На Управителния съвет на Фондация „Васил Левски” за периода 24 септември 2013 г. – 08 октомври 2014 гДата01.02.2017
Размер141.39 Kb.
Размер141.39 Kb.

О Т Ч Е Т


на Управителния съвет на Фондация „Васил Левски”

за периода 24 септември 2013 г. – 08 октомври 2014 г.

През своето 23-годишно съществуване Фондация „Васил Левски” се ръководи в своята дейност от приетия от Общото й събрание Устав, от Вътрешния правилник за работа на Управителния съвет и приетите и утвърдени годишни планове. От септември 2013 година, когато е избран новият Управителен съвет, Фондацията следва два основни принципа. На първо място ръководството й прави възможното за осъществяване на приемственост и продължаване на всичко положително, „родено” през предходните 22 години. В същото време се прави успешен опит за въвеждане на някои нови правила и дейности, наложени от промените, настъпили през последните години и особено през последните месеци. Това е втората линия, която УС приема като основополагаща в сегашната и бъдещата дейност на Фондацията. Какво се има предвид в конкретния случай?

Фондация „Васил Левски” е учредена като обществена организация на 17 септември 1991 г. На 15 май 1996 г. тя е регистрирана в Софийския градски съд. Това е времето на лавинообразното появяване на фондации, които се занимават с всичко друго, но не и с това, което е записано в техните програмни документи. Всички си спомнят, надявам се, Фондация „Бъдеще за България”, Фондация „Св. Пантелеймон”, Фондация „Сапио” и какви ли не още помпозни наименования на структури, които осигуряваха бъдеще за създателите си, за подбудителите, които стояха на тъмно, за техните наследници и банково-партийни структури, но не и за препатилата ни държавица. „Бъдеще”, което всички ние изпитваме на собствените си плещи ежедневно и което превърна една истинска и уважавана в цял свят държава в най-бедната и най-корумпирана система на Европейския съюз. Без съмнение това налага отпечатък върху всички страни от живота на държавата, доколкото все още я има, и върху всички нейни структури.

Фондация „Васил Левски” обаче, за разлика от своите посестрими, си поставя за основна цел утвърждаване на името, идеите и делото на Васил Левски, което ще рече поддържане и опазване на културни паметници, свързани с Апостола, изграждане на мемориалния комплекс към Националния музей „Васил Левски” в Карлово, подпомагане на научната, културната, обществената и спортната дейност, свързана и посветена на Големия Карловец. Работата със студенти и ученици, с обществени организации, с българското гражданство, с българите зад граница и техните културно-просветни организации – училища, дружества, църковни общности, е неотменна част от задачите, които изпълнява Фондацията, посветена на Големия българин. Тази родолюбива дейност е подпомагана щедро от различни финансови и не само структури през последното десетилетие на ХХ век и през първите години на новото хилядолетие, което дава възможност за разнообразна издателска дейност, изграждане на множество паметници на Левски в различни селища на България, зад граница и дори зад Атлантика.

Влизането на България в Европейския съюз и налагането на финансовия механизъм на този съюз в нашата държава, отличаващ се, поне на книга, с ясни правила и изключително строга отчетност, както и завземането на властта от олигархични структури и наложените от тях корупционни практики, узаконени като държавна политика, постепенно изтласква встрани от полезрението на днешния ден структури, занимаващи се с народополезна дейност. Структури, в които няма келипир. Ама наистина го няма това, което българинът разбира под понятието „келипир”, като с абсолютна категоричност УС може да твърди това за времето след 24 септември 2013 г. Икономическата криза, обхванала целия свят и особено съюза, в който попада и България през 2007 г., показа истинската си същност в най-бедната страна на ЕС. Всичко това ограничава до минимум финансовите постъпления във Фондацията, получавани до този момент най-вече като дарения под различна форма и по различни поводи и реализирането на самостоятелни или съвместни с други структури проекти. Точно тези нови условия се имат предвид, когато УС възприема втората линия в работата на Фондацията, която се явява основополагаща. В редица заседания – четири на брой, Управителният съвет стига до извода, че за Апостола на българската свобода, обрекъл се съзнателно на саможертва в името на българското възкресение, си струва да се работи и без наличието на големи финансови средства. Разбира се това е много, много трудно, но не и невъзможно. Оказването на методическа, научна и конкретна практическа помощ на редица културни институти, на двата музея, свързани най-тясно с Васил Левски – Националния музей в Карлово и Регионалния исторически музей в Ловеч, на останалите музеи в България, на регионалните библиотеки, на градски и селски читалища, на местни структури, занимаващи се с популяризиране на идеите на Апостола и съхраняване на паметта за него, на основни, средни и висши училища, на обществени организации и други подобни довежда по появата на съвместни издания и до финансиране на изданията на Фондация „Васил Левски”. По този начин се проявява истинската същност на общественополезната дейност на тази структура.

Още в първите дни след своя избор – 24 септември 2013 г., Управителният съвет на Фондацията започва своята работа.Особено внимание през изминалата година Фондация „Васил Левски” обръща на опазването и развитието на културно-историческото наследство, свързано с Васил Левски и неговите сподвижници. По решение на УС е подготвено и изпратено писмо до Министерството на културата на Република България, с което категорично се възразява срещу инициативата на сдружение „Аз обичам България” да се построи паметник на Васил Левски на три километра от българо-турската граница край Свиленград, който да бъде висок най-малко 100 метра, и поставен на площадка с денивелация 40 метра. В отговор зам.-министър Велислава Кръстева уведомява председателя на УС с писмо от 30.01.2014 г., че действително споменатото сдружение е внесло материали по коментирания проблем за съгласуване, „но съгласувателната процедура все още не е приключила”. УС и неговият председател оказват логистична подкрепа на три предложения за изграждане на нови паметници на Апостола – на Община Шумен, на Община Русе и един в Благоевградско. Съвместно с Национален музей „В. Левски” и Община Карлово Фондацията участва в организирането на средношколски конкурс „Времето е в нас” за художествени произведения на средношколци от цялата страна. На 9 май 2014 г. на специално тържество в Национален музей „Васил Левски”, основен организатор на конкурса, най-добрите творби са отличени с награди от председателя на Фондация „Васил Левски” и от зам. кмета на Община Карлово Антон Минев. В същия ден се отбелязват и 150 години от учителстването на Васил Левски в с. Войнягово. Проведе се и работна среща с кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов и неговия екип. Общинското ръководство сподели тревогата на Фондацията във връзка с изграждането на паметника край Свиленград и реши също да изпрати писмо до Министерството на културата и Община Свиленград. Председателят на УС е включен и в още една карловска инициатива – изграждане на паметник на Евлоги и Христо Георгиеви в родния им град, в реализирането на която първостепенно място и изключителни заслуги има г-н Стойо Карагенски – председател на Общински съвет – Карлово, и зам.-председател на Фондация „Васил Левски”. Организаторите на целия процес по проектиране и изграждане на паметника – Ротари клуб - Карлово, включват в журито по одобряване и приемане на скулптурната фигура на паметника Председателя на Общински съвет Карлово и зам.-председател на Фондацията г-н Стойо Карагенски и председателя на Фондацията. Днес този паметник, открит на 03 октомври 2013 г., в присъствието на хиляди карловци, между които и зам.-председателя и председателя на Фондацията, директора на Националния музей „Васил Левски”, е една от забележителностите на Карлово.

Записаното в предварителната ни програма за 2014 г. подпомагане на процеса по проектиране на разширение и реконструкция на експозиционната зала на Национален музей „Васил Левски” – Карлово, въпреки откритата възможност за финансиране, не се реализира. Причината е несъответствие в границите на имота по регулация и по кадастрална карта, поради което не е издадена виза за проектиране. В момента се проучват документи от Община Карлово и въпросът е отнесен до областната управа в Пловдив. Едва след изменение на кадастралната карта могат да се предприемат отново стъпки, ако се намери възможност за осигуряване на финансирането, каквато беше пропусната през лятото на 2014 г. поради посочените проблеми.Фондация „Васил Левски” оказва значителна помощ в организирането на няколко национални научни прояви. С нейна помощ се подготвя, организира и провежда националната научна конференция с международно участие „Любен Каравелов – писател, публицист, революционер, политик”, посветена на 125 години от създаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов” в Русе и подчинена на 180 години от рождението на Любен Каравелов, на 135 години от неговата смърт, на 145 години от издаването на в. „Свобода” и 145 години от създаването на БРЦК в Букурещ. В съпътстващите прояви – конкурс за есе на тема „Хубава си, моя горо, в 21 век”, проведен в две възрастови групи. Фондацията заема също основно място с посочената формулировка за есе и в оценяването и класирането на призьорите. По инициатива на председателя на Фондацията и директора на библиотеката се провежда екскурзия до Букурещ с посещиние на паметните места, свързани с Каравелов. В конференцията активно участие имат представителите на Дирекцията на музеите в Копривщица, Директорът на Национален музей „Васил Левски” – Карлово, университетски преподаватели, библиотечни работници, учени от институтите на БАН и др.

Фондацията продължава традицията да се обръща сериозно внимание на популяризирането на Апостола на българската свобода зад граница. Съвместно с Община Карлово, Национален музей „Васил Левски” – Карлово, Института по Славистика във Виенския Университет, Българското посолство в столицата на Австрия с посланик г-жа Елена Шекерлетова, г-н Борислав Петранов – директор на БКИ „Дом Витгенщайн” във Виена до 2013 г., доц. Румяна Конева – директор на БКИ „Дом Витгенщайн” в момента, Директора на Института по славистика на Виенския университет проф. Фьодор Поляков, Българския културен център в Будапеща, Филологическия факултет на Белградския университет, Васил Левски е представен в трите европейски столици в периода от 16 до 19 юни като гражданин на света и стария континент. И е представен с участието на представители на едни от най-престижните европейски университети, освен споменатите – тези във Фрайбург, Страсбург и Познан. Сред тях бяха и представители на СУ „Св. Климент Охридски” и ПУ „Паисий Хилендарски”. Основната заслуга за това принадлежи на Национален музей „Васил Левски” и неговия директор г-жа Дора Чаушева и на ръководството на Община Карлово. В продължение на три дни Европа – Виена, Будапеща и Белград – живееше с идеите на Апостола на българската свобода и с уважение към общинското ръководство, осигурило тази изява. Като продължение на инициативата Фондацията, музея в Карлово и Галерия А1 прави дарение за кабинета по български език, култура и история в Белградския университет серия портрети на българските възрожденци – Раковски, Каравелов, Левски и Ботев.

Но все пак най-голямото внимание на Фондация „Васил Левски” е насочено към популяризаторската работа за утвърждаване на идеите на Васил Левски тук – в България – и най-вече сред младежта, за да се превърнат те в подражаем пример и достижим идеал. През октомври и ноември 2013 г. е осъществена връзка с комитетите „Васил Левски” във Видин – Георги Иванчев и Ивайло Милушев, и Монтана – Траяна Ценова, с училищното ръководство на СОУ „Васил Левски” в Дулово, Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” в Разград, градския музей в Попово, където се проведе презентация на книгата „Васил Левски. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността му”. През 2014 г. книгата е представена още в СОУ „Васил Левски” – Севлиево, на 24 януари, 62 Стрямска механизирана бригада – Карлово, на 18 февруари, Генерал Тошево на 26 февруари, като срещата е организирана от председателя на местния комитет „Васил Левски”, Георги Георгиев, Регионална Библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, в присъствието на председателя на Общинския комитет „Васил Левски” г-жа Станка Димитрова, на 6 март, пред учителите и учениците на горните класове в Кърджали, като присъстват и учителите по история от региона – на 12 март, в РБ „Захари Княжески” – Стара Загора, на 20 март, пред учениците от горните гласове в Самоков – на 27 март, читалище „Напредък” – Горна Оряховица, на 14 юли. Голям интерес предизвиква и двустранното издание „Първият биограф на Апостола. Първият уредник на музея на Апостола” с автори председателя на Фондация „Васил Левски”, доц. Ружа Симеонова – директор на научния архив на БАН и Дора Чаушева – директор на Национален музей „Васил Левски” – Карлово. Тя е представена в Карлово в литературния салон на 18 юли в присъствието на целия Общински комитет „Васил Левски”, ръководен от неговия председател Златан Тодоров, в читалище „Съгласие” – Плевен, на 29 октомври, като главен организатор е председателят на Общински комитет „Васил Левски” Васил Копчев и настоящият председател Павлин Цонев, на 31 октомври в Добрич със съдествието на кмета на общината – г-жа Детелина Николова и председателя на Общински комитет „Васил Левски” Дияна Борисова, в Ловеч – клуб на културните дейци, на 27 ноември, в РБ „Любен Каравелов” – Русе, на 16 януари, в БАН на 17 февруари, в РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград, 25 февруари, в РБ „Христо Смирненски” – Хасково, на 13 март, в читалището на Асеновград на 14 април. С подкрепата на председателя на комитет „Васил Левски” в Търговище Веселин Николов и Регионална библиотека „Петър Стъпов” на 20 февруари се осъществи среща-разговор с учениците от горния курс на училищата в града, посветена на годишнината от смъртта на Васил Левски. На 8 май Регионален исторически музей – Пловдив, със съдействието на Национален музей "Васил Левски" - Карлово, Фондация "Васил Левски" и Регионален държавен архив – Пловдив организираха среща-разговор "За Васил Левски - между 18 февруари и 18 юли. За истините, неистините и употребите". Участие взеха проф. Иван Стоянов, Дора Чаушева и уредника от музея в Пловдив д-р Видин Сукарев. Беше представено и изданието „Първият биограф на Апостола / Първият уредник на музея на Апостола", на което присъства и внучката на Никола Славчев. Присъства и направи изказване и председателя на Общински комитет „Васил Левски” г-жа Евдокия Емануилова. На 2 октомври в Кърджали беше представена книгата „Каравелов и Левски. Истинският прочит” и том 15 на поредицата „Българско възраждане. Идеи, личности, събития”. На представянето във Военния клуб присъства и г-жа Лияна Фероли – зам.-председател на Общинския комитет „Васил Левски”.

От всичко казано дотук става ясно, че в почти всички посочени по-горе прояви активно участие имат като съорганизатори, организатори или активни участници структурите и председателите на местните комитети „Васил Левски”, за което УС на Фондация „Васил Левски” изказва искрената си благодарност и увереност за бъдеща съвместна ползотворна дейност.Във връзка с предвиденото в плана за 2014 г. съвместно разработване с Национален музей „Васил Левски” на издание за деца в предучилищна и начална училищна възраст с подходящи художествени текстове за Апостола и произведения на изобразителното изкуство Райфайзенбанк одобри предложения проект в програмата си „Избери, за да помогнеш”.

Фондацията работи в партньорство с редица други родолюбиви организации и културни институции. Като израз на уважение към техни значими прояви и годишнини бяха връчени или изпратени няколко поздравителни адреса. На 27 септември е изпратен поздравителен адрес до Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” по повод отбелязвания на този ден 125-годишен юбилей на първото ни висше училище. Следват поздравителни адреси до колектива на Национален музей „Васил Левски” от 7 ноември 2013 г. по повод 80 години от създаването на музея, до колектива на СОУ „Васил Левски” в Карлово по случай патронния му празник 18 февруари, до колектива на регионален музей „Васил Левски” в Ловеч по повод 60- годишнината от създаването му, до Председателя на 42 ОНС във връзка със 135 години от приемането на Търновската конституция и 135 години парламентаризъм в България, до колектива на Регионална библиотека „Любен Каравелов” в Русе по повод 125 години от създаването й и проведената по този повод национална конференция с международно участие. Поздравителен адрес е изпратен и до кмета на Община Шумен и Председателя на учените в България по повод организирането и провеждането на четвъртата национална конференция „Пътуване към България”, проведена от 14 до 16 май 2014 г. След официалното откриване на форума бе проведен разговор с председателя на Общинския комитет „Васил Левски” Мишо Йорданов и зам.-кмета по културата – Живка Тонева, относно идеята за изграждане на паметник на Апостола в Шумен. Поздравителен адрес е връчен и на Съюза на учените в Кърджали и ръководството на Филиал „Любен Каравелов” към ПУ „Паисий Хилендарски”по повод националната конференция, посветена на 180 години от рождението на видния Копривщенец.

Въпреки отсъствието на финансови средства, издателската дейност на Фондация „Васил Левски” през отчетния период бележи забележителен ръст. Със съдействието и прякото участие на Фондацията са издадени шест великолепни издания. Първото е сборник от Международния студентски семинар, проведен на 18 юли 2013 г. в Национален музей „Васил Левски” – Карлово – „Текстът Левски – прочити в свой и в чужд контекст”, Карлово, 2013 г. В този сборник са поместени разработките на студенти от университетите във Виена, Страсбург, Фрайбург, Познан, Пловдив и София. Много активно съдействие за осигуряване на средства за издаване на сборника оказват персонално членовете на УС на Фондацията Стойо Карагенски и Корнелия Маринова. Тридесет броя от този сборник са предоставени на Летния семинар по български език и култура, провеждан през юли-август във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Те са раздадени като награда на най-напредналите в усвояването на българския език семинаристи и по този начин сборникът излиза далеч зад границите на Европа. Второто издание е Каталог на Регионален исторически музей Ловеч – „Колекция националноосвободително движение в Българско”, Ловеч, 2014 г. Рецензент и автор на предговора е председателят на фондацията. Третият сборник е с материали от националната музейна среща Карлово – Калофер, 2013 – „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”, С., 2014 г. В тази среща Фондацията участва активно, представена с доклади от нейния председател и доц. Георги Вълчев – член на УС, а организационно - от зам. председателя Ст. Карагенски. Четвъртият сборник е „Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития.” Т. 14 и Т. 15. Том 14 е последният от поредицата, по който работи като отговорен редактор проф. Дойнов Дойнов преди да ни напусне и включва материалите от конференцията за Васил Левски в Карлово, проведена през 2012 г. по повод 175 години от рождението на Апостола. Том 15 включва материалите от Националната конференция с международно участие, посветена на Любен Каравелов, проведена от РБ „Любен Каравелов” – Русе и финансиран изцяло от ръководството на библиотеката. Този том се появи на бял свят още през месец август. Със съдействие на Министерството на културата – програма „Помощ за книгата”, през юли се появява и монографията „Каравелов и Левски. Истинският прочит”, С., 2014 г., която се представя за пръв път на литературния салон в Карлово на 18 юли. Фондацията, в лицето на нейния председател, участва и в създаването на документален филм, посветен на Васил Левски. Основна заслуга за това обаче принадлежи на зам.-председателя на Общобългарския комитет „Васил Левски” – проф. Пламен Митев и ангажираните от него студенти от СУ.

Фондация „Васил Левски” е и един от основните участници и дейни съорганизатори на отбелязването на годишнината от смъртта на Апостола – 18 февруари, и рождената му дата – 18 юли. В организираните през 2014 г. прояви – литературен салон, поклонения, тържествени ритуали, срещи с обществеността, срещи с участниците от похода „По стъпките на Апостола”, среща със средношколци, отбелязване годишнините от създаването на музеите на Васил Левски в Карлово и Ловеч и др. Фондация „Васил Левски” оказва своята подкрепа с разбирането, че двата музея са най-емблематичните изяви на преклонение на българския народ пред делото и идеите на Големия Карловец. Без тяхното участие, без тяхното мнение, без тяхната воля, без тяхната мисъл нито една проява, посветена на Апостола, не би била истинска и пълноценна. Защото съвсем не е достатъчно политически и държавни ръководители да поднасят два пъти цветя пред паметника в София, а в останалото време да обслужват олигархически кръгове и мафиотски групировки. Много по-съществена е ежедневната работата на тези два „университета”, които възпитават и малки и големи, и учени и неучени, и бедни и богати, че любовта към род и родина не се измерва с това, което приказваш пред телевизии, радиа и „независими” журналисти, а с това, което правиш и най-вече със саможертвата в името на добруването на този род и родина – така, както прави без остатък Апостола.

Многобройни са изявите на Фондация „Васил Левски” в радиопредавания, в централната преса и местните издания, в издания на Народното събрание, в издания на училища и университети. Това безспорно има своето значение за популяризиране на делото и идеите на Апостола, но най-важен се оказва прекият контакт с хората, който дава възможност за диалог, за изясняване на важни въпроси, за директен изказ на съгласие и несъгласие, за обсъждане на спорни въпроси… Поради тази причина и в бъдещата своя дейност Фондация „Васил Левски” ще разчита на директния контакт с хората, с българските хора, които имат необходимост от примера „Левски” – особено днес, когато държавата ни е в по-незавидно положение от всеки друг път.

За съжаление не се осъществи изработването сайт на Фондация „Васил Левски”. Съществуват два варианта за решение на въпроса – или да се активизира и финализира поетото като ангажименти от г-жа Д. Чаушева и доц. Георги Вълчев за създаването на такъв от студенти, което е безплатен вариант за Фондацията, или да се потърсят минимални средства за заплащане, ако това ще реши по-бързо проблема.УС на Фондацията ще прави всичко възможно отчетеното по-горе да продължи и в бъдеще. Това ще покаже кой работи за идеята „Левски” и кой се стреми да се облагодетелства от идеята „Левски”. При появата на финансови средства нещата могат да се подобрят още повече, но тези евентуални средства ще бъдат изразходвани до стотинка със знанието и решенията на Управителния съвет на Фондацията, който, надявам се, няма да се върне към предишната практика да се разходват повече средства за заплати, хонорари и административни разходи, отколкото за реална дейност, независимо в колко добро състояние се намира Фондацията. Нейният председател, внасящ този отчет, по стечение на обстоятелствата изпълнява длъжността на „пръв между равните”, като, разбира се, ще отговаря както за успехите, които могат да се постигнат само с общи усилия, така и за неуспехите на Фондацията.

Отчетът е приет на заседание на Управителния съвет на 08.10.2014 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница