Община “м а р и ц а” – област пловдивДата09.01.2018
Размер24.88 Kb.
Размер24.88 Kb.


ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. “Марица” 57А тел.: 032/ 907 800

факс: 032/ 951 934

e-mail: obshtina@maritsa.org web: www.maritsa.bgПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Марица- област Пловдив кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция психолог) по Проект „Общностен център за деца и семейства в община Марица”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.maritsa.bg.


1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;

 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на здравните, образователните или социалните дейности;

 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект „Общностен център за деца и семейства в община Марица „ на община Марица.1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца с увреждания, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца с увреждания;

 • да познават спецификата на социалната и педагогическата работа с деца с увреждания и техните родители и др.2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 16:30ч. на 22.08.2014 г.
Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:
(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 08:00 часа до 16:30 часа.
Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:www.maritsa.org

- на хартия на адрес:Гр.Пловдив Бул. „Марица“ 57 А
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница