Отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2010 година от Регионална инспекция по околната среда и водите–РусеДата16.02.2017
Размер19.29 Kb.
Размер19.29 Kb.

Отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2010 година от Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе

РИОСВ-Русе отбеляза Деня на Земята 22 април 2010 година с прояви, организирани в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието - Русе, Русенски университет ,,Ангел Кънчев” и Регионална инспекция за контрол и опазване на общественото здраве - Русе.

Кампанията се проведе под мотото ,,Зелена генерация” с участието на деца от подготвителни групи на детска градина ,,Пинокио”, ученици, студенти и преподаватели.
Празничният ден стартира в Целодневна детска градина ,,Пинокио” – Русе с тържество под надслов ,,Детските мечти летят на хвърчила”. Участваха 2 подготвителни групи (предучилищна възраст). Проявата стартира с викторина със състезателен характер, с екологична насоченост, целяща да повиши знанията на децата за природата и нейното опазване.

Проведени бяха състезателни игри за разделно събиране на отпадъци, съпроводени с песни и танци на екологична тематика. В края на тържеството, в дворовете на ЦДГ ,,Пинокио” децата посадиха две дръвчета, в корените на които поставиха капсули с послания за тяхното виждане как да превърнат Земята в по-привлекателно място за живеене.

Среща с представители на училищата, включени в Глобалната училищна мрежа за практическо образование за енергийна ефективност и възпитаване на екологично съзнание у децата SPARE се проведе зала 2-203 на Русенски университет ,,Ангел Кънчев”. Пред учениците от ПГДВА ,,Йосиф Вондрак”, ПГИУ ,,Елиас Канети”, МГ ,,Баба Тонка”и студентите от Катедра ,,Екология и опазване на околната среда” бяха представени конкретни проекти на територията на област Русе за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Представител на ,,Булмаркет ДМ” ООД Русе запозна аудиторията с проекта за изграждане на централизиран завод за производство на биогаз, а Деян Мицов с изградените фотоволтаични мощности на територията на с. Червен. Той очерта технологичните и законовите изисквания за инсталиране на ветрогенератори. Програмата на срещата продължи с презентация за т. нар пасивни къщи и представяне на изработени макети от възпитаниците на гимназията по дървообработване. Представители на математическата гимназия в Русе се представиха с реализираните идеи за енергийна ефективност в училището и посещението си в Ню Йорк във връзка с проекта ,,Хората Говорят” на ООН. Срещата бе закрита с прочит на есе на тема ,,Да използваме енергията разумно” на Харика Бюнямин от гимназията по икономика. С него, авторката участва в проект SPARE.По късно, в информационния център на РИОСВ-Русе се проведе открит урок с ученици и преподаватели от ОУ ,,Любен Каравелов”-Русе. Проявата се организира съвместно с РИОКОЗ-Русе. Темата на урока бе ,,Зелена генерация - Аз обичам моята планета Земя!”. Учениците представиха проекти, постери и презентации, свързани с екологичното равновесие, биологичното разнообразие и изменението на климата.

Всички участници бяха отличени с грамоти и предметни награди.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница