Литература Съчинение описание Моля изберете една от двете теми и напишете съчинение-описаниеДата27.04.2017
Размер11.92 Kb.
Размер11.92 Kb.

5 клас Домашна работа – 24 учебна седмица

Български език и литература

Съчинение описание

Моля изберете една от двете теми и напишете съчинение-описание.

Как празнуваме Великден в моето семейство.” или

Как прекарах великденската ваканция”

Помислете как ще структурирате отговора си:  1. Започнете с увод, в който да установите темата.

  2. Продължете с изложение на вашите мисли и ги подкрепете с примери.

  3. Завършете с кратко заключение, в което обобщавате или давате лична оценка на преживяванията си.

Обърнете внимание!!!

- Използвайте правилно подбрани думи и изрази. Въздържайте се от използване на думи „паразити” и разговорни или диалектни думи. – Използвайте свързващи думи като „после”, „след това”, „въпреки, че”, „независимо от”, „като продължихме” и т.н. - За да избегнете повторения, заменяйте думите с подходящи синоними, или преобразувайте мисълта си със съответните антоними. - Структурирайте изреченията си така, че те ясно да излагат мислите ви. – Оформете съчинението си с няколко параграфа – не забравяйте – новият параграф се започва на нов ред, малко навътре. – Подлогът /вършителят на действието/ в изречението, изразен със съще-ствително име от мъжки род, единствено число се членува с пълен член –ят/-ът. - - Придържайте се към едно глаголно време.- Правописът и спазването на пунктуационните правила е препоръчителен до задължителност 

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница