Община сопот общинска администрацияДата03.04.2017
Размер70.89 Kb.
Размер70.89 Kb.


ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Бул. “Иван Вазов” №34 тел: +359 3134/60-03 (60-09), Fax: +359 3134/76-60/;

GSM –gtw: 0887359411; http:// www.sopot-municipality.com; E-mai: vessopot@abv.bgДО

НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО НАЧАЛНИК,

Тази година българският народ ще чества 160 годишнина от рождението на титана на българската литература Иван Вазов, който е наш бележит съгражданин.

В богатата програма на община Сопот участват всички образователни и културни институции на територията на общината. Специален акцент в нея са традиционните национални конкурси - за детска рисунка на тема „Син съм на земя прекрасна”, ученически литературен конкурс „Българин да се наричам …” и фотоконкурс на тема „Съвременните чичовци”. Целта на конкурсите е да се стимулира и популяризира ученическото творчество в областта на изобразителното изкуство, литературата и художествената фотография. Имаме желание авторитетните конкурси да се популяризират сред повече ученици и младежи. Затова се обръщам към Вас за съдействие обявите за конкурсите да достигнат до заинтересованите институции – общински и държавни училища, центрове за работа с деца и др. от Вашата област.
С пожелание за ползотворна работа,


ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ


Община Сопот

Инициативен комитет за честването на 160 години от рождението на Иван Вазов

Средно общообразователно училище ”Иван Вазов”

О Б Я В Я В А Т


УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ…”


Конкурсът има следните раздели:
»РАЗДЕЛ СТИХОТВОРЕНИЕ:

Възрастови групи:

І възрастова група: от 7 до 10 години

ІІ възрастова група: от 11 до 14 години

ІІІ възрастова група: от 15 до 19 години

Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/
»РАЗДЕЛ ЕСЕ И РАЗКАЗ:

Обем до 2 стандартни машинописни листа. Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.

Творбите се изпращат на е-mail: rancheva_a@sopot-municipality.com от 01.04.2010 г. до 20.06.2010 г. или на пощенски адрес: гр. Сопот, ул.”Иван Вазов”34 – за литературния конкурс.

Възрастови групи:

І възрастова група: от 11 до 14 години

ІІ възрастова група: от 15 до 19 години
Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.

Жури ще определи класираните на І, ІІ и ІІІ място творби за всеки един раздел и възрастова група.

Авторите на отличените творби получават грамоти и парични награди, както следва:

Първа награда – 100 лв.

Втора награда – 70 лв.

Трета награда – 40 лв.

Ще бъде отпечатан сборник с наградените творби.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания няма да се журират.

На 09.07.2010г. в град Сопот от 11.00 часа в Радиното училище тържествено ще бъдат обявени резултатите от конкурса. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за връчването на наградите.

Община Сопот

Инициативен комитет за честването на 160 години от рождението на Иван Вазов

Начално училище „Неделя Петкова”

О Р Г А Н И З И Р А Т


НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА-КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:

СИН СЪМ НА ЗЕМЯ ПРЕКРАСНА”

Изложбата е посветена на 160-годишнината от рождението на Иван Вазов.

1. Цел:

Целта на конкурса е да се стимулира и популяризира ученическото творчество в областта на изобразителното изкуство.2. Тематичен обхват:

България в творчеството на Иван Вазов.

3. Жанров обхват:

Живопис или смесена техника (по избор на участника).

4. Условия за участие:

Възраст на участниците:

І възрастова група: от 7 до 10 години

ІІ възрастова група: от 11 до 14 години

ІІІ възрастова група: от 15 до 19 години

5. Материали: по избор – формат 35/50 см.

6. Данни, които трябва да се вписват на гърба на творбите:Име, презиме и фамилия, възраст /клас/, училище, адрес /пощенски код, населено място, точен адрес, телефон за връзка/

7. Оценката на творбите ще се извърши от тричленно жури.

8. Срок за получаване на творбите: от 01.06.2010 г. до 20.06.2010 година.

9. Награден фонд и награждаване:Първо място – 100 лева.

Второ място – 70 лева.

Трето място – 40 лева.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания няма да се журират.

На 09.07.2010г. в град Сопот от 11.00 часа в Радиното училище тържествено ще бъдат обявени резултатите от конкурса. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за връчването на наградите.

10. Разходите за пребиваване са за сметка на участниците.

11. Творбите да се изпращат на адрес:

Община Сопот

Област Пловдив

4330 град Сопот

бул. „Иван Вазов” № 34 / конкурс за детска рисунка/
За контакти : Отдел „Хуманитарни дейности”

Телефони: 03134/6003; 6009.
ОБЩИНА СОПОТ

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ

ОРГАНИЗИРАТ


ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА

СЪВРЕМЕННИТЕ ЧИЧОВЦИ”


ПОСВЕТЕН НА 160 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ

АКО СТЕ ПОЧИТАТЕЛ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ИВАН ВАЗОВ, АКО СТЕ ЧЕЛИ „ЧИЧОВЦИ” И СТЕ ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ, С ЧУВСТВО ЗА ХУМОР, ТОВА Е НОВОТО ВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО.

ОБИЧАТЕ ДА УЛАВЯТЕ ИНТЕРЕСНИ МИГОВЕ С ВАШИЯ ФОТОАПАРАТ И ИСКАТЕ ВАШЕТО ПОСЛАНИЕ ДА ПРИСЪСТВА В ГРАДА НА ВАЗОВ? МОЖЕ БИ, ЩЕ ПРИЕМЕТЕ НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?!
РЕГЛАМЕНТ

1 Право на участие

 Право на участие имат всички на възраст до 19 години.

 В конкурса не се допуска участие на професионални фотографи.

2 Tема:

„Съвременните чичовци”


3 Условия за участие

3.1 Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 40 думи).

3.2 Изисквания към снимките: формат .jpg, минимален размер 1024 х 768, заглавие.

Краен срок за изпращане: 20.06.2010 г.

Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

3.3 Допускат се следните допълнителни обработки на снимката :

- обработка на яркост и контраст;

- изостряне на изображението;

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

4 Изпращане на снимки за участие

 Снимка за участие в конкурса се изпраща по електронна поща, като прикачен файл, на адрес: sopot.photokonkurs@gmail.com , с тема на писмото: «Фотоконкурс».

 Няма ограничение за броя снимки, които може да изпрати един участник. Всяка снимка трябва да е изпратена в отделно електронно писмо и да е придружена с цялата задължителна информация. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

 Няма ограничения относно дата, на която е направена снимката.

 Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

5 Срок за изпращане на снимките и обявяване на победителите

 Конкурсът се открива на 22.04.2010 г.

 Краят на конкурса настъпва в 12.00 часа на 20.06.2010 г.

 Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

 Победителят в конкурса ще бъде обявен на 06 юли, 2010 г. Името му ще бъде публикувано на заглавната страница на ОДМП-Сопот, www.odmp.zasopot.com

Ще бъдат присъдени три парични награди - 200, 150 и 100 лева, а награждаването ще се проведе в деня на кулминацията на Вазовите празници 09.07.2010.

Най-добрите 30 фотографии ще бъдат изложени в сградата на Читалището в родния град на Вазов-Сопот, а след това в сайта на Община Сопот.

 Творбите ще бъдат оценявани от експертно жури, което ще избере най-добре вписващите се в темата фотографии.

6 Избор на победителя и награда

 Снимките ще бъдат оценявани от жури и един професионален фотограф, които ще изберат печелившата снимка.

 Победителят в конкурса ще получи възможността да посети Вазовите празници в родния град на писателя-Сопот.

 Победителят в категорията «Снимка на публиката» ще спечели – фотоапарат.

7 Съхранение на лични данни

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Фотографът със своето участие дава съгласието си да се използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

8 Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Краен срок за изпращане: 20 юни, 2010 г.

Творбите се изпращат на електронен адрес: sopot.photokonkurs@gmail.com заедно с трите имена, възраст, телефон, e-mail и пощенски адрес.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация за конкурса можете да получите на сайтаwww.odmp.zasopot.com или да зададете въпроси на електронната поща на ЦРД – Сопот crd_sopot@abv.bg или телефон – 0885234540/ госпожа Терзиева.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница