Отчет на Народно читалище „Отец Паисий-1919 за 2016 година Утвърдил Председател: /Атанас СтояновДата16.11.2017
Размер285.64 Kb.
Размер285.64 Kb.

logo1

ОТЧЕТ

на Народно читалище „Отец Паисий-1919”

за 2016 година


Утвърдил Председател:

/Атанас Стоянов/
Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански e основна културно-просветна институция в община Сандански и региона. Разнообразната самодейна и духовна дейност в него е доказателство за богат културен живот, в който се съхраняват и обогатяват не само традиционните форми на читалищна дейност и българския фолклор, но в него намират заслужено място и се развиват и нови модерни тенденции във всички видове изкуства. Към настоящия момент ежедневно в читалището творят и се изявяват 24 състава и формации с над 400 самодейци (възрастни и деца). Неразделна част от голямото читалищно семейство е и градската библиотека в Сандански, която задоволява духовните потребности на жителите в общината и е сред най-добре развиващите се библиотеки в целия Югозападен регион.

Именно това е причината Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански да е в основата и реализацията на голяма част от мероприятията в Културния календар на община Сандански.

Основна цел на Народно читалище „Отец Паисий-1919” през изминалата 2016 година беше насочена към това да обогатява и развива културния живот, социалната и образователната дейност на населението от община Сандански.
Дейността на читалището за отчетния период беше насочена към:

- развитие и подпомагане на любителското художествено творчество;

 • популяризиране на действащите формации и повишаване качеството на тяхната работа;

 • провеждане и организиране на културни инициативи (концерти, фестивали, събори, чествания и младежки дейности);

 • повишаване на културните връзки на читалището с други читалища в страната и културни институции в чужбина;

 • уреждане и поддържане на библиотека, както и създаване и поддържане на информационни мрежи.

 • подготовка и реализация на множество обществено-културни и самодейни инициативи и мероприятия, организирани от община Сандански.


Отчет за изразходваните бюджетни средства
Приходи:

 • Държавна субсидия за 25 субсидирани бройки – 177000 лв.

 • Общински бюджет – 6000 лв.

Разходи:

 • Работни заплати на щатни служители и ръководители на състави – 143970 лв.

 • Осигуровки – 24991 лв.

 • Ел. енергия, вода, канцеларски материали, ток, телефон, интернет и поддръжка на компютърна техника – 8039 лв.

Разходи от общински бюджет:

     • Закупуване на нови книги и годишен абонамент за периодични печатни издания – 5276 лв. (за нови книги - 2323 лв.; за абонамент – 2953 лв.)

     • За поддръжка на софтуер в библиотеката – 800 лв.


Библиотека
През 2016 година дейността на Библиотеката беше разнообразна и много ползотворна.

Фондът на Библиотеката на 01.01.2017 г. е 123862, от тях 117011 са книги, 2962 са периодични издания. Некнижните са - 1537, нотни, графични и др. издания са 2352.

През 2016 година в Библиотеката са регистрирани 1377 нови читатели, а общо посетителите за годината са 18346. Ползваните библиотечни материали са 36168 .

В Детския отдел на Библиотеката бяха проведени следните мероприятия:

- Ритуал “Вече сме читатели” с първокласниците от Сандански. Учениците от първите класове в града стъпиха за първи път в Библиотеката. Беше им представена презентация за това, какво представлява библиотеката като институция и как може да станат читатели. Мероприятието се състоя от 13 до 15 април и на 16.06. 2016 г.;

- „Денят на Земята” беше отбелязан на 22.04.2016 г. с презентация, в която ученици от I ОУ „Св.Климент Охридски” се запознаха с въпроси, свързани със замърсяването на природата и с други екологични проблеми;

- Детско утро „Приказен свят” се проведе на 09.05.2016 г. с деца от втора и трета група от ОДЗ „Първи юни”;

- Презентация с прожекция на видеофилм на тема „Природни забележителности и религиозни светини в България” се проведе на 13.05.2016 г. с ученици от ЗПГ „Климент Тимирязев” в читалнята за възрастни ;

- Презентация „Изкуството през вековете” се състоя на 13 май 2016 г. с ученици от І ОУ „Св.Климент Охридски” в отдел „Изкуство”;

- „Лятно училище в Библиотеката” (запознаване на децата с библиотеката, четене на приказки) се проведе на 15.06.2016 г. с деца от предучилищните групи от ІІ ОУ „Христо Смирненски” и ІІІ ОУ „Христо Ботев” в град Сандански;

- Националната седмица на четенето през месец октомври 2016 г. беше отбелязана с беседи, четения и посещения на библиотеката през цялата седмица, както от ученици, така и от деца от детските градини.

- „Справочен фонд на Библиотеката и работа с него” – семинарно занятие с ученици от ПГ „Яне Сандански” в читалнята за възрастни на 14.10.2016 г.

- „Народни будители” – презентация с прожекция на видеофилм с учениците от ПГ „Яне Сандански” в отдел „Изкуство” на 26.10.2016 г.

- Прожектиране на филм за жените от Пенсионерския клуб в гр. Сандански в отдел „Изкуство” на 27.10.2016 г.;

- Презентация по случай „Денят на народните будители” с ученици на различна възраст от град Сандански на 29.10.2016 г. ;

- Четене на приказки пред деца от детските градини в града под надслов „Приказките на баба” на 04.11.2016 г. Библиотекари от Детския отдел посетиха детски градини и четоха приказки на децата.;

- „Български възрожденци” – презентация с прожекция на видеофилм с ученици от ПГ „Яне Сандански” в отдел „Изкуство” на 09.12.2016 г.

- През месеците ноември и декември 2016 г. съвместно с клубовете по интереси от Първо основно училище „Св. Климент Охридски” бяха проведени тематични справки по следните теми: „Здравловно и балансирано хранене”, „Силата на храненето”, „Разделно хранене”, „Витамините”, „Всичко за доброто хранене”, “Кулинарно пътешествие”, „Аз обичам да рисувам”.

През 2016 година в Библиотеката бяха извършени над 50 по-големи тематични справки. Ето темите на някои от тях:

- „Екопътеки в Санданска община”

- „Минерални извори”

- “Социалният феномен – Слави Трифонов”

- „Хигиена на пола”

- „Вредата от тютюнопушенето”

- „Билките в България”

- „История на град Сандански”

- „Български фолклорни празници през пролетта”

- „Руско-турската освободителна война”

- „Покоряване на Космоса”

- „Денят на Земята”

- „Забележителни места в Санданска община”

- „Здравословно хранене”

- „Коледа по света”

- „Педагогика за детските градини”

- „Деца с аутизъм”

В Библиотеката бяха направени 50 витрини, свързани с бележити годишнини или с разпространяване на различна информация, към която читателите проявяват най-голям интерес.

Редовно се попълваха картотеките (както в книжен, така и в електронен вариант) през годината, като се преглеждаха периодичните издания и книгите.

Ежедневно се следяха сроковете за връщане на библиотечните материали. Системно се изпращаха писма и се издирваха закъснелите читатели.

Община Сандански подпомогна дейността на библиотеката с финансови средства в размер на 6000 лв., като от тях 5276 лв. бяха изразходвани за абонамент и закупуване на нови книги, а останалата сума бе изразходвана за поддръжка софтуера на библиотеката.

Новонабавените библиотечни единици през 2016 г. бяха 866.

И през 2016 г. продължи попълването на електронния каталог с описания на книги и статии. Описани са – 87 244 книги и 550 некнижни материали - CD и DVD. 33 271 пък са описаните статии. В електронния каталог са въведени 82 % от книжния фонд. В компютърния каталог са качени всички книги, с които разполага Библиотеката от настоящата 2016 година до 1978 г., включително. Сега се качват книгите от 1977 г. Тематичните картотеки се попълват всеки ден с нова информация. Продължава и сканирането на материали от периодични издания и книги. Поддържането на фонда в добър вид изисква ежедневна работа. Непрекъснато се подлепват книги.

През отчетния период за възнаграждения на библиотечните служители бяха изразходвани 50 975 лв.; за осигуровки 9 490 лв. Надяваме се, че 2017 година ще бъде по-успешна във всяко едно отношение, както за закупуване на нови библиотечни материали, така и за извършване на дългоочаквания ремонт на Библиотеката.

Художествена и творческа самодейност
През изминалата 2016 година, Народно читалище „Отец Паисий-1919” отново доказа, че е най-голямата културна институция на територията на община Сандански и е привлекателен културен център за нейните жители. Формациите участващи в културния живот на читалището, показаха добри резултати от работата си. Те мериха сили на национална и международна сцена в конкурси, турнири и фестивали. Разнообразието от състави даде възможност на санданчани да развиват талантите си в избраното от тях творческо направление. Богатото многообразие от дейности, които предлага читалището в Сандански, задоволиха и същевременно разшириха естетическите потребности на изпълнителите и публиката.

Отчетната 2016 година премина под знака на подготовката и провеждането на забележителни юбилейни концерти. Годината бе емблематична за китаро-мандолинния оркестър, който навърши 40 години от създаването си. Женските фолклорни група „Здраве” и „Стримона” отбелязаха своята 20-годишнина. А група за стари градски песни „Младост” отпразнува своята 10-годишнина. Юбилейните инициативи допринесоха съществено за организационното и художественото укрепване на самодейните колективи и разрастване на тяхната дейност и репертоар. Художествено-творческата работа на юбилярите премина при едно по-голямо напрежение на силите, с по-голяма отговорност от страна на ръководители и самодейци, и съответно на това, при по-големи резултати.

През изминалата година в читалището функционираха следните състави: фолклорна формация „Славей”, детски танцов състав „Звездица”, вокална група „Звънче”, танцова формация „Хоуп”, школа по пиано, школа по китара, школа по мандолина, школа по тамбура, школа по цигулка, школа по изобразително изкуство, школа по народно пеене, ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров” - мъжка група, танцов състав, женски народен хор и оркестър, група за автентичен фолклор „Детелина”, женска фолклорна група „Стримона”, женска фолклорна група „Здраве”, група за стари градски песни „Младост”, китаро-мандолинен оркестър, театър, курс по езикова култура, клуб за народни танци „Магия от Пирина”, клуб „Любители на изобразителното изкуство”. Дейността на формациите към читалището се ръководи, организира и подпомага от Председателя на читалището (на обществени начала - без заплата), секретар, мениджър, главен счетоводител, касиер-деловодител. Разходите за административния персонал са 28 743 лв. за заплати и 5395лв. за осигуровки.

Значителни резултати от работата си през 2016 година показа танцова формация „Хоуп” с ръководител Невена Станкова-Смилянска. Формацията е първенец и носител на много награди от национални и международни състезания. През изминалата година хип-хоп танцьорите от "Хоуп" при НЧ „Отец Паисий-1919“ се завърнаха с изключителен успех от участието в Международния фестивал „BucharestDanceFestival“ , който се проведе от 18-ти до 20-ти ноември в столицата на Румъния –гр. Букурещ. Пред квалитетно жури от международни хип-хоп съдии от Филипините, Италия, САЩ и Румъния 17 момичета и момчета се състезаваха в две възрастови категории - деца и юноши. Със завладяваща хореография и отлични технически умения, по-големите момичета се качиха на второто стъпало на почетната стълбичка. С това те заслужено получиха множество поздрави от конкуренти и зрители. По-малките участници не успяха да се класират в челната тройка, но се представиха достойно. През изминалата година танцова формация „Хоуп” взе участие в национални форуми и фестивали: Международен фестивал „Пловдив-древен и вечен”, гр. Пловдив; Фестивал „Плюс”, гр. Пазарджик; Национален фестивал „Боровец танцува”. „Хоуп”, проведе три самостоятелни спектакли на сцената в Дома на културата и летния театър. Участва активно във всички традиционни концерти и мероприятия организирани от община Сандански и Народно читалище „Отец Паисий-1919” – празника на град Сандански, пролетния концерт, концерта по повод 1 юни – Деня на детето и др.

Вокална група „Звънче” с ръководител Здравка Гошевска бе една от водещите певчески формации във всички културни събития и концерти организирани от община Сандански и Народно читалище „Отец Паисий-1919”. На 31 януари 2016 година „Звънче” взе участие в Национален конкурс „Път към славата”, гр. София и се класира на второ място. Съставът се представи достойно и в ХIХ Международен фестивал „Утринна звезда”, град Банско на 02.12.2016 г. От същия фестивал групата се завърна с две втори места за втора и трета възрастова група и трето място за трета възрастова група в раздел „естрадна и популярна песен”. Вокална група „Звънче” проведе и редица самостоятелни концерти в град Сандански.

Изявите на фолклорна формация „Славей” с ръководител Магдалена Танчева също показаха много добри резултати. Възпитаниците от формацията се завърнаха с призови места от участия в Национални фолклорни конкурси и фестивали. Националният фолклорен конкурс „Орфеева дарба”, проведен в гр. София донесе за Елена Георгиева и сестрите - Анабел и Дарина Дамянови - златни медали.

В Националния фолклорен конкурс "Орфеево изворче", гр. Стара Загора взеха участие сестрите Анабел и Дарина Дамянови като дует и спечелиха престижната първа награда, златен медал и диплом. От участието в XIII Международен фолклорен фестивал ”Малешево пее и танцува”, село Микрево, община Струмяни, същият дует се класира на трето място в категория вокално изпълнение до 18 години.

Фолклорна формация „Славей” участва и в Международния фолклорен конкурс „Пауталия”, гр. Кюстендил. Призови места там получиха Елена Георгиева със специалната награда на Министерството на културата и Дарина Дамянова с престижното първо място. При дуетите първи места взеха дуетът Елена Георгиева и Петя Карамфилкова, дуетът Анабел и Дарина Дамянови и триото Елена Георгиева, Анабел и Дарина Дамянови. Втори места при индивидуалните изпълнения извоюваха Василена Терзийска, Петя Карамфилкова, Анабел Дамянова и Станислав Георгиев.

Детски танцов състав „Звездица” с ръководител Ралица Занчева се представяше успешно, както на местна, така и на национална сцена с участията си в редица фестивали. Малките танцьори донесоха радост на град Сандански със завръщането си от Десети международен фолклорен конкурс „Пауталия”, гр. Кюстендил, където се класираха на първо място във втора възрастова група – категория „народни танци”. Децата показаха на сцената любовта си към българския фолклор с добро сценично поведение и отлично представяне. Танцов състав „Звездица” се класираха на второ място от участието си в Детския фолклорен фестивал „Веселяче”, гр. Кресна. На концертите, проведени в Дома на културата, децата показаха  много добри резултати и с участието си доказаха, че провежданите редовно от тях репетиции не са били напразни.

Ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров” с ръководител Гергана Костадинова е неделима част и от историята на читалището и от днешната културна панорама на град Сандански и общината. Ансамбълът се състои от женски народен хор с ръководител Магдалена Танчева, мъжка фолклорна група с ръководител Росен Катеринкин, танцов състав с ръководител Гергана Костадинова и оркестър с ръководител Александър Харизанов. Обществеността подкрепя, подпомага и активно участва в дейността на ансамбъла и се радва на изявите му във всички културни събития, домакин и инициатор, на които е община Сандански. През изминалата 2016 година, освен традиционните изяви на санданската сцена, ансамбълът се представи подобаващо и в няколко национални конкурси и фестивали. Резултат от изминалата година са две първи места и едно трето.

Ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров” сътвори истински фурор на Балканския шампионат по фолклор „Euro folk - Жива вода 2016”, гр. Хисаря, където спечели най-голямата награда GRAND PRIX „Златен Орфей”, първо място, златен медал и статуетка. През всичките десет състезателни фолклорни дни (2-12 юни) на престижната сцена се изявиха над 200 фолклорни групи и състави. Високото ниво на форума бе предпоставка за изключително голямата и оспорвана конкуренция между участниците. Незабравимо ще остане участието в гала-концерта, където на финала излязоха двата най-добре представили се ансамбли – Ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров”, гр. Сандански и Ансамбъл „Българани”, гр. София. Със затаен дъх препълнената зала очакваше решението на журито за крайния победител. И ето че крайният резултат бе на лице. Нашият ансамбъл бе избран за първенец. С бурните аплодисменти и със ставане на крака публиката оцени достойнството на Ансамбъл „Никола Вапцаров”.

Ансамбълът се класира на първо място и от участието си в конкурсната програма на XIII Международен фолклорен фестивал ”Малешево пее и танцува”, село Микрево, община Струмяни. Заслужената награда бе извоювана в категория за танцово изпълнение „ансамбли - обработен фолклор”, където взеха участие още много ансамбли от страната и чужбина. На фестивалната сцената ансамбълът представи програмата "Пиринска китка", в която се включиха всички звена от ансамбъла.

Съставът спечели III място от Националния фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат”, село Първомай, община Петрич.

Звената на ансамбъла имаха и редица самостоятелни изяви. През изминалата година мъжката фолклорна група и женският народен хор записаха песни за Българското национално радио – програма „Хоризонт”. В записите бяха включени и другите фолклорни групи от читалището.

През изминалата 2016 година китаро-мандолинният оркестър отпразнува своя 40-годишен юбилей с грандиозен концерт в голямата зала на Дома на културата. За съжаление, уважаваният от всички дългогодишен диригент, ръководител и създател на оркестъра - Стефан Борилов се спомина само няколко дни преди концерта. Юбилейното събитие бе проведено и в негова памет. Съвсем закономерно, по решение на Настоятелството, китаро-мандолинният оркестърът бе именуван „Стефан Борилов”. Стефан Борилов ще остане завинаги в историята на читалището и културния живот на гр. Сандански. Неговото многостранно музикално, педагогическо, възпитателно, културно и обществено дело ще пребъде трайно в паметта на санданчани. По повод годишнината бе връчен плакет на ръководителката – Василка Манолева за принос в развитието на музикалното изкуство. С плакет за изключителен принос в културния живот на град Сандански, посмъртно, бе отличено и делото на  Стефан Борилов. Поздравителен адрес от кмета на община Сандански  –  г-н  Кирил Котев, поднесе г-жа Зорица Органджиева – заместник кмет „Социални и хуманитарни дейности” в общината. В празничното събитие, заедно с оркестъра от Сандански, взеха участие и китаро-мандолинните оркестри от градовете Благоевград, Петрич и Пазарджик. На финала на концерта, всички участници, които са част от голямото семейство на Националния китаро-мандолинен оркестър, изпълниха няколко пиеси. Публиката аплодира бурно и със ставане на крака прекрасните изпълнения на музикантите. Професионалните умения на музикантите от оркестъра бяха многократно възнаграждавани с бурни аплодисменти от благодарната публика, при появата им на сцената в град Сандански и на фестивалите в градовете Пазарджик и Благоевград. Съставът взе участие и в телевизионното предаване „Комиците”.

През 2016 година женска фолклорна група „Здраве” с ръководител Николина Манолева и женска фолклорна група „Стримона” с ръководител Илинка Маникатова отпразнуваха своя 20-годишен юбилей. Бяха проведени юбилейни концерти в Дома на културата, гр. Сандански. Групите бяха наградени с почетни плакети за принос в съхранението на фолклорните традиции. През изминалата година женска фолклорна група „Здраве” участва в редица фестивали, спечели златен медал и първо място от участието във Фолклорен фестивал, гр. Костинброд.

Група „Детелина” с ръководител Бояна Милушева се открои като група за автентичен фолклор с изпълненията си на забравени автентични фолклорни песни и обичаи от региона на община Сандански. Група „Детелина” и група „Здраве” станаха носители на първо място от участието във Фолклорен фестивал „Балканска черга”, с. Шишковци, община Кюстендил.

Женските фолклорни групи участваха в редица прояви организирани от община Сандански и Народно читалище „Отец Паисий-1919”. Успешно се изявяваха и на фолклорните фестивали в гр. Разлог; с. Петрово, община Сандански; с. Микрево, община Сандански и др.

Група за стари градски песни „Младост“ с ръководител Боян Чолтеев изнесе юбилеен концерт по повод 10 години от създаването си. Съставът участва в два национални фестивала посветени на старата градска песен - Фестивала „Пей сърце“, град Кюстендил и фестивала в гр. Самоков.

Клуб за народни танци ”Магия от Пирина” с ръководител Красимира Бойчева взе участие в XIX Международен фолклорен фестивал в гр. Прага, Република Чехия. На международната сцена клубът представи  града и страната ни  блестящо. Участваха 32 състава от над 10 държави. Съставът спечели III място от Националния фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат”, село Първомай, община Петрич. А от участието в Международния фолклорен фестивал „Етнофест Белград” спечели грамота и плакет.

Курсът по езикова култура в Народно читалище „Отец Паисий-1919“ съществува от 2004 година. Участниците в него придобиват преди всичко умения за създаване и възприемане на различните текстове, тъй като обект на езиковата култура е езиковото общуване. Предмет на обучението е усвояването на различни езикови стратегии, придобиването на практически навици за комуникация както в устна, така и в писмена форма. В този смисъл проблемът за грамотността стои осезателно в центъра на заниманията, а участниците в курса имат възможност да проверят до каква степен са усвоили книжовните норми на българския език и да покрият успешно държавните образователни изисквания на зрелостните и кандидатстудентските изпити. Ръководител на курса по езикова култура е Валентина Кесарова, специалист по Българска филология.

Детските музикални школи към читалището са място, където децата могат да получат добро музикално образование. Заниманията в школите се основават преди всичко на развитие на музикалните способности у подрастващите. В школите по пиано, китара, мандолина, тамбура и цигулка децата се запознават с музикалния инструменти и получават познания по основи на елементарната теория на музиката и солфежа. В школата по народно пеене подрастващите се възпитават в любов към българския фолклор и се учат да съхраняват българските народни традиции. Музикалните школи показват продукция от наученото през учебната година и провеждат самостоятелни концерти в Дома на културата. В края на 2016 г. учениците от школата по пиано и китара гостуваха в град Благоевград, където съвместно с възпитаниците от музикалната школа там изнесоха общ концерт, посветен на най-приказния празник в годината – Коледа.

Школата по изобразително изкуство представя самостоятелни изложби и участва в пленери организирани от Народно читалище „Отец Паисий-1919”. Клуб „Любители на изобразителното изкуство” организира и изнася редица беседи за изобразителното изкуство, провежда традиционни изложби по повод Деня на народните будители и Празникът на влюбените – 14 февруари.

В дейността на самодейния театър „П.К.Яворов”, който в своята 95-годишна история е връстник на читалището, се забелязва възраждане на интерес от страна на самодейците и публиката към театралното изкуство, привлечени са нови театрални дейци, кипи усилен репетиционен процес. През изминалата година театърът се представи блестящо на сцената на Дома на културата в град Сандански с пиесата “Криворазбраната европеизация“  - преработка по Даниела Колева. Салонът на Дома на културата бе препълнен от голям брой почитатели на театралното изкуство. През настоящия творчески сезон театърът подготвя нова постановка - „Мамут” от Станислав Стратиев, а публиката с нетърпение очаква следващата изява на местните актьори.

Народно читалище „Отец Паисий-1919” бе в основата на реализирането на редица мероприятия включени в програмата на община Сандански. Съвместно с община Сандански читалището организира и проведе „Алея на занаятите” от 30 април до 2 май на площад „Алианс”. Майстори занаятчии от цялата страна представиха 10 от най-впечатляващите занаяти. Инициативата продължи и в празничната Великденска седмица. Участие взеха всички майстори-занаятчии от община Сандански.

Народно читалище „Отец Паисий“ проведе поредица коледни тържества - детски карнавал и самостоятелни концерти на съставите. Проявите донесоха много положителни емоции и незабравими вълнуващи моменти за малчуганите. Детският коледен карнавал включваше игри, песни, танци и изненади за най-малките възпитаници на читалището. В края на празненството пристигна Дядо Коледа и поздрави децата с настъпването на Рождество Христово и Нова година. След това заедно със своята помощница – Снежанка, поднесоха подаръци на малките самодейци.

През изминалата година Народно читалище „Отец Паисий-1919” показа отлично сътрудничество с културни организации от страната и чужбина. На 8 ноември 2016 година, по покана на читалището, в Сандански гостува детски хор при Музикална академия, гр. Шартър, Република Франция. Любители на класическото хорово изкуство посетиха културното събитие и останаха очаровани от прекрасния концерт.

През 2016 година Народно читалище „Отец Паисий” организира няколко срещи с писатели и представи техните книги. Инициатива на читалището бе представянето на книгата „Десет” от Ася Ковачева и „Приказки за българските владетели” от Илина Кирина (Илияна Тошева).

През изминалата година читалището бе организатор и на някои конкурси. Дело на читалището бе конкурсът за изработка на мартеници, в който се включиха ученици от всички основни училища в града. Целта на конкурса бе да стимулира творческата енергия на децата за създаване на произведения от областта на българското народно творчество, народните традиции и обичаи. Връчени бяха награди на най-добре представилите се.

И през изминалата година Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански продължи работата по спечелените проекти - инициативите свързани с изпълнението на проект „Опазване на културното наследство на община Сандански” от Програма за развитие на селските райони.

Читалището кандидатства по два проекта: 1) Проект: "Признаване и опазването на културното-историческото наследство на трансграничния регион България - Македония чрез цифровизация и насърчаване" по Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020; 2) „Сцена за трансгранична култура“ по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014 – 2020.

През отчетния период за възнаграждения на ръководителите на съответните самодейни групи и формации са изразходвани 10799 лв., за осигуровки – 1968 лв. За оркестър, технически и помощен персонал (худ. ръководител, музиканти, озвучител, реквизитор, хигиенистки) разходите за възнаграждения са 53453 лв., за осигуровки 8138 лв.

Многообразният и съдържателен културен календар на читалището с десетки културни мероприятия и събития е необходимо да бъде обогатяван и развиван и през тази година, за да може и за напред в партньорство с други институции да продължим да съхраняваме и развиваме фолклорните ни и културни традиции.

Дейности:


 • 21.01.2016 г.: Бабинден (пресъздаване на обичая „бабуване на родилка) с участието на женските фолклорни групи „Здраве” и „Детелина”;

 • 12.01.2016 г.: 140 години от рождението на Джек Лондон – информационен ден в библиотеката;

 • 29.01.2016 г.: Национален конкурс „Път към славата” с участието на Вокална група „Звънче”;

 • януари и февруари 2016 година - кастинги за телевизионното предаване България търси талант с участието на танцова формация „Хоуп”;

 • 02. 02.2016 г.: 150 години от рождението на Стоян Русев – информационен ден в библиотеката;

 • 06. 02. 2016 г.: Фестивал на мелнишкото виното „Златен грозд”, гр. Мелник с участието на Ансамбъла за народни песни и танци „Никола Вапцаров”;

 • 08.02.2016 г.: Представяне на книгата „Десет” от Ася Ковачева;

 • 12.02.2016 г.: Благотворителен концерт с участието на танцов състав „Празник”, танцова формация „Хоуп”, ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров”, Снежана Карамфилкова и Крисия Димитрова;

 • 14.02.2016 г.: Концерт на АНПТ „Никола Вапцаров” в с. Ново Кономлади, общ. Сандански по повод Деня на лозаря;

 • 14.02.2016 г.: Концерт на женска фолклорна група „Здраве” в с. Хърсово, община Сандански по повод Деня на лозаря;

 • 14.02.2016 г.: Вечер на поезията под наслов „Вино и любов” с участието на изявени ученици от средните училища в града;

 • 17.02.2016 г.: Представяне на книгата „Приказки за българските владетели” от Илина Кирина (Илияна Тошева);

 • 19.02.2016 г.: 143 години от гибелта на Васил Левски – литературно четене;

 • месец февруари: Конкурс за изработка на мартеници с участието на ученици от основните училища в град Сандански;

 • 01.03.2016 г.: Изложба на мартеници и награждаване на победителите от проведения конкурс;

 • 01.03.2016 г.: Ден на самодееца – концерт с участието на читалищни формации;

 • 03.03.2016 г.: Национален празник на Република България – тържествено честване и концерт с участието на вокална група „Звънче”, детски народен хор „Славей”, общински танцов състав „Празник”, мъжка фолклорна група и женски народен хор към ансамбъла за народни песни и танци;

 • 08.03.2016 г.: Международен ден на жената – забавно-развлекателна вечер;

 • 18-21март 2016 г.: XIX Международен фолклорен фестивал в гр. Прага, Република Чехия с участието на клуб за народни танци „Магия от Пирина”;

 • 21-26.03. 2016 г.: Седмица на откритите уроци в читалището;

 • 20.03.2016 г.: Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче” с участието на детска фолклорна формация „Славей”;

 • 26.03.2016 г.: Национален фолклорен конкурс „Орфеева дарба” с участието на детска фолклорна формация „Славей”;

 • 22.03.2016 г.: Концерт по повод посрещане на пролетта с участието на детски състави от читалището;

 • 27.03.2016 г.: Честване на международния ден на театъра – радиопредаване;

 • 30.03.2016 г.: 270 години от рождението на Франсиско де Гойа – информационен ден в библиотеката;

 • м. март: Презентация на филма „Това е България” – мероприятие в библиотеката;

 • 02-03.04.2016г.: Национален конкурс „Звезди в радиото”, гр. Благоевград с участието на формация „Славей”;

 • м. април: Ритуал за първокласници в библиотеката „Вече сме читатели”;

 • 01.04.2016 г.: Ден на хумора и сатирата – забавно-хумористична вечер;

 • 02.04.2016 г.: Шестото издание на конкурса „Звезди в радиото” с участието на фолклорна формация „Славей”;

 • 05.04.2016 г.: „Нощта на филмите” - спектакъл на танцова формация „Хоуп”;

 • 07.04.2016 г.: Официално откриване на туристическа атракция „Археологически парк – Сандански” с участието на женски хор към ансамбъла за народни песни и танци „Никола Вапцаров”;

 • 17-18.04.2016 г.: Международен танцов фестивал „Пловдив – древен и вечен”, гр. Пловдив с участието на танцова формация „Хоуп”;

 • 17 април 2016 г.: Фолклорен фестивал „Шопски наниз”, гр. Костинброд с участието на Женска фолклорна група „Здраве”;

 • 21.04.2016 г.: Премиера на „Криворазбраната европеиза-ция” от Даниела Колева с участието на самодеен театър „Пейо Яворов”;

 • 23.04.2016 г.: Концерт „Звездите на Х фактор” с участието на танцова формация „Хоуп”;

 • 24.04.2016 г.: Лазарица. Цветница – концерт и пресъздаване на обичая „лазаруване”;

 • 25.04.2016 г.: Празник на земята и парк „Свети Врач” – концерт на китаро-мандолинния оркестър;

 • 26.04.2016 г.: „Природата е в нас, дишай човече” - танцова композиция на танцова формация „Хоуп” по повод 100 години парк „Св. Врач”;

 • 27.04.2016 г.: 150 години от рождението на Пенчо Славей-ков – информационен ден в библиотеката;

 • 29.04.2016 г.: Световен ден на танца – концерт;

 • 30.04-02.05.2016 г.: Алея на занаятите;

 • 01.05.2016 г.: Великденски концерт с участието на църко-вен хор при църква „Св. Георги”, китаро-мандолинен оркестър, вокална група „Звънче”, фолклорна формация „Славей”, фолклорна група „Шарена гайда”, детски танцов състав „Звездица”, танцов състав „Празник”;

 • 01.05.2016 г.: Великденски концерт – участие на китаро-мандолинния оркестър в община Струмяни;

 • 03.05.2016 г.: Великденска изложба на изобразителното изкуство с участието на местни творци;

 • 05.05.2016 г.: Празника на град Сандански:

» 12:30 часа : Фолклорна програма на манастирчето „Св. Козма и Дамян” с участието на мъжка фолклорна група и оркестър към ансамбъл „Никола Вапцаров”, женски певчески групи от НЧ „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански и женска певческа група към Народно читалище „Петър Берон”, с. Лебница;

» 17:30 часа: Концерт под наслов „Децата на Сандански пеят и танцуват” с участието на вокална група „Звънче”, фолклорна формация „Славей” , танцова формация „Хоуп”, детски танцов състав „Звездица”, танцов състав „Празник”, балет „Жасмин”, танцова формация „Феерия”, танцова школа „Амакса”, фолклорна група „Шарена гайда”, ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров”;

» 18:30 часа: Празничен концерт с участието на Ансамбъл „Пирин”;

● 06. 05. 2016 г.: Етнографска изложба;

● 09.05.2016 г.: Ден на Европа – концерт;

● 16-21 май: Национална библиотечна седмица. Седмица на „отворените врати” в библиотеката – дни без такси за обслужване на читателите;

 • 18. 05. 2016 г.: Детско утро „Стая на приказките” – четене и прожекция на приказка в библиотеката;

 • 21.05.2016 г.: Национален фолклорен фестивал, гр. Костан-дово с участието на женска фолклорна група „Здраве” и група за автентичен фолклор „Детелина”;

 • 24.05.2016 г.: Ден на славянската писменост и култура с участието на детски народен хор „Славей”, вокална група „Звънче”, танцова формация „Хоуп”, танцова формация „Феерия”, балет „Жасин” и общински танцов състав „Празник”;

 • 28.05.2016 г.: Фестивал „Арт идея – арт алея”, гр. Пазарджик с участието на китаро-мандолинния оркестър;

 • 28 и 29 май 2016 г.: Детски фолклорен фестивал „Веселяче”, гр. Кресна с участието на детски танцов състав „Звездица”;

 • 30.05.2016 г.: Участие на китаро-мандолинния оркестър в с. Огняново, общ. Гърмен;

 • 30.05.2016 г.: Фолклорен фестивал, гр. Сапарева баня с участието на всички фолклорни групи от читалището;

 • 30. 05. 2016 г. : Заключителен концерт на школата по китара и пиано с ръководител Росен Катеринкин;

 • 31.05.2015 г.: Заключителни концерти на формациите от читалището;

 • 01.06.2016 г.: Пленер на изобразителното изкуство под наслов „Детство мое” по повод международния ден на детето;

 • 01. 06. 2016 г.: Концерт посветен на 1 юни – Международния ден на детето;

 • 02. 06. 2016 г.: Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България – честване;

 • 04. 06. 2016 г. : Заключителен концерт на школата по пиано с ръководител Магдалена Христова;

 • 04. 06. 2016 г.: Фолклорен фестивал „Оро се вие, цървули се кинат”, с. Първомай, общ. Петрич с участието на ансамбъла за народни песни и танци „Никола Вапцаров” и клуб за народни танци „Магия от Пирина”;

 • 10. 06. 2016 г.: Поетична среща с творци от град Сандански;

 • 10,11 и 12 юни 2016 г. – Участие на ансамбъла за народни песни и танци „Никола Вапцаров” в Балканския шампионат по фолклор „Euro folk - Жива вода 2016”, гр. Хисаря;

 • 19 юни 2016 г.: Национален фолклорен фестивал „Разлога”, гр. Разлог с участието на женска фолклорна група „Здраве”, женска фолклорна група „Стримона”, група за автентичен фолклор „Детелина”;

 • 21. 06. 2016 г.: 150 години от рождението на Стоян Попов (Чичо Стоян) – информационен ден в библиотеката;

 • 24.06.2016 г.: Фолклорен фестивал, гр. Перник с участието на женска фолклорна група „Здраве” и група за автентичен фолклор „Детелина”;

 • 25-26.06.2016 г.: Концерт на китаро-мандолинния оркестър в Дойран, Република Македония;

 • 26.06.2016 г.: Заключителен спектакъл на танцова формация „Хоуп”;

 • 02.07.2016 г.: Юбилей на Народно читалище „Емануил Васкидович-1886” с участието на женска фолклорна група „Здраве” , фолклорна формация „Славей” и ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров”;

 • 03.07.2016 г.: Фолклорен фестивал „Пауталия”, гр. Кюстендил с участието на фолклорна формация „Славей” и детски танцов състав „Звездица”;

 • 09.07.2016 г.: Концерт на ансамбъла за народни песни и танци „Никола Вапцаров” в с. Ваклиново, общ. Сатовча;

 • 14.07.2017 г.: Фотоизложба „Духовността на България” – участие на китаро-мандолинния оркестър;

 • 12.08.2016 г.: Международен ден на младежта – концерт;

 • 27 и 28.08.2016г.: Международен фолклорен фестивал „Пирин фолк” 2016 с участието на ансамбъл „Никола Вапцаров” в концерт на фолклорните групи от Балканите;

 • 03. 09.2016 г.: Международен фолклорен фестивал „Песни от извора”, с. Петрово, общ. Сандански с участието на мъжка фолклорна група към Ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров”, женска фолклорна група „Здраве”, женска фолклорна група „Стримона” и автентична фолклорна група „Детелина”;

 • 03. 09. 2016 г.: Фестивал „Плюс” 2016 г., гр. Пазарджик с участието на танцова формация „Хоуп”;

 • 06.09.2016 г.: Ден на съединението - честване;

 • 7-12 септември 2016 г.: ХХI Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите” с участието на ТФ „Хоуп” и танцов състав към АНПТ „Никола Вапцаров”;

 • 11.09. 2016 г.: Фестивал на старата градска песен „Пей сърце”, гр. Кюстендил с участието на група за стари градски песни „Младост”;

 • 16.09.2016г.: Европейски дни на наследството – меро-приятие в Археологическия музей, гр. Сандански с участието на състави от читалището;

 • 22.09.2016 г.: Ден на Независимостта на България с участието на състави от Народно читалище „Отец Паисий-1919”;

 • 23.09.2016г.: Фолклорен фестивал „Балканска черга 2016”, с. Шишковци, община Кюстендил с участието на женска фолклорна група „Здраве” и автентична фолклорна група „Детелина”;

 • 24.09.2016 г.: 100 години от Първата световна война и военните действия на II-ра Българска армия (с.Левуново);

 • 26.09.2016 г.: 130 г. от рождението на Ран Босилек – информационен ден в библиотеката;

 • 30. 09.-1.10. 2016 г.: V Национален фестивал на старата градска песен, гр. Самоков с участието на група за стари градски песни „Младост”;

 • октомври 2016г.: Мелнишки вечери на поезията с участието на женска фолклорна група „Здраве”;

 • 01.10.2016 г.: Международен ден на музиката. Откриване на новата творческа година – концерт;

 • 07.10.2016 г.: 20-годишен юбилей на женска фолклорна формация „Здраве”;

 • 08.10.2016 г.: 40-годишен юбилей на китаро-мандолинеен оркестър;

 • 15.10.2016 г.: 160 години от рождението на Оскар Уайлд – информационен ден в библиотеката;

 • 20.10.2016 г.: 104 години от Освобождението на Сандански от турско робство;

 • 21-23.10.2016 г.: Международен фолклорен фестивал „Етнофест” - Белград с участието на клуб за народни танци „Магия от Пирина”;

 • 21.10.2016 г.: Участие на китаро-мандолининя оркестър в изложба на изобразителното изкуство;

 • 22.10.2016г.: II Национален фолклорен фестивал „Сандан-ски пее, заиграва – Пирина разлюлява” с участието на женски народен хор към НЧ „Отец Паисий-1919”;

 • 23.10.2016 г.: Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува”, с. Микрево, общ. Струмяни с участието на всички фолклорни формации от читалището;

 • 25.10.2016 г.: Участие на китаро-мандолиния оркестър в телевизионното предаване „Комиците”;

 • 28, 29, 30 октомври 2016 г.: Фолклорни празници „Да се видим на седянка” и кулинарни изложби в с. Плоски, гр. Мелник и гр. Сандански във връзка с изпълнение на проект „Опазване на културното наследство на община Сандански” по мярка 4.1. „Прилагане на Стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

 • 01.11.2016 г.: Ден на народните будители – честване;

 • 04.11.2016 г.: 50 години от смъртта на Веселин Ханчев – информационен ден в библиотеката;

 • 07.11.2016 г.: Гостуване на детски хор при Музикалната академия в гр. Шартър, Франция;

 • 10.11.2016 г.: Откриване на новоизградения подземен резервоар и помпена станция за минерална вода в гр. Сандански с участието на фолклорна формация „Славей” ;

 • 14 – 15. 11.2015 г.: Фестивал „Музика на струните”, гр. Благоевград с участието на китаро-мандолинния оркестър;

 • 18,19.11.2016г.: Международен турнир „BucharestDanceFestival”, Румъния с участието на танцова формация „Хоуп”;

 • 21.11.2016 г.: Концерт по повод Деня на християнското семейство с участието на състави от Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански;

 • 22.11.2016 г.: 103 години от рождението на Асен Босев – информационен ден в библиотеката;

 • 22-23.11.2016 г.: Национален фестивал „Боровец танцува” с участието на танцова формация „Хоуп”;

 • 02.12.2016 г.: Участие на китаро-мандолиннен оркестър „Стефан Борилов” в съвместен концерт с Формация „Елена Генова”, гр. Пазарджик;

 • 02.12.2016 г.: XIX Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда”, гр. Банско с участието на вокална група „Звънче”;

 • 02.12.2016 г.: 20-годишен юбилеен концерт на женска фолклорна група „Стримона” и 10-годишен юбилей на група за стари градски песни „Младост”;

 • 03.12.2016 г.: Пленер на изобразителното изкуство;

 • 03.12.2016 г.: Провеждане на записи за Българското национално радио на фолклорни състави от Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр.Сандански;

 • 06.12.2016 г. : Запалване на светлините на коледната елха в гр. Сандански с участието на формации от Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански;

 • 10.12.2016 г.: Коледен концерт на музикалните школи към Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански;

 • 17.12.2016 г. : Концерт на музикалните школи към Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански в гр. Благоевград;

 • 18.12.2016 г. : Коледен карнавал на детските състави от читалището;

 • 18.12.2016 г. : Коледен спектакъл на танцова формация „Хоуп”;

 • 20.12.2016 г. : Концерт на вокална група „Звънче”;

 • 21.12.2016 г.: Коледен благотворителен концерт с участието на фолклорна формация „Славей”;

 • 22.12.2016 г.: Благотворителен концерт с участието на ансамбъла за народни песни и танци „Никола Вапцаров”;

 • 23.12.2016 г.: Коледен тържество с участие на детски танцов състав „Звездица” в с. Вълково, община Сандански;

 • 25.12.2015 г.: Коледен концерт на пл. „България” с участието на формации от читалището;

 • 25.12.2015 г.: Коледен концерт на китаро-мандолинния оркестър в хотел „Сандански”;

 • 28.12.2016 г.: Празник на младото червено виното с участието на танцов състав към ансамбъла за народни песни и танци „Никола Вапцаров”, женска фолклорна група „Здраве”, женска фолклорна група „Стримона” и грапа за автентичен фолклор „Детелина”;


Изготвил мениджър:

/Магдалена Христова/
СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Председател

Атанас Стоянов
Народен представител
гр.Сандански

Членове:

Димитър Цеков
Секретар на Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански

Илко Дренков
Преподавател в ЮЗУ  “Неофит Рилски“
гр.Благоевград

Любомир Димитров
художник
Магдалена Христова

мениджър на Народно читалище „Отец Паисий-1919″, гр. СанданскиСлавка Кременлиева
Специалист управление и организация във фирма „Сандански” ООД
гр. Сандански

Татяна Дурева
Преподавател по математика в ІІІ-то ОУ „ Христо Ботев”
гр. Сандански

Председател на проверителната комисия

Румен ГраматиковЧленове

Николай ШаламандовКрум МарковСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница