Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието – софия-градДата24.04.2017
Размер77.75 Kb.
Размер77.75 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. Антим I, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg; www.rio-sofia-grad.comДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод честването на 160 годишнината от рождението на Иван Вазов община Сопот организира национални конкурси, чиято цел е да се стимулира и популяризира ученическото творчество в областта на изобразителното изкуство, литературата и художествената фотография. Моля за Вашето съдействие обявите за конкурсите да достигнат до учениците от Вашето училище.УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ...”

Конкурсът има следните раздели:РАЗДЕЛ СТИХОТВОРЕНИЕ:

Възрастови групи:

I възрастова група: от 7 до 10 години; ІІ възрастова група: от 11 до 14 години; ІІІ възрастова група: от 15 до 19 години. Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и e-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.

РАЗДЕЛ ЕСЕ И РАЗКАЗ:

Обем до 2 стандартни машинописни листа. Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и e-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.

Творбите се изпращат на e-mail: rancheva_a@sopsot-municipality.com от 01.04.2010 г. до 20.06.2010 г. или на пощенски адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” 34 - за литературния конкурс.

Възрастови групи: І възрастова група: от 11 до 14 години; ІІ възрастова група: от 15 до 19 години. Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел. Жури ще определи класираните на I, II и III място творби за всеки един раздел и възрастова група.

Авторите на отличените творби получават грамоти и парични награди, както следва:

Първа награда - 200 лв.; Втора награда - 150 лв.; Трета награда - 100 лв.

Ще бъде отпечатан сборник с наградените творби.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания, няма да се журират.

На 09.07.2010 г. в град Сопот от 11.00 часа в Радиното училище тържествено ще бъдат обявени резултатите от конкурса. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени връчването па наградите.
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА-КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:

СИН СЪМ НА ЗЕМЯ ПРЕКРАСНА”

Изложбата е посветена на 160-годишнината от рождението на Иван Вазов. 1. Цел: да се стимулира и популяризира ученическото творчество в областта на изобразителното изкуство.

 1. Тематичен обхват: България в творчеството на Иван Вазов.

 1. Жанров обхват: Живопис, графика или смесена техника (по избор на участника).

 1. Условия за участие:

І възрастова група: от 7 до 10 години; ІІ възрастова група: от 11 до 14 години; III възрастова група: от 15 до 19 години.

 1. Материали: по избор - формат 35/50 см.

 2. Данни, които трябва да се вписват на гърба на творбите:

Име, презиме и фамилия, възраст /клас/, училище, адрес /пощенски код, населено място, точен адрес, телефон за връзка/

 1. Оценката на творбите ще се извърши от тричленно жури.

 2. Срок за получаване на творбите: от 01.06.2010 г. до 20.06.2010 година.

 3. Награден фонд и награждаване:

Първо място - 100 лева. Второ място - 70 лева. Трето място - 40 лева.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания, няма да се журират.

На 09.07.2010 г. в град Сопот от 11.00 часа в Радиното училище тържествено ще бъдат обявени резултатите от конкурса. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за връчването на наградите.


 1. Разходите за пребиваване са за сметка на участниците.

 2. Творбите да се изпращат на адрес:

Община Сопот

Област Пловдив

4330 град Сопот

бул. „Иван Вазов” № 34 /конкурс за детска рисунка/

За контакти : Отдел „Хуманитарни дейности”: телефони: 03134/6003; 6009.
ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „СЪВРЕМЕННИТЕ ЧИЧОВЦИ”

ПОСВЕТЕН НА 160 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ

АКО СТЕ ПОЧИТАТЕЛ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ИВАН ВАЗОВ, АКО СТЕ ЧЕЛИ „ЧИЧОВЦИ” И СТЕ ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ, С ЧУВСТВО ЗА ХУМОР, ТОВА Е НОВОТО ВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО.

ОБИЧАТЕ ДА УЛАВЯТЕ ИНТЕРЕСНИ МИГОВЕ С ВАШИЯ ФОТОАПАРАТ И ИСКАТЕ ВАШЕТО ПОСЛАНИЕ ДА ПРИСЪСТВА В ГРАДА НА ВАЗОВ? МОЖЕ БИ ЩЕ ПРИЕМЕТЕ НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?!РЕГЛАМЕНТ

1. Право на участие имат всички на възраст до 19 години. В конкурса не се допуска участие на професионални фотографи.

2. Тема: „Съвременните чичовци”

3. Условия за участие 1. Снимките да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описваy мястото, ситуацията и историята на снимката (до 40 думи).

 2. Изисквания към снимките: формат .jpg, минимален размер 1024 х 768, заглавие. Краен срок за изпращане: 20.06.2010 г.

Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

 1. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката :

 • обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

4. Снимка за участие в конкурса се изпраща по електронна поща като прикачен файл на адрес: sopot.photokonkurs@gmail.com, с тема на писмото: «Фотоконкурс». Няма ограничение за броя снимки, които може да изпрати един участник. Всяка снимка трябва да е изпратена в отделно електронно писмо и да е придружена с цялата задължителна информация. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация. Няма ограничения относно дата, на която е направена снимката. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

5. Конкурсът се открива на 22.04.2010 г. и се закрива в 12.00 часа на 20.06.2010 г.

Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

Победителят в конкурса ще бъде обявен на 06 юли, 2010 г. Името му ще бъде публикувано на заглавната страница на ОДМП-Сопот, www.odmp.zasopot.com

Ще бъдат присъдени три парични награди - 200,150 и 100 лева, а награждаването ще се проведе в деня на кулминацията на Вазовите празници 09.07.2010. Най-добрите 30 фотографии ще бъдат изложени в сградата на Читалището в родния град на Вазов - Сопот, а след това в сайта на Община Сопот. Творбите ще бъдат оценявани от експертно жури, което ще избере най-добре вписващите се в темата фотографии.

6. Избор на победителя и награда

Победителят в конкурса ще получи възможността да посети Вазовите празници в родния град на писателя - Сопот. Победителят в категорията «Снимка на публиката» ще спечели фотоапарат.

7. Съхранение на лични данни: Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. Фотографът със своето участие дава съгласието си да се използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

8. Приемане на правилата на конкурса: С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Краен срок за изпращане: 20 юни 2010 г.

Творбите се изпращат на електронен адрес: sopot.photokonkurs@gmail.com заедно с трите имена, възраст, телефон, e-mail и пощенски адрес.Допълнителна информация за конкурса можете да получите на сайта www.odmp.zasopot.com или да зададете въпроси на електронната поща на ЦРД - Сопот crd_sopot@abv.bg или телефон - 0885234540 (госпожа Терзиева).

ВАНЯ КАСТРЕВА:

НАЧАЛНИК НА РИО –

СОФИЯ-ГРАД

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница