Литература на слепите хора. Успоредно с това решавахме задачи, характерни за нашата институция в областта на културно-масовата и образователна дейностДата26.12.2017
Размер72.54 Kb.
Размер72.54 Kb.ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА 2016 г.

Уважаеми колеги,
в нашата дейност се ръководехме от основните насоки, приети на последното Общо събрание. Ние се съобразявахме и с потребностите и изискванията на нашите членове, на читателите. Следвахме тенденциите в обществения живот. Правехме необходимото за популяризиране на нашата работа и за набиране на средства за нейното осъществяване. Както винаги нашите усилия бяха насочени за развитието на брайловата и електронна книга. Този приоритет произтича от позицията ни на единствена културна организация в страната, която осигурява литература на слепите хора. Успоредно с това решавахме задачи, характерни за нашата институция в областта на културно-масовата и образователна дейност.
За брайловата библиотека
През отчетния период изработихме и разпространихме 29 заглавия на брайлов шрифт. С тях допълнихме основния брайлов фонд.Редовно зареждахме библиотеките в Пловдив и двете училища за деца с нарушено зрение. Ние сме единствената библиотека в България, която доставя книгите до домовете на читателите си в столицата. Това правим с нашата кола „Деу”. Чрез централната поща изпращаме книги и за провинцията. Тази дейност е системна. Разбира се, ние сме изправени отново пред тенденцията нашите читатели на брайлов шрифт да намаляват. Това става за сметка на електронните средства за четене. Тази тенденция е характерна за всички страни по света. Нека подчертаем отново, че брайловото писмо остава незаменимо средство за истинската грамотност Ние сме единствени, които притежаваме 8 тактилни дисплея. Те се ползват от работещите в читалището. С този пример бихме искали да покажем какво е нужно през нашия век за слепите читатели, които си служат с писмото на гениалния французин Луи Брайл. Благодарим на нашите библиотекари и специалисти от София, Пловдив, Варна, Дряново, Габрово и други места, които насърчават децата и юношите да ползват брайловия шрифт. В това отношение се опираме на педагозите от нашите училища и на ресурсните центрове към Министерство на образованието.

Ние изградихме допълнителни стелажи в читалището и ремонтирахме повредени брайлови томове. Благодарни сме на майстор Райчо Миланов, който върши тази работа.

Читалището организираше в миналото конкурси за бързо художествено четене и писане на брайлов шрифт. Ние поздравяваме регионалните организации, които продължават тази инициатива. Добре ще бъде заедно със съюза да подготвим и проведем национален конкурс. Той ще допринесе за разпространяването на брайловата книга.
За електронната книга
Интересът към нея нараства ежегодно. В нашия фонд добавяме около хиляда заглавия годишно. Той вече надхвърля 11.000 заглавия. Книгите се събират чрез работата на нашите експерти, покупки и дарения. Голяма е нашата признателност към доброволците, които сами ни предоставят свалени от мрежата или сканирани от тях заглавия. Бихме искали да благодарим на Велизар Хинков, който ни достави хиляди заглавия, на Виктор Любенов за системната подкрепа и на други доброволци. Нека припомним, че поставянето на всяка нова книга в денонощно работещия сървър изисква преглеждането й. Не винаги сме в състояние да обработим всяко заглавие. Позволяваме си да пуснем във фонда и заглавия, които не са прегледани Отбелязваме, че то не е обработено. Разбира се, това е продиктувано от читателския интерес. Ние държим за качеството и точността. Това спазваме винаги при специалната и учебна литература, при класиката и съвременните издания на големите автори. При сканиране на книга от нас се стремим тя винаги да бъде проверявана. Не бихме искали да пропуснем и една услуга, която читалището върши безвъзмездно. Ние сканираме учебници и научна литература на студенти и интелектуалци.

По наша преценка читателите на електронната книга надхвърлят 1000 души в България. Това е най-голямата група четящи хора с нарушено зрение. Те ползват стационарните и мобилни електронни средства – компютри, таблети, смартфони, диктофони и други. Добре е, че цените на тези средства ежегодно намаляват и те стават по-достъпни. Годишно имаме десетки хиляди влизания в нашата страница. Предполагаме, че едно лице изтегля годишно трицифрено число книги. Нашата сила е в това, че ние сме в състояние да закупим, сканираме и включим в каталога ни токущо отпечатаните най-търсени книги. Това е нашата философия и концепция спрямо онези доброволци, които попълват електронната книга в мрежата. В това отношение ние спазваме авторските права, включително и на издателите. Като ги споменахме дойде ред да благодарим на издателските къщи – „Жанет 45”, „Ентусиаст”, „Прозорец” и други, които продължиха да ни предоставят файлове на електронни заглавия. Преди десет години това беше по-лесно. Сега всички издателства правят книгите си и в електронен формат. Те са заинтересовани да ги продават, а не да ги дават безвъзмездно. Ето защо ролята на доброволците нараства за нас. Ние и занапред ще разчитаме на тях.


Културномасова дейност
Тя се свежда до подпомагане на любителски състави, лично творчество и срещи, организиране на различни прояви. През миналата година ние изнесохме концерт в гр. Кавала, Гърция. В него участваха съставите „Люлин”, Феникс”, „Веселите момчета”. Той стана възможен благодарение на програма „Култура” към Столична община и финансиране от регионална организация при Съюза на слепите в столицата. Ние издадохме книгата „Розата” на Владимир Желев, почетен член на Съюза на слепите и почетен председател на Асоциацията на невиждащите есперантисти. Впрочем, с тази организация ние и ССБ сме съиздатели на списание „Есперантска искра”. Освен в страната то се разпространява предимно в чужбина. Пловдив стана домакин на две масови прояви. Нашата библиотекарка Петя Алексиева осъществи инициативата „Чети с мен” в присъствието на слепи и виждащи посетители. Журналистът Стефан Стойчев в друг ден пак там направи промоция на книгата на Желев при препълнена зала. Слепи и виждащи четоха от разказите му. Нашите членове Ваня Димитрова и Кристиян Григоров четоха фрагменти от Шекспир пред Народната библиотека. Съставите „Феникс” с ръководител композиторът Георги Холянов и Веселите момчета” ни представяха на различни сцени в София и по повод на различни празници, организирани от общината. Продължихме традициите за срещи с български автори. Ще споменем някои от тях. Със Стефан Стойчев, Димитър Милов, Теодора Димова, Владимир Зарев, Захари Карабашлиев, Стефан Цанев. Ние финансирахме отделни участия на други състави в регионални и национални фестивали. В традиция се превърна конкурса „Зрящи сърца” по програма „Христо Ботев.” Инициатор е членът на читалището – радиожурналистката Цвета Николова. В оценителната комисия читалището е представено от членът на настоятелството – г-н Георги Чернев.
За проектите и финансирането
Ние сме признателни на Столична община и район Средец, които предоставят ежегодна субсидия на читалището. За съжаление тя не покрива възнагражденията на служителите по трудов и граждански договор. Те се отнасят за 12 слепи и слабовиждащи специалисти и още 5 виждащи. За да съществуваме ние трябва ежегодно да осигуряваме около 20.000 лева, с които да допълваме нашия бюджет. Тези пари идват предимно от проекти и малки дарения. Ще си позволим да изброим някои от дейностите, с чиято помощ увеличихме оборудването и покрихме всички разходи – от тоалетна хартия до асансьора.

По програма „Култура” на столична община - 1800 лв. за пътни до Гърция. За концерта още 2000 лв. от столична регионална организация на ССБ.

Оборудване на 1 работно място от АХУ – 5634 лв.

От Министерство на културата – 5800 лв. за отпечатване на книга на брайлов шрифт. През август тази година към тях с прибавиха нови 1600 лв.

За отпечатване на учебник по английски на брайлов шрифт за Център по социална рехабилитация гр.Перник - 720лв., за брайлови издания на фондация „Съпричастие” гр. Варна – 1080 лв.

Специална помощ под формата на проект ни бе отпусната от института „Отворено общество” за брайлови и електронни книги в размер на 10.000 лв.

Приключихме и проект с АХУ за отпечатване на брайлови книги. Между тях е и кратката биография на академик Петко Стайнов от проф. Венелин Кръстев, която издаваме по случай 120 годишния юбилей на нашия първи председател

По спечелена обществена поръчка с МТСП за брайлови текстове получихме сумата от 2298 лв.

„Успех филтър” ни предостави 500 лв. за коледната програма.

Нашият най-голям успех беше одобрения ни проект от фонд „Социална закрила” при МСТП за оборудване със електронна техника, столове и стелажи в размер на 20.000 лева.

Субсидията от общината за 2015г. възлизаше на 83280лв. През същата година в читалището са постъпили средства в размер на 138 000 лева, а разходите му възлизат на 126 000 лева. От 1 януари 2016г. до 1 август субсидията на читалището възлиза на 49 560 лв., а получените приходи възлизат на 88 000 лв., а разходите възлизат на 68 000 лв. Това са ориентировъчни цифри, които към 1 януари 2017г. ще имат други стойности.
За нашите контакти
Читалището има своето скромно място в културното развитие на България. Ние следим международните постижения за достъп на информация при слепите хора. Променихме технологията на брайловия печат и въведохме електронната книга като най-подходяща за българските условия. Прилагаме съвременните програми в нашите производствени процеси и работата с електронните средства. Нашите експерти дават консултации на десетки хора, които ни търсят. Следим новостите в работата на някои от библиотеките в европейските страни и разменяме кореспонденции с тях. Нашето особено положение на единствена специфична културна организация намира признанието на държавни и обществени органи и организации. Признателни сме на Народната и на градската библиотека, на нашата столична и районна администрация, на Министерство на културата, АХУ, института Отворено общество, Министерство на труда и социалната политика и негови поделения. Сътрудничим тясно със Съюза на слепите и неговата столична регионална организация.,фондация „Петко Стайнов”, с двете училища за деца с нарушено зрение. Няма да пропуснем и съвместната ни работа с асоциациите на сляпо-глухите и невиждащите есперантисти, фондация „Хоризонти”. Седалището на взаимоспомагателната каса е в читалището. Благодарение на контактите си с обществеността ние намираме приятели и длъжностни лица, които проявяват разбиране към нашите усилия и търсят начини да ни подкрепят.
За ръководството и членовете
През отчетния тригодишен мандат настоятелството и Проверителна комисия с председател проведоха 17 заседания. На тях бяха обсъждани задачи и проблеми, свързани с дейността. Решенията се приемаха с консенсус. Нека им благодарим, както и на всички експерти и служители, на нашите активни членове, които допринасяха през годините за успешното осъществяване на целите и задачите, поставени от Общото събрание. Редовно отчетените членове до този момент възлизат на 190 души.

Уважаеми госпожи и господа,


нашата дейност за периода 2013г. – 2016г. може да намерите отразена на нашата уебстраница. Само заедно сплотени бихме могли да продължим успешно нашето културно дело на което посветиха труда и обичта си няколко поколения слепи и виждащи хора.
Настоятелство в състав:
Спас Карафезов - председател

Иван Янев - секретар


И членове:

Йордан Младенов

Димитър Димитров

Керанка Милушева

Росица Милчева

Савка Кацарска

Яна Йорданова

Ваня ДимитроваПроверителна комисия:
Петър Войнов – председател

И членове:

Недялко Димов

Михайл Илиев


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница