Министерство на правосъдието списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията постраница1/11
Дата18.11.2017
Размер1.24 Mb.
Размер1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд - Варна, за 2009 г.


(Обн., ДВ, бр. 12 от 13.02.2009 г.; изм., бр. 21 от 20.03.2009 г.)


За съдебен район на Варненския окръжен и административен съд

I. Криминалистични експертизи

А) Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Атанас Марков Михайлов, Варна, ул. Подвис, бл. 31, вх. В, ет. 5, ап. 70, тел. 052/871-630.

Борис Димитров Борисов, Варна, ул. Котел 15, ап. 4, тел. 052/606-071.

Генчо Иванов Димитров, Варна, ул. Иван Аксаков 34, ап. 2, тел. 052/221-275.

Димитър Станков Кузманов, Варна, ул. Топола 15, вх. 1, ап. 3, тел. 052/745-825, 0898/725-455.

Емил Ангелов Атанасов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 67, вх. 6, ет. 8, ап. 157, тел. 052/438-887.

Иван Пенчев Медарев, Варна, ул. Люляк, вх. 26, ет. 6, ап. 21, тел. 052/318-736.

Никола Борисов Бъчваров, Варна, ул. Капитан Райчо 6, тел. 052/657-908, 0886/584-495.

Николай Стефчев Ризов, Варна, ул. Радко Димитриев 64а, ап. 7, ет. 3, тел. 052/610-740, 0885/155-292.

Ценко Маринов Цачев, Варна, бул. Вл. Варненчик 29, вх. Г, ап. 61, тел. 052/437-786.Б) Трасологични експертизи; съдебно-балистична експертиза; биометрични криминалистични експертизи

Ангел Николаев Ангелов, експерт, висше образование, ж.к. Владиславово, бл.7, вх. 1а, ет. 5, ап. 17, сл. тел. 2182-398, моб. тел. 0898/725-361, стаж - 10 г.

Андрей Стоянов Христов, инспектор, висше образование, ж.к. Чайка, бл. 4, вх. Г, ет. 4, ап. 47, сл. тел. 2183-190, моб. тел. 0898/762-747, стаж - 16 г.

Атанас Марков Михайлов, старши инспектор, висше образование, ул. Подвис, бл. 31, вх. В, ет. 5, ап. 70, сл. тел. 2182-513, моб. тел. 0897/685-925, стаж - 27 г.

Генчо Иванов Димитров, н-к група в БНТЛ, висше образование, ул. Иван Аксаков 34, ап. 2, сл. тел. 652-515, моб. тел. 0898/734-041, стаж - 14 г.

Димитър Михайлов Михайлов, експерт, висше образование, с. Аксаково, ул. Акация 2а, сл. тел. 2183-190, моб. тел. 0899/927-925, стаж - 3 г.

Емил Ангелов Атанасов, н-к сектор БНТЛ, висше образование, кв. Възраждане, бл. 67, вх. 6, ет. 8, ап. 157, сл. тел. 652-537, моб. тел. 0898/725-375, стаж - 22 г.

Красимир Михайлов Михайлов, старши инспектор, висше образование, ул. Ф. Дзержински 23, ап. 5, сл. тел. 2182-514, моб. тел. 0887/974-700, стаж - 20 г.

Красимир Харланов Минчев, експерт, висше образование, ж.к. Владиславово, бл. 216, вх. З, ап. 67, сл. тел. 652-130, моб. тел. 0898/725-493, стаж - 15 г.

Митко Желев Великов, инспектор, висше образование, с. Аксаково, ул. Орлово гнездо 19, сл. тел. 2182-516, моб. тел. 0888/286-249, стаж - 18 г.

Недялко Атанасов Кателиев, експерт, висше образование, ж.к. Чайка, бл. 34, вх. А, ап. 20, сл. тел. 2182-398, моб. тел. 0898/762-730, стаж - 12 г.

Филип Николаев Филев, експерт, висше образование, кв. Възраждане, бл. 42, вх. 1, ап. 20, сл. тел. 2182-516, моб. тел. 0898/725-461, стаж - 6 г.

Ценко Маринов Цачев, н-к група в БНТЛ, висше образование, бул. Вл. Варненчик, бл. 29, вх. Г, ап. 61, сл. тел. 652-130, моб. тел. 0898/727-499; стаж - 23 г.

II. Съдебномедицински експертизи

А) Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването

Дико Драганов Бошнаков, Варна, ул. Гладстон, бл. 6, вх. Г, ап. 91, тел. 052/320-777, 2-13-41.

Радослав Борисов Минчев, Варна, ул. Брегалница 40, ет. 6, ап. 13, тел. 052/460-123, 2-13-41.

Руслан Асенов Попстефанов, Варна, ул. Силистра 1, ет. 4, ап. 20, тел. 052/830-073, 2-13-41.Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза

Георги Леонидов Кобаков, Варна, кв. Победа, бл. 1, вх. Б, ап. 29, тел. 052/447-060, 2-13-41.

Добрин Радев, Варна, ул. Студентска 5, вх. А, ет. 6, ап. 52, тел. 052/301-076, 2-13-41.

Константин Георгиев Трошев, Варна, ул. Княз Батенберг 44, тел. 052/632-554, специалист - термични травми, пластична хирургия, завеждащ сектор “Пластична хирургия”.

Радослав Радев, Варна, ул. Петър Райчев, бл. 36, вх. 7, ет. 2, ап. 142, тел. 052/861-495, 2-13-41.

Щерю Николов Щерев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 218, вх. Б, ап. 150, тел. 052/466-775, 2-13-41.

Яко Кузманов, Варна, ул. Гладстон 53, вх. Г, ет. 8, ап. 96, тел. 052/821-056, 2-13-41, ръководител катедра по хирургични болести.

В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза

Георги Кичуков, тел. 052/2-13-41.

Николай Георгиев Обрешков, Варна, ул. Ген. Колев 83, вх. Д, ап. 125, тел. 052/829-294, 2-13-41.

Светослав Калчев Калевски, Варна, бул. Осми приморски полк, бл. 122, вх. Б, ап. 157, тел. 052/829-323, 2-13-41.

Стойно Денев Дянков, Варна, ул. Владислав 12, тел. 052/228-232, 2-13-41.

Г) Лекари, специалисти по вътрешни болести, притежаващи компетентност по всички заболявания на сърдечно-съдовата, дихателната, стомашно-чревната и отделителната система; диагностика, лечение и прогноза

Вяра Николова Сиракова, Варна, тел. 052/823-118, специалист кардиолог.

Димитър Карастатев, Варна, ул. Македония 35, тел. 052/224-332, 822-121, специалист кардиолог.

Искрен Коцев, Варна, ул. М. Дринов 68, тел. 052/233-295, 822-121, гастроентеролог.

Миглена Славчева Стамболийска, Варна, ул. Одесос 12, тел. 052/253-510.

Миглена Стефанова Кожухарова, Варна, бул. Сливница 38, тел. 052/256 665, вътрешни болести и онкология.

Трайчо Костадинов Траев, Варна, местност Траката, ул. 7-а № 4Б, тел. 0886/755-071.

Д) Лекари, специалисти по инфекциозни болести, притежаващи компетентност по въпросите на инфекциозните и паразитологични болести, системи, диагностика, лечение, прогноза и епидемиология

Марина Апостолова Ненова, Варна, бул. Приморски 19, тел. 052/230-016.

Петър Иванов Николов, Варна, ул. Р. Димитриев 35, тел. 052/822-121.

Тонка Рангелова Ганчева, Варна, ул. Ген. Столетов 37, ет. 6, ап. 26, тел. 052/2-13-41.Е) Лекари, специалисти по кожно-венерически болести, компетентни по диагностика, лечение, прогноза и епидемиология

Даниела Маркова Йорданова, Варна, ул. Дебър 50, тел. 052/22-265, 2-13-41.

Пенка Демирева Друмева, Варна, ул. Ц. Гинчев, бл. 8, ет. 1, тел. 052/872-343, 2-13-41.

Стоян Иванов Павлов, Варна, ж.к. Младост, бл. 110, вх. 5, ап. 142, ет. 5, тел. 052/455-915.Ж) Лекари, специалисти по уши, нос, гърло, компетентни да се произнасят по всички въпроси

Димитър Димов Марев, Варна, кв. Владиславово, бл. 211, вх. В, ет. 5, тел. 052/ 469-777, 2-13-91.

Страхил Христов Христов, Варна, кв. Възраждане, бл. 15, вх. 3, ап. 69, тел. 052/435-437, 230-256.

З) Лекари, специалисти по очни болести, притежаващи компетентност по очните болести; диагностика, лечение, прогноза

Евгения Димитрова Контрова, Варна, ул. Ц. Гинчев 6, ет. 3, тел. 052/822-044, 2-13-91.

Руслан Здравков Тошев, Варна, бул. Мария-Луиза.

Янислав Райков Коцев, Варна, кв. Чайка, бл. 32, вх. Б, тел. 052/870-909, 2-13-41.И) Лекари педиатри, компетентни по всички детски заболявания, диагностика, лечение и прогноза

Валентина Иванова Цанева, Варна, ул. Д-р Басанович 19, вх. А, ет. 5, тел. 052/822-121, специалист по детска ендокринология.

Димитричка Дучева Близнакова, Варна, кв. Младост, бл. 104, тел. 052/822-121.

Емил Донев Дянков, Варна, ул. Мир 26, бл. 2, вх. В, ет. 7, тел. 052/882-897, 822-121.

Райка Докова Маджарова, Варна, бул. Сливница 8, тел. 052/229-142.

Станка Панайотова Кертикова, Варна, ул. Иглика 8, вх. 1, ап. 1, тел. 052/822-121.Й) Лекар токсиколог, компетентен по въпросите на отравянията, диагностика, лечение и прогноза

Мария Аспарухова, Варна, тел. 052/775-166, 871-888.К) Лекари, специалисти по обща и клинична патология, компетентни да се изказват по спецефични патологоанатомични въпроси

Проф. Ангел Атанасов Ангелов, Варна, тел. 052/882-997, 822-121.

Проф. Богомила Гатева Маневска, Варна, тел. 052/822-121.

Д-р Румяна Господинова Цветкова-Ненова, Варна, ул. Христо Самсаров 8-Б, стоматолог.Л) Лекар сексолог

Константин Радков Рачев, Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена, ул. 20-а № 56, тел. 052/361-553, 302-954.М) Лекари по акушерство и гинекология

Галина Петрова Георгиева, Варна, ул. Баучер, бл. 3, вх. Г, ап. 93, тел. 052/822-059, 226-215.

Миглена Атанасова Младенова, Варна, кв. Чайка, бл. 20, вх. А, ет. 11, тел. 052/884-914, 226-215.

Петър Емилов Свраков, Варна, ул. Македония 52, тел. 052/234 -558, 226-215.Н) Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове

Благовеста Димитрова Панайотова, Варна, бул. Съборни 16, тел. 052 /259-558, 822-121/304.

Вилиям Викторов Доков, Варна, ул. 27 юли 11, ап. 11, тел. 052/644-166, 0889/877-876.

Диана Гочева Господинова, Варна, ул. Цанко Дюстабанов 28, ет. 1, ап. 1, тел. 052/446-100, 0887/382-027, съдебна медицина и дентология.

Димитър Иванов Ганчев, Варна, ул. Н. Николаевич 23А, вх. А, тел. 052/307-648, 648-175, 0888/529-493.

Добринка Демирева Радойнова, Варна, ул. Цар Асен 68А, тел. 052/881-612, 302-851/549.

Емилия Михайлова Каишева, Варна, ул. Воден 30, ет. 3, дентолог.

Иван Йовчев Иванов, Варна, ул. Мир 26, бл. 2, вх. А, тел. 052/887-748.

Ирина Славчева Бурулянова, Варна, ул. Злетово 12А, ап. 10, тел. 052/370-722, 0886/193-700.

Илиана Николова Хаджидечева, Варна, ж.к. Трошево, бл. 56, вх. Г, ет. 4, ап. 74, тел. 052/735-211, 0888/354-077, химик в Центъра по съдебномедицинска експертиза и деонтология.

Павел Стоянов Павлов, Варна, ул. Шопен 12, тел. 052/626-608, 0889/877-477, 0887/670-813, р-л катедра “Съдебна медицина”.

Сийка Койчева Михова-Илчева, Варна, ул. Ген. Киселов 31, ет. 5, ап. 11, тел. 052/605-730, 648-175, 0897/978-662, 0898/406-694.

Деян Ангелов Демиров, Варна, ул. Ген. Столипин 28, ет. 4, ап. 16, тел. 052/607-573, 648-175, 0888/844-920, 0898/438-404.

Виктор Николаев Стефанов, Варна, бул. Съборни 16, вх. А, ет. 4, ап. 16, тел. 052/622-291, 648-175, 0888/772-803.III. Съдебна експертиза на психичното състояние

Медицински психолози
(психологична лаборатория, тел. 302-851/60, вътр. 474)

Гергана Петрова Момова, Варна, ул. Дрин 10, ап. 15, тел. 052/431-859, 822-121.

Иванка Бончева Стефанова-Паунова, Варна, ул. Полк. Свещаров 5А, тел. 052/232-617, сл. тел. 822-121 /474.

Лиляна Йорданова Денева, Варна, ул. Ген. Попов 25Б, тел. 052/300-366.

Росица Иванова Миндова, Варна, ул. Братя Миладинови 82, ап. 2, тел. 626-844, 0889/233-241.

Румяна Стоянова Георгиева, Варна, ж.к. Чайка, бл. 68, вх. 3, ап. 6, тел. 052/884-754.

Снежанка Борисова Димитрова, Варна, ул. Силистра, бл.2, вх. В, ап. 68, тел. 320-033, 0887/311-948.

Цветанка Атанасова Стоянова, Варна, ул. Баучер 3, вх. Г, ап. 106, ет. 4, тел. 308-313, 0898/570-398.Психолози

Константин Атанасов Воденичаров, Варна, ж.к. Чайка, бл. 28, вх. Б, ап. 37, тел. 052/308-868 и 0886/542-745, психолог, психолог терапевт.

Снежанка Борисова Димитрова, Варна, ул. Силистра, бл. 2, вх. В, ап. 68, тел. 052/320-033 и 0887/311-948, психолог.

Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Лекари психиатри и медицинска психология, компетентни по всички въпроси на психиатричните заболявания, психиатрична психология

Аделина Боянова Джерджинова, Варна, ул. Велико Христов 15, ет. 6, ап. 13.

Александър Любенов Попов, Варна, ул. Дебър 1, тел. 627-180, 0887/808-478.

Анина Димитрова, Варна, кв. Младост, бл.151, вх. 2А, ет. 1, ап. 1.

Валентин Трендафилов, Варна, кв. Възраждане, бл. 61, вх. Е, ет. 4, ап. 10.

Велика Чакалова, Варна, ул. Хан Аспарух 23.

Величко Илиев Янчев, Варна, кв. Чайка, бл. 5, вх. Б, тел. 052/883-190, 822-121.

Веселина Димитрова Кандиларова, Варна, ул. Ген. Столипин 7, ет. 4, тел. 052/607-930.

Гена Димова, Варна, кв. Петлешев, бл. 101, тел. 052/444-545, 236-113.

Диана Кабаиванова, Варна, бул. Вл. Варненчик 132, ет. 5, ап. 7, тел. 052/640-161, 052/640-159, 0898/610-990.

Елена Николова Дамянова, Варна, ул. Ген. Колев 88А, тел. 052/888-760, 822-121.

Иван Войнов Войнов, Варна, ул. Ген. Столетов 88, ет. 4, ап. 5, тел. 052/228-413, 822-121.

Йорданка Стойкова Йорданова, Варна, ул. Г.С. Раковски 43, вх. А, ап. 2, тел. 052/623-254, 0885/592-564, сл. тел. 052/302-851, вътр. 418; Варна, ул. Христо Смирненски 1 (Психиатрична болница, ДКЦ “Света Марина”).

Коралия Тодорова, Варна, бул. Княз Борис I № 109, ап. 10.

Костадинка Крумова, Варна, ул. Струга 29, тел. 052/250-748, нарколог.

Наталия Д. Михайлова, Варна, кв. Младост, бл. 111, вх. 3, ет. 6, ап. 48, тел. 052/500-436.

Михаил Миков Миков, Варна, ул. Радост 1, бл. 4, вх. А, ап. 14, тел. 449-667, 0887/572-451.

Поля Камилова, Варна, кв. Младост, бл. 118, вх. 32, ап. 85; нарколог.

Росица Лефтерова, Варна, кв. Петлешев, бл. 112, вх. 6, ет. 7, ап. 95, тел. 448-505, 0899/613-777.

Румяна Бояджиева, Варна, ул. Найден Геров 18, тел. 052/644434, сл. тел. 302851, GSM 0888308118.

Стефан Иванов Тодоров, Варна, бул. Княз Борис I № 109, ет. 3, ап. 10, тел. 052/220-516, 822-121.

Стефан Райнов, Варна, ул. Пловдив 9.

Стоян Николов Платников, Варна, ул. П. Каравелов 6, тел. 052/226-667, 822-121, геронтопсихиатър.

Хараламби Василев, Варна, ул. Дебър 47, ап. 1а.

Христо Добрев Бояджиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 216, тел. 052/468-740, 822-121.

Христо Кожухаров, Варна, ул. Ген. Колев 16, вх. Б, ет. 3, ап. 25, нарколог.Лекари детски психиатри

Корнелия Александрова Минчева, Варна, ул. Братя Миладинови 100, тел. 052/231-698.

Лиляна Асенова Харизанова, Варна, кв. Възраждане, бл. 53, вх. 9, ет. 3, ап. 75, тел. 052/453-465, 822-121.

Людмила Григорова Владимирова, Варна, кв. Петлешев, бл. 101, вх. 3, тел. 052/444-545.

Милена Антонова Топалова, Варна, м-ст Св. Никола 107, вх. 2, ап. 12, 08888/222-038.

Райна Докова Маджарова, Варна, бул. Сливница 78, тел. 052/229-145.

Стойка Лекова, Варна, ул. Чакърова 31.

IV. Съдебно-икономически експертизи

Съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

Александра Владимирова Францева, Варна, бул. Цар Освободител 93, вх. А, тел. 052/237-691, икономист-счетоводител.

Александър Атанасов Делистоянов, Варна, ул. Княз Николаевич 6, вх. Б, тел. 052/233-181, 300-039, икономист-счетоводител.

Александър Михайлов Марков, Варна, ул. П. Тодоров 64, ет. 2, ап. 4, тел. 052/635-793, 0885/255-752, съдебно-счетоводни експертизи.

Ангел Христов Колев, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. В, ет. 11, ап. 52, тел. 0888/606-111, 052/320-257, икономист-счетоводител.

Анелия Петрова Николова, Варна, кв. Св. Иван Рилски, бл. 27, вх. В, ап. 90, тел. 0898/727-448, специалист по счетоводна отчетност.

Анелия Стефанова Илиева, Варна, ул. Васил Друмев 7, ап. 7, тел. 0888/403-761, експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 ТЗ, както и други икономически експертизи.

Аник Парсек Киркорян, Варна, ул. Ген. Скобелев 37, ет. 3, ап. 20, икономист-счетоводител.

Анна Делчева Каменова-Вичева, Варна, ул. Ангел Кънчев 65, тел. 052/605 203, икономист-счетоводител.

Анна Йорданова Петрова, Варна, м-ст Траката, ул. 12-а № 19, тел. 052/631-600, 361-531, икономист-счетоводител.

Антонио Петков Танков, Варна, ул. Роза 36, вх. Б, ет. 1, ап. 1, дом. тел. 052/301-116, 052/603-174, 0898/435-361, специалист по счетоводни анализи и експертизи.

Антония Русева Стоянова, Варна, ул. Илинден 25, ет. 5, ап. 13, тел. 052/ 611-153, 0886/464630.

Ася Лечева Паскалева, Варна, ул. Дубровник, бл. 34, вх. Б, ап. 15, тел. 052/301-710, счетоводител.

Биляна Калчева Петрова, Варна, ул. Васил Априлов 5, тел. 0887/954- 027, специалист по съдебно-счетоводни експертизи.

Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул. Котел 14, тел. 052/659-316, 0889/859-484, икономист-счетоводител.

Боян Славчев Банков, Варна, ж.к. Чайка, бл. 69, вх. А, ап. 2, тел. 0887/827-979, специалист по счетоводство и контрол, квалификация: икономист-счетоводител.

Валентина Георгиева Трендафилова, Варна, ул. Даме Груев 23, ет. 3, ап. 11, тел. 052/637-246, 0899/399-577, икономист.

Валентина Миткова Камбурова, Варна, тел. 052/742-090, 742-391, икономист-счетоводител.

Валерий Иванов Обретенов, Варна, м-ст Евксиноград, ул. 13-а № 3, счетоводител.

Васил Христов Василев, Добрич, ул. Хаджи Димитър 16Б, икономист-счетоводител.

Веселин Бончев Бонев, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 9, вх. 5, ет. 9, ап. 76, тел. 0889/770-318, специалист по счетоводни експертизи.

Венера Янкова Йочева, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 33, ап. 53, тел. 052/507-247, 0887/872-655, счетоводител, експерт-оценител на оборотни дълготрайни активи.

Венетка Петкова Станева, Варна, ул. Ивац 22, вх. 2, ап. 10, тел. 052/502-401, счетоводител.

Веселина Петева Неделчева, Варна, кв. Възраждане, бл. 82, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел. 525-023, дипломиран икономист.

Виолета Желева Желязкова, Варна, ул. Народни будители 77, вх. Б, ет. 6, ап. 130, тел. 052/225-721, 775-851, 0489/63-773, съдебно-счетоводен експерт.

Виолета Йорданова Кажелянска, Добрич, бул. Трети март 40, вх. Г, ет. 1, тел. 0888/606-886, 058/37-822, дипломиран експерт-счетоводител, ценни книжа, фондови борси, инвестиционни дружества, приватизационни фондове.

Виолета Тодорова Янакиева, Варна, ул. Ген. Георги Попов, бл. 27, вх. А, ап. 106, тел. 052/307-087, 0888/512-443, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.

Галина Митева Колева, Добрич, ул. Л. Каравелов 10, вх. Г, тел. 058/2 21 51, икономист-счетоводител.

Галина Михайлова Димитрова, Добрич, бул. 25 септември 64, вх. Б, тел. 058/2 56 65, икономист-счетоводител.

Галина Петрова Георгиева, Варна, ул. Л. Каравелов 79, ет. 1, ап. 1, тел. 052/634-624, 0899/181-859, икономист-счетоводител.

Ганка Георгиева Дончева, Варна, ул. Ген. Цимерман 56, ет. 4, ап. 6, тел. 052/611-633, 0888/ 502 509, дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.

Ганка Стоянова Точева, Варна, ул. Топра хисар 16, ап. 1, ет. 1, адрес за кореспонденция: Варна, пл. Лаврентий 9, офис 11, тел. 052/612 929, 0888/926 023.

Ганка Ятева Кольовска, Варна, ул. Опълченска 23, ет. 1, ап. 3, тел. 0888/391-174, финансово-счетоводен експерт.

Георги Христов Люцканов, Добрич, ул. Максим Горки 5, вх. Д, тел. 058/4 36 65, 0888/203-483, счетоводтел, оценител на цели предприятия.

Георги Иванов Георгиев, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. А, ет. 17, ап. 159, тел. 052/781-692, 0888/666-433, икономист.

Гергана Стоянова Колева, Варна, ул. Поп Харитон 51, ап. 2, тел. 052/610 322, 0894/352 002, икономист.

Гиргина Иванова Балтаджиева-Чатова, Варна, кв. Владиславово, бл. 11, вх. 10, ап. 9, тел. 052/471-511, 0888/490-566, икономист-счетоводител.

Даниела Дойчева Христова, Варна, кв. Ив. Рилски, бл. 24, вх. Д, ап. 90, тел. 0888/552-647, експерт-счетоводител.

Даниела Енчева Стоянова, гр. Нови пазар, ул. Хаджи Димитър 42, вх. Б, ет. 5, ап. 28, специалист по съдебно-счетоводни експертизи.

Даниела Николова Енева, Добрич, ул. Стоил войвода 14А, тел. 058/2 14 43.

Даринка Маринова Павлова, Варна, ул. Младежка, бл. 55, вх. Ж, тел. 052/448-386, 435-116, икономист-счетоводител.

Дафина Иванова Добрева, Варна, ул. Ал. Рачински 15, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел. 052/622-155, 0886/024-881, икономически експертизи.

Дафинка Найденова Илиева, Шумен, ул. Климент Охридски 35, вх. 3, тел. 054/6 34 75, 054/6 74 73, икономист-счетоводител.

Диана Спасова Сарандева, Варна, ул. Младежка, бл. 27, вх. А, ап. 21, тел. 052/458-476, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи с техническа насоченост.

Диана Христова Минкова, Варна, ул. Гео Милев 7, ет. 7, ап. 99, тел. 434-121, икономист-счетоводител.

Димитър Павлов Вачков, Варна, ул. Братя Бъкстон 17, ап. 10, тел. 0889/307-300, икономист.

Димитрина Георгиева Енева, Добрич, ж.к. Балик, бл. 16, вх. Б, тел. 058/772-173, икономист-счетоводител.

Димитрина Йорданова Кърджилова, Варна, ж.к. Трошево, ул. Фантазия, бл.77, вх. Б, ап. 38, тел. 052 /454-825, икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.

Димитричка Христова Николова, Варна, ул. Рали Мавридов 5, тел. 052/613 364, 098/931873, счетоводител.

Димитър Йорданов Йорданов, Варна, ж.к. Чайка, бл. 21, вх. Б, тел. 052/980-502, 0888/412-240, икономист-счетоводител.

Димка Неделчева Попова, Варна, ул. Габрово 43, вх. Б, тел. 630-298, 0889/371-053, икономист-счетоводител.

Димчо Иванов Димитров, Варна, бул. Ген. Скобелев 90, ет. 2, ап. 3, тел. 052/220-723, 088/246-765, икономист-счетоводител и консултант по счетоводни и данъчни въпроси - удостоверение.

Динко Димитров Петров, Варна, кв. Чайка, бл. 42, ет. 8, ап. 31, тел. 309-781, съдебно-счетоводен експерт.

Донка Асенова Димитрова, Варна, ж.к. Чайка, бл. 17, вх. Б, ет. 1, тел. 052/71-21-30, 0886/604 141.

Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр. Самсаров 6, ет. 4, ап. 10, тел. 052/744-922, 0887/930-092, икономист-счетоводител.

Еленка Георгиева Василева, Варна, кв. Владиславово, бл. 301, вх. 2, тел. 052/472-356, икономист-счетоводител.

Елеонора Йорданова Трифонова, Варна, кв. Възраждане, бл. 26, вх. 5, ет. 6, ап. 17, тел. 052/456-444, 0889/891-336, дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Емил Владимиров Неделчев, Варна, кв. Възраждане, бл. 82, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел. 052/525-023 и 0897/778-141, икономист.

Живка Михайлова Железова, Варна, ул. Люляк 12, тел. 052/823-067, 226-307, икономист-счетоводител.

Живка Недева Бонева, Варна, кв. Възраждане, бл. 39, вх. 4, тел. 052/453-868, 603-518, икономист-счетоводител.

Живко Добрев Вълев, Добрич, ж.к. Дружба 2, бл. 14, вх. В, тел. 058/3-27-10, 088/603-764, икономист-счетоводител.

Живко Желязков Христов, Варна, бул. Сливница 122, тел. 052/226- 515, счетоводител, счетоводство и контрол.

Жулиета Господинова Тонева, Варна, ул. Гоце Делчев, бл. 16, вх. А, ап. 14, тел. 052 /635-488, 302-098, 0888/327-363, счетоводител - счетоводство и контрол.

Златка Нейкова Вълчева, Варна, ул. Рила 20, ет. 1, ап. 2, тел. 052/623-872 и 0898/814-053, експерт-счетоводител.

Здравка Янкова Бенева, Варна, ул. Евлоги Георгиев, бл. 23, вх. В, ап. 91, тел. 887-579, съдебно-счетоводен експерт.

Иван Христов Кунев, Варна, бул. Ген. Колев, бл. 87, вх. А, ап. 2, тел. 309-474, 0899/700-730, счетоводни експертизи.

Иванка Николова Белеганска, Варна, ул. Подп. Калитин 22, ап. 66, ет. 3, тел. 506 -932, 0887/704-076, икономист-счетоводител.

Иванка Стойнова Христова-Маринова, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 2, тел. 052/231-793, лицензиран експерт-счетоводител, финансово-счетоводни експертизи.

Иглика Янкова Атанасова, Варна, кв. Възраждане, бл. 66, ап. 31, тел. 443-335.

Илина Томова Станчева, Варна, ул. Мир, бл. 1, вх. Б, ет. 8, ап. 4, тел. 052/781-586, 0888/628-058, счетоводител.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница