Литература за клас 32 седмици Х 3 часа седмично = 96 часа икч 1 час през седмица 16 часа Общо 112 часаДата03.04.2017
Размер168.19 Kb.
Размер168.19 Kb.

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС

32 седмици Х 3 часа седмично = 96 часа

ИКЧ – 1 час през седмица – 16 часа

Общо – 112 часа

Месец

СедмицаДатаТЕМА

ЦЕЛИ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Септември

1.

1

2
3


„Де е България" от Иван Вазов

„Отечество" от Любен Каравелов.

„Старият щърк" от К. Константинов


-Възприемане и осмисляне на стихотворение. Изграждане на чувство на гордост, обич и преклонение пред родината-

Възприемане и осмисляне на разказ

-Усъвършенстване на четивната техникаУченикът се ориентира в характерни за националната му идентичност и особености в изучавани литерат.произведения.

Септември

2.

4
5
6

7


„Старият щърк" от К. Константинов .

„Къде" от Елин Пелин.

„Повя горняка през полята" — от П. К. Яворов.

„Горнякът и долнякът" от Георги Мишев.ИКЧ - Най-хубавата книга, която прочетох през лятото.

-Възприемане и осмисляне на стихотворение .Разкриване на идейния замисъл – есента открива посоки за всички

-Възприемане и осмисляне на разказ; формиране на умения за словесно рисуванеУченикът разграничава в практически план приказка, разказ, стих., гатанка, пословица, басня, нар.песен.

-може да чете и преразказва с помощта на учителя достъпни за възрастта кратки разкази;

- може да чете и рецитира стихотворения;


Октомври

3.

8
9
10

„Есен" от Андрей Германов.

„Паничка мед" от Ангел Каралийчев.

„Най- скъпоценният плод"-Да се разкрие идейния замисъл на произведението: постъпката на героя Димчо е достойна за уважение.

-Да се разкрие идейния замисъл – знанието е най-ценно за младия човек; формиране на умения за изразяване на оценъчно отношение към героитеУченикът разбира основната етическа опозиция добро – зло и я обяснява в конкретни ситуации.

Ученикът изразява емоционално-оценъчно отношение ъм герои и ситуации в лит.творба.


4.

11
12
13

14


„Най-скъпоценният плод“

„Утрин“ от Иван Давидков

„Ние, врабчетата“ от Йордан Радичков

ИКЧ -„Пипи Дългото чорапче“ от Астрид Линдгрен

Да се изгради усет към важните неща в живота на детето. Усъвършенстване на четивната техника.

Да се разкрие идейния замисъл - чрез описание на врабчетата по-лесно ще опознаем себе си. Усъвършенстване на четивната техника


Ученикът участва в беседа по съдържанието на лит.творба отговаря на въпроси; изказва мнения, като подбира подходящи елементи от теста, за да ги обоснове; съставя и задава въпроси.

Октомври

5.

15

16

17„Малкият Нисе“. „Знаят малки и големи“ (детски песни)

„Готованко“ от Ран Босилек.

„Готованко“ от Ран Босилек


-Да се разкрие идейния замисъл – всеки трябва да е полезен с труда си и с дарбата си на другите.

-Обяснение на литературното понятие епизод. Разкриване на идейния замисъл - нищо не се получава наготово, всичко се постига с трудУченикът се включва в четене по роли на приказка, басня или разказ, построени в диалогична реч.


Окомври

6.

18
19

20
21„Под горица, под зелена“. Народна песен

„У Недини слънце грее“.

„Момиче мъничко“ (нар. песни)

„Спящата хубавица“ от Братя ГримИКЧ – Приказният свят на Братя Грим

-Въвеждане на литературното понятие народна песен; запознаване с особеностите на този жанр.

-Формиране на умения за откриване на изразните средства, характери за народната песен.

-Възприемане и осмисляне на авторска приказка . Формиране на умения за изразяване на оценъчно отношение към доброто и злото.


Ученикът може с помощта на учителя да прави разлика на емпирично равнище между фолклорно и литературно произведение.

Октомври

7.

22

23

24„Спящата хубавица“ от Братя Грим

„Дете и калинка“ от Дора Габе. Диалог

„Светулка“ от Кръстьо Станишев


-Разкриване на идейния замисъл – отзивчивост, готовност за оказване на помощ на всеки, изпаднал в беда

-Въвеждане на литературното понятие „диалог” .

-Възприемане и осмисляне на стихотворението


Ученикът открива на прагматично равнище характерна жанрова особеност на приказката – победата на доброто над злото;

Може да избере дадена роля поред предпочитанията си;

Може да прочете репликите на героя или авторската реч.


Ноември

8.

25

26

2728

„Добро за добро“ от Ран Босилек

„Добро за добро“ от Ран Босилек

„Деветият брат“ от Асен Разцветников

ИКЧ– „Тъмното“ от Дора Габе


-Да се разкрие идейния замисъл – на доброто се отвръща с добро . Да се разкрие образът на момъка.
-Да се разкрие вечната борба между доброто и злото, заключението, че добрите герои преминават през изпитания.

Ученикът може с помощта на учителя да открие героите – носители на доброто и злото в приказката.

Може да изрази емоционално-оценъчно отношение към героите – носители на доброто и злото.Ноември

9.

29
30

31


„Деветият брат“ от Асен Разцветников

„Песен за доброто“ или „Надежда“

„Кълвач“ от Михаил Пришвин.

„Горски барабан“ от Михаил Лъкатник.


-Да се рисува словесно героят ,за да могат учениците да оценят своите постъпки .Да се открие идейния замисъл - най-хубава е надеждата.

-Възприемане и осмисляне на разказ и стихотворение и различието между тях. Да се формират умения за различие на епическо от лирическо произведение.


Ученикът разпознава художествен и нехудожествен текст; проза и стихове; повествование, описание и разсъждение; диалог и монолог.

Ноември

10.

32

33
34

35


„Сиромашко лято“ от Ел. Пелин

„Карнавал“ от Николай Кънчев. Гатанка от Веса Паспалеева

„На куклен театър“ от Леда Милева

ИКЧ – „Страхлив другар“ – бълг. нар.приказка


-Да се разкрият особеностите на текста описание.

-Да се разкрие авторското отношение, възприето чрез цветовете на гората и песента на вятъра . Словесно рисуване

-Да се дадат знания за преработка на приказка или разказ в драматизация за сцена.


Ученикът може да

Ноември

11.

36

37

38„Най-голямото богатство“ от Ран Босилек
„Богатство и сиромашия“ (турска приказка)

„Силата на хляба“ от Йосиф Нунев. „Чичо Пейо“ от Елин Пелин-Да се разкрият образите и да се ориентират учениците в идеята на автора.

-Да се формира оценъчно отношение към старите хора

Разкриване на идейния замисъл: най-голямото богатство са младостта и здравето.

-Да се формира оценъчно отношение към героя чрез диалога му с Господ.

- Да се разкрие идейния замисъл на хумористичната приказка.


Ученикът умее да се отнася коректно и толерантно към българските граждани с друг етнически произход.

Декември

12.

39

40

4142

„Паун и лястовичка“ Басня

„Кон и магаре“ от Езоп

„Гарван и лисица“ от Езоп

ИКЧ – „Вест от Африка“ от Хю Лофтинг


Възприемане и осмисляне на басня , въвеждане на литературното понятие басня.

-Да се открият разликите между басня и приказка

-Да се даде информация за първия известен баснописец


-Ученикът може да изрази с думи отношението си към героите в лит.произведения;

-Може да обоснове оценката си;

Декември

13.

43

44

45„Звездна вечер“ от Йордан Йовков

„Звездна вечер“ от Йордан Йовков

„Коледна елха“ от Елисавета Багряна


--Да се подготвят учениците за наближаващия празник Рождество Христово.

- Да се актуализират знанията за Коледа и Нова година –традиции.

Ученикът познава характерните за календара на българина празници и обичаи; може да открива изобразените обредни действия във връзка с даден обичай; ориентира се в характерното за даден празник .

Може да изказва благопожелания по случай традиционни празници и по повод народни обичаи;Декември

14.

46

47

4849

„Коледа“ от Дора Габе. Художествен текст

„Коледа“ от Томислав Дяков. „Сурвакарска песен“ от Йордан Стубел.ИКЧ – Бълг. нар. творчество – пословици, поговорки, гатанки, благопожелания, скороговорки

- Да се разширят знанията на учениците за съдържанието на празника Коледа.

- Да се формират първоначални умения за различаване на художествен от нехудожествен (научнопопулярен) текст.- Да се свърже празникът Нова година с обичая „сурваки”

Ученикът може в практически план с помощта на учителя да прави разлика между проза и стихове;

-Може да открива изброяването в худ.текст
Януари

15.

50

51

52„Две сестри“ от Георги Райчев

„Две сестри“ от Георги Райчев

„Василица“ от Йосиф Нунев


- Да се формират умения за изразяване на оценъчно отношение към героите, диалог, портретна характеристика.

-Да се открия в текста елементи на художествената измислица и на реално съществуващото.Ученикът може с помощта на учителя да избере подходяща музика за сцениното представяне на худ.текст;

-може да изработи афиш за предстоящото сценично представление;Януари

16.

53

54

5556

„Дебел сняг – голям комат“ от Г. Марковски

„Зимен сън“ от Асен Разцветников. Епитет

„Мама се връща“ от Владимир Попов

ИКЧ – Стихове и разкази на Дора Габе, посветени на родителите


- Да се актуализират знанията за зимните празници и труда на селскостопанските работници.

- Да се въведе литературния термин „епитет” , да се усъвършенства изразителния прочит и рецитирането.

- Да се актуализират знанията за най близките хора - родителите; изразителен прочит, рецитиране.


Ученикът може да открива художествените образни определения – епитетите;

Януари

17.

57

58

59„Баща ми“ от Йордан Радичков

„Чавдар през гора вървеше“

„Хайдути“ от Христо Ботев


- Да се дадат знания за „повествование” в художествен текст ; словесно рисуване.

--Да се представят хайдутите като носители на храброст и саможертва.

- Да се открие близостта на стихотворението до народната песен ; рецитиране.


Ученикът може да разпознава повествование и описание в худ.текст – чрез подборно четене

Януари

18.

60

61

6263

„Палавница“ от Емилиян Станев.

„Палавница“ от Емилиян Станев

„Мечо Пух“ от Алън Милн

ИКЧ- „През води и гори“ Емилиян Станев


- Да се насочи вниманието към сравненията , без да се въвежда литературно понятие.

- Да се запознаят с още един изключително популярен литературен герой ; да се потърси връзка с лудориите на Кики.Ученикът разграничава в практически план приказка, разказ, стих., гатанка, пословица, басня, нар.песен.

-може да чете и преразказва с помощта на учителя достъпни за възрастта кратки разкази;
Февруари

19.

64

65

66„Мечо Пух“ от Алън Милн

„Пътека“ от Велизар Николов

„Зимен пейзаж“ от Валери Петров.- Да се покаже красотата на естествения природен живот чрез движението на лисицата в снега.

- Въвеждане на литературното понятие „повторение” . Словесно рисуване, изразителен прочит, рецитиране.Ученикът може да открива художествените образни определения – епитетите;

  • Умее да открива повторението в худож. текст

Февруари

20.

67

68

6970

„Снежният човек“ от . Андерсен

„Снежният човек“ от . Андерсен

„Две цени“

ИКЧ – Приказките на Андерсен


- Да се изрази оценъчно отношение към героите в авторската приказка.

- Да се обогати речта на учениците чрез стилистичните функции на думата и римата.Може да изрази предпочитанията си към определени герои, литер.произведения и жанрове.

Февруари

21.

71

72

73„Завист“ от Цветан Ангелов

„Зимата, пролетта и детето“ от Ел.Багряна

„Зимата, пролетта и детето“ от Ел.Багряна


- Да се усъвършенстват уменията за словесно рисуване, изразителен прочит, рецитация ; диалог.

- Да се представи очовечаване на природата.Може да избере дадена роля;

Може да прочете репликите на героя, чиято роля е избрал; да изрази отношението си към героя;
Март

22.

74
75
76

77


„Пленени дървета“ от Михаил Пришвин

„Мартенска жалейка“ от Иван Цанев.

Гатанка от Веса Паспалеева

„Баба Марта бързала“ от Йордан СтубелИКЧ – Стихотворения за деца от Ел.Багряна

- Да се актуализират знания за промените през сезоните и преплитането им в сюжета на стихотворението.

--Да се подчертае значението на мартеницата ; да се усъвършенства изразителния прочит и рецитирането.

- Да се разкрият човешките характери чрез образите на птиците.


Може на емпирично равнище да разпознава повествование и описание в худ.текст – чрез подборно четене на епизоди и на портретно описание на герой, природна картина;

Март

23.

78

79

80„Врабчови закани“ от Карел Чапек „Врабчови закани” от Карел Чапек

„Братя” от Марко Ганчев


-Да се разкрие идейния замисъл – силата на другарството и приятелството в живота.

- Да се представи поетичният диалог в стихотворението

-Да се усъвършенства четенето по роли.Ученикът може да участва в беседа по съдържанието на творбата; отговаря на въпроси; изказва мнения; съставя и задава въпроси;

Март

24.

81

82
83


84

„Дете и лястовичка” от Елисавета

„Дете и лястовичка“ от Елисавета Багряна

Земята – суша и вода – „Земята“ от Енциклопедичен речник.

ИКЧ – Детските енциклопедии

-Да се рисуват словесно картини от въображаемото пътешествие.

- Да се разкрие разликата между художествен и нехудожествен текст.


Ученикът може в практически план да разграничава диалог и монолог в худ.текст – чрез подборно четене, четене по роли, изразително четене на монолога;

Може да разграничава худ.и нехудожествен текст.Март

25.

85
86
87

„Чудната врата” от Веселин Ханчев.

„Упоритото слонче“ (африканска приказка)

„Упоритото слонче“


--Да се формират оценъчно отношение към героите , да се отделят епизодите в приказката.

- Да се обясни понятието „монолог”. Да се усъвършенстват изразителния прочит.Ученикът може да се „превъплъти“ в образа на героя, чиято роля изпълнява;

Ученикът може в практически план да разграничава диалог и монолог в худ.текст – чрез подборно четене, четене по роли, изразително четене на монолога;
Април

26.

88

89

9091

„Дървено конче“ от Леда Милева

„Златна рибка” „ Медуза”

„Лили на морското дъно”- В. Петров

ИКЧПриказките на Валери Петров


- Да се формират първоначални представи за жанровете особено на хумористичните стихотворения.

--Да се подчертае ролята на описанието.

-Да се упражнява словесното рисуване.


Ученикът може да изрази емоционално-оценъчно отношение към героите – носители на доброто и злото;


Април

27.

79.
80.
81.

Пожеланията на лазарките – „Лазарки“ – Г. Марковски

Красотата на девойката – красота и на празника. „На Цветница“ – Ел. Багряна

Благословени великденски грижи – „Великденско яйце“ Никола В. Ракитин


- Да се ориентират в характерното за празника Лазаровден, да открият изобразените обредни действия.

--Да се дадат знания за обредността на Цветница.

-Изразителен прочит.

- Да се дадат знания за християнския празник и за българските обичаи, свързани с него.Познава характерните за календара на българина празници и обичаи;

Април

28.

92

93

94„Лили на морското дъно”

„Лазарки“ от Георги Марковски

„На Цветница“ от Елисавета Багряна


- Да се направи обобщение на пролетните празници ,

да се рисува словесно картината на промяната.

- Да се разкрие авторското отношение към жабата .

-Да се изрази оценъчно отношение към грешката й.

- Учениците да изразят отношението си към героите ,

да усъвършенства четивната техника.Ученикът може да чете подборно фрагменти от худож.текст;

-Познава характерните за календара на българина празници и обичаи;Май

29.

95
96
97

98


„Великденско яйце“ от Никола В. Ракитин

„Свири, свирко върбова“ от Ран Босилек

„Конфитюр“ от Красимир Дамянов

ИКЧ – „Небивалици“ от Доналд Бисет


- Да се намери връзка между неочакваното предложение на лирическия герой със сходни желания от емоционалния живот на децата.

- Да се запознаят с друга форма на разказ – писмо , да се обърне внимание на разговорния език на писмото.Може да открива в изучаваните литературни и фолклорни произв.изобразени обредни действия във връзка с даден обичай на българина;ориентира се в характерното за даден празник;

Май

30.

99
100

101


„Квакащата пощенска кутия“ от Д. Бисет

„Предложение“ от Джани Родари

„Писмо на един дакел“ от Станка Пенчева


- Да се покажат майчината обич и нехайството на героя към външния вид.

- Да се анализират знанията на учениците за другарски взаимоотношения, приятелство, използване на добри думи.

- Да се разкрие отношенията на възрастните към детската игра, да се развие въображението и фантазията.


Може да изрази предпочитанията си към определени герои,литер.произведения и жанрове, включени в учебното съдържание или прочетени самостоятелно.

Май

31.

102
103
104

105„Писмо на един дакел“ от Станка Пенчева

„Апетит за череши“ от Марко Ганчев

„Добрите и лошите думи“ от Радой Киров

ИКЧ – „Приказки по телефона“ от Дж. Родари


-Да се потърси общото в двете произведения –обичта към природата.

- се актуализират знанията за труда и усилията на учителя , който показва пътя на малките деца към голямата наука.
Може да преразказва отделни епизоди или цялото произведение, като спазва последователността в развитието на действието чрез логическата обвързаност на епизодите.

Май

32.

106
107

108


„Бриф, бруф, браф“ от Джани Родари

„Врабчето“ от Атанас Далчев

„Излет“ от Асен Разцветников


-

.


Може да изрази предпочитанията си към определени герои,литер.произведения и жанрове, включени в учебното съдържание или прочетени самостоятелно.109
110
111

112


„Цветя за учителя“ от Лиана Даскалова

„Кой е създал нашите букви“ от Надежда Драгова

„Родна реч“ от Р. Босилек

Изходящо равнище.Да се актуализират знанията за ролята на Кирил и Методий за развитието на българската просвета и култура, да се формира почит и признателност към тяхното дело.

--Да се подчертае силата на поетичното внушение, породено от сърдечната и съдържателна изповед на детето

Може да преразказва отделни епизоди или цялото произведение, като спазва последователността в развитието на действието чрез логическата обвързаност на епизодите.

Директор:………………………………/П. Павлов/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница