАТЕЛЯ


V-1. На родственици

I. ДОКУМЕНТИ С БИОГРАФИЧЕН ХАРАКТЕР


I-1. Имуществено - стопански
1 /6/. Тефтерче на Захари Стоянов с бележки за направени разходи. 22 март 1889 г. Оригинал. Ръкопис. 10 л.

II. ДОКУМЕНТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

II-1. Писма до Захари Стоянов
2 /4/. Писмо от Историческото дружество в Женева до Захари Стоянов за събиране на биографични данни за Фердинанд. 06 март 1999 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

3./2/. Писмо от Андонов от Пловдив до Захари Стоянов за служебното положение на известни политически личности. 12 март 1886 г. Оригинал. Ръкопис 2 л.

4./5/. Писмо от Д.Томов до Захари Стоянов за неправилно отпусната стипендия на лице, чийто баща има противонародни прояви. 27 авг. 1889 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

III. ДОКУМЕНТИ ЗА ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ


III-1. За произведения на Захари Стоянов
5. /1/. Покана от Захари Стоянов за записване на абонати за книгата му “Четите в България на Филип Тотю, на Хаджи Димитър и Стефан Караджа”. 1884 г.

IV. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ


IV-1. Снимки на Захари Стоянов
6. Снимки на Захари Стоянов. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото “Филипополи”. Формат 11/16, 8, 5/13, 5. Оригинали. 2 бр.

7. Снимка на погребалната колесница на Захари Стоянов. Фото “Р. Либих”. Формат 33/ 25. 1889 г. Оригинал. 1 бр.

8. Снимка на траурното шествие към гроба на Захари Стоянов. Фото “Р. Либих”. Формат 33/25. 1889 г. Оригинал. 1 бр.

9. Снимка на гроба на Захари Стоянов. Фото “Р. Либих”. Формат 33/25. 1889 г. Оригинал. 1 бр.

10. Снимка на гробницата на Захари Стоянов в Русе със застаналия на входа й Аспарух Емануилов. Формат 11/17. б. д. Фотокопие. 1 бр.

11. Пощенска картичка с изображението на гробницата на Захари Стоянов в Русе. Фото “Ставрев”. Формат 8, 5/14. 1 бр.

12. Снимка от вътрешността на гробницата на Захари Стоянов. Формат 11/17. Фотокопие. б. д. 1 бр.
IV-2. Снимки на сподвижници на Захари Стоянов от Съединението
13. Снимка на Иван Д. Геров и съпругата му с посвещение на Захари Стоянов от 16 апр. 1886 г. Цели фигури. Униформено и цивилно облекло. Русе. Фото “Байер”. Формат 11/16. б. д. 1 бр.

14. Снимка на Иван П. Андонов и Станьо Филипов от Чирпан с посвещение на Захари Стоянов от 27 февр. 1886 г. Полуфигури. Цивилно облекло. Пловдив. Фото “Г. Данчов”. Формат 11/16. б. д. Оригинал. 1 бр.

IV-3. Снимки на родственици на Захари Стоянов15. Снимка на къщата на баба Тонка Обретенова. Формат 24,5/20. б.д. Оригинал. 1 бр.

16. Пощенска картичка с образите на Анастасия Обретенова /Захари Стоянова/ и Захаринка Захари Стоянова. 1 бр.

17. Снимка на Захаринка Захари Стоянова - Громбах и дъщеря й Хилдегард с посвещение на Анастасия Обретенова на немски език от 28 апр. 1922 г. Цели фигури. Цивилно облекло. Мюнхен. Фото “Ернст Март”. Формат 7,5/16. б.д. Оригинал. 1 бр.

18. Снимка на Хилдегард Громбах - внучка на Захари Стоянов. Полуфигура. Цивилно облекло. Формат 7,5/11. б.д. Оригинал. 1 бр.

19. Снимка на Петрана Обретенова /седнала вляво/ и неидентифицирано лице. Цивилно облекло. Русе. Фото “Байер”. Формат 6,5/10,5. Оригинал. 1 бр.

20. Снимка на Тонка Николова Обретенова като бебе с посвещение на Сия /Анастасия Обретенова/ от 07 септ. 1886 г. Русе. Фото “Байер”. Формат 6/10,5. б.д. Оригинал. 1 бр.

21. Снимка на Тонка Николова Обретенова като дете. Цяла фигура. Русе. Фото “Байер”. Формат 10,5/16. б.д. Оригинал. 1 бр.

22. Снимка на Тонка Николова Обретенова като ученичка с посвещение на Анастасия Обретенова от ян. 1906 г. Цяла фигура. Униформено облекло. Русчук. Фото “N.Curtin”. Формат 6/15. б.д. Оригинал. 1 бр.

23 /22/. Снимка на Тонка Николова Обретенова /вдясно, седнала/ с нейна съученичка. Цели фигури. Униформено облекло. Русчук. Фото “N. Curtin”. Формат 10,5/16,5. б.д. Оригинал. 1 бр.

24. Снимка на Боян – роднина на семейството на Захари Стоянов с посвещение на г-жа Захариева. Полуфигура. Униформено облекло. София. Фото “Владиков”. Формат 7/11. б.д. Оригинал. 1 бр.
IV-4. Снимки на близки и познати на семейството на Захари Стоянов
25. Снимка на Марта - съученичка на Анастасия Обретенова от Русия с посвещение към нея на руски език - 1881г. Полуфигура. Цивилно обблекло. Москва. Большая фарнцузская фотография. Формат 6/11. б. д. Оригинал. 1 бр.

26. Снимка на Ж. Порчев с посвещение на Захаринка Захари Стоянова. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото “F Koumros”. б. д. Оригинал. 1бр.

27. Снимка на Саша Попова - съученичка на Захаринка Захари Стоянова с посвещение към нея от 22 окт. 1906 г. Цяла фигура. Цивилно

облекло. Горна Оряховица. Фото “Ив. Захариев”. Формат 7,5/16. б. д. Оригинал. 1 бр.

28. Снимка на Люба и Ангелина Млъчкови с посвещение на Захаринка Захари Стоянова от 02 ян. 1911 г. Цели фигури. Цивилно облекло. Русе. Фото “Е. Гелч”. Формат 10, 5/18. б. д. Оригинал. 1 бр.

29. Снимка на Ана - приятелка на Захаринка Захари Стоянова с посвещение. Цяла фигура. Цивилно облекло. София. Фото “Д. А. Карастоянов” Формат 8/16 . б. д. Оригинал. 1 бр.

30. Снимка на приятелка на Захаринка Захари Стоянова с посвещение към нея от 02 авг. 1909 г. Цяла фигура. Цивилно облекло. Варна. Фото “ Марколеско”. Формат 5/11. б. д. Оригинал. 1 бр
IV-5. Снимки на неидентифицирани лица

31. Снимки на неидентифицирани лица. Формат 11/6; 6,5/15; 7/10, 5; 6/10, 5; 6/8. б. д. Оригинали. 7 бр.

V. ДОКУМЕНТИ НА ДРУГИ ЛИЦА


V-1. На родственици
32 /3/. Телеграми, разменени между Двореца на Княза и Анастасия З. Стоянова за поднасяне на съболезнования по повод смъртта на З. Стоянов и изказване на благодарност за това; прокламация на Княз Фердинанд към българския народ. 12 авг. 1887 г. 1889 г. Оригинали. Ръкопис. 3 л.

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

А
АНА 29

АНДОНОВ 3

АНДОНОВ, Иван П. 4

Б
БОЯН 24

Г
ГОРОВ, Иван Д. 13
ГРОМБАХ, Хилдегард 18
З
ЗАХАРИЕВА 24

ММАРТА 25
МЛЪЧКОВИ, Люба и Ангелина 28
О
ОБРЕТЕНОВА, Анастасия 16, 17, 20, 25
ОБРЕТЕНОВА, баба Тонка 15
ОБРЕТЕНОВА, Петрана 19
ОБРЕТЕНОВА, Тонка Никола 20, 21, 22, 23

П
ПОПОВА, Саша 27


ПОРЧЕВ, Ж. 26
С
СИЯ /Анастасия Обретенова/ 20

Вж Обретенова Анастасия,

Стоянова Анастасия
СТОЯНОВА, Анастасия 2

Вж Обретенова Анастасия
СТОЯНОВА, Анастасия З. 32

Вж Обретенова, Анастасия и др.

СТОЯНОВА- ГРОМБАХ,

Захаринка Захари 17
СТОЯНОВА, Захаринка З. 27

Вж. Стоянова-Громбах
СТОЯНОВА, Захаринка Захари 16, 26, 28, 29, 30
Т
ТОМОВ, Д 4
Ф
ФЕРДИНАНД 2, 32
ФИЛИПОВ, Стою 14
Х
ХИЛДЕГАРД 17

Вж. Громбах, Хилдегард

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Ж
Женева, гр /Швейцария/ 2


П
Пловдив, гр. 3
Р
Русе, гр. 11, 12

Русия 25
Ч
Чирпан 14

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница