Литература за 5 клас Коя от посочените творби е народна песенДата26.04.2017
Размер295.39 Kb.
Размер295.39 Kb.

Тест по литература за 5 клас
1. Коя от посочените творби е народна песен:
а. „Търговецът”
б. „Главатарят, който искал да плени месечината”
в. „Троица братя града градяха”
г. „Най- справедливият”

2. На коя от творбите е автор Елин Пелин:
а. „Златната мома” б. „Най-справедливият” в. „Търговецът” г. ”Момче с крила”

3. Когато завареното момиче от приказката „Златната мома” търкулнало питката, по пътя си срещнало:
а. ябълково дърво, геранче, една соба б. крушово дърво, изворче, една соба
в. поточе, геранче, болно животинче г. геранче, сливово дърво, стар дядо

4. Кой израз ще поставите на празното  място в изречението: „Завареното момиче е позлатено, защото е……….”
а. красиво и смело в. добро и трудолюбиво
б. трудолюбиво и хитро г. наблюдателно и сръчно

5. Кое твърдение не е вярно според приказката „Златната мома”:
а. Момичето на мащехата е наказано, защото е грубо и мързеливо.
б. На връщане към дома си момичето на мащехата получило в отплата милинки, вода и ябълка.
в. Мащехата не обичала завареното момиче и искала да се отърве от него.
г. Завареното момиче получило прегорена питка от мащехата, а нейното момиче получило хубава бяла питка.

6. Коя пословица не изразява поука от приказката „Златната мома”:
а. Който гроб копае другиму, сам пада в него.
б. Който завижда, не вижда.
в. Бащина поука, синова сполука.
г. Работата краси човека, а мързелът го грози.

7. В изречението: „Излязло момичето от водата и огряло като слънце”  има:
а. сравнение б. епитет в. олицетворение г. нито едно от посочените

8. Приказката „Търговецът” е:
а. вълшебна б. битова в. за животни г. фантастична

9. Коя е темата на приказката „Търговецът”
а. Хитър Петър иска да стане търговец в. Хитър Петър търгува непочтено
б. Хитър Петър дава урок на племенника си г. Хитър Петър спори с нечестни търговци

10. С кой израз ще допълните изречението: „ Хитър Петър казва на племенника си, че……….”
а. трябва да търгува честно
б. трябва да купува и продава хубави стоки
в. парите могат да учат на ум, но могат и да вземат ума на човека
г. с пари може да се купи всичко

11. С кой израз не може да се определи главатаря от творбата „Главатарят, който искал да плени месечината”:
а. завистлив и алчен в. глупав и жесток
б. умен и благороден г. високомерен и самонадеян

12. Кое твърдение е вярно според творбата „Троица братя града градяха”:
а. Тримата братя са добри строители и много почтени хора.
б. Струнино либе не обича жена си и затова не й казва за уговорката с братята си.
в. Струна невяста е работлива жена и отговорна майка.
г. Двамата братя са готови да се жертват за строежа.

13. По какъв начин мъжът на Струна от творбата „Троица братя града градяха” се опитва да я спаси от вграждане, без да наруши уговорката с братята си:
а. Поръчва й да свърши много работи в дома им.
б. Нарежда тя да не излиза от къщи.
в. Заключва изходната врата, когато тръгва към строежа.
г. Праща я да посети майка си.

14. Кое твърдение не е вярно:
а. Мотивът за вграждането на жив човек или на сянката му в основите на нова постройка се среща единствено в българското народно творчество.
б. В миналото хората са смятали, че за да бъде строежът здрав, трябва да се принесе жертва.
в. Смятало се е, че зли сили рушат строежа и жертвата ги омилостивява.
г. Според представите на народа вграденият не умирал, а се превръщал в добър дух, пазител.

15. С кой израз ще довършите изречението: „ В образа на Струна невяста ме трогва това, че  тя е ……….”
а. наивна и глупава млада жена
б. достойна жена, която мисли за детето си
в. работлива селска жена
г. отмъстителна към мъжа си и го проклина


Тест - Литература 5 клас
1. Фолклорният мотив Слънчова женитба е в основата на:
а. „Слънцето и Луната”
б. „Тримата братя и златната ябълка”
в. „Славки си рожба не трае”
г. „ Раждането на Вахагн”

2. Каква е причината Славка да нарече рожбата си Грозданка:
а. Харесва й това име.
б. От уважение към свекърва си, която се казва така.
в. Това е едно от традиционните за онова време имена.
г. Смята, че с това име ще предпази дъщеря си от злото.

3. Защо Грозданка говее девет години в дома на Слънцето:
а. Сърдита е, че са я откраднали за невеста.
б. Така е поръчала майка й.
в. Такава е традицията в онези времена.
г. Погрешно разбира майчините думи, които са да говее девет месеца.

4. Кой израз не бихте използвали в характеристиката на Грозданка:
а. търпелива, силна духом
б. достойна за съпруга на Слънцето
в. уважаваща  майка си
г. завистлива и жестока към новата невеста на слънцето

5. За кой от героите в приказката „Тримата братя и златната ябълка” се отнася пословицата „Стореното добро стократно се връща”:
а. за най-големия брат
б. за средния брат
в. за най-малкия брат
г. за хубавата девойка, която малкият брат спасява от ламята

6. Кой израз не бихте използвали в характеристиката на малкия брат от приказката „Тримата братя и златната ябълка”:
а. смел и ловък
б. сърцат и благороден
в. егоистичен и недостоен
г. умен и честен

7. Какви дрехи иска девойката от бъдещия си жених в приказката „Тримата братя и златната ябълка”:
а. златошити
б. скъпи
в. донесени от долната земя
г. самотворни

8. Приказката „Слънцето и Луната” е:
а. българска приказка
б. еврейска приказка
в. руска приказка
г. не е приказка, а мит

9. Кое твърдение не е вярно според приказката „Слънцето и Луната”:
а. Господ обещал на Земята, че тя няма да е никога самотна.
б. Луната иска само тя да свети с ярка светлина.
в. Евреите пресмятат своя календар по Слънцето.
г. Господ наказал Луната да получава светлината си от Слънцето.

10. Как се отнася Бог към Луната според приказката „Слънцето и Луната”:
а. жестоко и несправедливо
б. справедливо, но милосърдно
в. изпълнява капризите й
г. не й обръща внимание

11. Коя е темата в приказката „Легенда за рома”:
а. Благословиите на цар Баба и царица Дай
б. Съдбата на момчето Ром
в. Произходът на ромите и причините за скитническия им живот
г. Съдбата на трите дъщери на цар Баба и царица Дай

12. Според приказката „Легенда за рома” Ром среща любимата си в:
а. град Александрия
б. в двореца на цар Баба
в. по прашните пътища
г. в малка селска къщурка

13. Според песента „Събра Марко триесе юнаци” кое твърдение не е вярно:
а. Марко отсича трите глави на „змия тройоглава”.
б. Марко бие „триесе” юнаци с лекия си боздуган заради предателството.
в. Конят Шарко унищожава двете глави на „змия тройоглава”.
г. Като виждат „змия тройоглава” другите юнаци побягват и оставят Марко сам.

14. Кой израз е неподходящ за довършване на изречението: „Марко е ………………..”
а. силен, отговорен и справедлив
б. юначен, добър, милостив към народа
в. силен, смел, доверчив
г. отмъстителен, несправедлив към другите юнаци

15. С кой от героите има най-много общи черти малкият брат от приказката „Тримата братя и златната ябълка”:
а. с Марко (Събра Марко триесе юнаци)
б. с Ром (Легенда за рома)
в. с Вахагн  (Раждането на Вахагн)
г. с нито един от посочените

Отговори: 1в, 2г, 3г, 4г, 5в, 6в,7г, 8б, 9в, 10б, 11в, 12а, 13а, 14г, 15а

Тест №2 – Литература 5 клас
1. Кой празник е еврейски:
а. Сирни заговезни
б. Пасха
в. Курбан Байрам
г. Великден

2. С кое събитие е свързан празникът Великден:
а. раждането на Зевс
б. раждането на Иисус Христос
в. Възкресението на Лазар
г. Възкръсването на Иисус Христос

3. Кога у нас хората се поздравяват с : „ Христос возкресе!” –„ Воистина возкресе!”:
а. в полунощ (24.00 ч.) на събота срещу неделя
б. в събота след 12.00 часа на обяд
в. в полунощ на неделя срещу понеделник
г. в неделя след 12.00 часа на обяд

4. Според традицията кои хора се чукат с боядисани великденски яйца:
а. само момичета до 12 години
б. само ергени
в. всички
г. само моми за женене

5. Кога според традицията хората се чукат с боядисани великденски яйца:
а. в събота вечер
б. в понеделник
в. в неделя на същински Великден
г. цялата седмица след същински Великден

6. Какво гласи поверието:
а. При чукането с боядисани яйца „победителят” ще бъде много богат.
б. При чукането с боядисани яйца „победителят” ще се задоми през годината.
в. При чукането с боядисани яйца „победителят” ще бъде жив и здрав през цялата година.
г. При чукането с боядисани яйца „победителят” ще пътува в чужбина.
 
7. На кой празник се извършва обредът люлеене на люлки:
а. на Коледа
б. на Димитровден
г. на Пасха
г. на Гергьовден

8. На кой празник се принася в жертвоприношение овен:
а. на Гергьовден
б. на Димитровден
в. на Курбан Байрам
г. на Пасха

9. С коя библейска личност е свързан празникът Пасха:
а. Йоан Кръстител
б. Мойсей
в. Юда
г. Иисус Христос

10. Коя е свещената книга на мюсюлманите:
а. Библия
б. Коран
в. Битие
г. Митология

11. Кой от празниците не е от семейния календар:
а. Сватба
б. Годеж
в. Великден
г. Кръщаване

12. Коя от песните е свързана със семейните празници:
а. „Събра Марко триесе юнаци”
б. „Рано ми ранил Димитър”

в. „Ой, Еньо, Еньо, Еньо ергеньо”


г. „Снощи се дете родило”

13. Кога се извършва обредът „Засевки”:
а. преди сватбата
б. преди годежа
в. след сватбата
г. по време на самата сватба

14. Девер се нарича:
а. братът на жената в семейството
б. братът на мъжа (съпруга) в семейството
в. братът на свекъра
г. братът на свекървата

15. Баджанаци са:
а. двама братя
б. двама братя на булката
в. съпрузи на две сестри
г. братя на свекървата

 


 Тест №3 – Литература 5 клас
1. Приказката „Котаракът наставник, или котаракът в чизми” е написана от:
а. Братя Грим
б. Ханс Кристиан Андерсен
в. Шарл Перо
г. Антоан дьо Сент Екзюпери

2. Какъв не е Котаракът според приказката „Котаракът наставник, или котаракът в чизми”:
а. хитър
б. ловък
в. егоистичен
г. верен на господаря си

3. По коя причина малкият брат от приказката „Котаракът наставник, или котаракът в чизми” не оспорва завещанието:
а. На него му е все едно какво ще получи.
б. Доволен е от разпределението на наследството.
в. Обича котки и се радва, че котаракът се пада на него.
г. Подчинява се на патриархалните традиции.

4. Престъпник ли е Котаракът, който изяжда човекоядеца и приписва богатствата му на своя господар:
а. Да, защото човекоядецът е живо същество.
б. Да, защото Котаракът отнема живот и имущество насилствено.
в. Не, защото човекоядецът е олицетворение на глупостта и добротата.
г. Не, защото човекоядецът е олицетворение на злото и глупостта.

5. Защо най-малката дъщеря от приказката „Гъсарката на кладенеца” е прогонена от бащиния дом:
а. Не се подчинява на родителската воля.
б. Влюбва се в беден момък.
в. Сравнява баща си по значимост със сол.
г. Сравнява своята обич към баща си със солта.

6. Какво качество проявява царят от приказката  „Гъсарката на кладенеца”, когато изгонва малката си дъщеря:
а. злобност б. прибързаност в. алчност г. мъдрост
7. Кой израз не може да се свърже с приказката „Гъсарката на кладенеца”:
а. Три пъти мери, веднъж режи.
б. Само очите не са достатъчни за истината.
в. На зло куче, зъл прът.
г. Не хленчи пред трудностите, те се забравят, щом краят е добър.

8. Защо старицата от приказката „Гъсарката на кладенеца”  се държи сурово с младия граф:
а. Защото е зла.
б. За да го подложи на изпитания и да провери достоен човек ли е.
в. Прави й удоволствие да го мъчи.
г. Харесва го за зет.


9. Кой герой от приказката „Гъсарката на кладенеца” изрича думите: „ Всеки трябва да носи на гръб товара си.”:

а. старицата орисница б. царицата в. царят г . младият граф
10. Автор на приказката „Грозното патенце” е:
а. Шарл Перо
б. Ханс Кристиан Андерсен
в. народът
г. Вилхелм Хауф

11. Чрез образите на двата диви гъсока от приказката „Грозното патенце” са представени:
а. добрите хора
б. наивните хора
в. високомерните и самонадеяни хора
г. подлите и зли хора

12. Чрез образите на котарака и кокошката от приказката „Грозното патенце” са представени:
а. ограничените хора
б. веселите хора
в. хората, способни да уважават различието
г. подлите хора

13. На кого принадлежат думите: „Не е нещастие да се родиш сред патици, стига само да се излюпиш от лебедово яйце.”:
а. на патенцето, превърнало се в лебед
б. на разказвача
в. на старите лебеди
г. на децата

14. Кое качество е присъщо на младия лебед:
а. скромност
б. горделивост
в. високомерие
г. отмъстителност

15. Какво означава словосъчетанието „грозното патенце” извън рамките на художествения текст:
а. грозна птица
б. възможност нещо видимо грозно да се  превърне в красиво
в. малък на възраст лебед
г. нещо будещо присмех

ТЕСТ - Бълг. ез. 5 клас
Видрата е малко по-едра от котка. Тялото й е удължено, гъвкаво и на дължина достига до 75 см. Опашката й е сравнително дълга и масивна. Гърбът й е шоколадово кафяв, а коремът е по-светъл. Между пръстите има плавателна ципа.
Обитава скалисти брегове на реки, блата и езера. За скривалища използва дупки и скални цепнатини.
Животът на видрата е тясно свързан с водата. Тя е отличен плувец. Гмурка се продължително време под вода. Много е предпазлива. На сушата е бавна, затова при опасност бързо се крие под водата.
В България видрата е рядък вид.

1. Предназначението на текста е:
а. да подтикне към грижи за видрите
б. да даде информация за видрата като вид животно
в. да опише външния вид на видрата
г. да разкаже за отглеждането на видрите

 2. В текста не се дава информация за:


а. цвета на видрата
б. храненето на видрите
в. местата, където могат да бъдат открити видрите
г. умението на видрата да се движи във водни басейни

3. С кое изречение не може да бъде продължен текстът?
а. Видрата е и защитен животински вид.
б. Видрите трябва да се пазят от бракониери.
в. Учениците не учат за видрата и това е вредно.
г. По принцип видрата е вредна, защото се храни с риба, а понякога и с беззащитни птици, но поради опасността от изчезване е записана в Червената книга.

4. Кое твърдение не е вярно според текста?
а. Видрата има плавателна ципа на крайниците си. б. Опашката на видрата е къса и силна.
в. Видрата е великолепен плувец.
г. На сушата видрата се придвижва бавно.

5. Кое от изреченията е сложно по състав?
а. Животът на видрата е тясно свързан с водата.
б. Тялото й е удължено, гъвкаво и на дължина достига до 75 см.
в.  Гмурка се продължително време под вода.
г.  Между пръстите има плавателна ципа.

6. В кое от изреченията няма съставно именно сказуемо?
а. Тя е отличен плувец.
б. Много е предпазлива.
в. Гмурка се продължително време под вода.
г.  В България видрата е рядък вид.

7. В кое изречение е употребено съставно глаголно сказуемо?
а. Ловците подготвиха хранилките за сърните.
б. Горските обитатели гладуват през зимата.
в. Децата започнаха да помагат на ловците всяка година за изхранването на сърните г. Сърните свикнаха с хората и не бягат от тях.

8. В кой ред има само съществителни имена?
а. велосипед,  надбягване, маратонец
б. четене, книга, чете
в. ляво, левичар, левица
г. бегач, бягство, избягаха

9. В кой ред има само прилагателни имена?
а. синеок, добродушен, писане
б. силен, смелчага, твърдост
в. пластмасов, храбър, дървен
г. ловък, камък, сладък

10. В кой ред има само изменяеми части на речта?
а. знаменосец, знаменит, горе
б. луноход, плачлива, сияе
в. иззад, зъб, глух
г. свири, мисли, навярно

11. В кой ред думите са сродни?
а. светлина, сияние, заря
б. светкавица, светна, светулка
в. рекъл, казал, съобщил
г. напред, назад, нагоре

12. В кое изречение е допусната грешка при членуването?
а. Морякът гледал през бинокъла сушата.
б. Кораба бързо плавал под опитното командване на капитанът.
в. Те помогнали на стареца да стигне до автобуса.
г. Знае старият човек тайните на тази пещера.

13. В кое изречение е допусната грешка при членуването?
а. Лъва беше упоен и излекуван от смелият лекар.
б. Лъвът се ядосал и наказал чакала за подлостта.
в. Жирафът, лъвът и мечката бдели в гората да има мир и разбирателство.
г. Животните били възмутени от мързела на ленивеца.

14. Коя от думите не съдържа представка?
а. правилна в. размисъл
б. предсказа г. изсмя се


15. Коя дума съдържа представка?
а. горска в. разлях
б. хлебен г. копач

Отговори: 1б, 2б, 3в, 4б, 5б, 6в, 7в, 8а, 9в, 10б, 11б, 12б, 13а, 14а, 15вТЕСТ №2 – Бълг. ез. 5 клас
Жирафът обитава сухите и гористи савани на Африка на юг от пустинята. От местните племена той е считан за свещено животно. Може да се твърди, че жирафът е символ на саваната.
Жирафът има уникална шия, близо 2 метра. Тялото му е изпъстрено с червено-кафяви петна, разделени от бели ивици. Очите му са големи с дълги и гъсти мигли, а на главата си животното има две малки рогчета, покрити с кожа. Горната му устна е добре развита, а езикът достига 40 см дължина.
Един възрастен мъжки жираф тежи около 750 кг. Храни се с листата на акациите и други дървета, разположени на 2 метра и повече над земята. Може да достигне листа на височина 4-5 метра. Жирафът поглъща до 50 литра вода наведнъж. Докато утолява жаждата си, той е уязвим, защото не може бързо да избяга. Жирафите пият вода рядко, като се сменят, за да си осигурят стража.

1. Коя е темата на текста:
а. Отглеждане на жирафа
б. Жирафът
в. Животът на жирафите в зоопарковете
г. Опазване на жирафите като рядък вид

2. Кое твърдение не е вярно според текста:
а. Възрастен мъжки жираф може да тежи над 650 килограма.
б. Жирафите обичат листата на акацията.
в. Жирафът има големи остри зъби, с които къса листата на акацията.
г. При водопой жирафите осигуряват пазачи на своята група.

 3. Как са свързани първи и втори абзац от текста:


а. с повторение
б. чрез изпускане на подлог
в. с лично местоимение
г. смислово

4. Кой израз е най-точен синоним на словосъчетанието „уникална шия”:
а. красива шия
б. огромна шия
в. единствена по вида си шия
г. страшна шия

5. Текстът е откъс от:
а. приказка
б. статия от детска енциклопедия
в. съчинение описание на ученик
г. художествено четиво

6. В изречението „От местните племена той е считан за свещено животно.” подлогът е изразен с:
а. съществително име
б. лично местоимение
в. прилагателно име и съществително име
г. няма подлог

7. В изречението „Жирафът поглъща до 50 литра вода наведнъж.” има:
а. подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение за място
б. подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение за време
в. подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение за начин
г. подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение за количество

8. Колко допълнения има в изречението: „С батко купихме от магазина за зеленчуци домати, зеле и кори за лазаня.”:
а. три в. пет
б. четири г. шест

9. В кое изречение има обстоятелствено пояснение за място, обстоятелствено пояснение за начин и пряко допълнение:
а. В морето се плува лесно и бързо с плавници.
б. С плавници се плува бързо в морето.
в. Той извади сръчно от морето медузи.
г. Децата учудено гледаха медузите и рапаните.

10. В кой ред не всички думи са части на речта:
а. наречие, допълнение, междуметие
б. съществително име, частица, предлог
в. наречие, съюз, предлог
г. глагол, числително име, междуметие

11. В кое изречение е допусната грешка при членуване на допълнение:
а. Големия клон висеше застрашително над пътя.
б. Тя влезе в дворът на училището.
в. Те подадоха книгата на учителят си.
г. Прозорецът беше счупен от вятъра.

12. Какви са еднородните части в изречението „Децата с любопитство разглеждаха птиците, влечугите и бозайниците в зоопарка.”:
а. непреки допълнения
б. преки допълнения
в. определения
г. обстоятелствени пояснения

13. Как ще допълните изречението ”Получих вчера красиви картички и……….за празника .” така, че да се получат еднородни части:
а. ги скрих в. се зарадвах
б. подаръци г. ги надписах

14. В кое изречение е употребено несъгласувано определение:
а. Красивите планински гледки ме изпълваха с възхищение.
б. Езерата на Рила са невероятно красиви.
в. Тръгваме сутринта от планинската хижа с другата група.
г. В планината е опасно да се движиш без опитен водач.

15. В кое от изреченията има: подлог, съгласувано определение, несъгласувано определение и обстоятелство за начин:
а. Красивата котка на Мария лежеше на дивана.
б. Малката Мария галеше нежно пухкавото котенце.
в. Големият котарак на баба дере страшно.
г. Вчера котаракът на баба ме одра.

Тест №3 – Български език 5 клас
 

Във велики понеделник стопанките извършват голямото великденско чистене: изтупват се черги, изпира се всичко, белосва се къщата, пориват се оборите и се изгаря сметта.
През великата сряда и Велики четвъртък не се работи женска работа: в четвъртък единствено боядисват яйцата... В началото се боядисват червените яйца, които имат целебна и предпазна магическа сила.
С първото червено яйце стопанките правят кръстен знак върху телата на децата, а после и на всички останали от семейството...

На велики петък (разпети петък) също не се работи: само се месят обредните хлябове и козунаците и се шарят (пишат, рисуват) яйцата. Шарките са за здраве, любов, уважение и радост...
В полунощ на събота срещу неделя, т.е. същински Великден, хората се поздравяват с „Христос возкресе!" - „Воистина возкресе!" и си пожелават здраве и щастие. Запалената в черквата свещ се донася мълчешком вкъщи.
В неделята всички се чукат с боядисаните яйца - чието яйце остане здраво, той ще бъде жив и здрав през цялата година.
На празника се ходи на гости. Посещават се кръстниците, родителите, носят се подаръци - пита, козунак, яйца.
Из „ Народният календар”

1. Текстът може да се озаглави:
а. Седем дни
б. Великденска седмица на село
в. Великденска седмица в България
г. От Велики понеделник до Великден

2. Кое твърдение не е вярно според текста:
а. В петък не се пере.
б. В петък могат да се рисуват яйцата.
в. В понеделник не чисти в оборите на животните.
г. На Великден се ходи на гости на кръстници и роднини.

3. Кое твърдение е вярно според текста:
а. Първото червено яйце се боядисва на разпети петък.
б. Народът не влага никакви вярвания в рисуването на яйцата.
в. На разпети петък се месят обредните хлябове.
г. Обредните хлябове се месят във велика сряда.

4. Текстът може да завърши с изречението:
а. Довечера ще ходим у кръстниците да занесем писани яйца.
б. В миналото са боядисвали яйцата с люспи от лук, билки, кори от дървета.
в. Макар и не така точно, днес някои от великденските традиции се спазват.
г. Навсякъде по света великденските традиции са еднакви.

5. Защо в текста не се споменава нищо за великденския заек:
а. не е характерен за всички региони на България
б. не е типичен за българската традиция в миналото
в. защото тогава е нямало шоколадови зайци
г. защото яйцето е по-важно

6. Коя дума е синоним на подчертаната дума в израза „пориват се оборите”:
а. измазват се в. почистват се
б. проветряват се г. обновяват се

7. Какви еднородни части откривате в изречението: „През великата сряда и Велики четвъртък не се работи женска работа”:
а. определения в. обстоятелствени пояснения за време
б. обстоятелствени пояснения за начин г. допълнения

8. В кое изречение има еднородни допълнения:
а. Деца и родители харесаха концерта.
б. Направихме афиши и покани за концерта на училището.
в. Афишите и поканите са изработени от децата.
г. Те бързо и сръчно нарисуваха великденските яйца.

9. В кое изречение има еднородни определения:
а. Голямото стъклено мече беше интересен сувенир.
б. Топлото и вкусно мляко се понрави на малките деца.
в. Посетих малката градинка и новата сладкарница
г. Те се смяха и веселиха през целия ден и вечерта.

10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка:
а. Тъмна, страшна и студена беше тази нощ в планината.
б. Децата гледаха с интерес и клоуна и животните в цирка, който щеше да гостува в града в неделя, понеделник и вторник.
в. Горещите слънчеви лъчи затоплиха изстиналата корава пръст.
г. Заваля топъл летен дъждец.

11. В кое изречение не е допусната грешка при членуването на имена от мъжки род , единствено число:
а. Котаракът се грееше на топлото слънце, легнал върху покрива на високия хамбар.
б. Котаракът се грееше на топлото слънце, легнал върху покривът на високия хамбар.
в. Котарака се грееше на топлото слънце, легнал върху покрива на високия хамбар.
г. Котаракът се грееше на топлото слънце, легнал върху покрива на високият хамбар.

12. Какво означава изразът „ гледат го като писано яйце”:
а. любуват му се в. не го харесват
б. грижат се много г. лекуват го

13. Коя дума ще поставите на празното място, за да запазите отношението между думите:  (Запишете с думи.)
а. Гергьовден – агне в. Великден – ……………
б. Курбан байрам – овен г. Великден – писани яйца

14. Кой е излишният ред:
а. прилагателно име в. глагол
б. съществително име г. съюз

15. Кой е излишният ред:
а. допълнение
б. обстоятелство
в. подлог
г. предлог

 

Тест №4 – Български език 5 класПрочетете текста и отговорете на въпроси: 1 - 5
—  Бай Петре - обърнал се един селянин към Хитър Петър, - ще ти кажа една тайна, но ми обещай, че никому няма да  я обадиш!
—  Обещавам! - съгласил  се   Хитър   Петър.
—  Все едно, че нищо не си чул.
—  Така ще бъде! Казвай!
—  Снощи изгубих на комар много пари. Ама те не бяха мои. Взех ги от чекмеджето на занаятчията. Моля ти се, заеми ми триста гроша, да ги поставя, откъдето съм ги взел. Ако ми направиш това добро, никога няма да те забравя.
—  Това ли е тайната?
—  Това е!
—  Все едно, че нищо не съм чул! Нали обещах! Сбогом!

1. Кое заглавие е най-подходящо за текста:
а. Крадецът
б. Тайна
в. Комарджията
г. Хитър Петър не иска да дава заем на никого

2. Кое твърдение не е вярно според текста:
а. Хитър Петър не дава пари, защото преценява, че на комарджията не може да се има доверие.
б. Хитър Петър държи на думата си, че все едно нищо не е чул.
в. Комарджията е непочтен човек и Хитър Петър разбира това.
г. Хитър Петър не дава пари, защото е скъперник.

3. В приказката е използвано:
а. природно описание
б. диалог
в. авторски коментар
г. портретно описание

4. С коя народна мъдрост не може да се свърже  приказката:
а. Който много говори, много греши.
б. На крадец и сламка не давай.
в. Бързо мисли, малко говори.
г. Догде се мъдро намъдрува, лудото се налудува.

5. С коя дума не може да бъде характеризиран Хитър Петър:
а. мъдър
б. наивен
в. остроумен
г. прозорлив

6. В коя от думите е допусната правописна грешка:
а. радостно
б. опастно
в. словесно
г. чудесно

7. В коя от думите не е допусната правописна грешка:
а. нежелателен в. недоказва
б. не описуем г. не достатък

8. В кое изречение членуването е правилно:
а. Корабът пореше океанът, а екипажа се взираше в далечината - там беше брега, към който пътуваха повече от месец.
б. Корабът пореше океана, а екипажа се взираше в далечината - там беше брега, към който пътуваха повече от месец.
в. Корабът пореше океана, а екипажът се взираше в далечината - там беше брегът, към който пътуваха вече от месец.
г. Кораба пореше океана, а екипажът се взираше в далечината - там беше брегът, към който пътуваха вече от месец.

9. В кое изречение е допусната грешка:
а. Никой не се обажда тази вечер у тях.
б. За никой няма да питам, познавам добре тези хора.
в. Искам да ми кажеш чия е тази кутия.
г. Всеки иска да спечели наградата, която е обявена.

10. В кое изречение думата точно е наречие:
а. Казах точно на теб да изтриеш дъската.
б. Тя работи точно и на нея може да се разчита.
в. Искам да си купя точно тази картина.
г. Не съм съгласен с твоето мнение точно, останалите са по-приемливи.

11. В кой ред има само неизменяеми части на речта:
а. нагоре, мишленце, под
б. скокна, прелетя, падна
в. и, или, за да
г. път, но, пред

12. В кой ред има само изменяеми части на речта:
а. олеле, страх, страхлив
б. но, плахо, в
в. скачане, скочиха, скок
г. там, тук, долу

13. В кой ред е допусната пунктуационна грешка:
а. хър-мър
б. ехооо
в. цигу мигу
г. леле-мале

14. Кое междуметие ще поставите на празното място (Запишете отговора с думи.):
Селото се огласи от едно продрано „…………….”, с което новакът събуждаше от курника всички съседи.

15. Допълнете поговорката с подходящо междуметие (Запишете отговора с думи.):
Народът казва: „…………………къща разваля.


На петокласниците препоръчваме да направят преразказ на приказката „Хитър Петър старец” с цел упражнение за изпита по БЕЛ на 3.06.2009 г.Самостоятелен пробен изпит - БЕЛ – 5 клас


Направете си сами пробен изпит по български език и литература. Трябват ви само 45 минути, знания и желание.

1. Задача – Преразказ на приказката „Приятел в нужда се познава”


Прочетете 2 пъти приказката. Изберете подходящо глаголно време. Имате за работа 25 минути. Не поглеждайте повече в текста. Нали се самоизпитвате!
Ако предадете вярно, последователно и логично съдържанието; ако превърнете правилно пряката реч в непряка; ако сте избрали правилно глаголно време и сте спазвали единството му; ако сте използвали подходящи помощни времена; ако сте приложили правописните и пунктуационните книжовни норми; ако сте отделили правилно абзаците и ако сте писали четливо и подредено, получавате 7 точки.
Ще кажете, много „ако”. Не е невъзможно, опитайте!

Приятел в нужда се познава
Хитър Петър отишъл с един приятел на лов в гората. Изведнъж пред тях се изпречила мечка. Приятелят му веднага побягнал и се качил на едно дърво. Побягнал след него и Хитър Петър, но за нещастие се спънал, паднал на земята и мечката го настигнала. Хитър Петър знаел, че мечка мърша не яде и се престорил на умрял. Мечката го обиколила, подушила го оттук-оттам и си отми¬нала.
Чак тогава приятелят му слязъл от дървото и попитал Хитър Петър на подигравка:
—  Е, какво ти пошепна мечката, Петре?
—  Посъветва ме - рекъл Хитър  Петър - друг път да  не ходя  на лов с приятел като тебе.

2. Задача – Тест


Имате 18 въпроса с по 4 отговора. Само един отговор е верен.
Имате за работа 20 минути.

1. Как ще озаглавите текста:
Искам спортен велосипед с много скорости. Споделих с родителите си това. Те се поусмихнаха, но нищо не казаха. Аз обаче се сетих, че имам скоро рожден ден. Може би ще ми подарят мечтаното колело. Надявам се да стане така. Ще бъда много щастлив.
Нали знаете, надеждата умира последна.
а. Велосипедът в. Аз, мама и татко
б. Моята надежда г. Рожден ден

2. Как са свързани 2-ро и 3-то изречение в текста:
а. чрез синоним в. чрез лично местоимение
б. по смисъл г. чрез показателно местоимение

3. Кой израз ще употребите, ако искате продавачът да ви покаже интересуващия ви велосипед:
а. Чичо, покажи ми онова колело.
б. Хей, я ми покажи онова колело.
в. Я ми покажи онзи велосипед, бе.
г. Моля да ми покажете онзи велосипед.

4. С кой израз ще съобщите на зъболекаря, че изпитвате силна болка, докато той лекува болния ви зъб:
а. Олеле, олеле, ти ме изтормози, боли ме.
б. Уф, много ме боли, какво ми правиш сега!
в. Извинете, докторе, но много ме боли, докато работите.
г. Докторе, боли ме, на теб ти е лесно, ама мен питаш ли ме.

5. В кой ред има само изменяеми части на речта:
а. подлог, глагол, прилагателно име
б. наречие, числително име, местоимение
в. глагол, съществително име, прилагателно име
г. съюз, наречие, предлог

6. В кой ред има само второстепенни части на изречението:
а. подлог, допълнение, определение
б. сказуемо, подлог, обстоятелство
в. допълнение, обстоятелство, съгласувано определение
г. допълнение, съюз, обстоятелство

7. Какво включва в строежа си изречението:
Малкото дете се забавляваше весело с топката.
а. подлог, сказуемо, обстоятелство за място, допълнение
б. съгласувано определение, подлог, сказуемо, обстоятелство за начин, непряко допълнение
в. несъгласувано определение, подлог, сказуемо, съгласувано определение , допълнение
г. съгласувано определение, подлог, сказуемо, обстоятелство за начин, пряко допълнение

8. В кое изречение има еднородни обстоятелства:
а. Децата и родителите с интерес гледаха детската пиеса.
б. В събота и неделя ще решавам тестове за изпитите.
в. В планината се смрачи страшно и заваля пороен дъжд.
г. Той се разсърди на брат си и на сестра си.

9. В кое изречение са употребени омоними:
а. Не мързелувай, а работи отговорно.
б. Сън сънувах, а не го помня.
в. Не рови с пръст в тази пръст, тя е за цветята.
г. Като не знаеш, по-добре мълчи.

10. В кой ред има грешка:
а. врял – вряли в. плясък – плесница
б. кафяв – кафяви г. място – местни
11. В кой ред има грешка:
а. въплътен в. словесност
б. въодошевен г. оригинален

12. В кое изречение е допуснато неправилно членуване:
а. Той е първия, който печели тази награда.
б. Шампионът беше посрещнат с ръкопляскания от децата.
в. Вятърът и дъждът прогониха хората от площада.
г. Брат ми е шампионът по бокс тази година в тежка категория.

13. Коя дума ще поставите на празното място в изречението:
Тя се тревожеше за децата си,……оценки от изпита все още не знаеше.
а. които б. чийто в. чиито г. всички

14. С кой празник свързвате обичая „хамкане”:
а. Цветница в. Великден
б. Сирни заговезни г. Коледа

15. Коя песен е юнашка:
а. „Даваш ли, даваш, балканджи Йово” в. „Ела се вие, превива”
б. „Бил се Марко с турци еничери” г. „Снощи се дете родило”

16. Творбата „Момче с крила” е:
а. легенда
б. фолклорна приказка
в. авторска приказка
г. разказ

17. Преувеличението в художествен текст се нарича:
а. епитет б. сравнение в. хипербола г. постоянен епитет
18. Кой от героите е свързан с исторически събития от живота на народа ни:
а. Струна невяста - „Троица братя града градяха”
б. балканджи Йово -  „Даваш ли, даваш, балканджи Йово”
в. момчето с крила – „ Момче с крила”
г. Славка – „Славки си рожба не трае”

За всеки верен отговор получавате 1 точка.
Целта е от двете задачи да съберете максимален брой точки – 25 .
И това не е невъзможно!


Тест №5 - Български език 5 клас
Ваканцията си е ваканция, но е възможно човек да се учи, като се забавлява. Предлагаме ви да проверите по един забавен начин знанията си за прилагателно име и наречие. Успех!

Колко прилагателни имена и колко наречия откривате в текста?

Гостът на баба
Баба Радка милва Ботко -
внука весел, къдрокос.
И му казва мило, кротко:
—  Бабиният сладък гост!
Я иди купи солчица!
Донеси ми и дръвца!

 

Знае умната старица


да нарежда на деца.
— Ха така! Послушай баба!
И водица наточи! ...
Ботко вижда че е слаба,
и навсякъде търчи.
Е, че бързо се опече
тиква сладка като мед!
Взе го баба в скут, па рече:
— За закусчица е ред!

Маца мърка завистливо


и поглежда крадешком
все към внучето щастливо -
гост на бабиния дом!


 


Тест №6 - Български език 5 клас
1. В коя от думите е допусната грешка:
а. късметлия в. въодушевление
б. въплащение г. въображение
2. В коя от думите е допусната грешка:
а. страстта в. ведростта
б.писмеността г.гластността
3. В коя дума не е допусната грешка:
а. оптимиска в. багериска
б. машинописка г. пианиска

4. В кой ред думите не са сродни:
а. синовен, синчец в. жар, пожар
б. мляко, млекар г. крясък, крещи

5. Коя дума не е сложна:
а. тъмнозелен в. заместник-директор
б. подводница г. синеок

 6. В кой ред е допусната грешка при членуването:


а. Момъкът наблюдаваше принцесата.
б. Царят възнагради богато момъка.
в. Принцесата и момъкът се оженили.
г. Коня бил нахранен от момъкът с прясна трева.

7. В кой ред не  е допусната грешка при членуването:
а. Тичали всички по скалистият хълм.
б. Автомобилът бил излъскан отлично от стопанина си.
в. Изтървах учебникът в огъня.
г. Момчетата се сбиха заради проваленият мач.

8. В кой ред местоименията са въпросителни:
а. аз, ти, ние        в. кого, какъв, чие                                                      
б. мои, ваши, тяхно      г. която, чието, каквото                       

9. В кой ред морфологичният анализ на думата „господарят” е най-пълен:
а. същ., м.р., ед.ч., чл. в. същ. нар., м.р., чл.
б. същ. нар., м.р., ед.ч., чл. г. същ. нар., м.р., ед.ч.


10. В кой ред има синоними:
а. млад, младеж, младост
б. добър, умен, силен
в. красив, грозен, левент
г. добродушен, добросърдечен, благороден

11. Какви са подчертаните думи в следното изречение: Той се хвана на бас, че приятелят му е най-прочутият  бас в оперното пеене.:
а. синоними в. антоними
б. омоними г. пароними

12. Какви са подчертаните думи в следното изречение: Тази машина може да шие и ситен бод, и едър бод.:
а. синоними в. антоними
б. омоними г. пароними
13. Кое словосъчетание е употребено в прякото си значение:
а. як човек в. яко интервю
б. яка музика г. як купон

14. В кое изречение подчертаната дума е употребена в непрякото си значение:
а. Набрах  за мама букет от лайки.
б. Букет от миризми се разнесе от нея.
в. Този букет не е подреден добре и цветята губят красотата си.
г. Купи за празника три букета с еднакви рози.

15. С каква част на речта е изразен подлогът в следното изречение: Първият получи голяма награда.:
а. с числително име
б. с местоимение
в. със съществително име
г. с прилагателно име

16. С каква част на речта е изразен подлогът в следното изречение: Мълчаливият беше голяма загадка за останалите.:
а. с прилагателно име в. няма подлог
б. с местоимение г. с наречие

17. В кое изречение определението е изразено с местоимение:
а. Те с изненада го погледнаха.
б. Майка ми днес има рожден ден.
в. Ударих я, без да искам.
г. Тя много тъгува днес.

18. В кое изречение сказуемото не е съставно именно:
а. Петър беше най-високият в класа.
б. Иван ще бъде капитан на отбора.
в. Те са виновниците за случката.
г. Емилия ще пътува с влака довечера.

19. В кое изречение няма еднородни части:
а. Лястовиците и щъркелите се подготвят да заминат на юг.
б. Учениците летуваха на море и на планина.
в. Пътувахме из страната, посетихме различни места, останахме доволни.
г. В книжарницата са заредили с тетрадки, моливи, химикалки и много други пособия за училище.
 
20. Колко запетаи има в изречението:
Калцият калият магнезият и желязото са необходими за човешкия организъм за да може той да функционира правилно а когато човек не се храни здравословно тези минерали почват да липсват.
а. три в. пет
б. четири г. шест


Тест №7 - Български език 5 клас
1. В коя от думите е допусната грешка:
а. кръвоносен
б. кръвава
в. кърви
г. кръвчица

2. В коя от думите е допусната грешка:
а. оригинал
б. замак
в. копър
г. свитък

3. В кой ред думите са сродни:
а. готвене, готвач
б. тържество, пиршество
в. питка, запитване
г. плач, рев

4. В кой ред думите не са сродни:
а. моторизиран, моторетка
б. ковък, ковачница
в. горделивец, гордост
г. плът, плат

5. В кой ред местоименията са въпросителни:
а. чия, какъв
б. който, какъвто
в. мен, нас
г. този, тази

6. В кой ред има омоними:
а. влажна пръст – счупен пръст
б. микровълнова печка – електрическа печка
в. прясно мляко – вкиснато мляко
г. качулат папагал – говорещ папагал

7. В кое изречение подчертаната дума е употребена в прякото си значение:
а. Разби си носа от невнимание.
б. Мисли си, че ме води за носа.
в. Ожули си носа на обувката.
г. Посетихме нос Емине.

8. Кое от следните изречения е просто:
а. Това тичане по коридорите трябва да се прекрати.
б. Внимавай, къде стъпваш!
в. Ти чу ли какво те попитах?
г. Никой не казва защо сте наказани.

9. В кое изречение сказуемото е съставно глаголно:
а. Днес започвам да уча за изпитите.
б. Ти учиш ли вече за изпитите?
в. Учи за изпитите.
г. Научих всичко за изпитите и ще почивам.

10. В кое изречение е допусната грешка при членуването:
а. Дивият козел посрещна човека доброжелателно.
б. Конят беше заведен в обора и нахранен от стопанинът си.
в. Строителят работи на блока цяла неделя, но началникът му не прие обекта.
г. Тракторът бучеше силно, защото трактористът бързаше да изоре нивата и форсираше мотора.

11. В кое от изреченията обстоятелственото пояснение е изразено с наречие:
а. Няма да ходя вече в гората за шишарки.
б. Бавно се спускаха гъсти мъгли.
в. Мотористът пое към върха с мощната си машина.
г. Бързото момче изпревари всички по стръмнината.

12. С каква част на речта е изразен подлогът в следното изречение:
"Тримата се сбиха вчера, а днес са пак приятели." 
а. с числително име
б. с местоимение
в. със съществително име
г. с глагол

13. В кой ред определението е несъгласувано:
а. чаша от стъкло
б. развълнувано море
в. благородни хора
г. важни изпит

14. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка:
а. Ябълковият, вкусен сок стигна за всички.
б. Копринената, синя блуза много ти отива.
в. Добрата, умна жена помогна на децата.
г. Чаровното, плюшено мече беше прекрасно.

15. Поставете на празните места прилагателни имена така, че да се получат еднородни определения. (Запишете отговорите на редовете.)
Тази прекрасна и…(1) вечер децата играеха край силния и …(2) огън.
Отнякъде се чу тиха и …(3)песен. Дори малките,…(4) кученца се смълчаха и спряха да джавкат.

-----------------------------------------------


-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Тест №8 - Български език 5 клас
1.Колко допълнения има в изречението: "Успях да купя търсената книга след дълго обикаляне по книжарниците.":
а.  едно пряко допълнение
б.  едно непряко допълнение в.  едно пряко и едно непряко допълнение
г.  няма допълнения

2. Колко допълнения има в изречението: "Ще ти разкажа подробно всичко.":
а.  едно пряко допълнение
б.  едно непряко допълнение
в.  едно пряко и едно непряко допълнение
г.  няма допълнения

3. Колко са допълненията в изречението: "Разкажи ми всичко за него.":
а.  едно пряко допълнение
б.  едно непряко допълнение
в.  едно пряко и едно непряко допълнение
г.  едно пряко и две непреки допълнения

4. Колко допълнения има в изречението: "Той се върна вкъщи малко след полунощ.":
а.  едно пряко допълнение
б.  едно непряко допълнение
в.  едно пряко и едно непряко допълнение
г.  няма допълнения

5. В кое от изреченията има само съгласувани определения:
а.  Синът на дърводелеца работеше с удоволствие.
б.  Шумът от улицата се усили.
в.  В мълчанието на малкото дете имаше нещо смешно, но директорът замълча.
г.  Това неочаквано и нежелано посещение обърка всички.

 6. Как е изразено съгласуваното определение към допълнението в изречението: "Аз много често си мислех за нашите срещи край морето.":


а.  със съществително име
б.  с показателно местоимение
в.  с притежателно местоимение
г.  с наречие

7. Колко определения има в изречението: "Той има прекрасна колекция от коледни картички.":
а.  едно съгласувано и едно несъгласувано определение
б.  две съгласувани определения и едно несъгласувано
в.  две несъгласувани определения
г.  няма определения

8. Как е изразено обстоятелството за време в изречението: "Вчера с Иван ходихме на кино.":
а.  със съществително собствено в.  с наречие
б.  със съществително нарицателно г.  с предлог

9. Как е изразено обстоятелството за начин в изречението: "При този въпрос тя ме погледна с възмущение.":
а.  със съществително име
б.  с лично местоимение
в.  с наречие
г.  с предлог

10. Как е изразено обстоятелството за начин в изречението: "Тя се усмихна лъчезарно на децата, вперили погледи в нея.":
а.  със съществително име
б.  с наречие
в.  с причастие
г.  с прилагателно име

11. Колко обстоятелства има в изречението: "Майката бързо и развълнувано ми прочете тези редове от писмото му.":
а.  едно обстоятелство за начин
б.  едно обстоятелство за място
в.  две обстоятелства за място
г.  две обстоятелства за начин

12. Каква е синтактичната служба на подчертаната дума в изречението: "Отсреща, сред храсталаците и буренака, беше израснала самотна ябълка":
а.  допълнение
б.  определение
в.  обстоятелство
г.  подлог

13. Каква е синтактичната служба на подчертаната дума в изречението: "Днес публикуваме десетата кръстословица от нашата втора игра.":
а.  числително
б.  допълнение
в.  съгласувано определение
г.  несъгласувано определение

14. Какви второстепенни части има в изречението: "Той купи речника за сестра си.":
а.  две допълнения
б.  две еднородни допълнения
в.  две допълнения и едно обстоятелство
г.  две допълнения и едно определение

15. Какви второстепенни части има в изречението: "Улици, площади и балкони бяха изпълнени с хора."
а.  три еднородни обстоятелства
б.  две обстоятелства и едно допълнение
в.  едно обстоятелство и две допълнения
г.  едно допълнение

16. Какви части на изречението откривате в: "Боли ме гърлото."
а.  сказуемо, допълнение и подлог
б.  сказуемо и две допълнения
в.  сказуемо и подлог
г.  сказуемо, допълнение и обстоятелство

17. В кое от изреченията има еднородни части:
а.  Тогава всички завистливи хора ще си глътнат езиците.
б.  Запознах се с едно момиче и то ми го разказа.
в.  И му стана криво, криво на душата.
г.  Домакинята поднесе бонбони и сладки.

18. В кое от изреченията няма еднородни части:
а.  От сутрин до вечер при него идваха репортери, фотографи, почитатели.
б.  Започна борба, страшна, яростна, бясна.
в.  Неестествено и сухо прозвуча смехът й.
г.  Гъстата мъгла бавно пълзеше между дърветата, накацали от двете страни на реката.

19. В кое от изреченията има еднородни допълнения:
а.  За рождения ми ден мама и татко ми подариха компютър.
б.  След училище ще поканя Иван и Петър на гости.
в.  Ядосана, тя рязко се обърна и излезе.
г.  Дълго гледаха след нея, а тя замина мълчешком.

20. В кое от изреченията има еднородни определения:
а.  Ще си ушия официален костюм от черна коприна.
б.  Сбогувахме се набързо, сухо и делово.
в.  Моите нови приятели ми пожелаха приятен път.
г.  Ведрото, слънчево утро обещаваше още един вълнуващ ден край морето.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница