Образът на народа в поемата „септември” творческа история: по какъв повод е създадена творбата, кога; жанр; тема, главен герой, лирически говорител и идеяДата01.02.2017
Размер29.49 Kb.
Размер29.49 Kb.


ОБРАЗЪТ НА НАРОДА В ПОЕМАТА „СЕПТЕМВРИ”

1.ТВОРЧЕСКА ИСТОРИЯ: по какъв повод е създадена творбата, кога; жанр; тема, главен герой, лирически говорител и идея.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАРОДА:

А. Народът е представен тъмен и светъл, огрубен, но красив, величествен, одухотворен в своя летеж към Обетованата земя на Свободата, Правдата, Щастието.

а/местоживеене; движение на погледа по вертикала и хоризонтала, за да се създаде представа за всеобхватност, мащабност

б/социален произход;

в/живот преди „похода”; доминиращ цвят

г/физическо състояние – умишлено огрубени, оварваризени

д/ цел, девизи, идеали и средства за реализирането ; цитати за обединената вяра, за общата воля; клетвата на въстаниците.

е/качества на характера – решителност,повишено самочувствие, идващо от съзнанието, че именно те са творците на благата; убеденост в правотата на делото,

ж/думи, изрази, разкриващи устрема, патоса – сравнения, епитети, хиперболи; алегорията за слънчогледите.

з/поведение на палачите и реакциите на въстаниците по време на погрома – сцени от насилията/озвучаване и цветова символика/, въздействието им върху психиката на борците; вида и мястото на знамената; новият девиз „Всеки да спасява…”; алегорията за слънчогледите.

и/разколебани ценности –Отечество, родина, Бог, вяра…и възвръщане на оптимизма.

к/пренареждане на приоритетите в света; нови детайли от картината на мечтаното бъдеще – слънце, рай долу, човекът –горе в небесните простори;

к/отношението на лир. говорител и поета към въстаниците – чувства, оценки, предсказания..връзка с митологията – мотивът за възмездието,

л/въстанието през погледа на поета – законен отговор на тиранията, опит за самоотбрана и самосъхранение, обективна закономерност.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ -
ОБРАЗЪТ НА ПАЛАЧИТЕ В ПОЕМАТА „СЕПТЕМВРИ”
1.ВЪВЕДЕНИЕ – виж горната тема.

2.ЛОГИЧЕСКИ ПРЕХОД – образът на управляващите, на потисниците е разкрит чрез военната машина, която те използват за потушаване на въстанието. Действията им ги разкриват като ВРАГОВЕ, ПАЛАЧИ на народа, като новите цивилизовани варвари.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА:

а/състав на силите, изпратени срещу въстаналия народ;

б/въоръжение;

в/мотиви за действие, лозунг- тълкуване на „Отечеството е в опасност!”, т. е акцентуване върху различното от традиционното разбиране;

г/действията на войсковите поразделения и ефектът им върху народа – сцени от кървавия погром;

д/изводи за качествата на характера им;

е/отношението на палачите към въстаниците;

ж/ връзката между Ахил, героят от „Илиада”, и българските палачи /виж 12. гл./

з/мотивът за възмездието на насилниците, убийците в 12. гл.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ – демоничен образ; въплъщение на диви страсти; новите цивилизовани варвари.

ЗАБЕЛЕЖКА – „опирайте „ се на текста, използвайте цитати.ОБРАЗЪТ НА ПОП АНДРЕЙ
1.Увод – виж първата тема

2.Теза:.Единственият индивидуален герой в поемата; исторически достоверен, т. е реално съществувало лице. Чрез него се реализират идеите за саможертвата в името на свободата, за развенчаването, демаскирането на Бог, отричането му, както и разбирането, че смъртта е нужното изкупление за многовековното страдание и път към новия ден.

3. Характеристика:

а/Родно място, начин на живот до въстанието.

б/Мотиви за участие в бунта и поведение в екстремната ситуация:

в/в каква обстановка се намира/отделен от масата, сам; на фона на Балкана,

който е одухотворен; ситуацията напомня Ботевата елегия «Обесването на Васил

Левски» и баладата «Хаджи Димитър»/;

г//външен вид на попа/ спокойствието му е в контраст с общата паника, ужас/;

д//жестовете на попа – мотиви;

е//думи към враговете – обяснения на чувства, качества; пророчества за бъдещето;

ж/ реакции след произнесената присъда ;

з//акцентуване върху преобърнатите разбирания за грозно, велико.

4.Извод - Смъртта на поп Андрей е финалният знак на бунта срещу традициите, ограниченията,институциите.Сцената със смъртта на отделната личност откроява и препраща отново към образа на народа ,разпилян на съставните му части.
http://www.kaminata.net/viewtopic.php?f=134&t=18281

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница