Национална лаборатория бул роза” оодДата16.11.2017
Размер114.09 Kb.
Размер114.09 Kb.

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БУЛ РОЗА” ООД


гр.Габрово 5300, ул.Станционна №14, тел. 066/ 817 346, факс 066 / 817 349

СпК 402-2ОБЩА ОФЕРТА НА УСЛУГИТЕпо ред


Изпитвани продукти

Вид на изпитване/ характеристика

Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
Показатели в обхвата на акредитация

І.

Козметични продукти:

Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина (1);

Продукти за поддържане на косата; за баня и душ; за външна интимна хигиена; тоалетни сапуни, сапуни-дезодоранти; парфюми, тоалетни води и одеколони (2);

Кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла за кожата; маски за лице (с изключение на продуктите за химичен пилинг); депилатоари; продукти за бръснене; за избелване на кожата и против бръчки (3)


1.Външен вид (хомогенност, цвят, мирис, вкус, аромат, трайност на аромата, прозрачност)

БДС 10751, т.4.1;4.2 (2)

БДС 3741, т.1;2 (2, 3)

БДС 9200 т.1;2;3 (2)

БС-І-01 Част 1 (2, 3)

БС-І-02 Част 1 (2, 3)

БС-І-03 Част 1 - 1.1 (1)

БС-І-04 Част 1 (2, 3)

БС-І-05 Част 1 (3)

БС-І-06 Част Външен 1 (2)


2. Определяне на рН

БДС EN ISO 11609, т.5.1 (1)

БДС EN ISO 16408, т.7.3 (1)

БДС ЕN 1262 (2)

БДС ISO 4316 (2)

БДС 10751 т.4.4 (2)

БДС 3741 т.10 (3)3. Тип на емулсията

БДС 3741, т. 8.2 (3)

4. Абразивни вещества

БС-І-03Част 1:2003-1.2, т. 9 (1)

5. Съдържание на абразив като калциев карбонат

БС-І-03 Част 1:2003 -1.2, т.10 (1)

6. Общо съдържание на повърхностно активни вещества

БДС 10751, т. 4.6.1 (2)

БДС 9025, т.1 (2)7. Съдържание на анионни повърхностно- активни вещества

БДС 10751, т.4.6.2.1. (2)

8. Съдържание на катионни повърхностно- активни вещества

БДС EN ISO 2871-1,-2 (2)

БДС EN ISO 2871-2 (2)9. Съдържание на амоняк – свободен

БДС 10751, т. 4.7.1 (2)

10. Съдържание на амоняк – общ

БДС 10751, , т. 4.7.2 (2)

11. Съдържание на водороден прекис

БС-І-02 Част 3:2003, т.8.2 (2)

12. Съдържание на тиогликолова киселина и нейните производни

БС-І-01 Част 2:2002, т.16.2 ( 2, 3 )

13. Относителна плътност

БДС ISO 279 (2)

БС-І-02 Част 4:2003, т. 3 (2)14. Коефициент на пречупване

БДС ISO 280 (2)

БС-І-02 Част 4:2003, т. 4 (2)15. Сух остатък

БС-І-02 Част 3:2002, т. 7 (2)

16. Съдържание на влага и летливи вещества

БДС 3741:1980, т. 4 (3)

БС-І-01 Част 2:2002, т. 7 (2, 3)

БС-І-02 Част 2:2002, т. 7 (2)


17. Оцветяваща способност

БДС 10751, т. 4.8 (2)

18. Термостабилност

БДС EN ISO 11609, т. 5.4 (1)

БДС EN ISO 16408, т.7.4 (1)

БДС 3741, т. 7 (3)

БС-І-03 Част 1:2003-1.2, т. 8 (1)19. Емулсионна стабилност

БДС 3741, т. 6 (3)

БС-І-01 Част 2:2002, т.4 (3)20-21Пробопоготовка ААС-минерализация на 1 проба

ВЛМ-ТМ-01:2011 (1, 2, 3)

ВЛМ-ТМ-02:2011 (1, 2, 3)20. Съдържание на олово и кадмий чрез пламъкова атомно-абсорбционна спектрометрия

ВЛМ-ТМ-01:2011 (1, 2, 3)

21. Съдържание на арсен и живак чрез атомно-абсорбционна спектрометрия с хидридна система

ВЛМ-ТМ-02:2011 (1, 2, 3)
22. Общ брой хетеротрофна мезофилна микрофлора

Ph Eur 7, 2.6.12 (1, 2, 3)

БДС EN ISO 21148 (1, 2, 3)

БДС EN ISO 21149 (1,2, 3)

БДС 10751, т.4.10 (2)

БДС 3741, т.11 (3)


23. Съдържание на плесени и дрожди;

Ph Eur 7, 2.6.12 (1, 2, 3)

БДС EN ISO 21148 (1,2,3)

БДС EN ISO 16212 (1,2,3)

БДС 10751, т. 4.10 (2)

БДС 3741, т.11 (3)


24. Условно-патогенни и патогенни микроорганизми:

- сем.Enterobacteriaceae;

- E.coli;

- Ps.aeruginosa;

- St.aureus;

- Candida albicansPh Eur 7, 2.6.13 (1, 2, 3)

БДС EN ISO 21148 (1,2,3)

БДС EN ISO 21150 (1,2,3)

БДС EN ISO 22717 (1,2,3)

БДС EN ISO 22718 (1,2,3)

БДС EN ISO 18416 (1,2,3)

БДС 10751, т.4.10 (2)

БДС 3741, т.11 (3)ІІ.

Етерични масла(1), ароматични продукти(2), ароматични води(3), абсолю(4), конкрет(5)

1. Външен вид, цвят,мирис

БДС 9200, т.1,2,3 (1,2,3,4,5)

2. Относителна плътност

БДС ISO 279 (1)

3. Коефициент на пречупване

БДС ISO 280 (1)

БС-І-02 Част 4:2003, т.4 (2,3)4. Ъгъл на въртене на поляризация

БДС ISO 592 (1)

5. рН- ароматични води

БС-ІІ-02:2006, т. 4.6 (3)

6. Хроматографски профил *

БДС ISO 9842, т. 6.6 (1)

БДС ISO 7609 (1)

БДС ISO 11024-1 (1)

БДС ISO 11024-2 (1)7 Определяне на идентичност на цитронелол, нерол, гераниол, фенилетилов алкохол

БС-ІІ-02 2:2006, т. 4.5(3)

БДС ISO 11024-1 (3)

БДС ISO 11024-2 (3)

БДС ISO 7609 (3)8. Киселинното число

БДС ISO 1242 (1)

9. Естерно число

БДС ISO 709 (1)

10-11. Пробопоготовка ААС-минерализация на 1 проба

ВЛМ-ТМ-01:2011 (1, 2, 3)

ВЛМ-ТМ-02:2011 (1, 2, 3)10. Съдържание на олово, кадмий и мед чрез пламъкова атомно-абсорбционна спектрометрия

ВЛМ-ТМ-01:2011 (3)

11. Съдържание на арсен и живак чрез атомно-абсорбционна спектрометрия с хидридна система

ВЛМ-ТМ-02:2011 (3)

12. Общ брой хетеротрофна мезофилна микрофлора

Ph Eur 7, 2.6.12 (3)

13.Съдържание на плесени и дрожди

Ph Eur 7, 2.6.12 (3)

14. Условно-патогенни и патогенни микроорга -низми: E.coli; Ps. aeruginosa; St.aureus; Candida albicans

Ph Eur 7, 2.6.13 (3)
Битови химични препарати

1 рН

БДС ISO 4316

БДС ЕN 12622 Общо съдържание на по-върхностно активни вещества

БДС 9025, т.1

3 Съдържание на анионни повърхностноактивни вещества

БДС 10751, т.4.6.2.1.

4 Съдържание на катионни повърхностно-активни вещества

БДС EN ISO 2871-1

БДС EN ISO 2871-25 Общ брой хетеротрофна мезофилна микрофлора

EUPh 7 - 2.6.12

БДС EN ISO 21148

БДС EN ISO 21149

БДС 10751, т. 4.106 Съдържание на плесени и дрожди;

EUPh 7 - 2.6.12

БДС EN ISO 21148

БДС EN ISO 16212

БДС 10751, т. 4.107. Условно-патогенни и патогенни микроорганизми:

- сем.Enterobacteriaceae;

- E.coli;

- Ps.aeruginosa;

- St.aureus;

- Candida albicans


EUPh 7 - 2.6.13

БДС EN ISO 21148

БДС EN ISO 21150

БДС EN ISO 22717

БДС EN ISO 22718

БДС EN ISO 18416

БДС 10751, т. 4.10V.

Опаковки

1.Общ брой хетеротрофна мезофилна микрофлора

БДС 16803

БДС 14101

Ph Eur 7, 2.6.12


2.Съдържание на плесени и дрожди

БДС 14101

Ph Eur 7, 2.6.123.Условно-патогенни и патогенни микроорганизми от сем.Enterobacteriaceae и видовете E.coli, Ps.aeruginosa и St.aureus

Ph Eur 7, 2.6.13
Показатели извън обхвата на акредитация

І

Суровини за козметичната и хранително-вкусовата промишленост

1. Общ брой хетеротрофна мезофилна микрофлора

EUPh 7 - 2.6.12

2. Съдържание на плесени и дрожди

EUPh 7 - 2.6.12

3. Условно-патогенни и патогенни микроорганизми от сем.Enterobacteriaceae и видовете E.coli, Ps.aeruginosa и St.aureus

EUPh 7 - 2.6.134. Външен вид

ВЛМ и данни на производителя

5. рН

ВЛМ и данни на производителя

6.Накаляване 10000С

ВЛМ и данни на производителя

7 Съдържание на влага

ВЛМ и данни на производителя

8.Съдържание на калциев карбонат

ВЛМ и данни на производителя

9.Съдържание на калциев оксид

ВЛМ и данни на производителя

10.Анализ на вискозитет на суровина

ВЛМ и данни на производителя

11.Съдържание на двуфосфорен петоксид

ВЛМ и данни на производителя

12.Съдържание на натриев лаурил сулфат

ВЛМ и данни на производителя

13. Коефициент на пречупване

ВЛМ и данни на производителя

14. Активен кислород в обезцветяващ прах- перманганатометрия

ВЛМ и данни на производителя

15. Активен кислород в обезцветяващ прах- цериметрия

ВЛМ и данни на производителя

ІІКозметични и ароматични продукти,

Битови химични препарати, Етерични масла, Растителни масла.


1 Газ хроматографски анализ на етерични масла

БДС ISO 11024- 1,2

2.Газхроматографски анализ-междинен с изпращане по мейл-само за розово, лавандулово и копърово масло

БДС ISO 11024-1,2


3. Осапунително число

БДС EN ISO 3657

4. Коефициент на пречупване

БДС ISO 280

5. Относителна плътност и съдържание на етилов алкохол

БДС ISO 279 БС-І-02част4


6. Съдържание на етерично масло

БС-І-02 част2

7.Динамичен вискозитет

БС-І-01 Част 2

БС-І-06 Част 28. Пенообразуваща способност

БС

9.Тест с натоварване за изпитване ефикасност на консервант – тест микроорганизми: E.coli, Ps.aeruginosa, St.aureus, С.albicans

EUPh 7 - 5.1.3


10.Газ –хроматографски анализ с 1 компонент – резултат по е-mail

БДС ISO 11024-1,2


11 Температура на прокапване
12.Свободни алкали13 Разтворими вещества в алкохол


14 Ситов остатък на ПЗ
15 Съдържание на диетилен гликол в ПЗ - газхроматографски анализ
16 Съдържание на активно вещество в ПЗ
17Съдържание на общ флуорид в ПЗ - газхроматографски анализ18 Съдржание на 61пестициди в етерични масла,съгласно изискванията на Европейска фармакопея - газхроматографски анализСпК 402-2 Обща оферта на услугите Страница от


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница