Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието – софия-градДата04.02.2017
Размер32.37 Kb.
Размер32.37 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com
Изх. 9137 – 232/ 13.05.2011 год.
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съюзът на физиците в България и Националният ученически парламент организират Национално състезание по околна среда на тема „Биоразнообразие, проблеми и решения”, като част от 3та Балканиада по околна среда /Младежка среща и награда за есе за околната среда в Балканските страни/ на Балкански съюз на физиците и балкански институт за изследване и развитие на околната среда.

Време на провеждане 17, 18 юни 2011 г.

Място на провеждане София

Участници малки групи /2-3/ ученици на 14-17 години.

Процедура

Всяка група работи по екологичен проблем, който представлява интерес за участниците и е свързан с техния район или страната. Групата представя проблема и предлага възможни решения като посочва ролята, на местната общност и на самите участници в решаването му, под формата на есе на български и на английски език. Авторите на най-добрите есета ще бъдат поканени за устното им представяне пред комисия, чрез компютърна презентация, видео, постер, интервю /по избор на участниците/.Регламент

Всяко училище може да участва най-много с един екип от 2-3 ученици, които могат да представят своите съученици и училището.

Времетраене на устното представяне – до 20 минути.

Изразни средства – по желание на участниците: компютърна презентация, видео, постер, интервю.../на английски език/ТРЕТАТА БАЛКАНИАДА ПО ОКОЛНА СРЕДА ще се проведе през м. Октомври 2011 г. в Гърция

По два отбора от всяка страна / с по 2 ученици/ с най-добри есета по съдържание и най-успешно устно представяне, ще участват във финалното състезание в Гърция.Критерии за оценка

Значимост на проблема

Оригиналност на идеите

Участие на младите хора в решаване на проблема

Доказателствен материал /приложения/ на описания проблем и предложените решения

Способност за точни и изчерпателни отговори


Времеви график

Получаване на Есетата и заявките за участие – 31.05.2011 г. в Съюза на физиците в България, на адрес ПК 6, бул. “Дж. Баучер” 5, 1164 – София

Оповестяване Решението на комисията за допуснатите отбори до участие в състезанието - 10.06.2011 г.

Устна защита на класираните есета на английски език – 17.06.2011 г. София

3та Балканиада по околна среда – октомври 2011 г. Гърция.Приложение:

1. Заявка за участие в Националното състезание по околна среда
ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА /17.06.2011 г./

като част от

3та БАЛКАНИАДА ПО ОКОЛНА СРЕДА

Училище......................................................................гр./с.......................

Тел:.................................................... Е-mail............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------Тема:........................................................................................................

Автори: /изписват се трите имена и класа/

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................Научен ръководител:

трите имена..............................................................................................

специалност..............................................................................................

преподаван предмет..................................................................................

Тел:.................................................... Е-mail............................................

------------------------------------------------------------------------------------------

1. Начин на представяне на проекта?

- с компютърна презентация

- с видео

- с постер

- друго.................................................................................................

2. Необходимост от резервация за нощувка на 17.06.2011 г.

ДА / брой места.........../ НЕ

Директор:............................................../име, фамилия/Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница