Новият дневен ред за градовете бележи началото на новия начин, по който се разглежда устойчивото градско развитиеДата03.04.2017
Размер28.47 Kb.
Размер28.47 Kb.

Изказване:

Новият дневен ред за градовете бележи началото на новия начин, по който се разглежда устойчивото градско развитие.

Градовете са двигатели за икономическо развитие и растеж, центрове на иновации, образование и заетост, които осигуряват големи възможности. Повечето градове са изправени пред много предизвикателства, като климатичните изменения, социално изключване, миграция и много предизвикателства, които анализираме и обсъждаме тези дни в Кито. Новият дневен ред за градовете наистина посочва всички тези предизвикателства, давайки възможност за тясно сътрудничество от една страна на национално ниво между различните институции и от друга между държавите, представени тук.

Следващата важна стъпка, след приемането на декларацията, след набелязването на визия, идея, стратегия и план, е да започнем реалното изпълнение на набелязаните цели, намирайки най-добрия начин за това. Няма единен подход, който всички страни да следват като стандартна рецепта. Всяка страна, всеки континент може би ще намери свои собствени специфики. В рамките на няколко години трябва да се съберем и да видим какви са постиженията, действията и какви са резултатите, които сме постигнали в действителност, защото в противен случай бихме имали просто една хубава декларация, с много амбиции, но никакво реално изпълнение.

Поради това, една от най-важните теми, за обсъждането на които сме се събрали днес, е тази за финансирането на устойчивото развитие.

Бих искала да очертая три важни елемента, които биха могли да подкрепят устойчивото градско развитие. Първият и най-важен елемент е наличието на ефективни стратегии и законодателство. Без необходимата законодателна основа и стратегия не бихме могли да постигнем целите, които имаме. Ако не знаем къде искаме да стигнем, няма да сме сигурни как да го постигнем. Мога да дам пример с България, която като страна член на ЕС, не само има разработен общ европейски дневен ред за градско развитие, но на национално ниво има разработена дългосрочна стратегия за регионално развитие и Национална концепция за пространствено развитие. Концепцията е основана на визията, че трябва да имаме балансирано териториално развитие и не трябва да се концентрираме само върху големите градове, а трябва да инвестираме много в малките и средно големите градове, за да имаме балансиран териториален подход. В противен случай ще наблюдаваме това, което се случва във всички държави - големите градове са тези, които привличат хората. Миграцията и обезлюдяването на селските райони и по-малките градове е значително предизвикателство и проблем за различните страни.Вторият и много важен елемент е финансовата подкрепа според конкретните нужди. Необходимо е да имаме специфични финансови инструменти, от една страна – собствените ресурси на градовете, на местните власти, подкрепа от правителството и националните бюджети, но също така трябва да разполагаме с гъвкав финансов механизъм – не трябва да разчитаме единствено на заеми, на международните и други финансови институции, а трябва да бъдем креативни и да създадем гъвкави финансиращи инструменти. В България, като част от общия подход на ЕС, са създадени дългосрочни финансови механизми – инструменти за финансов инженеринг, от които са създадени специални фондове за градско развитие и възстановяване. Идеята им е да осигурят стартово финансиране от националния бюджет и субсидии от ЕС. Фондовете се мултиплицират с ресурси от финансовите институции. Финансовият инженеринг се състои в това, че подкрепяме дългосрочни проекти на общините, които са изцяло посветени на устойчивото градско развитие, които създават работни места, със специфичното изискване за промотирането и осигуряването на целите и резултатите на дневния ред на градското развитие. Това са вид револвиращи инструменти и това е най-добрия начин да се гарантира, че финансирането има устойчивост в дългосрочен план и възръщаемост. В различни райони в България вече са реализирани много проекти, базирани на този принцип – основани са търговски центрове, пазари на едро, производствени центрове, медицински центрове, училища, както и различни проекти, които допълват устойчивото градско развитие.

Накрая, но не на последно място, бих искала да отбележа като трети елемент политическият ангажимент на всички нива и отличното сътрудничество между институциите на национално ниво, като подкрепа на местните власти и на всички частни организации, неправителствени организации и заинтересовани страни.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница