Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва: списъкДата09.12.2017
Размер453.97 Kb.
Размер453.97 Kb.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, към Апелативния съд – София, за 2015 г.

1. Клас „Криминалистически експертизи“

1.1. Криминалистически експертизи на писмени доказателства

Александър Методиев Спасов – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

Асен Йорданов Димитров – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.

Валери Димитров Стойков – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

Веселин Димитров Пасков – висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.

Димо Димитров Цанев – висше образование, специалност – инженер-химик, 21 години стаж като вещо лице.

Ламбро Христов Ламбрев – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.

Стефан Георгиев Златинов – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.

Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.1.2. Трасологически експертизи

Александър Методиев Спасов – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

Асен Йорданов Димитров – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.

Валери Димитров Стойков – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

Веселин Димитров Пасков – висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.

Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

Александър Методиев Спасов – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

Асен Йорданов Димитров – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.

Валери Димитров Стойков – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

Веселин Димитров Пасков – висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.

Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

1.4. Биометрични криминалистически експертизи

Александър Методиев Спасов – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

Асен Йорданов Димитров – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.

Валери Димитров Стойков – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

Веселин Димитров Пасков – висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.

Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Александър Методиев Спасов – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

Асен Йорданов Димитров – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.

Валери Димитров Стойков – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

Веселин Димитров Пасков – висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години, допълнителна квалификация „Съдебна медицина“, стаж като вещо лице – 14 години.

Яни Момчилов Златин – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, трудов стаж – 11 години.

Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години, допълнителна квалификация „Съдебна медицина“, стаж като вещо лице – 14 години.

Яни Момчилов Златин – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, трудов стаж – 11 години.

Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.

Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

Борис Петров Шахов – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.

Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

Борис Петров Шахов – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Александър Димитров Попов – специалност хирургия – хирургично отделение – стаж 13 години.

Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов стаж – 13 години.

Георги Иванов Икономов – висше образование, специалност – хирургия, трудов стаж 15 години.

Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Адриана Благоева Солакова – специалност „Психиатрия“ – ОДПЗС – ЕООД, Благоевград, началник-отделение – трудов стаж 21 години.

Антония Невенова Иванова – специалност „Психиатрия“ – психиатрични експертизи, стаж 8 години в ОДПЗС – Благоевград.

Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Благоевград, лекар-ординатор – психични заболявания, стаж 14 години.

Георги Димитров Димитров – специалност „Психиатрия“ – стаж 7 години в ОДПЗС – ЕООД, Благоевград.

Кармен Дима – специалност „Психиатрия“ – трудов стаж – 8 години.

Керстин Спасова Кацарска – специалност „Психиатрия“, трудов стаж – над 20 години.

Мария Теодосиева Кунчева-Христова – специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 11 години – лекар-ординатор.

Радой Захариев Милев – специалност „Психиатрия“, стаж – 32 години.

Юлия Ангелова Ангова – висше образование, специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 8 години.3.2. Съдебно-психологична експертиза

Анета Димитрова Георгиева – висше образование, специалност „Психология“, стаж – 5 години.

Бойко Максимов Николов – висше образование, специалност „Съдебна психология“ (съдебно-психологически експертизи), ЮЗУ „Неофит Рилски“ – преподавател – 20 години.

Васил Георгиев Мадолев – висше образование, специалност „Педагогика“ със специализация „Психология“, стаж – 32 години.

Весела Петрова Мелниклийска – психолог, допълнителна специализация – социална психология.

Венета Иванова Марина – психология, ОДПЗС – ЕООД, Благоевград, психолог – 11 години.

Даниела Иванова Григорова – висше образование, специалност „Социална психология“, допълнителна квалификация „Съдебна психология“ (съдебно-психологически експертизи) – стаж като вещо лице – 5 години.

Десислава Асенова Иванова – висше образование, специалност „Психология“, притежаваща сертификати – психосоциални интервенции при зависими пациенти; употреба и злоупотреба и зависимост от амфетамини и метамфетамини – световна епидемия; взаимоотношения в екипа и ефективна комуникация; доктор по педагогическа и възрастова психология; стаж – 10 години.

Дора Стоименова Ангелова – висше образование, специалност – психолог, стаж като вещо лице – 6 години.

Калина Крумова Ергина – специалност „Психология“, стаж – 5 години.

Марияна Димитрова Андонова – висше образование, специалност „Психология“, трудов стаж – 11 години като психолог.

Недялка Кръстева Ангушева – висше образование, специалност „Социална психология“, стаж – 9 години.

Силвия Савова Митева – висше образование, специалност „Психология“, настояща работа – Дневен център за възрастни с увреждания – психо-социални услуги, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Александър Василев Чомаков – висше образование – счетоводна отчетност, трудов стаж – 25 години.

Василка Сотирова Иванова – счетоводство и контрол, „ССБ – Счетоводна къща – БД“, трудов стаж – 37 години.

Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност, стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Вергил Георгиев Божиков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист – трудов стаж – 40 години.

Веско Любенов Стойчев – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 21 години.

Виктор Томов Рашев – висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 25 години.

Георги Благоев Георгиев – висше образование, специалност – икономист, съдебно-счетоводни експертизи.

Десислава Иванова Димитрова – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – над 5 години.

Димитър Аспарухов Юруков – съдебно-счетоводни експертизи.

Живка Венгелова Пандева – специалност „Счетоводство на банките“, съдебно-счетоводни експертизи, стаж 38 години.

Иван Любенов Георгиев – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, стаж – 14 години.

Катя Филипова Милушева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 6 години.

Надежда Миланова Стойчева – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, стаж – 5 години.

Росица Кирилова Велинова – стопанско управление, ОДПЗС – Благоевград, главен счетоводител – ОДПЗС, стаж – 10 години.

Силвия Свиленова Йовчева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, стаж – 15 години.

Соня Илиева Тахова – счетоводна отчетност, стаж – 27 години.

Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, стаж – 17 години, допълнителна квалификация – оценител на финансови институции.

Стефан Иванов Налджиев – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, стаж – 9 години, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.

Стефка Костадинова Сарандева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – над 10 години.

Стойчо Георгиев Темелков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов стаж по специалността – 24 години.

Стояна Венчова Иванова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 9 години.

Янко Стойчев Чукарски, висше образование, счетоводна отчетност – трудов стаж – 33 години.

Анна Михова Донкова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 9 години.

Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж 31 години.

Димитър Янакиев Чучулигов – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 9 години.

Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.

Станка Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 40 години.

Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.

Венета Иванова Боянска – висше образование, специалност икономист – счетоводна отчетност, трудов стаж – 30 години.

Китан Георгиев Китанов – висше образование, специалност финанси, трудов стаж – 9 години.

Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, трудов стаж – 34 години.

Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност счетоводство и контрол; трудов стаж – 21 години.

Виктория Михайловна Богданска – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 8 години.

Венета Кирилова Младенова – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 30 години.

Георги Аспарухов Янков – висше образование, специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи трудов стаж – 5 години.

Десислава Борисова Бояджийска – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, настояща месторабота – „Видес Комерс“ – ООД – заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 14 години.

Велин Стоилов Кръстев – висше образование, специалност – аграрикономист, допълнителна квалификация – външен експерт по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов стаж – 22 години.

Рилка Тодорова Коцакова – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов стаж – 29 години.

Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор на дирекция „Приходи“, трудов стаж – 29 години.

Румяна Стефанова Величкова – висше образование, специалност – икономист по строителството, трудов стаж – 5 години.

Славейко Андреев Въчков – висше образование, специалност – планиране и прогнозиране, трудов стаж по специалността – 38 години, стаж като вещо лице – 1 година.

Тодор Георгиев Мушев – висше образование, специалност – „Икономика на труда“ на Ленинградския финансово-икономически институт „Н. Вознесенски“, трудов стаж по специалността – 31 години.

Иванка Иванова Тимева – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, трудов стаж – 25 години, сертификат – „Финансов и кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети“, завършен курс за валутни касиери.

Лиляна Савова Доленска – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота „ЛИБО Консулт“ – ООД.

Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – Консултантски клъстер „Веритас“ – ООД.

Надка Илиева Китанова – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.

Емил Димитров Нейков – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.

Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност – икономика и управление на транспорта, трудов стаж – 8 години, месторабота – „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

Александър Пламенов Динчев – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

Блажка Сотирова Шапкова – висше образование, специалност „Икономика и управление на кооперациите“ – счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Бранимира Георгиева Христова – висше образование, специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“, допълнителна квалификация „Проектиране на АСУ“; „Оценител на цели държавни и общински предприятия“, стаж – 25 години.

Валери Николов Миков – висше образование, специалност – икономист МТС, трудов стаж – 24 години.

Вангелия Григорова Серафимова – висше образование, специалност – икономист-счетоводител; стаж – 26 години.

Величка Крумова Кадурина – висше образование – специалност – икономист, организатор на промишленото производство, трудов стаж като главен счетоводител – 16 години.

Георгица Димитрова Цветкова – висше образование, специалност – икономист, стаж по специалността – 27 години.

Димитрина Георгиева Митрева – висше образование – специалност „Финанси“, трудов стаж – 8 години, допълнителна квалификация – оценител на машини и съоръжения.

Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия.

Здравка Атанасова Попандонова – средно специално образование, специалност „Икономика, планиране и отчетност“ – 18 години стаж.

Йорданка Кръстева Междуречка – допълнителна квалификация „Одиторски контрол на банки“ – трудов стаж 40 години.

Красимира Димитрова Перухова – специалност „Финанси“, стаж – 7 години.

Лазар Андреев Андреев – висше образование, специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Любомир Цветков Йотов – международни икономически отношения, митническа и вътрешнотърговска дейност, митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения.

Мария Крумова Субашева – висше образование, специалност – икономист, организатор на промишленото производство, стаж – 8 години.

Нина Симеонова Марчева – висше образование, икономически експертизи.

Пенчо Георгиев Кирчев – висше образование, специалност „Икономика и организация на труда“, стаж – 17 години.

Роза Любомирова Давидкова – финанси и кредит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител – трудов стаж – 37 години.

Румяна Вангелова Зъкова – висше образование, специалност – финанси, главен счетоводител, трудов стаж по специалността – 25 години.

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.

Сотир Сотиров Хаджиев – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“ – 29 години трудов стаж.

Стойне Николов Попов – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността – 43 години.

Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист счетоводител“, трудов стаж – 31 години.

Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.

Първан Василев Първанов – висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж – 20 години.

Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.

Георги Андонов Манолев – висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж – 28 години.

София Крумова Граченова – висше образование, специалност икономист – икономика и управление на търговията, трудов стаж – 20 години.

Благомир Иванов Томов – висше образование, специалност икономист – икономика и организация на труда, трудов стаж – 18 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Китан Георгиев Китанов – висше образование, специалност финанси, трудов стаж – 9 години.

Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, трудов стаж – 34 години.

Росен Борисов Хаджиев – висше образование, специалност – финанси и кредит, трудов стаж – 20 години.

Илиана Димитрова Янкова – висше образование, специалност – финанси; специализация – банково дело; трудов стаж – 13 години.

Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност счетоводство и контрол; трудов стаж – 21 години.

Огнян Иванов Андонов – висше образование, специалност – организация на производството и управление в промишлеността, допълнителна квалификация – банки и банково дело, трудов стаж – 34 години.

Венета Кирилова Младенова – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 30 години.

Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19 години.

Георги Аспарухов Янков – висше образование, специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“.

Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор на дирекция „Приходи“, трудов стаж – 29 години.

Славейко Андреев Въчков – висше образование, специалност – планиране и прогнозиране, трудов стаж по специалността – 38 години, стаж като вещо лице – 1 година.

Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проучвател и преквалификация – „Застрахователен мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.

Иванка Иванова Тимева – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, трудов стаж – 25 години, сертификат – „Финансов и кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети“, завършен курс за валутни касиери.

Лиляна Савова Доленска – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота „ЛИБО Консулт“ – ООД.

Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – Консултантски клъстер „Веритас“ – ООД.

Надка Илиева Китанова – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.

Емил Димитров Нейков – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.

Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност – икономика и управление на транспорта, трудов стаж – 8 години, месторабота – „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаващ сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

Александър Пламенов Динчев – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 31 години.

Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.

Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.

Китан Георгиев Китанов – висше образование, специалност – финанси, трудов стаж – 9 години.

Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност „Счетоводство и контрол“; трудов стаж – 21 години.

Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, отговорник офис, трудов стаж – 19 години.

Ивайло Борисов Ръхов – висше образование, специалност – аграрна икономика, настояща месторабота – „Видес Комерс“ – ООД – заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 12 години.

Лиляна Савова Доленска – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – „ЛИБО Консулт“ – ООД.

Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – Консултантски клъстер „Веритас“ – ООД.

Надка Илиева Китанова – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.

Емил Димитров Нейков – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.

Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност – икономика и управление на транспорта, трудов стаж – 8 години, месторабота – „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаващ сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

Александър Пламенов Динчев – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Анета Георгиева Сталева – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.

Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и апарати, НПГ „Димитър Талев“, учител по електроника, трудов стаж – 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.

Атанас Димитров Атанасов – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, стаж – 39 години, допълнителна квалификация – оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и ПП, управление на качеството.

Валентин Георгиев Юруков – специалист по „Геодезия, картография и фотограметрия“, стаж – 27 години.

Ваньо Стоянов Гошев – висше образование, специалност – земеустройство, месторабота – областна администрация – Благоевград – главен експерт по териториално устройство, стаж – над 20 години.

Венко Сотиров Манов – висше образование, специалност машинен инженер, трудов стаж – 38 години.

Георги Методиев Пасков – висше образование, специалност – геодезия, началник-отдел „Държавна собственост“ при областната администрация – 29 години трудов стаж.

Димитър Григоров Серафимов – висше образование, специалност – машинен инженер, стаж по специалността – 6 години, експертизи за мерки и измервателни уреди и технически надзор.

Димитър Костадинов Маслински – висше образование, специалност – инженер-геодезист, стаж – 36 години.

Елена Георгиева Рупчина – средно специално образование, специалност – среден техник геодезист, стаж – 20 години.

Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с вътрешно горене – трудов стаж – 23 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Илиана Димитрова Ваканина-Чучукова – специалност „Маркшайдерство и геодезия“, месторабота – „Елитстрой“ – АД, Разлог, и „Стройком“ – ООД, Благоевград, трудов стаж – 18 години.

Илия Иванов Ангелов – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, стаж – над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.

Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти на земеделски земи и подобренията върху тях, строителен инженер – стаж 26 години, като вещо лице – 10 години.

Лиляна Николова Христова – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, инженер-геодезист, трудов стаж – 25 години.

Мария Иванова Витанова – геодезия и картография, специалист „ТСУ“, трудов стаж – 23 години.

Николай Василев Вълков – висше образование – специалност – „Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори“, инженер по технология на машиностроенето.

Николай Григоров Мавродиев – висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 23 години.

Николина Методиева Митовска – специалност инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.

Павлина Кирилова Иванова – специалност инженер по горско стопанство, специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти.

Петър Кирилов Захов – висше образование – специалност електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33 години стаж, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.

Радко Иванов Рупчин – средно специално образование, специалност – среден техник геодезист, стаж – 25 години.

Симеон Василев Крумов – висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист, стаж – 40 години, допълнителна квалификация – „Оценител на недвижими имоти“.

Симеон Тушев Андонов – специалност – машинен инженер, специалист – машини и апарати за химическа и хранителна промишленост, трудов стаж – 28 години.

Трендафилка Драгомирова Жингова – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността“, свободна професия – проектант, консултант, трудов стаж – 11 години.

Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов стаж – над 20 години.

Ваня Мирчова Гатева – средно образование, техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.

Иван Илиев Ангелов – висше образование, специалност – инженер-геодезист, трудов стаж – 15 години.

Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 38 години.

Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.

Радой Манчев Хаджиев – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, месторабота – Община Благоевград, главен експерт „КРЗ“, трудов стаж – 36 години.

Фидана Костадинова Попова-Граздилова – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.

Михаил Стойчев Мазнев – висше образование, специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов стаж – 5 години.

Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проучвател и преквалификация – „Застрахователен мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.

Иван Николов Евтимов – висше образование, специалност – геодезия, трудов стаж – 38 години, пенсионер.

Кирилка Кирилова Стойчева – висше образование, специалност – строителство на сгради и съоръжения, трудов стаж – 15 години, месторабота – общинска администрация – с. Струмяни, главен инженер в дирекция „ОССИД“, професионална квалификация – „Проблеми на управлението на общинските пътища“.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Асен Йорданов Димитров – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.

Вангелия Георгиева Миленкова – висше образование – специалност – машинен инженер, технология на машиностроенето – 27 години, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.

Владимир Никифоров Ненков – висше образование, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС“, допълнителна квалификация – курс „Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи“, стаж като вещо лице – 5 години.

Гълъб Стоянов Доклев – полувисше образование, специалност „преподавател-инструктор“.

Живко Митков Стаменов – висше образование, „Автомобилен транспорт, трактори и кари“, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, специализация „Организация и безопасност на движението“ – стаж – 24 години.

Йордан Георгиев Гърбев – висше образование, специалност – машинен инженер, стаж – 20 години, автотехнически експертизи, допълнителна квалификация – оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, землени участъци и горски масиви.

Нано Божидаров Рушанов – висше образование, специалност – инженер по транспорта, стаж – 6 години, автотехнически експертизи.

Райка Асенова Чингова – висше образование, специалност „Технология и организация на автомобилните превози“, работи в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, преподавател, стаж – 15 години, 16 години стаж като вещо лице.

Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.

Севдалин Здравков Арнаудов – диплом за преквалификация – ремонт и експлоатация на автомобилна техника, сертификат за автоексперт, трудов стаж – 7 години.

Румен Борисов Шуманов – висше образование, специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“ , трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения.

Иван Славчов Палев – висше образование, специалност „Транспортна техника и технологии“, трудов стаж – 10 години.

Михаил Стойчев Мазнев – висше образование, специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов стаж – 5 години.

Вангел Кирилов Попов – висше образование, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, трудов стаж по специалността – 20 години, сертификат за автоексперт-оценител.

Светослав Маринов Михайлов – висше образование, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инжнер, пенсионер, трудов стаж – 40 години; притежаващ сертификат за автоексперт-оценител, съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Анета Георгива Сталева – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.

Ивко Пенков Иванов – технология на металите и металообработ. техника, НИК – катедра МТМ, научен сътрудник – 14 години, дефектоскопия визуално-оптична, електронна микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика.

Николай Василев Вълков – висше образование – специалност „Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори“, инженер по технология на машиностроенето.

Даринка Георгиева Николова – висше образование, специалност „Строителен инженер“, трудов стаж – 36 години.

Митко Иванов Самарджиев – висше образование, специалност „Инженер по промишлено и гражданско строителство“, трудов стаж – 17 години.

Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 22 години, допълнителна квалификация – оценител на земеделски земи.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Владимир Димитров Стойков – висше образование, специалност „Електроника и автоматика“, 20 години стаж в областта на електрониката и 7 години стаж в областта на строителството.

Елена Димитрова Ташкова – висше образование, специалност – компютърни системи и технологии, месторабота – „Стефиели“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 6 години.

5.5. Съдебна строителна-техническа експертиза

Вяра Христова Захова – висше образование, специалност – строителен инженер по пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Кита Николова Стоилова – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.

Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование, специалност „Архитектура“, свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Любомир Стоянов Харалампиев – специалност „Военен инженер по промишлено и гражданско строителство“, месторабота – ЕТ „Иван Давидков“ – технически ръководител – 12 години.

Марина Петрова Сапаревска, специалност „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил пречистване на питейни води“, месторабота – В и К – ръководител-отдел, трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Мария Иванова Василева, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, стаж 33 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Павел Александров Михайлов, специалност „Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител на машини и съоръжения.

Роза Георгиева Каймаканова – хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Снежана Великова Димчева – висше образование, специалност – строителен инженер по пътното строителство, трудов стаж – 7 години.

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.

Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил „ВК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

Станка Василева Маркова, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.

Христина Михайлова Стоева – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Христо Иванов Георгиев – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, стаж – 32 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти: на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.

Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност – инженер-геодезист, трудов стаж – над 20 години.

Милена Маринова Ризова – висше образование, строителен инженер по промишлеността и гражданското строителство, трудов стаж – 24 години.

Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 38 години.

Владимир Йорданов Милков – висше образование, специалност – архитектура, трудов стаж – 32 години.

Катя Аврамова Симеонова-Гошева – висше образование, специалност – архитект, трудов стаж – 22 години.

Андон Славчев Ризов – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология; настояща месторабота – Общински съвет – гр. Сандански, трудов стаж – 28 години.

Вяра Николаева Златева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, допълнителни квалификации – управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 15 години.

Петър Иванов Боюклиев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, настояща месторабота – „Вили Дюзова – ПБ“ – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 23 години.

Фидана Костадинова Попова-Граздилова – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.

Лефтер Стоянов Александров – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, месторабота – „Стройконсулт“ – ООД, заемана длъжност – управител и упражняващ строителен надзор по част „Строителна“, притежава лиценз за извършване на строителен надзор, лиценз за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 39 години.

Красимир Бориславов Стайков – висше образоване, специалност – техник-геодезист – геодезия, фотограметрия и картография, трудов стаж – 8 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

Васка Стоянова Терзиева-Рачова – висше образование, специалност – архитект, настояща месторабота – ОбА – гр. Сандански, заемана длъжност – главен архитект и директор на дирекция „Устройство на територията и инвестиционната политика“, трудов стаж – 14 години.

Стилияна Иванова Ерделска – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология, настояща месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – началник-отдел „Архитектурно строителен контрол“, трудов стаж – 26 години.

Асен Георгиев Ерделски – средно специално образование – техник по строителство и архитектура, трудов стаж – 31 години, пенсионер.

Кирилка Кирилова Стойчева – висше образование, специалност – строителство на сгради и съоръжения, трудов стаж – 15 години, месторабота – общинска администрация – с. Струмяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“, професионална квалификация – „Проблеми на управлението на общинските пътища“.

Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност – водоснабдяване и канализация, месторабота – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 30 години; притежаващ сертификат и лиценз – оценител на недвижими имоти.5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

Веселин Георгиев Младенов – висше образование, специалност – противопожарна техника и безопасност, трудов стаж – 30 години.6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.3. Съдебна микробиологична експертиза

Мая Иванова Кичева – експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик.7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебна химическа експертиза

Петър Димитров Петров – висше образование, квалификация – инженер-химик – технология на горивата, 32 години трудов стаж.8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Стоян Петров Мавродиев – висше образование, специалност – ветеринарна медицина, трудов стаж – 10 години.

Енчо Костадинов Чобанов – висше образование, специалност – ветеринарна медицина, месторабота – ОДБХ – Благоевград, заемана длъжност – главен инспектор – отдел „ЗЖ“, трудов стаж по специалността – 8 години.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

Ангел Борисов Терзиев – висше образование, специалност „Лозаро-градинарство, овощарство, зеленчукопроизводство и полевъдство“; квалификация – агроном – стаж 35 години.

Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация „Аграрикономист“ – стаж – 10 години, оценител на животни и експертизи в животновъдството.

Цонка Иванова Марина – специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.

Андон Костадинов Булакиев – висше образование, специалност – полевъдство, квалификация – инженер-агроном, трудов стаж – 27 години, пенсионер.

Велин Стоилов Кръстев – висше образование, специалност – аграрикономист, допълнителна квалификация – външен експерт по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов стаж – 22 години.9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Други съдебни експертизи“

Оценители

Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и апарати, НПГ „Димитър Талев“, учител по електроника, трудов стаж – 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.

Атанас Димитров Атанасов – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, стаж – 39 години, допълнителна квалификация – оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП, управление на качеството.

Бранимира Георгиева Христова – висше образование, специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“, доп.квалификация „Проектиране на АСУ“; „Оценител на цели държавни и общински предприятия“, стаж – 25 години.

Ваня Сотирова Симеонова – оценител на недвижими имоти.

Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност, стаж – 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Виктор Томов Рашев – висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 25 години.

Владимир Никифоров Ненков – висше образование, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС“, допълнителна квалификация – курс „Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи“, стаж като вещо лице – 5 години.

Вяра Христова Захова – висше образование, специалност – строителен инженер по пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи в животновъдството.

Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с вътрешно горене, трудов стаж – 23 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Илия Иванов Ангелов – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, стаж – над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП, извършване на дейности по кадастъра.

Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти на земеделски земи и подобренията върху тях, строителен инженер – стаж 26 години, като вещо лице – 10 години.

Йордан Георгиев Гърбев – висше образование, специалност машинен инженер, стаж – 20 години, автотехнически експертизи, допълнителна квалификация – оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, землени участъци и горски масиви.

Кита Николова Стоилова – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.

Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование, специалност „Архитектура“, свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Лазар Андреев Андреев – висше образование, специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Марина Петрова Сапаревска – специалност „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил пречистване на питейни води“, месторабота – В и К – ръководител-отдел, трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Николай Григоров Мавродиев – висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 23 години.

Николина Методиева Митовска – специалност инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.

Павел Александров Михайлов – специалност „Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Павлина Кирилова Иванова – специалност инженер по горско стопанство, специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти.

Петър Кирилов Захов – висше образование, специалност – електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33 години стаж, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.

Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител на машини и съоръжения.

Роза Георгиева Каймаканова – хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.

Симеон Василев Крумов – висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист, стаж – 40 години, допълнителна квалификация – „Оценител на недвижими имоти“.

Снежана Великова Димчева – висше образование, специалност – строителен инженер по пътното строителство, трудов стаж – 7 години.

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.

Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, стаж – 17 години, допълнителна квалификация – оценител на финансови институции.

Станка Василева Маркова – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.

Стефан Иванов Налджиев – висше образование, специалност – счетоводство и контрол, стаж – 9 години, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.

Христина Михайлова Стоева – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Христо Иванов Георгиев – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, стаж – 32 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.

Цонка Иванова Марина – специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.

Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 22 години, допълнителна квалификация – оценител на земеделски земи.

Румен Борисов Шуманов – висше образование, специалност – „Автомобилен транспорт, трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения.

Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.

Вяра Николаева Златева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, допълнителни квалификации – управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 15 години.

Георги Аспарухов Янков – висше образование, специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“.

Фидана Костадинова Попова-Граздилова – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, притежаваща лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.

Мария Иванова Василева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, стаж – 33 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

Снежанка Григорова Перчеклийска – висше образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил „ВК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проучвател, и преквалификация – „Застрахователен мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж: в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.

Гергана Герасимова Таскова – висше образование, специалност „Право“, настояща месторабота – „Бизнес Партньори“ – ЕООД, юрисконсулт, оценка на недвижими имоти, притежаваща сертификат от 2006 г.

Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

Светослав Маринов Михайлов – висше образование, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инжнер, пенсионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ сертификат – автоексперт-оценител, съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.

Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност – водоснабдяване и канализация, месторабота – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 30 години, притежаваща сертификат и лиценз – оценител на недвижими имоти.Експертиза в сферата на управление на здравеопазването

Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов стаж – 13 години.Други експертизи

Анета Георгива Сталева – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.

Васил Дамянов Чобанов – инженер-химик, специалност – ергономия, допълнителна квалификация – безопасност и хигиена на труда.

Веселин Крумов Чамев – висше образование, специалност – разработка на полезни изкопаеми, допълнителна квалификация – минен инженер, трудов стаж – 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.

Виолета Стоянова Костова – учител по френски език – преводач.

Добри Спасов Пандурски – висше образование, специалност „Право“, работи в Комисията за защита на личните данни, стаж – 5 години, експерт в областта за защита на личните данни.

Любен Андреев Терзийски – специалност „Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника“, допълнителна квалификация – безопасност на труда.

Мая Иванова Кичева – експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик.

Надежда Самоилова Палагийна – трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.

Рая Тодорова Барбулска – начална педагогика – 23 години педагогически стаж.

Асен Любенов Николов – средно специално образование, специалност – лесовъд, трудов стаж – 20 години.

Йордан Христофоров Владов – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 36 години.

Димитър Петров Гешев – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 40 години.

Исталиана Мирчова Стоилкова – висше образование, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, трудов стаж – 34 години.

Красимир Борисов Граченов – висше образование, Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи, специалност по ръчно огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротехника, специални взривни работи, годност на лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години.

Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност – специалист по руска филология и учител по руски език и литература, трудов стаж – 22 години.

Маргарита Сотирова Пишева – висше образование, специалност – технология на електрохимическите производства, квалификация – инженер-химик, екология – опазване на околната среда – води и въздух, предотвратяване или намаляване на вредното въздействие върху околната среда от образуване и управление на отпадъците, употреба и съхранение на опасни химични вещества, трудов стаж – 41 години, консултант екология.

Христина Чавдарова Цонева – висше образование, специалност – история, допълнителна квалификация от Университет – Виена – класическа археология, археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при разкопки и находки на суша или под водата, археологически обекти, археологически колекции, трудов стаж – 6 години, месторабота – Регионален исторически музей.

Велик Стоянов Сотиров – висше образование, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, трудов стаж по специалността – 36 години, вписан в публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2015 г.

1. Преводачи – английски език

Елена Иванова Божанина – висше образование, специалност – маркетинг, месторабота – „Интербилд“ – ООД, заемана длъжност – управител, притежаваща сертификат за международен английски за лица, говорещи друг език – С 1 от 17.06.2007 г.

Кристина Веселинова Младенова – висше образование, специалност – английска филология (магистър), месторабота – „Младенови консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – преводач с английски език.

Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност – английска филология, месторабота – ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – управител.

Зарка Тодорова Захариева – висше образование, специалност английска филология, месторабота – ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – преводач.

2. Преводачи – гръцки език

Николай Стоянов Лазаров – висше образование, специалност – инженер по радиотехника, месторабота – ЕТ „Николай Лазаров“, заемана длъжност – управител, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език – ниво С 1 от 20.09.2005 г. съгласно Общата европейска езикова рамка.

Илчо Георгиев Илиев – висше военно образование, пенсионер, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език – ниво С 1 от 20.09.2006 г. съгласно Общата европейска езикова рамка.

3. Преводачи – македонски език

Латинка Мановска – висше образование, специалност – психология, притежаващ документ от Министерството на правосъдието на Република Македония за основен преводач в съда от македонски на български и обратно.4. Преводачи – руски език

Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност – руска филология, месторабота – ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – управител.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница