Microsoft Class Server 0 – Ръководство за работа на преподавателя Започване на работастраница1/7
Дата05.03.2017
Размер0.95 Mb.
Размер0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Microsoft Class Server 2.0 – Ръководство за работа на преподавателя


 1. Започване на работа

  1. Въведение в Microsoft Class Server 2.0

Внимание: Преподавателският компютър ще съдържа данни на студенти, затова физическия и мрежови достъп до него трябва да бъде ограничен.

Microsoft Class Server 2.0 е набор от инструменти за управление на учебната работа, които ви позволяват да търсите, създавате, изпращате, проследявате и оценявате web-базирани учебни материали, съобразно вашите учебни планове. В Class Server-а, web-базираните учебни материали се наричат учебни ресурси. Учебните ресурси са предназначени за студентите, които да ги изпълняват докато работят online в университета или са вкъщи.

Студентите изпращат своите изпълнени задания оnline и много от въпросите могат да бъдат автоматично оценени.

Чрез създаване на собствен учебен ресурс или свалянето му от интернет или от вашия университетски сървър, вие може да създадете колекция от учебни ресурси. Вие може да организирате, редактирате или добавяте във вашата колекция от учебни ресурси нови учебни ресурси.

Във Assignment Manager вие може да създавате, редактирате, оценявате, преглеждате и проверявате статуса на заданията. Assignment Manager съдържа всички ваши задания, които вие може да сортирате по групи или студенти. Вие може да оцените заданията чрез Marking Tool. Marking Tool съдържа вашите инструменти за оценяване. Вие също може да върнете на студента оцененото му задание, чрез Marking Tool.

В Class Server 2.0 вие може да намерите инструменти за:


 • Търсене, създаване и модифициране на учебни ресурси

 • Задаване и проследяване на работата на студентите

 • Оценяване и връщане на работата на студентите
  1. Учебни ресурси

Те са Web-базирани лекционни материали, упражнения или тестове, които вие може да организирате съобразно дневното ви учебно натоварване. Те са предназначени за студентите, които да работят върху тях online от университета или от вкъщи. Студентите изпращат своите изпълнени задания online. Освен, че учебните расурси са online вариант на вашите учебни материали, написани на хартиен носител или намиращи се на вашия хард диск, те също така могат да подобрят качеството на вашия учебен материал. Например, учебен ресурс може да съдържа интерактивни упражнения, анимации и дори музика.

Също като учебник, учебния ресурс може да съдържа изображения, различни видове въпроси и допълнителна информация. Други предимства са автоматичното оценяване на въпросите, места със скрита информация само за преподавателя и линкове осъществяващи достъп до сочения материал.

За разлика от традиционните материали, учебните ресурси са създадени, така че да се разпространяват, изпълняват, оценяват и връщат на студентите през интернет или университетската локална мрежа. Можете да разпечатате учебни ресурси, за да ги използвате на хартиен носител, но използвайки учебните ресурси online, вие можете автоматично да следите и оценявате работата на студентите.

Студентите online получават, изпълняват и изпращат заданията си за оценяване. Те могат да попълнят отговорите си директно на страницата или могат да прикрепят файл ако работата е по-голяма или по-сложна, например курсов проект или задача. Прикрепеният файл може да е всякакъв тип формат: Microsoft Word документи, Microsoft PowerPoint файлове, текстове с хипервръзки или изображения. Прикрепените файлове/от студентите/ са част от тяхната работа и те не трябва да бъдат променяни.

Учебните ресурси също ви дават възможност да създавате рубрики, които са схеми за оценяване на кратки въпроси или въпроси тип есе /изискващи по-разширен отговор/.

Забележки:


 • В Microsoft Class Server 2.0 - Teacher, marking се отнася до оценяване на задания, чрез използване на Marking Tool. То не се отнася до оценяване на хартиен носител.

 • “Ръчното” оценяване може да препокрие автоматичното.

 • Препоръчваме ви, учебните ресурси да бъдат по-малки от 2МВ. Те не могат да бъдат по-големи от 10МВ. Ако един учебен ресурс и много голям, можете да премахнете страници или прикрепени към него файлове, като използвате редактора за учебни ресурси

Related topics

Create a Learning Resource

About finding a Learning Resource

Preview a Learning Resource

  1. План на урока

Един план на урока е описание на учебен ресурс. В плана на урока може да дадете информация за съдържанието на ресурса, как той се използва и друга информация, показваща мястото на ресурса във вашата учебна програма. Вие също може да добавите бележки към други преподаватели. Когато други преподаватели намерят ваш ресурс в интернет или в университетската мрежа, те могат да научат повече за него чрез неговия план.

Когато вие създавате копие на учебен ресурс, редактора за учебни ресурси автоматично добавя същия план. Страницата на плана на урока включва задължителни полета, които трябва да бъдат попълнени и незадължителни, които могат да бъдат полезни при планирането и оценяването на дейността.

Вие може да определите съдържанието на учебен ресурс online, като прегледате свързания с него план. Всеки план на урок може да съдържа името на автора или фирмата, която го е публикувала, информация за авторското право и лиценза, както и името на човека, който последно го е редактирал. Плана може да съдържа и e-mail-а на автора за въпроси и коментари.

Related topicsAbout lesson plan fields

About creating a lesson plan

Edit a lesson plan

Create a Learning Resource

  1. Задания

Едно задание съдържа насоки за студента, за изпълнение на зададената задача. Едно задание може да включва Web-базирано учебно съдържание, което се нарича учебен ресурс. Заданието, само по себе си, не е учебен материал. То съдържа необходимата ви информация за наблюдение и оценяване на работата на студентите.

Assignment Wizard ви помага в процеса на създаване и редактиране на задания. Вие може да давате насоки на студена за изпълнение на определената задача. Например, ако искате студентите да започнат работа от определен час и ден, то може да зададете началната и крайната дата, за изпълнение на заданието.

Студентите имат достъп до своите задание чрез Microsoft Class Server 2.0 – Student, който им показва техните задания и им дава информация за тях: дали са изпълнени, дали все още не са започнали изпълнението им или е минала датата, в която е трябвало да ги изпълнят и върнат на преподавателя. Студентите имат достъп само до заданията, които вие сте им изпратили, оценили и върнали. Те нямат достъп до друга информация. Когато вашите студенти изпълнят заданието, те ви го изпращат през интернет или през университетската мрежа.

Вие оценявате заданията, като използвате инструмента за оценяване (Marking Tool), като някои типове въпроси могат да бъдат оценени автоматично. Но вие може да промените оценките (и автоматично изчислените) по всяко време. Ако няма нужда вие да оценявате заданието, инструмента за оценяване може автоматично да го върне на студента (след като го е оценил). Статуса на заданието ще показва, че студентите са изпълнили работата си.

Related topics

Create an assignment

About Learning Resources

About marking


  1. Оценяване

Оценяването в Microsoft Class Server 2.0 – Teacher е гъвкаво и удобно. Вие може да оценявате онлайн, по същия начин, по който оценявате върху хартия, но чрез инструмента за оценяване може да се спести време, като се използват готови коментари или автоматично оценяване на въпроси.

Когато оценявате работата на студент, чрез инструмента за оценяване, който е част от редактора за учебни ресурси, вие можете: • да напишете коментари директно към отговорите на студента

 • да вмъкнете готови коментари при често срещани грешки или начин на изпълнение на заданието

 • да използвате следните знаци: отметка, кръстче и др.

 • да форматирате подходящо коментара към студента

 • да използвате автоматично оценяване на заданията

Вие оценявате задания чрез инструмента за оценяване, без значение дали сте прегледали автоматично оценените въпроси или сте добавили коментари. Може да оценявате задания вкъщи или в университета, без значение дали сте свързани към университетската мрежа. Когато приключите с оценяването, вие можете онлайн да върнете заданията на студентите

или да корегирате оценката ако е необходимо.

Инструмента за оценяване може да оценява автоматично въпроси, съдържащи схема за оценяване. Схема за оценяване е множеството от верни отговори и точките, които те носят, които вие сте създали, използвайки Insert Question Wizard. По всяко време можете да променяте информацията, използвана при автоматичното оценяване. За отговори тик кратък отговор и есе, създателите на учебния ресурс могат да използват специални схеми за оценяване, наречени рубрики. Рубриките дават възможност за оценка на отговори, които не са точно дефинирани, като понятия, използване на езика и стил. За разлика от типичните схеми за оценяване, вие ръчно трябва да оцените въпросите съдържащи рубрики.
Related topics

Mark an assignment

Record and edit marks achieved

Insert comments


  1. Работа oфлайн

Когато сте извън университета, работата oфлайн означава, че вие ще влизате в интернет, само когато искате да получите достъп до нова работа изпратена от студент или искате да изпратите вашите промени към сървъра. За да направите това, вие трябва да извърштите синхронизация (synchronize) със сървъра. Синхронизацията е процес на прехвърляне на информация между вашия компютър и сървъра през интернет или интранет.

Ако искате да работите oфлайн, това състояние се задава по следния начин: 1. Стартирате Microsoft Class Server 2.0 – Teacher.

 2. В диалоговия прозорез Class Server 2.0 - Teacher Sign-In натиснете Account Settings.

 3. Изберете Modify user profile settings и натиснете Next.

 4. Следвайте инструкциите и натискайте Next докато достигнете крайния диалогов прозорец.

 5. Изберете Yes, enable offline access (laptop or home computer) и натиснете Finish.

Забележки

 • Някои възможности, като например търсене на ресурси, няма да бъдат достъпни за вас, докато работите oфлайн.

 • Студентите имат възможност да работят само oнлайн.

Related topics

About working online

Synchronize

About marking offline

Sign in at school

Sign in at home


  1. Работа онлайн

Когато работите онлайн вие сте свързани към университетския сървър. Вие може да сте или да не сте свързани към интернет. Когато работе онлайн в университета, вие няма нужда да сте свързани към интернет, за да имат връзка със сървъра. Трябва само да сте свързани към университетската мрежа.

Когато работите онлайн от вашия домашен компютър, Microsoft Class Server 2.0 първо ви свързва с интернет и след това с университетския сървър.

Ако сте избрали not enable offline access, когато сте създавали или модифицирали настройките на вашия потребителски профил, вие винаги ще работите онлайн.

Ако искате да работите само онлайн, това състояние се задава по следния начин: 1. Стартирате Microsoft Class Server 2.0 – Teacher.

 2. В диалоговия прозорез Class Server 2.0 - Teacher Sign-In натиснете Account Settings.

 3. Изберете Modify user profile settings и натиснете Next.

 4. Следвайте инструкциите и натискайте Next докато достигнете крайния диалогов прозорец.

 5. Изберете No, do not enable offline access (school computer) и натиснете Finish.

Related topics

About working offline

Synchronize

Sign in at school

Sign in at home  1. Работа на студентите с Microsoft Class Server 2.0

Студентите получават, изпълняват и връщат заданията, когато са онлайн, без значение дали са в университета или вкъщи. Те нямат достъп до друга информация, освен до заданията, които се изпратени, оценени и върнати точно до тях.

Microsoft Class Server 2.0 – Student дава достъп на студентите до текущи и изпълнени задания. Студентите използват определени уеб страници за да изпълнят заданията си. Заданията могат да бъдат изпълнени, за изпълнение или такива, чието време за изпълнение все още не е настъпило. Веднага, след като преподавателя върне дадено задание и извърши синхронизация със сървъра, студента може да разгледа заданието с оценките и зададените коментари от преподавателя.
  1. Използване на клавиши за бърз достъп

Общи функции

Клавиши

Резултат

ALT+A

Стартиране на Assignment Manager

ALT+C

Създаване на задание

ALT+F4

Излизане от Microsoft Class Server – Teacher

ALT+H

Преглед на меню Help

ALT+L

Стартиране на My Learning Resources

ALT+O

Връщане в главния прозорец

ALT+T

Преглед на меню Tools

ALT+TAB

Преминаване между различни прозорци

CTRL+C

Копиране

CTRL+F

Търсене

CTRL+P

Разпечатване на задание

DELETE

Изтриване

F1

Преглед на Help online

F5

Синхронизиране на информацията със сървъра

My Learning Resources

Клавиши

Резултат

ALT+E

Редактиране на учебен ресурс чрез редактора за учебни ресурси

ALT+G

Прикачане на учебен ресурс към задание

ALT+N

Преглед на преподавателските бележки , които се прикачени към учебния ресурс

ALT+R

Създаване на учебен ресурс

ALT+S

Споделяне на учебен ресурс

ALT+W

Преглед на учебен ресурс

CTRL+B

Сортиране на учебни ресурси по тема/заглавие

CTRL+F

Намиране на учебен ресурс в интернет или в университетската мрежа

CTRL+M

Сортиране на учебните ресурси по дата на последна промяна

CTRL+N

Сортиране на учебните ресурси по секция

CTRL+R

Сортиране на учебните ресурси по статуса на поделяне

CTRL+T

Сортиране на учебните ресурси по заглавие

CTRL+Y

Сортиране на учебните ресурси по тип

CTRL+TAB

Преместване на курсова към следващ обект

Assignment Manager

Клавиши

Резултат

ALT+C

Създаване на задание с помощта на Аssignment Wizard

ALT+D

Редактиране на задание с помощта на Assignment Wizard

ALT+E

Редактиране на учебен ресурс, който е включен в задание

ALT+G

Оценяване на задание с помощта на инструмента за оценяване

ALT+M

Преминаване към информация за студентите и класовете

ALT+N

Преглед на бележките на преподавателя, прикрепени към учебния материал

ALT+W

Преглед на задание

CTRL+D

Сортиране на заданията по време за изпълнение

CTRL+G

Създаване на схема за оценяване

CTRL+L

Сортиране на заданията по класове

CTRL+R

Сортиране на заданията по учебни ресурси

CTRL+S

Сортиране на заданията по статус

CTRL+T

Сортиране на заданията по заглавие

CTRL+Y

Сортиране на заданията по тип

Marking Tool

Клавиши

Резултат

ALT+A

Избор на страница

ALT+C

Избор на коментар

ALT+I

Преглед на страницата съдържаща насоки и коментари на преподавателя

ALT+N

Преминаване към следващата страница от работата на студента

ALT+O

Редактиране на оценките за дадено задание

ALT+P

Преминаване към предишната страница от работата на студента

ALT+R

Връщане на работата на студента

CTRL+C

Копиране

CTRL+D

Въвеждане на X

CTRL+R

Въвеждане на усмихнато лице

CTRL+S

Въвеждане на отметка

CTRL+V

Поставяне

CTRL+W

Въвеждане на тъжно лице

CTRL+X

Изрязване

Related topics

Navigate using the keyboard

Accessibility options


 1. Работа с учебни ресурси

  1. Учебни ресурси

  2. Създаване

Това е създаване и промяна на учебен ресурс, използвайки редактора за учебни ресурси. Когато създавате учебен ресурс, вие създавате една или повече страници, които могат да съдържат допълнителна информация, въпроси и места за отговори на студента. Може да форматирате текста, да създавате хипервръзки и да въвеждате изображения. Вие също може да използвате въпроси, които се оценяват автоматично или да създадете схема за оценяване за всеки въпрос.

Тук най-често се греши, когато преподавателя създава или копира един въпрос и след това редактира схемата за оценяване. Редактирайте схемата за оценяване внимателно. Изберете всяка жълта клетка и се уверете, че информацията в Edit Answers е вярна за въпроса, който променяте.

Когато създавате учебен ресурс, вие попълвате поредица от полета в плана. Един план на урок е информацията, показваща как учебния ресурс се вписва във вашата програма. Попълнете колкото може повече полета в този план, защото тази информация ще улесни търсенето и споделянето на учебни ресурси във вашата университетска мрежа или в интернет.

Related topicsAbout the Learning Resource Editor

About the Insert Question Wizard

About marking schemes  1. Редактор за учебни ресурси

Редакторът за учебни ресурси е инструмент за създаване и модифициране на учебни ресурси. Вие можете да използвате редактора за учебни ресурси, за да създавате или променяте учебни ресурси, планове, задания, въпроси и схеми за оценяване.

Редактора за учебни ресурси представя въпросите и схемите за оценяване страница по страница. Вие можете да модифицирате допълнителната информация и текст в страница Edit Page. Когато модифицирате въпрос, вие можете по същото време да модифицирате неговата схема за оценяване в страница Edit Answer.

Използвайте Insert Question Wizard за създаване на необходимите ви въпроси. Той ви помага да изберете типа и броя въпроси, които искате да създадете

Редактора за учебни ресурси може да ви помогне да откриете грешки във вашата работа. Вие може да прегледате създадената страница и ако има грешки, редактора за учебни ресурси ще ги отбележи с червено.

Related topics

Create a question using the Insert Question Wizard

Format text

About formatting question tables


  1. Insert Question Wizard

Insert Question Wizard съдържа шест типа въпроси. Когато изберете един тип въпрос, вие въвеждате един или повече негови шаблона в учебния ресурс. Шаблоните са таблици, съдържащи място за записване на въпроса и едно или повече жълти полета, които можете да редактирате, за да създадете схемата за оценяване. Тези жълти полета също могат да определят размера на полето за отговор на студента, когато той отговаря на въпроса.

Може да използвате Insert Question Wizard за да въвеждате затворени въпроси (multiple-choice) или въпроси с попълване на съответно поле (fill-in-the-blank). Ако искате да създадете рубрика за да управлявате работата на студента или за да си помогнете при оценяването на даден въпрос, въведете въпроси от тип прикачен файл (attachment box) или кратък отговор или есе (short-answer or essay) и тогава изберете тип на рубрика.

Вие може да копирате и поставяте създадените от вас въпроси. Ако копирате и поставите съществуващ въпрос, убедете се, че правилно сте редактирали схемата за оценяване.

Related topicsAbout rubrics

About marking schemes

Create a question using the Insert Question Wizard


  1. Схеми за оценяване

В редактора за учебни ресурси, схемата за оценяване се задава чрез едно или повече жълти полета за всеки въпрос. Една схема за оценяване може да има много части, като оценки, брой въпроси и верни отговори. Когато натиснете жълтото поле, Edit Answers ви показва стойностите, които трябва да въведете за да довършите схемата за оценяване на текущия въпрос.

За повече информация: Създаване на въпрос чрез Create a question using the Insert Question Wizard.

Related topics

Create a marking scheme

Insert a question


  1. Въпрос тип “attachment box” (прикачен файл)

Вие можете да въведете такъв тип въпрос. Той съдържа място за текста на въпроса и място, където студента може да прикрепи работата си като файл.

Прикачения файл може да бъде от всякакъв тип. Работа на студент, съдържаща графики или хиперлинкове, може да бъде изпратена като прикачен файл.

Само един файл може да бъде прикачен към един такъв въпрос. Например, ако искате студентите да изпратят един проект заедно с някакъв текст към него, то ще трябва да въведете два въпроса то този тип.

Related topicsInsert an attachment box

Create a marking scheme

  1. Въпрос тип “fill-in-the-blank” (попълване на поле)

Тези въпроси са най-доброто решение, когато въпросите изискват отговори от една или две думи.

Ако използвате Insert Question Wizard за създаване на такъв тип въпрос и зададете схема за оценяване, инструмента за оценяване може да го оцени автоматично.

Ако въпроса може да има повече от един верен отговор, вие можете да създадете няколко възможности като отговори, чрез схемата за оценяване. Например, отговора на “Какво е времето през есента”, може да бъде “дъждовно” или “облачно” или “влажно”. Схемата за оценяване на този въпрос би съдържала “дъждовно; облачно; влажно”. Студентите, които запишат някой от тези отговори, ще получат максималните точки за този въпрос.

Ако има възможност за повече от един верен отговор, убедете се, че сте уточнили всички възможни верни отговори. За да бъде автоматично оценен като правилен, отговорът на студента трябва точно да съвпада със зададената схема, включително правопис. Инструмента за оценяване игнорира разликата между малки и големи букви, както и разстоянията преди и след отговорите.

Related topics

Insert a fill-in-the-blank question

Create a fill-in-the-blank marking scheme


  1. Въпроси тип “matching exercise”

Ако създавате въпрос от този тип чрез Insert Question Wizard, вие трябва да създадете поне две точки със съответни отговори. Инструмента за оценяване може автоматично да оцени този въпрос и да добави оценката му към общата.

Когато създавате схема за оценяване, чрез редактора за учебни ресурси, вие записвате верния отговор за всяка точка от въпроса. Редактора за учебни ресурси комбинира отговорите за всяка от точките на въпроса, като създава списък, от който студента ще трябва да избере верния отговор. Студентите могат да избират измежду два или повече отговора за всяка точка.

Related topics

Insert a matching exercise

Create a matching exercise marking scheme


  1. Въпроси тип “multiple-choice” (затворен въпрос)

Въпросите от този тип изискват поне два възможни отговора, от които студентите могат да изберат верния. Всеки отговор от този въпрос трябва да носи точки. Например, ако отговора е верен, той може да носи 1 точка, но ако е грешен той може да носи 0 (или -1) точки.

Ако създавате въпрос от този тип с помощта на Insert Question Wizard, то инструмента за оценяване може автоматично да оцени всеки въпрос и да добави точките от него към общите точки.

Ако при създаване на въпроса с Insert Question Wizard, вие изберете само два възможни отговора, то автоматично ще се създаде въпрос от тип “true-or-false”

Related topicsInsert a multiple-choice question or true-or-false question

Create a multiple-choice or true-or-false marking scheme

About true-or-false questions

  1. Въпроси тип “short-answer or essay” (кратък отговор или есе)

Този тип въпроси са най-подходящи, когато се изисква отговора да съдържа свободен текст. Вие може да зададете големината на полето (ширина и брой редове), в което да се запише отговора.

Инструмента за оценяване на може да оценява въпроси от този тип. Но вие може да създадете рубрика, която да представя някакъв стандарт или да ви помага в процеса на оценяване.

Когато използвате инструмента за оценяване, за да оцените въпрос от този тип, вие можете да запишете коментари и корекции директно в отговора на студента. Вашите коментари ще се отличават по хрифта. Полето за коментари ви дава възможност да създадете списък с различни коментари, като тези списъци може да се различни за различните задания. Вместо всеки път да преписвате даден коментар, вие може да го добавите в списъка с коментари и след това да го избирате и добавяте, където е необходимо.

Related topicsInsert a short-answer or essay question

Insert comments

About rubrics

  1. Въпроси тип “true-or-false”

Ако зададете само два възможни отговора, когато създавате въпрос от тип “multiple-choice”, то Insert Question Wizard автоматично ще създаде въпрос от тип “true-or-false”. Не забравяйте да зададете, кой от двата отговора е верен.

Инструмента за оценяване автоматично оценява този тип въпроси и добавя оценката му към общата оценка.

Related topics

About multiple-choice questions

Insert a multiple-choice question or true-or-false question

Create a multiple-choice or true-or-false marking scheme


  1. Рубрики

Рубриката е множество от критерии за оценяване на въпроси от тип “кратък отговор или есе” и “прикачен файл”. Тя използва елементи за оценяване, различни от тези използвани при конкретните отговори, например понятия, използване на езика, стил и др.

Когато създавате рубрика, вие използвате таблица, която е организирана в работни елементи и нива на изпълнение. Вие определяте критерия на рубриката и записвате информацията в указаните места. Също така редактирате стойностите на оценките, свързани с всеки критерий. Когато използвате рубрика, за да оцените работата на студент, стойностите на оценката, които сте задали в рубриката, автоматично се добавят към общата оценка.

Рубриките могат да бъдат видими или невидими за студентите. В редактора за учебни ресурси, ако рубриката е с розов фон, то тя е невидима за студентите. Тя няма да се вижда и от вас, когато прегледате (preview) въпроса, но ще се появи отново в инструмента за оценяване, когато оценявате въпроса свързан с нея.

Рубриките могат да бъдат въведени и самостоятелно. Те трябва да съпровождат въпроси от тип “кратък отговор или есе” или “прикачен файл”, но ако е необходимо вие може да изтриете полето с въпроса. Например, ако искате да запишете забележки, но да скриете тази информация от студентите, то вие може да въведете скрита рубрика и тогава да изтриете полето с въпроса.

Рубриките могат да ви помогнат в оценяването на много голям обем студентски работи.

Related topicsInsert a rubric

About marking schemes

  1. Работа с план на урока

   1. План на урока

   2. Данни в плана на урока

Когато създавате или копирате учебен ресурс, редактора за учебни ресурси автоматично добавя към ресурса страница, съдържаща план на урока. Страницата с плана на урока съдържа полета, които е желателно да попълните (заглавие, област, кратко описание, тип – лекция, тест, задача). Описаните по-долу полета не са задължителни, но могат да помогнат при търсене и достъп до ресурс.
Незадължителни полета

Key stage

Използва се във Великобритания

Keywords


Думи и фрази, които най-точно описват съдържанието на учебния ресурс и го разграничават от другите учебни ресурси.

Time to complete (estimated)

Време за изпълнение на ресурса, когато се изпрати за изпълнение.

Suitable for

Настройка, определяща за кого е подходящ ресурса. Може да се избере един или повече от следните варианти: Individual(индивидуално), Small group(малка група) или Class(клас).

Curriculum series

Заглавие от учебната програма или учебник, към което принадлежи учебния ресурс. По това поле може да се търси чрез Find Resources

Curriculum sequence

Пореден номер (например 4.2) на учебния ресурс в учебната програма. Използва се главно за подреждане на ресурсите в списък

Chapter

Име на главата от книгата или точка от учебната програма, към която принадлежи учебния ресурс

Language

Езика, на който е написан учебния ресурс.

Student Directions

Указания към студента. Те могат да се напишат и от Microsoft Class Server 2.0 - Teacher Assignment Wizard.

Notes

Забележки, които да помагат на преподавателя при работа с учебния ресурс

Associated Curriculum Standard(s)

Учебни програми, задачи или стандарти, с които е свързан учебния ресурс. Има две възможности. Използва се бутон Find Curriculum Standards и въвеждате идентификационния номер на съответния стандарт в текстовото поле или въвеждате допълнителна информация в полето Enter notes about these standards.

Objective(s)

Описание на учебните задачи, цели, стандарти, към които се отнася учебния ресурс.

Bloom's taxonomy

Тя окачествява учебния ресурс. Може да не се избира, или да се избере едно или повече от следните: Knowledge(знания), Comprehension(изчерпателност), Application(приложение), Analysis(анализ), Synthesis(синтез) или Evaluation(оценяване).

Assessment

Стандарт, на който отговаря учебния ресурс.

Author

Име на автора на учебния ресурс.

Author's e-mail

E-mail на автора на учебния ресурс.

Publisher

Име на издателя на учебния ресурс.

Copyright

Информация за авторското право върху учебния ресурс

Related topics

About lesson plans

About creating a lesson plan

Edit a lesson plan

Create a Learning Resource

2.13.3. Създаване на план на урок

Шаблона за план на урок се добавя автоматично, когато създавате учебен ресурс. Той се намира в списъка от страници на учебния ресурс. Вие не можете да копирате или изтривате учебния план.

Когато създавате или копирате учебен ресурс, убедете се, че сте въвели актуална информация за учебния ресурс. Преподавателите могат да използват тази информация като критерий, по който да избират учебен ресурс, ако съответния ресурс е поделен в университетската мрежа или интернет.

Related topicsEdit a lesson plan

Create a Learning Resource

About finding a Learning Resource

2.13.4. Редактиране на плана на урока

 1. В My Learning Resources, избирате учебен ресурс и натискате Edit.

 2. Натискате Lesson Plan.

 3. Убедете се полетата, които е желателно да бъдат попълнени (първите седем) са попълнени коректно.

Забележка

 • За по-пълна информация за учебния ресурс, попълнете колкото може повече полета в плана на урока. Тази информация е достъпна също при натискане на More Information в My Learning Resources или More в Find results.

Related topics

About lesson plans

Create a Learning Resource

About finding a Learning Resource


  1. Създаване и редактиране на учебни ресурси

   1. Създаване на учебен ресурс

Вие създавате учебни ресурси, чрез редактора за учебни ресурси. Редактора включва форма за план на урока, опции за редакция и помощник за създаване на въпроси, който да ви помага в избора на тип и брой на въпросите, които искате да създадете. Помощника подрежда въпросите и отговорите в таблици, които само вие виждате, докато създавате и редактирате въпросите. Таблиците правят възможно автоматичното оценяване на студентите.

Когато създавате или редактирате учебен ресурс е добре да го разгледате във вашия браузер. Така може да установите, дали има грешки и нужда от корекции, още докато сте в редактора за учебни ресурси.

Създаване на учебен ресурс:


 1. В My Learning Resources, натиснете върху Create a Resource.

 2. Следвайте инструкциите на Create a Learning Resource Wizard и натиснете Creatе.

 3. В редактора за учебни ресурси натиснете бутон Add a Question и следвайте инструкциите на Insert Question Wizard /правите това, ако искате да създадете един или повече въпроси/.

 4. Може да организирате или променяте страницата с вашия план на урока. Докато работите, вашите промени се записват автоматично. Вие може да натиснате Save по всяко време.

 5. За да затворите учебния ресурс натиснете Close.


Забележки:

 • Използвайте имена на файлове по-малки от 50 символа. Дългите имена могат да доведат до грешки при синхронизация и преглед в браузера.

 • Препоръчваме ви, учебните ресурси да бъдат по-малки от 2МВ. Те не могат да бъдат по-големи от 10МВ. Ако един учебен ресурс е много голям, можете да премахнете страници или прикрепени към него файлове, като използвате редактора за учебни ресурси
   1. Редактиране на учебен ресурс

За да редактирате учебен ресурс, вие трябва да отворите редактора за учебни ресурси. Вие можете да редактирате учебен ресурс от форма My Learning Resources или, ако ресурса е бил прикачен към задание, от Assignment Manager. Но, ако един или повече студенти са прочели заданието, вие не може да го променяте от Assignment Manager.

Промените, които правите се записват автоматично, докато извършвате редакцията. Но може и да натиснете Save за да запазите промените си

Убедете се, че сте редактирали плана на урока, ако сте променяли някаква важна информация, като време на актовност на заданието или др.

В страниците на учебния ресурс ви препоръчваме да записвате текста на въпрос на един ред и да оставите място за отговора на следващия ред, сякъш въпроса е част от таблица. Ако използвате Insert Question Wizard за създаване на въпроси вие може да въвеждате или изтривате редове от таблиците с въпроси. Студентите могат по-лесно да видят вашето оценяване, ако въпроса и отговора са отделени.Забележка

 • Един учебен ресурс може да бъде лицензиран за университета. Никой преподавател не може да използва лицензиран учебен ресурс, преди започване и след край на срока на лиценз.

Редактиране на учебен ресурс в My Learning Resources

 1. Избирате учебен ресурс и натискате Edit.

 2. В редактора за учебни ресурси редактийрате текста в Edit Page.

 3. Редактирайте схемата за оценяване(информацията в жълтото поле) в Edit Answers.

 4. Ако промените някаква важна информация като времетраене и др. редактирайте страницата Lesson Plan.

 5. За проверка за грешки натиснете Preview in Browser.

Редактиране на учебен ресурс в Assignment Manager

 1. Изберете заданието, което съдържа учебния ресурс, който искате да редактирате и натиснете Edit.

 2. В редактора за учебни ресурси редактирайте текста в Edit Page.

 3. Редактирайте схемата за оценяване (информацията в жълтите полета) в Edit Answers.

 4. Ако промените някаква важна информация като времетраене и др. редактирайте страницата Lesson Plan.

 5. За проверка за грешки натиснете Preview in Browser.

Забележки

 • Вие може да редактирате задание или учебен ресурс, който е включен в задание, дори след като сте го изпратили. Но не може да редактирате задание след като студент го е отворил и прочел.

 • Препоръчваме ви, учебните ресурси да бъдат по-малки от 2МВ. Те не могат да бъдат по-големи от 10МВ. Ако един учебен ресурс е много голям, можете да премахнете страници или прикрепени към него файлове, като използвате редактора за учебни ресурси

 • Използвайте имена на файлове и път до файл по-кратки от 50 символа. По-дълги имена може да доведат до грешки при синхронизация и преглед в браузера.

Use shortcut keys

Preview a Learning Resource

Create a Learning Resource

About lesson plans

Edit an assignment

2.14.3. Преглед на учебен ресурс

Вие може да прегледате един учебен ресурс, както в страница My Learning Resources, така и в редактора за учебни ресурси. В редактора за учебни ресурси вие може да прегледате учебния ресурс, както чрез Microsoft Internet Explorer така и чрез Netscape Navigator, ако и двата уеб-броузера са инсталирани на вашия компютър.

Тъй като повечето грешки се проявяват само по време на преглед в браузера, препоръчваме ви да преглеждате учебния ресурс в редактора за учебни ресурси, преди да го изпратите към студент. Винаги трябва да преглеждате учебен ресурс, който сте редактирали в редактора за учебни ресурси.

Чрез прегледа виждате страницата, която сте редактирали в редактора за учебни ресурси.За да прегледате учебен ресурс в My Learning Resources

 1. Изберете учебен ресурс и натиснете Preview.

 2. Когато приключите, натиснете Close.

За да прегледате учебен ресурс в редактора за учебни ресурси

 1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.

 2. В редактора на учебни ресурси натиснете Preview in Browser и прегледайте всяка страница за грешки.

 1. Когато приключите, затворете прозореца на браузера.

За да прегледате учебен ресурс в друг браузера

 1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.

 2. От редактора за учебни ресурс изберете уеб-браузер от списъка до Preview in Browser.

 1. Натиснете Preview in Browser и прегледайте всяка страница за грешки.

 1. Когато приключите, затворете прозореца на браузера.

Забележки

 • Вие не може да редактирате лицензиран учебен ресурс.

 • Когато избирете уеб-браузер от списъка, той става браузер по подразбиране за редактора на учебни ресурси. Следващия учебен ресурс, който ще прегледате ще се визуализира в последния избран от вас браузер.

Related topics

Errors caused by editing with an external editor

Configure Internet Explorer to bypass proxy servers

Edit a Learning Resource

2.14.4. Преминаване между страниците на учебен ресурс

Един учебен ресурс съдържа една или повече страници. Вие може да преглеждате и редактирате страниците в различен ред и студентите могат да изпълняват страниците в различен ред.Преминаване между страниците в редактора за учебни ресурси

 1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.

 2. В редактора за учебни ресурс натиснете име на странцица.

- или -
Натиснете Previous Page и Next Page за преминаваме през страниците.

Преминаване между страниците в уеб- браузера

 1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Preview.

 2. В прозореца на браузера, под Student Name натиснете Рrevious Page или Next Page за преминаване през страниците.
  -
  или-

Натиснете номер на страницата и след това натиснете Jump.

Related topics

Insert a page

Delete a page

Move a page up or down

   1. Копиране на учебен ресурс

 1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс, който искате да копирате и натиснете Copy.

 2. В диалоговия прозорез Copy a Learning Resource напишете новото име и натиснете OK.

Забележки

 • Никоя от промените, които правите върху копието, няма да се отрази върху оригинала.

 • Един учебен ресурс може да бъде лицензиран за вашия университет. Преподавател не може да използва лицензиран учебен ресурс преди или след лицензния му срок.

 • Вие трябва да закупите лиценза преди да копирате учебния ресурс.

Related topics

Use shortcut keys

Create a Learning Resource

About finding a Learning Resource


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница