Литература втора група 4 5-годишни седмично 2 педагогически ситуации / Годишно 64 педагогически ситуацииДата03.04.2017
Размер281.35 Kb.
Размер281.35 Kb.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ВТОРА ГРУПА
45-ГОДИШНИ
Седмично – 2 педагогически ситуации / Годишно – 64 педагогически ситуации


месец

седмица

Тема

Образователно ядро

Форма, методи, средства и похвати

Очаквани резултати

знания, умения, отношения

Приложение

Забележка

месец септември

Септември

1


Поздрав и запознаване” – диалог

“Дай си дясната ръка” от И. Николов – възприемане и заучаванеСвързана реч

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение


Педагогическа ситуация

Показ, обяснение разговор, упражнение, повторение, игрови похвати.• Разбира и употребява стандартни изрази в комуникацията /поздрави, запознаване/.

• Участва в диалог.

• Разбира инструкции.

• Назовава имената на възрастните в групата.

• Възприема и казва наизуст литературно произведение.
Септември

1


Активизиране на думи – названия на плодове и зеленчуци

„Есен” от Г. Авгарски – възприеманеРечник

Свързана реч

Възприемане на литературно произведение


Педагогическа ситуация

Наблюдение, демонстрация, разговор, обяснение, образец, упражнение, повторение• Разпознава, посочва и назовава плодове и зеленчуци.

• Описва отделни характеристики на обекти /цвят, големина, предназначение/, като използва базов речник /съществителни, прилагателни и глаголи/ и насочващи въпроси.

• Открива и назовава по вкуса познати плодове и зеленчуци.

• Възприема и разбира съдържанието на литературно произведение.

• Изговаря правилно думи от текста, в които има струпани съгласни.


Натурални плодове и зеленчуци
Септември

2


Проследяване на постиженията на децата.Септември

2
месец Октомври

Октомври

3


„Моето семейство” от Ангелина Жекова – възприемане и заучаване

Свързана реч

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение


Педагогическа ситуация

Онагледяване, разказ на учителя, показ, разговор, упражнение, повторение• Участва в разговор за семейството.

• Назовава някои роднински връзки в своето семейство.

• Активно участва в разговор по картина.

• Разбира и съпреживява съдържанието на литер. произведение.

• Наизустява цялостно или част от художествен текст.


Снимков материал

Тетрадка,

с. 2

Октомври

3


Култура на говора (упражнения по текстовете на стих. “Моето семейство” и „Есен”)

Звукова култура

Пресъздаване на литературно упражнениеПедагогическа ситуация

Образец, обяснение, интониране, упражнение• Изговаря правилно думи, които имат струпани съгласни.

• Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо.

• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.
Октомври

4


„Трите прасенца” (адаптация Силвия Димитрова) – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, разговор, обяснение• Възприема и съпреживява съдържанието на литературно произведение.

Задава въпроси, свързани с текста и илюстрацията.

• Назовава героите и разбира взаимоотношенията им.

• Разбира значението на думи и изрази от текста.Табло
Октомври

4


Активизиране на думи по темата “На гости на...”

Сегашно и минало времеГраматическа правилна реч

Речник


Педагогическа ситуация

Онагледяване, образец, разговор• Разпознава и назовава изображения на предмети от интериора на дома.

• Отговаря на въпроси и задава въпроси.

• Описва по картина стая от дома.

• Съставя прости изречения с глаголи в сегашно и минало време.Тетрадка

с. 4

Октомври

5


„В градината през есента” – описание (есенни цветя)

Прости разширени изреченияСвързана реч

Граматически правилна речПедагогическа ситуация

Онагледяване, образец, разговор, упражнение• Участва в разговор по картина.

• Описва отделни характеристики (цвят, големина, предназначение) на обекти /есенни цветя/, като използва базов речник.

• Съставя прости разширени изречения с допълнения и обстоятелствени пояснения за място.


Тетрадка,

с. 6, 7

Октомври

5


„Трите прасенца” – повторно възприемане

Възприемане на литературно призведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, разговор• Възприема текста и проследява сюжета по илюстрацията.

• Изразява отношение към постъпките на героите.Табло
Октомври

6


„Трите прасенца” – преразказ

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Разговор, преразказ• Отговаря на въпроси по илюстрацията и текста.

• Преразказва епизод от приказка по илюстрацията и опорни въпроси.Табло
Октомври

6


Активизиране на думи, свързани с природни явления и улично движение

„Светофар” от Марко Ганчев – заучаванеРечник

Граматически правилна реч

Пресъздаване на литературно произведение


Педагогическа ситуация

Онагледяване, обяснение, разговор, упражнение• Разбира значението и назовава думи, свързани със сезонни промени (мъгла, дъжд, листопад) и думи, свързани с уличното движение (светофар, пешеходна пътека, тротоар).

• Участва в разговор по картина.

• Използва прости разширени изречения с допълнения и обстоятелствени пояснения за място.

• Възприема и казва наизуст литературно произведение.Тетрадка,

с. 8, 9

месец НОЕМВРИ

Ноември

7


„В магазина за играчки” – диалог

Свързана реч

Речник


Педагогическа ситуация

Онагледяване, разговор, обяснение, показ, игрово упражнение, влизане в роля• Участва в диалог /задава и отговаря на въпроси/.

• Използва базов речник /названия на играчки, прилагателни имена, етикетни речеви фрази/.

• Участва в игрово упражнение в различна роля /продавач, купувач/.


Тетрадка,

с. 10

Ноември

7


„Ябълката” от Витали Сутеев – за слушане

Възприемане

на литературно

произведение


Педагогическа ситуация

Представяне на текста от учителя, разговор• Активно слуша и емоционално съпреживява съдържанието на литературно произведение.

• Отговаря на въпроси по текста.

• Назовава героите.

• Определя начало и край на литературно произведение.

Ноември

8


„Най-щастлив е” от Георги Веселинов – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Звукова култураПедагогическа ситуация

Онагледяване, разговор, оцветяване• Възприема текста и илюстрацията на литературно произведение.

• Съпреживява настроението.

• Отговаря на въпроси по текста.

• Разбира значението на думи и изрази от литер. произведение.

• Оцветява изображения от илюстрацията.


Тетрадка,

с. 13

Ноември

8


„Моля”, “Заповядай”, “Благодаря” – диалог

Свързана реч

Педагогическа ситуация

Онагледяване, разговор, обяснение, влизане в роля, игрово упражнение• Участва в диалог.

• Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията /“моля”, „заповядай”, „благодаря”/.

• Влиза в роля като участник в конкретна речева ситуация.


Тетрадка,

с. 12

Ноември

9


„Най-щастлив е” от Г. Веселинов – заучаване и рецитиране

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, упражнение, повторение• Наизустява според възможностите си цялостно или част от литературно произведение.

• Изговаря ясно и отчетливо думите с подходяща интонация.Тетрадка,

с. 13

Ноември

9


Активизиране на думи (думи-действия, названия на дом. животни и думи, означаващи емоционални състояния)

Речник

Граматически правилна речПедагогическа ситуация онагледяване, разговор, обяснение, упражнение

• Използва базов речник (глаголи, названия на домашни животни и емоционални състояния).

• Посочва и назовава изображения.

• Отговаря с една дума след въпрос: „Какво прави?”.


Тетрадка,

с. 14, 15


• Определя и назовава емоционални състояния по присъщите за тях мимики.

• Съставя прости изречения по картина.

Ноември

10


Активизиране на думи по темата “Лична хигиена”

Стих. „Чистият Мечо” от Ненчо Спасов – възприемане и заучаванеРечник

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение


Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, образец, упражнение, повторение• Назовава предмети от бита и основни средства за лична хигиена.

• Активно възприема текста и илюстрацията на литературно произведение литер. произведение.

• Участва в разговор по съдържанието.

• Произнася правилно думите от текста.Тетрадка,

с. 16

Ноември

10


Изречения с предлози

Описание по изображение или играчка /куче, котка, папагал/Граматически правилна реч

Свързана речПедагогическа ситуация

Онагледяване, образец, обяснение,• Съставя изречения със свързващи думи по нагледна основа.

• Описва играчка по зададени опори /цвят, големина, предназначение/.

• Използва базов речник.


Тетрадка,

с. 16, 17


месец декември

Декември

11


„Новото другарче” от Дядо Пънч – възприемане е заучаване

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеПедагогическа ситуация

Разговор, упражнение, образец, повторение• Активно възприема и съпреживява съдържанието на литературно произведение.

• Отговаря на въпроси по текста.

• Изговаря правилно думи, в които има струпване на съгласни.


Практическо ръководство за учителя с. 178
Декември

11


Култура на говора /правилно произношение на думи със струпване на съгласни звукове/

Активизиране на думи по темата „За да бъда здрав”Звукова култура

Граматически правилна реч

Речник


Педагогическа ситуация

Онагледяване, разговор, образец, упражнение• Изговаря правилно многосрични думи, в които има струпване на съгласни.

• Задава въпроси по картинки.

• Съставя прости изречения по нагледна основа.

• Назовава изображения на различни видове храни.Тетрадка,

с. 18, 19


Декември

12


„Първи сняг” от Димитър Спасов – възприемане и заучаване

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеПедагогическа ситуация

Разговор, образец, упражнение• Активно възприема литературно произведение.

• Съпреживява настроението.

• Отговаря на въпроси по текста.

• Заучава и изпълнява изразително литературно произведение.Практическо ръководство за учителя с. 180
Декември

12


Описание по картина (снежни човеци, зимна пързалка)

Свързана реч

Граматически правилна речПедагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, образец, сравнение• Описва и сравнява две изображения по зададени опори /цвят, големина, форма, допълнителни детайли /.

• Описва зимна картина по съдържанието на литературно произведение /“Снежна песен” от К. Назъров/ и опорни въпроси.Тетрадка,

с. 20-21

Декември

13


„Дядо Коледа” от Гео Милев – възприемане

/„Какъв подарък очакваш от Дядо Коледа”? – описание на коледен подарък/Възприемане на литературно произведение

Свързана речПедагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, образец,• Възприема и съпреживява настроението в литер. произведение.

• Отговаря на въпроси по текста и илюстрацията.

• Описва коледен подарък по зададени опори /цвят, големина, предназначение/и въпроси.


Тетрадка,

с. 22

Декември

13


„Тихо” от Л. Милева – за слушане

Активизиране на думи по темата „Ден и нощ”Възприемане на

литературно

произведение

Речник


Свързана реч

Педагогическа ситуация

Онагледяване, обяснение, сравнение• Възприема и разбира съдържанието на литературно произведение.

• Отговаря на въпроси по текста.

• Назовава действия, които децата изпълняват през деня и нощта.

• Описва и сравнява случките от две картини с опорни въпроси.Тетрадка,

с. 23

Декември

14


„Дядо Коледа” от Г. Милев – заучаване и рецитиране

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, образец, практическо упражнение, повторение, ограждане• Заучава и изпълнява изразително литературно произведение.

• Оцветява изображения без да излиза от контура.Тетрадка,

с. 22

Декември

14


Култура на говора (упражнения по текстовете на „Първи сняг” и „Дядо Коледа”)

Звукова култура

Педагогическа ситуация

Образец, упражнение, повторение• Изговаря правилно думи, в които има струпване на съгласни.

• Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо, спазва паузи.

месец януари

Януари

15


„Кравайчето” – народна приказка – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, обяснение• Възприема и съпреживява съдържанието на литературно произведение.

• Участва в разговор по текста и илюстрацията.

• Назовава героите и разбира взаимоотношенията им.

• Разбира значението на думи и изрази от текста.Табло
Януари

15


Описание на играчка по избор от децата

Свързана реч

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, образец, игрови похвати• Описва играчка по зададени опори (цвят, форма, предназначение)/.

• Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи, местоимения).

Януари

16


„Кравайчето” – народна приказка – повторно възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, обяснение• Възприема текста и проследява сюжета по илюстрацията.

• Изразява отношение към постъпките на героите.Табло
Януари

16


Прости и въпросителни изречения

Активизиране на думи по темата “Бяла приказка”Граматически правилна реч

Речник


Свързана реч

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, образец,• Съставя прости и въпросителни изречения по нагледна основа.

• Съставя изречения в сегашно и минало време.

• Разпознава и назовава животни от полярните области.

• Описва полярно животно по зададени опори и въпроси.Тетрадка,

с. 24, 25


Януари

17


„Кравайчето” – преразказ

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация онагледяване, образец, преразказ

• Преразказва епизод от приказка по илюстрацията и опорни въпроси.

Табло
Януари

17


„В магазина” – диалог

Свързана реч

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, показ,

Игрово упражнение

„Магазин”• Разпознава и назовава изображения от картина.

• Участва в диалог.

• Използва базов речник /етикетни речеви форми и названия на различни видове стоки/.

• Влиза в роля /продавач, купувач/.Тетрадка,

с. 26

Януари

18


„Врабчета” от Надя Неделина – възприемане и заучаване

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеПедагогическа ситуация

Образец, беседа, упражнение, повторение• Възприема и съпреживява съдържанието на литературно произведение.

• Отговаря на въпроси по текста.

• Разбира значението на думи и изрази.

• Заучава и изпълнява цялостно или част от литературно произведение

Януари

18


Прости разширени и въпросителни изречения

Граматически правилна реч

Педагогическа ситуация

Онагледяване, образец, обяснение, упражнение• Задава въпроси по картинки.

• Съставя прости разширени изречения.

• Допълва сложни съчинени изречения.


Тетрадка,

с. 26, 27


месец февруари

Февруари

19


Възприемане и заучаване на гатанки.

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеПедагогическа ситуация

Онагледяване, оцветяване• Възприема гатанки.

• Разпознава изображението на отговора и го оцветява без да излиза от контура.

• Заучава гатанки и ги казва с подходяща интонация.


Тетрадка,

с. 28

Февруари

19


„Кой живее във водата?” – описание по картина и зададени опори

Речник

Свързана речПедагогическа ситуация

Онагледяване с картина, аквариум с водни животни, беседа, образец, разглеждане на илюстрации с водни животни• Разпознава и назовава изображения на животни, живеещи във водата.

• Отговаря на въпроси по картина.

• Описва отделни характеристики на водни животни по зададени опори (цвят, големина, други външни белези) и въпроси.


Тетрадка,

с. 29

Февруари

20


„Пожарът” от Г. Константинов – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, обяснение,• Възприема активно текста и илюстрацията на литер. произведение.

• Разбира съдържанието.

• Назовава героите и изразява отношението си към техните постъпки.

• Определя начало и край на литературно произведение.

• Разбира значението на думи и изрази от текста.


Табло
Февруари

20


„Трамвай”от Дора Габе – за слушане

Описание на играчка (влак, автобус, мотор) по зададени опориВъзприемане на литературно произведение

Речник


Свързана реч

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, обяснение, образец, игрови похвати• Възприема и разбира съдържанието на литературно произведение.

• Отговаря на въпроси по текста.

• Разпознава и назовава изображения на превозни средства.

• Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение).Тетрадка,

с. 30

Февруари

21


Описание на играчка (корабче, самолет, вертолет) по зададени опори

Речник

Свързана речПедагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, обяснение, образец, игрови похвати• Разпознава и назовава превозни средства по въздух и вода.

• Описва играчка по зададени опори (цвят, големина и предназначение).

Февруари

21


„Март” от Георги Веселинов – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, образец, беседа, упражнение• Възприема и съпреживява настроението в литер. произведение.

• Отговаря на въпроси по текста.

• Разбира значението на думи и изрази от текста.

• Изговаря правилно многосрични думи, в които има струпване на съгласни.Тетрадка,

с. 34

месец март

Март

22


Прости разширени изречения

Допълване на изречение с подходяща дума

Активизиране на думи (названия на пролетни цветя)


Граматически правилна реч

Свързана реч

Речник


Педагогическа ситуация

Онагледяване, показ, обяснение, разговор,• Съставя прости разширени изречения по нагледна основа.

• Допълва изречение с подходяща дума.

• Участва в разговор по картина.

• Разпознава и назовава изображения на пролетни цветя.Тетрадка,

с. 34, 35


Март

22


„Март” от Георги Веселинов – заучаване и рецитиране

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Образец, упражнение, повторение• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

• Заучава и изразително изпълнява литературно произведение.

Март

23


Изречения с предлози

Думи – действияРечник

Граматически правилна речПедагогическа ситуация

Онагледяване, обяснение, показ, упражнение• Използва базов речник /предлози, глаголи, съществителни и др./.

• Правилно използва предлози в потока на речта.

• Съставя изречения с предлози по нагледна основа.


Тетрадка,

с. 37

Март

23


„Обич” от Георги Струмски – възприемане и заучаване

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеПедагогическа ситуация

Образец, беседа, упражнение, повторение• Възприема и съпреживява настроението в литер. произведение.

• Отговаря на въпроси от текста.

• Използва правилно въпросителна и възклицателна интонация.

• Заучава и изразително изпълнява литературно произведение.

Март

24


Прости разширени изречения

„Кой какво казва?” – активизиране на етикетни речеви фразиГраматически правилна реч

Речник


Педагогическа ситуация

Онагледяване, разговор, обяснение, упражнение• Съставя въпросителни и съобщителни изречения по нагледна основа.

• Използва базов речник /етикетни речеви форми, общоприети изрази в конкретна речева ситуация/.Тетрадка,

с. 36, 38, 39


Март

24


„Капризната котка” от Витали Сутеев – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, обяснение• Активно възприема текста и илюстрацията на литер. произведение.

• Отговаря на въпроси по текста и илюстрацията.

• Разбира съдържанието и значението на думи и изрази от текста.

• Определя начало и край на литературно произведение.Табло
Март

25


Единствено и множествено число на съществителните имена

Граматически правилна реч

Свързана речПедагогическа ситуация

Онагледяване, обяснение, разговор, упражнение• Образува множествено число на думите и обратно.

• Съставя изречения с думи в единствено и множествено число.

• Участва в разговор по картина.


Тетрадка,

с. 40, 41


Март

25


„Капризната котка” от В. Сутеев – повторно възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа• Възприема текста и проследява сюжета по илюстрацията.

• Изразява отношението си към постъпките на даден герой.Табло
месец април

Април

26


„Ако се загубя” – диалог /„Кой какво казва?”/

Свързана реч

Педагогическа ситуация

• Участва в разговор по картинки.

• Използва речеви форми и поведение, съобразно конкретна ситуация.

• Участва в диалог, като влиза в роля на персонаж от конкретна ситуация.


Тетрадка,

с. 42

Април

26


„Капризната котка” – преразказ

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, разговор, преразказ• Разпознава епизоди от приказката.

• Преразказва епизод от литературно произведение с помощни въпроси.Табло
Април

27


„Великден” от Дора Габе – възприемане и заучаване

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеПедагогическа ситуация

Образец, беседа, упражнение, повторение• Активно възприема литературно произведение.

• Съпреживява празничното настроение.

• Заучава и изразително изпълнява литературно произведение.
Април

27


„Кой какво прави”?- активизиране на думи – действия

Прости изречения

Разговор по картина


Граматически правилна реч

Свързана речПедагогическа ситуация

Онагледяване, показ, обяснение• Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи).

• Съставя прости изречения по картина.

• Отговаря на въпроси по картина.

• Описва дърво и цвете с помощта на опорни въпроси.Тетрадка

с. 45-44

Април

28


„Три сестрички” от Константин Ушински – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, разговор,

обяснение


• Активно възприема текста и илюстрацията на литературно произведение.

• Разбира и съпреживява съдържанието.

• Назовава героите.

• Определя начало и край на литературно произведение.

• Разбира значението на думи и изрази от текста.


Табло
Април

28


Прости изречения

Култура на говора (правилно произношение на Р и Ж)Речник

Свързана речОнагледяване, интониране, показ

• Съставя прости изречения по нагледна основа.

• Произнася правилно звуковете Р и Ж изолирано и в думи.

• Оцветява изображения на думи, в които има Р и Ж.


Тетрадка,

с. 47-50

месец май

Май

29


„Трите сестрички” от Константин Ушински

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеПедагогическа ситуация

Онагледяване,

разговор,

преразказ• Възприема текста и проследява сюжета по илюстрацията.

• Изразява отношението си към постъпките на героите.

• Преразказва епизод от литературно произведение с помощта на опорни въпроси.

• Заучава реплики от текста по роли.Табло

Май

29

„Катето и Джори” от Дора Габе – възприемане и заучаване


Свързана реч

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение


Педагогическа ситуация

Онагледяване, обяснение, показ, упражнение, влизане в роля• Възприема и съпреживява настроението.

• Заучава и изразително изпълнява художествен текст.

• Оцветява елементи от илюстрацията без да излиза от контура.


Тетрадка,

с. 52

Май

30


„Кой какво казва?” – диалог

Култура на говора (правилно произношение на звук К)Свързана реч

Звукова култураПедагогическа ситуация

Онагледяване, разговор,

Показ, обяснение, игрово упражнение, оцветяване


• Участва в диалог, като влиза в роля на персонаж от конкретна ситуация /момиче, мече/.

• Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията

/поздрав, молба, благодарност и общоприети изрази /“Какво правиш?”; „Къде отиваш?”; „Как си?”; /.

• Произнася правилно думи, в които има звук К.

• Оцветява изображение на думи, в които има звук К.


Тетрадка,

с. 52, 55


Май

30


„Три сестрички” – драматизация (учителят в ролята на разказвач)

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Показ, обяснение, драматизация, игрови похвати• Влиза в роля.

• Използва вербални и невербални изразни средства.Табло
Май

31


Проследяване на постиженията на децата.Май

32

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница