Литература епическа вълна в литературата Димитър Димов, Димитър Талев, Емилиян СтаневДата16.11.2017
Размер43.52 Kb.
Размер43.52 Kb.

ПРОГРАМА ПО СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

1. Епическа вълна в литературата - Димитър Димов, Димитър Талев, Емилиян Станев

2. Социалистическият реализъм като комплексен метод. Литературата на социалистическия реализъм.

3. Историческият роман от 60-те и 70-те години

4. Завръщане на авангардния експериментализъм в поезията на 60-те години.

5. Асимилативно-трансформативни процеси в белетристиката през 60-те години. Кратките жанрови форми. Пародия и гротеска.

6. Развойни процеси в белетристиката през 70-те и 80-те години. Постмодерният роман.

7. Идейно-естетически промени в поезията на 70-те и 80-те години. Особености в поетиката.

8. Идеологически и естетически промени в литературата през 90-те години. Легализиране на постмодернизма. Критически дебати. Поетически почерци. Постмодерният роман.

9. Тенденции в литературата през новото хилядолетие.БИБЛИОГРАФИЯ

Алипиева, Антоанета. "Българската поезия от 60-те години на ХХ век. На повърхността. Под повърхността" (2004)

Антов, Пламен. Българска поезия на 1990-те. Българско и постмодерно. С. 2010

Василев, Сава. Преди и след потопа на мълчанието. Велико Търново, 2001

Василев, Сава. Цената на златото и на историята. Велико Търново, 2002

Добрев, Чавдар. Фрагменти за Радичков. В: „Предопределеното.”, 1993

Дойнов, Пламен (ред.). Библиотека „Личности”, НБУ. За Константин Павлов, Николай Кънчев, Иван Теофилов, Иван Динков, Екатерина Йосифова и др. С. 2008

Дойнов, Пламен (съст.). Беседи с младите. С. 2010

Дойнов, Пламен (съст.). Инкриминираният Иван Динков. С. 2011

Дойнов, Пламен (съст.). Принудени текстове. С. 2010

Дойнов, Пламен (съст.). Социалистическият реализъм. Нови изследвания. София 2009

Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. С. 2007, кн. 1 и 2

Дойнов, Пламен. Социалистически канон/ алтернативен канон. София 2009

Драгова, Надежда. Романът-Мутафчиева: http://www.veramutafchieva.net/interview_arch_bg.php?newsID=118

Еленков, Иван. Културният фронт. София, 2008

Емилиян Станев - личност и творческа съдба : Сб. докл. от нац. науч. конф., посветена на 90-год. от рождението на Емилиян Станев, В. Търново, 1997

Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. С. 2008

Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата : Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя : Изследвания, архив, спомени / Състав. Иван Радев, Сава Василев, В. Търново, 2008

Естествен роман – седем години и осем езика по-късно: http://liternet.bg/publish2/anonim/ggospodinov.htm

Жечев, Тончо. Българският роман след 9.IХ. 1944. С. 1980

Иванов, Иван. Новонаписаната история на света и човека - "Ноев ковчег" на Йордан Радичков. В: "Словото - живот". С. 2012

Иванов, Иван. Романът „Тютюн” в парадигмата на шизоанализата. // Димитър Димов век по-късно. София: Карина-Мариана Тодорова, 2012, 128−136.

Иванов, Иван. Литературният скандал и мълчаливото му настояще. Сп.Литературата. 2013

Иванов, Иван. Пародия и симулация в „Чайки далеч от брега” на Евгени Кузманов. В: „Матрицата – властта на подобието”. С. 2008Иванов, Иван. Постмодернизмът – представи и промени. Във: „Филологическият проект в началото на ХХI век”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2009

Иванов, Иван. Постмодерното в романа „Японецът и потокът” на Златомир Златанов. В: „Политики на различието, езици на близостта”. С. 2006

Иванов, Иван. Хипосемантичност, национална идентичност и национална илюзия. В: „Литературата” 1999/ 1 (9)

Игов, Светлозар. Павел Вежинов. С. 1990


Христова, Христина. Из дебрите на съзнанието. С. 2004

Игов, Светлозар. Поезията на Николай Кънчев. С. 1990

Илиев, Стоян. Ивайло Петров и неговите герои. С. 1990

Илков, Ани. Несъвършеният гений. Книга за Константин Павлов. С. 2010

Йовева, Румяна. Философско-историческите романи на Емилиян Станев. С. 1981

Йорданов, Николай. Вместо послеслов: хипотеза за развитието на българската драматургия след Втората световна война. В: „Българската драма. Поглед от периферията на текста”. С. 2002Кирова, Милена. Критика на прелома. С. 2002. още (http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=109&WorkID=5569&Level=1 )

Колева, Дора. Блага Димитрова: човек, общество, всемир. В. Т. 2003

Колева, Дора. Лириката на 60-те години (стилови тенденции и многообразие). Велико Търново: Faber, 1998

Култура и критика. Част IV. Идеологията – начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. http://liternet.bg/publish4/avacheva/kritika4/content.htm

Ликова, Розалия. Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма. С. 2001

Ликова, Розалия. Разказвачът в съвременната белетристика. С. 1976

Личева, Амелия. Гласове и идентичности в българската поезия. С. 2007

Можейко, Едвард. Социалистичестическият реализъм. София, 2009

Мутафов, Енчо. Бъди невероятен. Книга за Радичков. 1998

Неделчев, Михаил. Литературно-историческата реконструкция. С. 2011

Николов, Минко. Павел Вежинов. Литературно-критически очерк. С. 1959

Ничев, Боян . Проблеми и търсения на съвременната проза. В: "Литературни портрети и проблеми". София, 1971

Ничев, Боян. Съвременният български роман. Към история и теория на епичното в съвременната българска художествена проза. С. 1978

Пантелеева, Нина.Емилиян Станев. С. 1980

Пелева, Инна. Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга. 2004

Пенчев, Бойко. Носталгия по Съчинителя. http://liternet.bg/publish23/b_penchev/nostalgia.htm

Пенчев, Бойко. Тъгите на краевековието. С. 1998 http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=113&WorkID=8598&Level=1

Попилиев, Ромео. Драмите на Йордан Радичков или едновременното на неедновременното. С. 2005

Радев, Иван. Емилиян Станев в диалог с времето. С. 2010

Розалия Ликова. Поезията на 70-те и 80-те години. С. 1994

Сапарев, Огнян. Критически илюзии. София, 2011, т. 1, 2

Свиленов, Атанас (съст.). Книга за Павел Вежинов. С. 1986

Симеонова-Конах, Галя. Постмодернизмът. Българският случай. С. 2011

Станков, Иван. Васил Попов. Релативизъм и полифонизъм. С. 2010Станков, Иван. Смърт не може да има. В лирическия свят на Борис Христов. В. Търново. 1996

Стефанов, Валери, Милена Кирова. Българската литература - светове и светувания. С. 2006, т. 2

Стефанов, Валери. Българска литература ХХ век. С. 2003

Стефанов, Валери. Българска словесна култура. С. 2009

Стефанов, Валери. Българска словесна култура. С. 2010

Стефанов, Валери. Имената на времето. С. 1988

Стефанов, Валери. Творбата – място в света. С. 2004

Стоичкова, Ноеми. По следите на "шайката" за "Хайка"-та. 1986

Фадел, Морис. "Животното като литературна провокация". С. 2010

Хранова, Хранова. Родно, дясно и ляво: Антон Дончев. ЛВ, 19-25. 03. 2008Янев, Симеон, Петя Колева. Атлас на българската литература 1944-1968. С. 2006

Янев, Симеон. Атлас на българската литература 1969-1989. С. 2008, 2010, ч. 1 и 2.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница