На министерството на образованието, младежта и наукатастраница2/6
Дата01.02.2017
Размер468.8 Kb.
Размер468.8 Kb.
1   2   3   4   5   6

1. ПРЕДМЕТ НА СТРАТЕГИЯТА


Предмет на настоящата Стратегия е формирането на безопасно поведение на участниците в пътното движение.

Постигането на положителни резултати в тази насока изисква нов вид:Взаимодействие между държавните институции, органите на местната

власт, неправителствените организации и бизнеса;Подходи за ефективно управление на БДП на национално, регионално и

общинско ниво, в институциите, учебните заведения и в семейството.

В този смисъл предмет на националната стратегия са обществените отношения, факти и обстоятелства, оказващи влияние върху БДП с противодействащ ефект спрямо тежките ПТП и на последствията от тях.


2. ПРИНЦИПИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


В основата на Стратегията за формиране на политиката на МОМН по БДП стои тезата, че предотвратимостта на голяма част от ПТП и намаляването на загубите от тях са свързани преди всичко с установяването на мястото и ролята на всички звена от различните нива на системата на образование. Ограничаването на произшествията по пътищата изисква едновременно обединяване на усилията на институциите и воля за провеждане на конкретни дейности за безопасно функциониране и намаляване на грешките на системата „водач – автомобил – път” и „среда на движение – участник в движението”.

В тази връзка настоящата Стратегия е подчинена на следните принципи: Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност;Транспортната система – в помощ на човека;

Нарастването на употребата на обществения транспорт – условие за

намаляване на ПТП;Ограничените човешки възможности създават предпоставки за ПТП; Човешкото тяло е лесно наранимо.

Безопасното участие в пътното движение е съвместна отговорност на неговите създатели, организатори и потребители и се реализира през отраслите транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, наука и образование, околна среда, здравеопазване, нови технологии, застраховане, търговия и др.

Споделената отговорност в политиката за пътна безопасност изисква конкретни действия на МОМН чрез консолидация с ангажираните отговорни и компетентни държавни институции, регионалните и общинските администрации, неправителствените организации, частния сектор и гражданското общество при реализиране на стратегическите приоритети.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница