Общински дни на интелигентната енергия в община СмолянДата20.02.2017
Размер28.91 Kb.
Размер28.91 Kb.Общински дни на интелигентната енергия
в община Смолян


Общинските „Дни на интелигентната енергия” са инициатива на европейската мрежа за енергийна ефективност Енержи-Сите, която се подкрепя от Европейската комисия по програмата “Интелигентна енергия за Европа”. Дните са великолепно средство за създаване на връзки между пилотните градове по проекта МОДЕЛ, гражданите и местните заинтересувани лица и за общуване с тях по проблемите на енергията, използването на възобновяеми енергийни източници и промените в климата.

С организирането на Общински дни на интелигентната енергия местните власти получават изключителна възможност да представят пред обществеността своята ангажираност към целите на Европейския съюз за намаляване на потреблението на енергия и на емисиите на въглероден двуокис с по 20% и за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници от общото количество произвеждана и използвана енергия в общината до не по-малко от 20%. Така общинските ръководства ще покажат на своите съграждани, че поемат водеща роля в усилията за постигане на тези амбициозни цели.

Проектът МОДЕЛ, в който общините Белене, Габрово, град Добрич, Криводол, Лом, Пазарджик и Смолян участват като пилотни, е рамката, в която общинските „Дни на интелигентната енергия” ще се организират и проведат. Чрез този проект ще се разпространи информация за проведени подобни дни в други страни от ЕС. Избраните пилотни общини са подписали меморандуми, с които са поели задълженията „да организираме един път годишно общински дни на интелигентната енергия, за да информираме жителите за устойчивото използване на енергията” и “да отделим достатъчно средства от бюджета, за да изпълним гореизброените дейности и да постигнем целите на проекта”.

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия представя българските общини в проекта МОДЕЛ и изпълнява функциите на национален координатор на дните за България.Това е първата година от изпълнението на проекта, в която община Смолян провежда “Дни на интелигентната енергия”. В рамките на тези дни общинската администрация, с водещата роля на Общинското бюро за енергийна ефективност, проведе следните мероприятия:

  • Организиране на семинар за представяне на проекта “Управление на енергията в общините – МОДЕЛ”, проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” с публично-частно финансиране и участието на общината в европейската кампания “Зелена светлина”. За участие в семинара са поканени фирми, съседни общини, кметства и училища.

  • Публикуване на поредица от материали в местните медии по проблемите на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, с препоръки и съвети за пестене на енергия.

  • Организиране на “Часове на интелигентната енергия” в местни училища и прожектиране на филма “Неудобната истина” на Ал Гор.

  • Разпространяване на дипляни с мерки за понижаване на енергопотреблението в бита и полезни съвети за закупуване на домакински електроуреди.

  • Прожектиране на филмите “Неудобната истина” на Ал Гор и “Биоенергията в действие”, създаден в рамките на проекта “Биоенергия”, подкрепен от Европейската комисия.

  • Организиране на конкурс за най-добро есе и рисунка в училищата на общината на тема ”За чисто енергийно бъдеще” и награждаване на победителите.

  • Представяне на най-добрите европейски практики в областта на енергийната ефективност чрез изложбата “Имаджин” в сградата на общината с предварително анонсиране в сайта на общината и по местната кабелна радиомрежа.

  • Обявяване на “Ден на енергийната ефективност” – всеки втори четвъртък от месеца от 14.00 до 16.00 часа по местната кабелна радиомрежа.

  • Подготовка на документите, с които община Смолян ще участва за наградите за най-добре организирани дни на интелигентната енергия на проекта “МОДЕЛ”.

Дните на интелигентната енергия в Смолян се провеждат с подкрепата на Консорциум „Светлина”, „Панайотов Строй” ЕООД и „Титан Клийнър” ООД.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница