Най-интересното ми преживяване в музей/галерия”Дата27.04.2017
Размер20.11 Kb.
Размер20.11 Kb.

Най-интересното ми преживяване в музей/галерия” (съчинение повествование по действителна случка)


Критерии

0 т

2 т

3 т

Обем

Създава текст с обем под 9 изречения

Създава текст с обем 9-11 изречения

Създава текст с обем поне 12 изречения

Глаголно време

Създава текст в друго глаголно време

Създава текст със смесване на основното глаголно време с други неподходящи времена

Създава текст с основно време - минало време

Увод

Липсва повече от един елемент

Липсва един от изброените в графата за 3 т. елементи

Създава увод, в който са представени участниците, мястото и времето на случване

Изложение

Няма такъв откъс

Създава откъс, който описва какво се е случило, но той не е ясно обособен

Създава ясно обособен абзац, в който обяснява какво се е случило.
Няма такъв откъс

Създава откъс, който обяснява кое е било най-вълнуващото нещо при посещението, но той не е ясно обособен

Създава ясно обособен абзац, който обяснява кое е било най-вълнуващото нещо при посещението

Заключение

Няма такъв откъс

Създава такъв откъс, но той не е ясно обособен

Създава ясно обособен абзац, който отговаря на въпроса „С какво ще запомня случката?”

По отношение на правописа

Има множество правописни грешки

Има 2-3 правописни грешки

Няма правописни грешки

По отношение на пунктуацията

Има множество пунктуационни грешки

Има 2-3 пунктуационни грешки

Няма пунктуационни грешки

По отношение на граматиката

Има множество граматични грешки

Има 2-3 граматични грешки

Няма граматични грешки

По отношение на лексиката

Има множество лексикални грешки

Има 1-2 лексикални грешки

Няма стилово неуместни думи и неправилно образувани словосъчетания

По отношение на отделянето на микротексто-вете

Липсва пренасяне на нов ред на абзаците или един пръст навътре

Има 1-2 грешки при оформяне на абзаците

Всеки абзац е оформен на нов ред с един пръст навътре

По отношение на графиката

Некоректно оформяне на начало и край на изречение. Липсва разграничение между главни и малки букви.

Има 1-2 грешки при оформяне на изреченията или графиката на малките и главни букви

Изреченията започват с главна буква и завършват с пунктуационен знак; ясно разграничение между главни и малки букви


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница