Образец №8 техническо предложениеДата16.11.2017
Размер131.3 Kb.
Размер131.3 Kb.

Образец № 8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: ...............................................................................................................................................

(наименование на възложителя)

ОТ:................................................................................................................................................

представлявано от ......................................................................................................................

(наименование на участника)

БУЛСТАТ/ЕИК:..........................................................................................................................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обществена поръчка с предмет: Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас за периода от 02.10.2017г. до 31.05.2018г. и приготвяне и доставка на обяд за периода от 02.10.2017г. до 31.05.2018г. за нуждите на ОУ „Св.Климент Охридски“ гр.Хасково.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в заданието за изпълнение и спецификацията на настоящата поръчка.

Запознати сме с всички обстоятелства и условия за изпълнение на поръчката, а също и с образците на документите, публикувани от възложителя в профила на купувача.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

Срокът за изпълнение на поръчката е всеки учебен ден от 02.10.2017г. до 31.05.2018г.

Възложителят си запазва правото да не заяви целия брой обяди и/или закуски съобразно посещаемостта на учениците, съобразно промените в броя на учебните дни в периода на договора и съобразно осигурените средства.

Доставяната храна ще отговаря на следните изисквания:

1. Ще приготвяме храна, която ще отговаря на изискванията на Наредба №37/21.07.2009г. на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците, Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните.

2.Вложените продукти ще отговарят на изискванията, установени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове, при спазване на добрата производствена и хигиенна практика, като продуктите от животински произход ще са снабдени със сертификат за качество от РЗИ. Предлаганите продукти няма да съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните.

3. Храната ще се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните;

4. Доставяната храна ще бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и ще се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците.

5. Всеки обяд ще съдържа минимум две ястия:

- основно с десерт;

- предястие с основно,

които ще се редуват в седмицата, както следва: три пъти основно с десерт и два пъти предястие с основно.


Ще приготвяме и ежедневно доставяме обедна храна на следния адрес: гр.Хасково, ул. “Граф Игнатиев” №14, в 11,00 часа.
Ако храната се доставя предварително опакована, то опаковката ще предпазва продукта от външно замърсяване и няма да променя органолептичните му характеристики.
Ако храната се доставя за разпределяне на място, то тя ще се пренася в термофорни кутии/съдове, запазващи нейните органолептични качества и ще се доставя до съответното помощно помещение за ученическо столово хранене, където се разпределя в посуда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Доставките на закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас ще се осъществяват периодично, в количества, определени от Възложителя, като на всяко дете, всеки учебен ден ще осигурим закуска, която е годна за консумация, съобразно одобреното от Възложителя седмично меню в предходния петък.

Основният компонент на закуската ще включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, като в рамките на една седмица не се повтарят и ще бъдат съобразени с изискванията на Наредба №37 за здравословно хранене на учениците.

Закуските ще бъдат от следните групи:

*сандвичи с млечен продукт (сирене, кашкавал, извара, млечни салати);

*сандвичи с меса (колбаси), риба или яйца;

*сандвичи със зеленчуци;

*тестени закуски с ограничено влагане на мазнини- баници с млечна, зеленчукова или месна плънка, пици, сиренки, кифли- не повече от веднъж седмично.

Закуските и техните компонентни ще бъдат съобразени с рецептурите в сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ.

Месата и колбасите в сандвичите няма да бъдат тлъсти, а млечните продукти в закуските ще са с намалена масленост (от краве мляко).

Хлябът в сандвичите поне два пъти седмично ще бъде ръжен или пълнозърнест.

Доставените закуски няма да са от рода на вафли, морени, чипс и сладкарски изделия баклави, торти, пасти или други подобни.

Доставяните сандвичи ще се предлагат в полиетиленова или полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване, доставените тестени закуски- в полиетиленова или полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване, с индивидуална книжна салфетка.

Тестените закуски ще бъдат произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент ще бъдат съхранявани в хладилни условия при температура + 4 градуса С / +2 градуса С.

Закуските ще бъдат:

- тестени закуски със зеленчукова и/или млечна плънка.

Закуската ще се дава в индивидуална опаковка за ученик включена в цената.


Ще доставяме ежедневно закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на следния адрес: гр.Хасково, ул. “Граф Игнатиев” №14, в 07,30 часа.
До подписване на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Предлагаме следните примерни ястия за обяд:

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЯСТИЯ ЗА ОБЯД

 

 

Есен-зима

(от 01.IX до 28.II)

 

 

Пролет

(от 01.III до 30.VI)

 
Грамаж

Белтъчини

Мазнини

Въглехидрати

Ккал.

Грамаж

Белтъчини

Мазнини

Въглехидрати

Ккал.
на 1

на 1
порция

порция
Предястие № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предястие № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предястие № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 …………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основно ястие № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основно ястие № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основно ястие № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 …………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Десерт № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Десерт № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Десерт № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 …………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Цената на ястията е съгласно предложената ценова оферта
Дата,………………...г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница