Литература за четене са 537 тома, от които 66 детска художествена литература, 438 тома художествена литература за възрастни и 33 тома отрасловаДата16.11.2017
Размер51.38 Kb.
Размер51.38 Kb.

В Български тълковен речник читалището е определено като:

1.Културна институция за разпространяване на знания и култура.

2.Сграда , в която се помещава такава институция . В читалището има библиотека, театрален салон ,зала за репетиции,

Дефиницията на читалище в Уикипедия е:

„Читалището е типична за България обществена институция , която изпълнява учебно-просветителски функции и самодейност.“

Читалищата са традиционна и характерна българска културна организация,която се заражда през Възраждането ,преминава през всички промени на обществота ни , съхранена е и се развива според потребностите на различните времеви периоди и общности в страната.

Те - Читалищата са обществена организация , която е отворена за всички членове на общността и са широкодостъпни .

НЧ“Никола Вапцаров – 1940“ е единствената културна институция в населенот място.

Няколко са направленията , по които се работи в читалището .

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

През 2016г. в библиотеката бяха регистрирани 72 нови читатели .От тях до 14-годишна възраст са 18 ,а над 14-години – 54.Заетата литература за четене са 537 тома , от които – 66 детска художествена литература, 438 тома художествена литература за възрастни и 33 тома отраслова.

Набавени бяха 36 тома нова литература , от които 4 тома дарение от проф. Любомир Пенев и новозакупени 32 тома художествена литература , според средствата заложени в бюджет 2016г.

Общо до 01.01.2017г. библиотеката в читалището разполага с 16940 тома литература. Проведена бе среща с издателя на книгата „Три Добруджански рода“ проф.Любомир Пенев.

Работата в библиотеката на читалището се свежда до провеждане на срещи и разговори с читателите , посещения и консултиране в библиотеката , зопознаване с новозакупена литература . По повод годишнини и бележити дати бяха подредени изнесени витрини в библиотеката на читалището и в заседателната зала, бяха поднесени беседи и кратки есета по определени годишнини.

ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ И ИЗЯВИ

През изминалата отчетна година действащата към читалището ЖВГ провеждаше редовно своите репетиции в определените дни като в дадени моменти във връзка с определени изяви се проведоха много извънредни репетиции. Бяха разучени и нови песни.Участията на ЖВГ са следните:

1. Участие и домакин на тържество послучай 3-ти марти , съвместно с НЧ“Д.Полянов „ с.Гарван

2. Общоселско Великденско тържество

3. Празника на с.Попина

4. Участие в 8-ми хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее“ – удостоени с грамота и грамоти за индивидуалните изпълнителки.

5. Участие в 9-ти фолклорен Дунавски събор Гарван – 2016 – грамота за участие.

6. Участие във фолклорен събор „Край чешмата под върбата“ с.Кайнарджа – грамота за участие на групата и грамоти за индивидуалните изпълнителки.

7. Участие на национален фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ общ.Добричка .Тук ЖВГ бе удостоена с медал и грамота за участие и грамоти и парични награди за всички индивидуални изпълнителки .

8. Участие и организиране на празника на р.Дунав „Попина празнува и спортува“

9. Участие в юбилеен концерт „60 год. художествена самодейност в Добротица“ – грамота за участие.

10. Участие в НФФ“Море от ритми“ гр.Балчик.Тук бе представен и традиционният за селото ритуал „Бразая“. Отлично представяне .Бяха удостоени с плакети и грамоти – ЖВГ,ритуал „Бразая“,представените автентични женска и мъжка носии, индивидуалните изпълнения .

11. Участие в Четвърти международен фестивал „Мамалига-2016“ с.Нова Черна . Тук ЖВГ бе удостоена със статуетка и грамота , индивидуалните изпълнителки – с грамоти и отличителни знаци.Грамоти получиха и сготвилите мамалига.Представената традиционна женска носия също бе удостоена с грамота.

12. Участие в кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа“ –грамота за участие на групата и приз-награда за приготвена традиционна пита от Юлия Иванова.КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

М.ЯНУАРИ

21 януари - Честване деня на родилната помощМ.ФЕВРУАРИ

19 февруари - Изнесена витрина послучай 143г. от обесването на В.Левски.

29 февруари - Тържество и концерт по случай 3-ти март, съвместно с НЧ“Д.Полянов“с.Гарван.

М.МАРТ

01 март - Изложба от мартеници

01 март - Изнесена витрина за 3-ти март

Тържество послучай 8-ви март – женско партиМ. АПРИЛ

Седмица на детската книга - витрина с нови и любими книжки за деца

Витрина за предстоящите пролетни празници – Лазаровден ,Великден

Отбелязване на Лазаровден - подготовка и изпращане на лазарки

28 април - Общоселско Великденско тържество , съвместно с пенсионерски клуб

М. МАЙ

06 май - Събор на селото – участие с програма

15 май - Участие на ЖВГ в 8-ми хумористичен фестивал“Сребърна пее и се смее“

24 май - Отбелязване деня на славянската писменост и култура – витрина с материалиМ. ЮНИ

01 юни -Международен ден на детето – витрина с детски произведения в детска читалня

02 юни - Подреждане кът за деня на Ботев , кратко есе за Ботев и неговото дело и прочетени стихотворения .

03 юни - Участие в инициативата „Да изчистим България“ – почистване на централен площад и централна улица

11 юни - Участие на ЖВГ в 9-ти фолклорен Дунавски събор Гарван – 2016

12 юни – Участие на ЖВГ във фолклорен събор „Край чешмата под върбата“ с.Кайнарджа

25 юни – Участие на ЖВГ в Национален фолклорен събор „Песни итанци от Слънчева Добруджа“ с.Дебрене , общ.Добричка

М. ЮЛИ

21 юли – 74 г. от смъртта на Н.Вапцаров – витрина с негови произведения

- Кратка беседа за Вапцаров в клуба по ръкоделие

М. АВГУСТ

13 август – Празник на р.Дунав „Попина празнува и спортува“ - участие в организирането и провеждането на празникаМ. СЕПТЕМВРИ

06 септември – 131 г. от Съединението на княжество България – витрина с материали11 септември – Участие на ЖВГ в юбилеен концерт , посветен на 60г. художествена самодейност в Добротица

19 септември – Подготовка на Бразая за участие

22 септември – Ден на независимостта на България – витрина с материали


  • Кратка беседа за празника

24 и 25 септември – Участие на ЖВГ в НФФ „Море от ритми“

  • Участие на клуб за обреден фолклор „Попинци“ в НФФ“Море от ритми“

М. ОКТОМВРИ

01 октомври - Участие на ЖВГ в Четвърти международен фестивал“Мамалига-2016“ с.Нова Черна

15 октомври – Участие в Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа“ с.Сребърна

М. НОЕМВРИ


  1. ноември – Ден на народните будители – витрина с материали

  • Кратка беседа за народните будители в Клуба

12 ноември –Организиране на представяне на книгата „Три Добруджански рода“ и среща с издателя и автора на книгата.

М. ДЕКЕМВРИ

22 декември – Проведено общоселско предколедно тържество , съвместно с пенсионерски клуб

-След празника беше посетена самотно жевеещата баба Николина като й бяха занесени хранителни продукти дарение.

ФИНАНСОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Основен приход на читалището си остава Държавната субсидия , която за отчетната 2016год. бе в размер на 8221лв.

Собствени приходи бяха набавени от членски внос от членовете на читалището ,възстановени такси и лихви от ОББ , възстановена ел. енергия от ПС с.Попина – всичко в размер на 545.46лв.

Към 31.12.2016год. читалището разполага с 102.18лв. наличност в каса и 436.18лв. наличност в ОББ.

Настоятелството към читалището провежда редовно заседания ,на които взема решения за дейността на читалището , приема материали за годишни събрания, организира работни срещи.

Председател:............................

/Ю. Иванова/

Д О К Л А Д

До Кмета на община Ситово и Общински съвет Ситово за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства за предходната година

/01.01.2016г. – 31.12.2016г./По чл.26а,ал.4 от ЗНЧ при НЧ“Никола Вапцаров- 1940“ с.Попина

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница