На основание и в изпълнение на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (зпзфи), във връзка с чл. 100ш, ал. 1, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (зппцк), във връзка с члДата15.03.2017
Размер8.09 Kb.
Размер8.09 Kb.

На основание и в изпълнение на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ), във връзка с чл. 100ш, ал.1, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 27 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящото Ви уведомяваме, за следното:

ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, въз основа на сключен договор за покупко - продажба на акции с „ЕЙ АЙ ДЖИ СЕНТРЪЛ ЮРЪП & СИ АЙ ЕС ИНШУРЪНС ХОЛДИНГС“ КОРПОРЕЙШЪН, ГРЪЦКО ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕТНИКИ“ и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД придоби 5 000 000 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, съставляващи 100% от акционерния капитал на „ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД.В резултат на придобиването ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е едноличен собственик на капитала, притежаващ 100% от акциите на „ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница