Марина ХристоваДата27.12.2017
Размер75.01 Kb.
Размер75.01 Kb.

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
Марина Христова

Адрес
Бул. „Цариградско шосе” 73, София 1113, България

Телефон
+359 883607033

ФаксE-mail
mhristova_@abv.bg
Националност
БългаркаДата на раждане
23.09.1989г.
Трудов стаж• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Заемана длъжностОктомври 2014г. до Януари 2015г. – Асистент, в секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” - Институт по Биология и Имунология на Размножаването – БАН

Институт по Биология и Имунология на Размножаването „Акад. К. Братанов”, Българска Академия на Науките

Бул. „Цариградско шосе” 73, София 1113, България

Асистент в секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”


• Дати (от-до)
Април 2014г. до Октомври 2014г. - специалист- биолог, в секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” - Институт по Биология и Имунология на Размножаването – БАН


• Име и адрес на работодателя

Институт по Биология и Имунология на Размножаването „Акад. К. Братанов”, Българска Академия на Науките

Бул. „Цариградско шосе” 73, София 1113, България
• Вид на дейността или сферата на работа
Разработване на дипломна работа и научноизследователска дейност

• Заемана длъжност
Биолог-специалистОбразование и обучение
• Дати (от-до)
05.01.2015г. до момента- Докторант


• Име и вид на обучаващата или образователната организацияИнститут по Биология и Имунология на Размножаването, Българска Академия на Науките

• Дати (от-до)
2012г. до 2014 г.- Магистър

Магистърска програма: Биология на развитието
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Биологически Факултет;

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация


Ракова клетка, Ембриобиотехнологий, Стволови клетки и др.

Магистър


• Дати (от-до)


2008г. до 2012г –Бакалавър, Молекулярна биология
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Биологически Факултет;

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Биохимия, Имунология, Физиология на животните и човека, Генетика и др.

• Наименование на придобитата квалификация
Бакалавър
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

Английски език

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Колегиалност и работа в екип
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност- MS Office, умения за работа с HPLC, спермоанализатор и други апаратури необходими за научно-иследоватеска дейност

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.Свидетелство за управление на МПС
Категория „В”Допълнителна информация
Научни публикации:

 • Kirilova, I., Gradinarska, D. , Daskalova D. , Hristova M. , Ivanova M. Analysis of the interactions between seminal plasma proteins and lipoproteins from egg yolk and their role in cryopreservation of buffalo bull spermatozoa. Joulrnal of Mountain Agriculture on the Balkans 2014, Volume 17,Issue 5, Pages 1116-1130.
 • Градинарска, Д., Христова, М., Даскалова, Д., Вълева, Я., Лазов, К., Иванова, М. Криоконсервация на сперма от кучета в криофиолки и използване на криопротективна среда с антиоксиданти. Сборник доклади от научната конференция „20 години факултет по ветеринарна медицина в Лесотехнически университет - София“
Участия в научни форуми:

      • Mеждународна научна конференция "20 години Факултет по ветеринарна медицина в Лесотехнически университет", УОГС, Юндола, България, 28-30.11.2014г., „Криоконсервация на сперма от кучета в криофиолки и използване на криопротективна среда с антиоксиданти“Градинарска,Д., Христова, М., Даскалова, Д., Вълева,Я., Лазов,К., Иванова, М.
      • Mеждународна научна конференция "20 години Факултет по ветеринарна медицина в Лесотехнически университет", УОГС, Юндола, България, 28-30.11.2014г., „Рискове свързани с разпространението на заболяването син език при използване на методиките за изкуствено осеменяване“Лазов,К., Лазова, Л., Боянов, В., Христова, М., Даскалова, Д., Данева, Т.
      • „Първа национална конференция с международно участие по Биотехнология в България”, , гр. София, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, 17-18.10 2014г., “Characterization of boar seminal plasma proteins associated with low cryotolerance of the spermatozoa” Даскалова, Д., Кирилова, И., Градинарска,Д., Христова, M., Лазов, K., Иванова, M.
      • „17–та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин-2014“ на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“,ИПЖЗ – гр. Троян, България, 29-30. 05 2014, „Analysis of the interactions between seminal plasma proteins and lipoproteinsfrom egg yolk and their role in cryopreservation of buffalo bull spermatozoa“Kirilova, I., Gradinarska, D., Daskalova,D., Hristova, M., Ivanova, M.
      • Младежка научна конференция „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“, организирана от Лесотехнически университет – София”, хотел Суит, Студентски град – София, 24.10 - 25.10.2014г, „Получаване и характеристика на имунен серум срещу семинално плазмени протеини, имащи отношение към криотолерантността на сперматозоидите от бивол“ Христова, M., Кирилова, И., Иванова, M., Градинарска, Д.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница