Отчет на общинския съвет по наркотични вещества благоевград 2012 год. Съдържание: в областта на превенциятастраница1/4
Дата01.02.2017
Размер0.7 Mb.
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4

logo-obsnv-new

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

2700, Благоевград, пл. “Г. Измирлиев”N 1, тел: 073/ 83 07 11, факс: 073/83 07 11,

е-mail: pitaizan@abv.bg; pitaizan@gmail.com; website: www.neumirai.org
ОТЧЕТ

НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД

2012 год.

СЪДЪРЖАНИЕ:В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА:

Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград проведе следните дейности по превенция на наркоманиите :


А – за ученици:


1. Срещи и дискусии с мото: „В употребата на наркотици всички сме слепи – Рей Чарлс“ по наша инициатива или по покана на педагогически съветници или класни ръководители с ученици от училищата в Благоевград /ЕГ; СОУИЧЕ; Второ ОУ; Трето ОУ; Четвърто ОУ; Пето ОУ, Осмо ОУ, Девето ОУ, ПМГ, ПГ по САГ, ПГИ, общежития на ПГ по САГ и ПГТО, ПГМ „Ичко Бойчев“/.

За целта бяха използвани: • филмът “Пропуснат живот” / създаден от фондация “Спасение” с подкрепата на ОбСНВ Благоевград, Община Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, по проект към ДАМС /;

 • мултимедийни презентации изработени от ОбСНВ за възрастни и ученици над 10 години - „Целувка от марихуана”, “Между илюзиите и страданието”, „Животът – зависим и независим“, „Вероника Герин – Сърце и слово срещу наркотиците”, „Джовани Фалконе - Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж”; „Анаболните стероиди – надежди и разочарования”, „Енергийните напитки - сила или удоволствие за съвременните приятели на Пинокио в Страната на глупаците “ и атрактивните информационни материали, съобразени със съответната възрастова група – „Целувка от марихуана“, „Капан за наивници“;

 • тетрадките „Моят неинтернет блог”, изработени от ОбСНВ, които по оригинален начин показват влиянието на психоактивните вещества върху човешкия организъм и провокират активно отношение на подрастващите към представената информация.

 • поради недостатъчно финансови средства не бяха отпечатани сборник с творбите от конкурсите, постери, достатъчно бюлетини с дейностите на Младежкия общински съвет по наркотични вещества.

Най-често задавани въпроси от учениците по време на дискусиите:

 • наличието на много видове, лесно достъпна дрога;

 • марихуаната и другите канабисови производни – за видовете, има ли вредни влияния; създава ли зависимост; информациите в интернет, пресата и телевизионни предавания за медицинска марихуана, която лекува рак, очни болести, силни болки и е полезна за човека; документални филми в популярни медии, показващи полезното влияние на марихуаната и необходимостта от нейното легализиране, част от учениците подкрепят сдружение за легализиране на канабиса и убеждават родителите си като им показват статии и интервюта в интернет;

 • синтетичната дрога – амфетамини, екстази създават ли зависимост и може ли да се спре употребата им лесно, има ли опасност за здравето при употребата им, защото информации в интернет отричат да се създава зависимост;

 • липсата на адекватно лечение на наркозависимите, споделени преживявания за близки и познати, починали или все още употребяващи дрога;

 • поведението на полицаите при ситуации на продажба на наркотици на улицата или в заведения, на каквато са били свидетели;

 • употребата на наркотици от зависими лица – в градинки, паркове, във входовете на кооперациите, където живеят, дискотеки, училища;

 • законите ни и реалното им приложение по отношение нелегалната търговия на дрога;

 • незаинтересоваността на учителите от проблемите на учащите се включително и употребата на наркотици;

 • -възможността за отстраняване от час на неадекватни или агресивни ученици;

 • неадекватни и невпечатляващи информационни материали, получавани по различни поводи от НПО, което не се отнася за тези, изработени от ОбСНВ Благоевград, както и необходимостта от повече информационни материали – листовки, книжки, постери, клипчета, филми, мултимедийни презентации;

 • възможностите за личен контакт със специалистите от ОбСНВ.

2. Ежегоден традиционен конкурс за ученици в две теми за есе, рисунка, постер, разказ, стихотворение, мултимедийна презентация:„Моят любим национален герой“ за ученици от 1 до 4 клас и „Човекът – зависим и независим“. Получени бяха 680 творби. В различните направления / есе, рисунка, постер, стихотворение, мултимедийна презентация и разказ/ бяха дадени награди, както за 1,2 и 3 място, така и поощрения – общо 200 деца получиха отличия. Трите комисии за оценка на творбите се определят със заповед от Кмета на община Благоевград и не получават възнаграждение за работата си. Поради намалените средства за дейности не бе изработен сборник с наградените есе, рисунка, постер, стихотворение и разказ. Прилагаме изпратените указания до училищата.

3. След организирано и проведено семинарно обучение на тема: „Необходимо ли е младите хора да защитават общественозначими каузи”, на 24.02.2011г. в зала 5 на Община Благоевград под надслов „Хората, които смятат, че нищо не може да бъде направено, не бива да пречат на тези, които го правят” бе направено и прието предложение от участващите ученици за ежегодно провеждане на „Ден на търпението“ като превенция на рисковото поведение, агресията и нетолерантността в училище на 25 март или най-близкия учебен ден и подкрепено от Инспектората на МОМН Благоевград. През 2012 г. за втори път много училища и ученици се включиха в инициативата. Част от училищата са включили Денят на търпението в годишните си календари.

Представяме част от участниците и програмите им:

Ден на търпението

25 март 2012 г.

ПРОГРАМА


/Училища и дейности преди и малко след 25 март, по повод Деня на търпението/

Младежки общински съвет по наркотични вещества Благоевград

20.03.2012 г.

 1. Акция - разпространение на материали за популяризиране на 25 март като Ден на търпението в два етапа - от 12:00 и от 14:00 часа.

 2. Анкета за отношението на хората към търпението в два етапа – 12:00 и 14:00 часа.

Тел. 073/ 83-07-11

ПТГ „Ичко Бойчев”, гр. Благоевград

22.03.2012 г. от 9.30 ч. във фоайето на училището:

 1. Представяне на послание, което да провокира положителни чувства и емоции за доброта, търпимост и уважение по между си, изготвено от учениците от 9 клас.

 2. Представяне на създадените символи на приятелството (чрез рисунки).

 3. Мултимедийни материали.

 4. Изготвяне на информационни табла и информация в web сайта на училището.

 5. Създаване на цветни алеи от ученици със цъфтящи цветя в двора на училището.

Тел. 073/ 88-52-83
IX ОУ "П. Яворов", гр. Благоевград

22 - 23.03.2012 г.

1.Мултимедийна презентация в компютърната зала .

2.Информационно табло   за Деня на търпението – 25 март.

Тел.: 073/ 88-56-04


II ОУ „Димитър Благоев”, гр. Благоевград
23.03.2012 г.

 1. Извънреден час на класа, ю който ще има радоипредаване, посветено на Деня на търпението – 25 март.

 2. Мултимедийна презентация, посветена на 25 март –Ден на търпението.

Тел.: 073/ 83-11-92
VIII СОУ „Арсени Костенцев”

1. По повод "Денят на търпението" в 3 б клас с класен ръководител г-жа М. Георгиева , старши експерт от РЗИ Бианка Равначка с помощта на педагодически съветник Ж. Думбанова, представиха интерактивна игра "Търпението е в нашите ръце".На урока присъстваха студенти от специалност Педагогика - 4 курс , които са на преддипломна практика при педагогическия съветник. Те заедно с учениците изготвиха информационно табло на същата тема .

2. В 6 б клас педагогическият съветник изнесе беседа на тема "Вярата като основна християнска добродетел" включиха се и други нравствени добродетели като надеждата, любовта, търпението, уважението.

Тел.:073/ 84-14-90


ПМГ „Акад. Сергей Корольов”, гр. Благоевград

23.03.2012 г.

 1. Радиопредаване на тема „Търпението”, подготвено от ученици.

 2. Мултимедийна презентация, посветена на Деня на търпението – 25 март.

 3. На дъските ще бъде написано: :25 март – Ден на търпението”.

 4. Всеки учител ще отдели 3 минути в началото на часа, за да обясни необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия.

Тел.: 073/83-13-42
СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски”, гр. Благоевград


 1. Представители от ученическия съвет на училището ще изработят емблеми, които ще бъдат раздадени на учениците и учителите на 23 март;

 2. Ще се проведат подвижни игри сред четвъртокласниците под надслов: «Търпението е знак на силните»

 3. Ученици от ІІІ"б" ще напишат съчинения на тема : "Как да стана по-търпелив", които ще бъдат оформени в аблум.

 4. Ученици от ІV"а" ще изработят албум с комикси със същата тематика.

Тел.: 073/ 83-19-84

ПГТО, гр. Благоевград


 1. Ще бъдат изготвени табла и презентация по повод Деня на търпението -25 март.

 2. В часа на класа - 26.03.2012 г. ще бъде разгледана по -подробно тази тема.

Тел. 073/88-56-39
VІІ СОУ „Кузман Шапкарев”, гр. Благоевград

23.03.2012г.

 1. В началният курс на дъската ще бъде изписано: „ 25 март -Ден на търпението” и класните ръководители ще разкажат за този ден,както и за Благовещение.

 2. Радиопредаване в голямото междучасие, посветено на Деня на търпението.

Тел.:073/ 88-77-78
Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско


 1. На черните дъски ще бъде изписано: 25 март – Ден на търпението.

 2. За всеки клас са подготвени послания за търпението.

 3. Ще се изготви табло по повод Деня на търпението, на което е изобразен символ за Деня на търпението.

 4. Същият символ ще бъде нарисуван и на всяка дъска, с призив всеки клас да довърши изречението: „Търпението.......”

 5. В началото на първи час по вътрешно – телевизионното студио, ще се проведе телевизионно предаване в рамките на 3 – 5 мин. на тема: „Природата на търпението”

 6. Всички мероприятия ще бъдат заснети.

Тел.:0749/8-84-02

Начално училище „Св. Паисий Хилендарски”, гр.Банско

26.03.2012 г.

ПГ – изработване на емблема за класа;

І а клас – изработване емблема „Сърце” за всяко дете с послание;

І б клас – изработване на емблема „Цвете” с послание;

ІІ а, ІІ б клас – брошура, изработена от децата със съвети: „Бъди търпелив”;

ІІ б клас – емблема на дъската в класната стая, с надписи за търпението;

ІІІ а клас – табло „Слънце с послания”;

ІІІ б клас – табло „Дърво с послания” и емблеми за всяко дете;

ІІІ в клас – „Торбичка с послания”;

ІV а клас – емблема;

ІV б клас – „Който е търпелив...” – есе.

Тел.: 0749 / 8 83 17, 8 83 16


СОУ „ Неофит Рилски”, гр. Банско

1. Всички учители и ученици ще носят знак на този ден.

2. В часа по БЕЛ в VІ а клас ще се обсъжда темата за търпението и разбирателството, които са дадени предварително, за да ги разработят писмено.

3. На учебните дъски във всяка класна стая на 23.03. 2012 ще бъде изписано " 25 март - Ден на търпението"

4. В часовете по ИТ се изработват презентации по темата  " 25 март - Ден на търпението".

Тел.: 0749/8-83-15III ОУ „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев


 1. Час на класса, посветен на 25 март –Ден на търпението.

 2. На дъските в класните стаи ще има надпис: «25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО».

 3. Ще бъде изработено информационно табли, посветено на този ден.

 4. Ученици ще изработят знаци и символи от картон и хартия и ще бъдат изложении в училището.

Тел.: 0751/ 6-03-02
ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Горно Дряново, общ Гърмен


 1. На черните дъски ще бъде написано: „25 март - Ден на търпението”.

 2. В началото на всеки час ще се проведат 3-минутни беседи, посветени на търпимостта.

 3. Презентация, посветена на този ден, която ще има за цел да покаже историята на този ден.

 4. Ученици ще изработят плакати и знаци за Деня на търпението.

Тел.: 07527/227
СОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Крупник, общ. Симитли

1. Организиране на поход до близка местност под надслов ”Нека бъдем приятели” по повод Деня на търпениетона - 23.03.2012г.

2. Изработване на знаци и послание за Денят на търпението - 26.03.2012г.

3. Изработване на табло за наркотичните зависимости на тема: ”Не умирай” от

Ученическия съвет към СОУ”Св.св.Кирил и Методий” - с.Крупник.

4. Радиопредаване за позитивно общуване във връзка с Денят на търпението на26.03.2012г.

Тел.: 0748/ 7-52-35ПГИТ "Проф.д-р Асен Златаров", гр.Петрич1. На дъските в класните стаи ще бъде изписано с едър шрифт 25 март - ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.

2. В началото на  часа на класа (26.03.2012г.-понеделник)  ще се прочете притча за търпението, която ще провокира дебат с учениците.

3. В последните 10 минути от часа на класа  ще се излъчи радиопредаване , в което ученичката Вероника Хаджиева - ІХ в клас  ще прочете  есе по темата.

4. Изработен бе знак с послания за Деня на търпението, който ще бъде залепен на учениците и учителите от гимназията.

5. Ще бъдат проведени ролеви игри за търпение.

Тел.: 0745/2-29-29


IV ОУ "Хр. Смирненски" Петрич


 1. В часа на класа ще бъде разисквана темата за търпението.

 2. Осмокласници ще изготвят информационни материали (табло и диплянка), посветени на 25 март –Ден на търпението.

 3. Ученици от ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров" – Петрич, ще разпространят сред осмоклсниците ни изработените от тях символични значки.

Тел.:0745/2-25-36

ОУ «Никола Парапунов», гр. Разлог
23.03.2012 г.

1. Обявяване на конкурс за израбатване на знак, който ще бъде носен по повод Деня на търпението .

2. Всички съпричастни към инициативата ще включат в облеклото си жълт цвят - символ на слънцето и топлината

3. Весел старт:

- щафетни игри І и ІІ клас от 12.00 часа в двора на училището;

- състезание по народна топка и футбол ІІІ и ІV клас от 12.30 часа в двора на училището;

- състезание по народна топка между отбора на момичетата от VІ и VІІ клас и отбора на учителите от 13.30 часа в двора на училището;

- състезание по въртене на обръч момичета V и VІ клас;

- състезание по волейбол - момчета V- и VІІ клас.

Всички прояви в училището ще преминат под мотото: "Каквото не се случва цяла година става за няколко минути".

Тел.: 0747/8-02-30
Професионална техническа гимназия – гр. Сандански

За мероприятието материалите (емблема, табло, грамоти и презентация) са направени от Петрана Стаменова – ученичка от 12”а” клас в ПТГ и етнокът от ученици от клуб ”Краезнание” към ПТГ26.03.2012 г.

 1. Емблемата ще бъде поставена на учебните дъски във всеки кабинет.

 2. Таблото ще бъде сложено в кътчето на училището отредено за това място.

 3. Изработени бяха 3 вида грамоти:

 • Грамота за най-търпелив учител;

 • Грамота за най-търпелив ученик от даден клас;

 • Грамота за най-търпелив ученик в училището.

 1. Презентацията ще бъде представена пред учениците на 26 март в Актовата зала на училището по време на час на класния ръководител. Освен това там ще бъдат и раздадени грамотите за най-търпелив учител и ученик в ПТГ. Изборът на най-търпелив учител и ученик от съответния клас ще се направи чрез анкета раздадена на учениците в часа на класния ръководител на 19.03., а изборът на най-търпелив ученик ще се излъчи чрез гласуване на учителите измежду най-търпеливите от всеки клас.

 2. В Актовата зала ще бъде направен етнокът от ученици от клуб „Краезнание” във връзка с празника „Благовещение”, който съвпада с Деня на търпението.

Тел.:0746/3-25-71
ЗПГ „Климент Тимирязев”, гр. Сандански

23.03.2012 г.

Мероприятия, посветени на 25 март б-ден на търпението.

Тел.: 0746/3-24-48
СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево, общ. Струмяни

26.03.2012 г.


 1. Ще бъде проведена 10 минутна беседа във всички класове в ЧК по повод 25 март – Ден на търпението.

 2. Представяне н презентации под надслов „Нека бъдем по-добри”, подготвени от учениците III – IV и V- X клас.

 3. Прочитане на есета подготвени от учениците от VII – X клас.

 4. Провеждане на анкета сред учениците в начален етап „Какви добрини правим?”.

 5. Популяризиране на инициативата чрез раздаване на изработения училищен знак - „На търпението”, от избраните посланици по време на презентацията. Публикуване на идеята във в-к „Струмяни”.

 6. Засаждане на дърво на търпението и продължаване на традицията за в бъдеще.

Тел.: 07434/ 30-05
СОУ „Свети Климент охридски” - село Слащен, общ. Сатовча

   1.  На 26.03.2012 г. - тематичен час на класа.


   2.  Средата на м. април - училищно извънкласно мероприятие, посветено на Деня на търпението, осъществено от методическото обединение на хуманитарните науки.
Тел.:07546/227
ОУ „Гоце Делчев”, с. Смолево, общ. Якоруда


 1. Сутринта на всяко дете се раздава изработения от ученици символ за Деня на търпението.

 2. На всеки ученик се раздава бяло балонче с надпис „ Моето търпение”. Целта е в началото на деня да се снимат децата и отново на края на учебния ден. Разликата от оцелелите бели балони е тяхното търпение.

 3. На всеки ученик и учител се раздава „чаша на търпението”.

 4. В края на деня се избира най- търпелив и най- нетърпелив ученик от всеки клас.Те трябва да седят заедно на един чин в рамките на 1 месец.

 5. В ЧК на дъската във всяка класна стая се изписва надписът: „Търпението е знак на силните” - от І до ІV клас и „ Търпението е съкровище - то е разбиране за нещата, то е спокойствие и сила” - от V до VІІІ клас.

 6. Часът започва с анкета „Що е търпение?” - от І до ІV клас,а от V до VІІІ клас с дискусия на тема „Как да се научим на търпение?”, като на учениците се предлагат 6 упражнения за развиване на търпение и постоянство.

 7. Всеки клас изработва кът или табло с материали за търпението.

 8. Прави се един общ кът за цялото училище.

 9. Учениците от V клас изготвят и представят презентация за търпението.

 10. На учениците от І до ІV клас се предлагат различни игри - изработване на пъзел, игра с карти - пасианс”Голямото търпение”.

 11. Провежда се конкурс „Търпението е красота”.

Тел.:048786277

ОУ „Васил Левски” - с. Юруково, общ.


 1. На 23. 03. 2011 г. на информационното табло в училището ще се направи кът с материали, подготвени от учениците и учителите от училището.

2. Всеки клас ще постави своите послания за търпението на видно място в училището.

 1. На 23. 03. 2012 г. всеки учител и ученик ще носи изработения за Деня на търпението знак.

 2. Всеки клас ще оформи кът с подходящи материали за търпението и ще излъчи чрез анонимно гласуване най-търпеливия ученик в класа.

Тел.: 074495/324
СОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда

26. 03. 2012 г.

 1. Изработване на емблема и мото на мероприятието.

 2. Отразяване на мероприятието в сайта на училището.

 3. Представяне на сценка за търпението.

 4. Изготвяне на презентация.

 5. Конкурс за най-подходяща мисъл или мото на търпението.

 6. Излъчване на предложения за най- търпелив учител, ученик /поставяне на кутия за мнения/.

 7. Изработване на табло.

 8. Изработване на грамоти.

Тел. 07442/ 2337,3107,3111
ПГМ "Петко Рачов Славейков", гр. Якоруда

19. 03. 2012 г. до 23. 03. 2012 г. - Седмица на търпението:

 1. Оформяне стена на търпението, на която всеки клас ще има възможност да напише мисъл за търпението.

 2. Обявяване на конкурс за есе на тема „ Търпението на българина”.

 3. Изработване на Дърво на търпението.

 4. Организиране на конкурс Мис и Мистър Търпение в ПГМ „П Р. Славейков” – гр. Якоруда.

 5. Изработване на Символ на търпението.

 6. Провеждане на специален час,в който учениците ще попълват психологически тест „Търпеливи ли сме?”, чрез който ще проверят силата на търпението си.

 7. Провеждане на турнир по канадска борба с мото „При битка между силата и търпението-избери търпението.

 8. Обновяване на къта на УКБПП с нагледни материали за Деня на търпението.

Тел. : 07442/23-27, 23-61

ОУ Гоце Делчев”, с. Беслен, общ. Хаджидимово

 23.03.2012 г.

1.Литературно-музикална програма.

2.Спортни игри. 

3. Мултимедийна презентация, посветена на 25 март –Ден на търпението.

Тел.: 0887378747СУПЦ, гр. Банско
Изготвяне на послания за 25 март – Ден на търпението.

Тел.: 0749/ 8-84-40


4. Дни на младежката активност – всяка последна седмица на месец април – световна инициатива, към която ОбСНВ Благоевград се присъедини през 2008 година, чрез доброволеца ни от Корпуса на мира – Емма Гарсия. Всяка година изпращаме информация до училищата, отразяваме дейностите им в бюлетина „Виж света без наркотици“ и всичко, което получим, препращаме в американската агенция, която съставя карта на всички участници и инициативи и ги популяризира чрез интернет. Инспекторатът на МОМН Благоевград подкрепя инициативата. Представяме част от дейностите през 2012 г. :

Младежки общински съвет по наркотични вещества (МОСНВ), гр. БлагоевградМладежите направиха кампания „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!” - за събиране на дълготрайни пакетирани храни за семействата в нужда от Благоевград. При среща на Младежкия общински съвет по наркотични вещества Благоевград със свещениците от Православния център към Света Неврокопска епархия в Благоевград и неговия ръководител Мирела Кючюкова преди Коледа разбраха, че има семейства с техни връстници, които системно гладуват. Бяха потресени и много огорчени, че вместо за подаръци, тези деца си мечтаят в коледната нощ да имат хляб и малко храна. Ето защо всички предложиха да се организира събиране на хранителни продукти, както вече са правили, но за децата на Хаити. Кампанията продължи от 7.02.2012 г. до 30.03.2012 и бяха събрани над 600 кг. храни. Даренията бяха предадени на Православния център, откъдето бяха разпределени на нуждаещите се семейства.

VIII СОУ „Арсени Костенцев”, гр. БлагоевградУченици от VIII СОУ „Арсени Костенцев” се срещнаха с представителите на Православно – информационен център към Неврокопска света митрополия – Благоевград, и дискутираха по темата „Животворящия огън”. По-късно беше реализирана и беседа - „Дървото на доброто и злото”, отново в Православния център.

СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски”, гр. БлагоевградПочистени и озеленени бяха училищния двор и територията до него. Проведена беше кампания за безопасен интернет под надслов: „Внимавай – не знаеш кой дебне от другата страна”. Беше проведена и седмица на здравето под надслов: „Здравето е наша отговорност”.

ПТГ „Ичко Бойчев”, гр. БлагоевградПроведен беше патронния празник на училището в БНР – Благоевград. Инициативата се отрази чрез урок по родолюбие, в присъствието на гости, които са потомци на патрона – Ичко Бойчев.

ПГССТ „Алеко Константинов”, град БанскоСкоростно изкачване на стената за катерене, се състоя на

24.04.2012г./вторник/. Състезанието се проведе между учениците от специалност „Туризъм", професия „Планински водач" от IX, X и XI клас. Първи в състезанието по скоростно изкачване на стената стана Божидар Момчилов Джамбазки от Ха клас с 3,91 секунди. Втори е Димитър Иванов Кехайов също от Ха клас и трето място зае ученикът от IX клас - Борис Борисов Събев.Всички ученици изслушаха и лекция от Иван Асев, член на Планинската спасителна служба към гр.Банско.
СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Белица

До 27.04.2012 г. беше проведен конкурс за есе, стихотворение и съчинение със следните 3 теми: „Дървото на доброто и злото”, „Земята – която ни храни” и „Наркотиците – илюзии, страдания, престъпност” , за учениците от V до XII клас.

В същия срок беше обявен и конкурс за мултимедийна презентация на следните теми: „Земята и нейното опазване”, „Традиции и обичаи в моя роден край”, „Наркотиците – илюзии, страдания, престъпност”, отново за учениците от V до XII клас.

Беше обявен и конкурс за детска рисунка, снимка и фотоколаж посветен на : „Зелената планета – децата спасяват планетата” и „Да почистим България за един ден”, за учениците от I до XII клас.

На 7.05.2012 г. беше организирана изложба за най- вкусни домашни сладки, направени от учениците от I до XII клас. Всички участници получиха грамоти за участие, а най-добрите награди.

I ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев

Беше реализирана благотворителна акция - „Да дарим книга”, в полза на Дом за деца и юноши „Иван Кюлев”.

В акция „Искам да ми е красиво” учениците почистиха от нецензурни графити обществени сгради в града и се погрижиха за градината около историческия музей.

Под надслов: „Искам да се движа безопасно”, премина акцията, насочена към шофьорите, които паркират автомобили по тротоарите в района на училището.

Проведе се и дискусионен форум на тема: „Ние ще направим света по – добър”.


ПМГ „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев

Изнесен беше съвместен спектакъл на клубовете „Подслон за мечти” и „Приказен свят” по повод Деня на книгата и авторското право – 23 април.

На 20.04.2012г. учениците от клуб „Екология” организирах състезание с отбори от нашето и други училища, посветено на Деня на Земята, а на 22.04.2012г. се включиха в инициативата „Да изчистим България за един ден”.

От 20 до 25.04 2012 г. клуб „Традиции и празници на моя роден край” организира занимателни игри с ученици от ІV и V клас от нашето и други училища, с цел обогатяване на знанията за традиционните пролетни религиозни празници.

СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Гърмен

На 21 и 22.04.2012 г. в хотелски комплекс „Виктория” беше проведен шахматен турнир с национална значимост. Участие взеха шахматисти от общините Гоце Делчев и Гърмен и изявени шахматисти от много школи в България. Победителите във всички възрастови групи получиха медали.

ОУ „Братя Миладинови”, с. Кърналово, общ. Петрич

Организирани бяха футболни и баскетболни срещи между отборите на VII и VIII клас.

Любителите на изобразителното изкуство рисунка на асфалт под надслов: „Не на дрогата!”, а учениците от V до VIII клас представиха тържество на тема: „Да играем и танцуваме щастливи”.

СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Симитли

Интердисциплинарно състезание на тема: „Познавам ли родния край?”, беше реализирано от учениците от ІХ – ХІІ клас. Третите класове подготвиха кулинарна изложба „С рецептите на баба”, а учениците от V, VІ и VІІ клас украсиха дърветата на площада с великденски яйца. Всички от началния и средния курс организираха конкурс за най-здраво и красиво яйце. Първокласниците отбелязаха 22 април – Ден на Земята, с различни мероприятия през цялата седмица обявена за Зелена седмица. Организирана беше и фотоизложба на тема: „Ден на Земята”.Всички от V, VІ и VІІ клас се включиха във велопоход под надслов: „Спазваме ли правилника за безопасност на движението?”. Бяха проведени състезания с учениците от началния курс като час от кампания за разделно събиране на отпадъци от опаковки съвместно с ЕКОПАК. В училището беше организирана и кампания за събиране на батерии. Учениците посетиха фотоволтаичния парк в с.Полето. В края на месец април беше направена изложба от отпадъчни материали.
СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево, общ. Струмяни

Проведени бяха беседи в часовете на класа, посветени на Дните на младежката активност. На 20.04.2012 г. беше презентирана темата „Не на дрогата” и проведени състезания по волейбол и футбол между учениците от V – X клас. На 21.04.2012 г. имаше колопоход под надслов: „Да растем силни и здрави”.

ПГМ "Петко Рачов Славейков", гр. Якоруда

Изработено бяха табла, посветени на Международния ден на Земята – 22 април, и беше проведен радиочас на тема: „Движим ли се достатъчно?”. На 23 април от 16,00 до 17,00 часа в училище беше организирана акция „Микрофонът е ваш, бъдете активни!” с основна тема: „Да бъдеш полезен – за себе си, за твоята общност, за природата”. Телевизионното студио в ПГМ даде възможност на младите хора да се изявят пред микрофона, като споделят своите послания, искания, идеи, недоволства, призиви и творчески достижения. Пред камерата и микрофона много младежи се чувстваха в „свои води” и споделиха мислите си.

Учениците се включиха в хигиенизирането на общоучилищното пространство и засаждането на цветя в дворните алеи, както и взеха участие в акция по залесяване и инициативата на БТВ „Да почистим България за един ден”.

Дарени бяха калъфки за възглавници и покривки, ушити в клуб „Мода и стил” към училището, на самотни възрастни хора.

Реализирана беше дискусия на тема: "SOS! Природата е в опасност! Нека я спасим!”.

Проведа се конкурс за най-добър домашен хляб и беше изготвено фототабло, посветено на „Хлябът наш”.

Организиран беше и колопоход до водопада в местността „Чесна”, в който се включиха много ученици от различни класове в ПГМ ‘Петко Р. Славейков” – гр. Якоруда.

5. Работа с Младежкия общински съвет по наркотични вещества Благоевград. Представяме част от календара, защото той се изработва за периода на една учебна, а не за календарна година. Ръководител на МОСНВ е Магделена Рахова /Секретар на ОбСНВ/:

СРЕЩА ХVI – 10.01.2012 г.

Нашето списание и други превантивни материали на ОбСНВ Благоевград


 1. Като за начало:

  • играта „Кой е лидера?“.

 2. Подробно разглеждане на брой 16 на нашето списание.

 3. Брой 17 на списание „Виж света без наркотици“ вече е факт:

  • подробно разглеждане на списанието;

  • коментар на изданието.

 4. Разглеждане на новоиздадените други материали на ОбСНВ - плакати, листовки, брошури.

 5. За финал:

  • играта „Спасителна лодка“.

Участниците се движат около точно определена част на стаята. Нека си представят, че се движат в море. Необходимо е да формират лодки, за да оцелеят. Някой от обучаващите казва число – “6”! Всички останали трябва да се групират в групи по 6 човека, за да се спасят от “удавяне” в морето. Ако групата се състои от повече или по-малко участниците от необходимия брой, цялата група се “удавя” и излиза от играта. Играта продължава докато останат един или двама, които са победители.

СРЕЩА ХVII -17.01.2012г.Акция „Не карай пил! Колата остави, вземи такси! Усмивките на децата запази!“ 2

Дата: 17.01.2012 г.
Място: Община Благоевград и площад „Георги Измирлиев“.
Начален час: 12:00 часа.


Цел: Популяризиране на идеята за стимулиране на шофьорите да оставят колите си ако са пили, за да има по-малко пътни инциденти.

Организатор: Младежки общински съвет по наркотични вещества и Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград с подкрепата на КАТ Благоевград и книжарници „Перун”.

Младежите от МОСНВ раздаваха подготвените за целта листовки и брой 17 на списание „Виж света без наркотици“, в което последната страница е посветена на тази инициатива, на служителите в Община Благоевград и на минувачите пред сградата.

СРЕЩА ХVIII – 24.01.2012 г.

Подготовка за кампания за събиране на храни по повод Световните дни на младежката активност


 1. Като за начало - играта „Спасителна лодка“.

 2. Дискусия за отминалите коледни и новогодишни празници и възможностите на българите да реализират разходи по този повод:

  • акцент върху конкретни случай в Благоевград на социално слаби семейства, който са с много ограничени възможности и не могат да си позволят плащане на елементарни житейски нужди, а празниците са допълнително бреме за тях и децата им.

 1. Дискусия за това как ние можем да помогнем на семействата в нужда от Благоевград в рамките на Световните дни на младежката активност:

  • какво трябва да се направи;

  • какво конкретно ние можем да направим – кампания за събиране на храни;

  • очертаване на общите рамки на това как да се реализира идеята.

 1. За финал; играта „Всички с…“.


СРЕЩА ХIХ – 31.01.2012 г.

Подготовка за кампания за събиране на храни

 1. За начало - играта „Кой е лидера?“.

 2. Дискусия за Дните на младежката активност тази година:

  • акцент върху нашата дейност – събиране на храни за семейства в нужда.

 1. Подготовка за предстоящата кампания за събиране на храни:

  • уточняване какви храни да се събират;

  • къде да се събират;

  • как да се разпределят;

  • как да стигат до семействата в нужда – чрез Православния център;

  • как да огласим кампанията – да поканим медии на официалното стартиране на кампанията и периодични да пускаме информация за събраното количество до момента и разпространение на листовки с информация за кампанията;

  • определяне периода на кампанията;

  • кога и как да се случи началото на кампанията;

  • мото на кампанията.

 1. Разпределяне на задачите за реализиране на идеята.

 2. За финал – последни уточнения за началото на кампанията.


СРЕЩА ХХ – 7.02.2012 г.

Начало на кампанията „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“

Дата и час: 7.02.2012 г. от 12:00 часа.
Място: търговски център „Възраждане” (Mall Blagoevgrad) гр. Благоевград.

Събитие: Начало на кампанията на МОСНВ и ОбСНВ: „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“, за събиране на дълготрайни пакетирани храни за семействата в нужда от Благоевград.Програма:

 1. Откриване на кампанията „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“, която продължава до 16.03.2012 г.

 2. Изпълнение на клуб по спортни танци „Благоевград“ с р-л Десислава Камчева.

 3. Акция за разпространение н листовки с информация за кампанията „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“ за събиране на дълготрайни пакетирани храни за семействата в нужда.


СРЕЩА ХXI - 14.02.2012 г.

Кампанията за събиране на храни продължава

 1. За начало – коментар на стартирането на кампанията.

 2. Сортиране на получените храни до момента:

  • разпределяне на храните по вид – ориз, макарони, захар, консерви - месо, консерви – ястия, олио, боб, леща, вафли, кроасани и други.

 3. Описване на храните.

 4. Размножаване на малки плакати за училищата и листовки за обществеността.

 5. Разпределение на задачите за популяризиране на кампанията:

  • кой в кое училище да занесе плакати с информация за кампанията;

  • кой в кои институции да занесе листовки с информация за кампанията.

 6. Акция за разпространение на листовки с информация за кампанията.


СРЕЩА ХХII - 21.02.2012 г.

Кампанията за събиране на храни продължава

 1. Сортиране на получените храни до момента:

  • разпределяне на храните по вид – ориз, макарони, захар, консерви - месо, консерви – ястия, олио, боб, леща, вафли, кроасани и други.

 2. Описване на храните.

 3. Оформяне на приемно-предавателен протокол за предоставяне на храните на Православния център, от където ще се разпределят на хората в нужда.

 4. Транспортиране на събраните до този момент храни в Православния център – Благоевград.

 5. Подписване на приемно-предавателния протокол.

 6. Разпространение на листовки с информация за кампанията „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“.


СРЕЩА ХХIII – 28.02.2012 г.

Подготовка за Ден на търпението и Световните дни на младежката активност

 1. За начало – дискусия за хода на кампанията „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“.

 2. Подготовка за 25 март – Ден на търпението:

  • уточняване какво ние да направим по повод Деня на търпението;

  • оформяне на информацията за този ден и покана към училищата да се включат;

  • разпращане на информацията до всички училища и РИО.

 3. Подготовка за Световните дни на младежката активност – 20 -22- април:

  • Дискусия за това какво сме направили до момента и какво предстои по повод тези дни;

  • Оформяне на информацията за тези дни и покана към училищата да се включат;

  • Разпращане на информацията до всички училища и РИО.

 4. Обобщение на срещата.


СРЕЩА ХХІV -6.03.2012 г.

Кампанията за събиране на храни продължава.

Акция за популяризиране на идеята.


Събитие: Акция за популяризиране на кампанията „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“.

Дата: 6.03.2012 г.
Час: 12:00 / 14:00 часа.
Място: Централните улици на Благоевград и училищата.

Младежите от Младежки общински съвет по наркотични вещества раздадоха листовки с информация за кампанията по централните улици на Благоевград и всички училищата. Акцията е в два етапа – от 12:00 и от 14:00 часа, в зависимост от това кой кога е на училище.


СРЕЩА ХХV – 13.03.2012 г.

Кампанията за събиране на храни продължава

 1. Дискусия за хода на кампанията и количеството на получените хранителни продукти.

 2. Сортиране на получените храни до момента:

  • разпределяне на храните по вид – ориз, макарони, захар, консерви - месо, консерви – ястия, олио, боб, леща, вафли, кроасани и други.

 3. Описване на храните.

 4. Дискусия за периода на кампанията:

  • акцент върху удължаване срока на кампанията – от 16. 03 на 7.04.2012 г.

 5. Разпространяване на новината за удължаване срока на кампанията:

  • изпращане на информацията по имейли на училищата, медии и приятели.

 6. За финал: играта „Намигване“


СРЕЩА ХХVII – 27.03.2012 г.

Посещение в Православния център по повод кампанията за храните

Събитие: Среща на Младежите от МОСНВ с представители на Православния център – Благоевград, по повод кампанията „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“.Дата: 17.03.2012г.
Час: 12:00 и 14:00 часа (в зависимост от времето на училище).
Място: Православен център – Благоевград


 1. Дискусия за работата на Православния център.

 2. Дискусия за съвместната ни кампания –„Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“:

  • акцент върху начина на приготвяне на пакетите за семействата в нужда;

  • колко семейства са подпомогнати до този момент.

 3. Разпределяне на останалите храните – от акцията, в пакети, които ще се дават на нуждаещите се.


СРЕЩА ХХVIII – 2.04.2012 г.

БНТ2 на гости на МОСНВ – директно включване

15:30 часа – Среща на младежите от МОСНВ в офиса на ОбСНВ – Благоевград с цел подготовка за предстоящото директно включване в предаване на БНТ 2 относно нашата кампания за събиране на храни за семейства в нужда.

15:45 часа – Среща с екипа на БНТ2 – предварителен разговор за прякото включване.

16:00 часа – Пряко включване в ефира на следобедния блог на БНТ2 по повод кампанията за събиране на дълготрайни хранителни продукти „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“.

16:30 часа – Край на прякото включване.

16:35 – 17.00 часа – Коментар на протеклата по време на прякото включване дискусия.


СРЕЩА ХХIX - 3.04.2012 г.

Кампанията за събиране на храни е към своя край

 1. Дискусия за хода на кампанията и количеството на получените хранителни продукти.

 2. Сортиране на получените храни до момента:

  • разпределяне на храните по вид – ориз, макарони, захар, консерви - месо, консерви – ястия, олио, боб, леща, вафли, кроасани и други.

 3. Описване на храните.

 4. Обобщаване на общото количество храни, събрано до този момент.

 5. Разпространяване на информацията за събраното количество храни до момента:

  • изпращане на информацията по имейли на училищата и медии.

СРЕЩА ХХX – 10.04.2012 г.Край на нашата кампания: „Приятели, нашите връстници гладуват! Да спрем това!“

 1. Дискусия за а кампанията и количеството на получените хранителни продукти.

 2. Сортиране на получените храни до момента:

  • разпределяне на храните по вид – ориз, макарони, захар, консерви и други.

 3. Описване на сортираните храни.

 4. Обобщаване на цялото количество храни, събрано в рамките на кампанията – от 7.01.2012 г. до 7.04.2-12 година.

 5. Уточняване с Православния център кога и как ще се пренесат последните събрани храни.

 6. Обявяване края на кампанията и разпространение на информация за количеството събрани храни:

  • изпращане на информацията по имейли на училищата и медиите.


СРЕЩА ХХХII – 24.04.2012 г.

Резултати от Дните на младежката активност

 1. За начало: Играта „Спасителна лодка“.

 2. Дискусия за резултатите и значимостта на нашите дейности по повод Световните дни на Младежката активност:

 3. Дискусия за резултатите и значимостта на дейности на училищата, които се включиха в отбелязването на Световните дни на младежката активност за тази учебна година.

 4. Дискусия за сравнение на реализираните активности по повод Световните дни на младежката активност през тази и през изминалите години:

  • какво се повтаря;

  • кое е различното;

  • какво се случва за първи път;

  • какъв е ефектът от всички дейности.

 5. За финал: Играта „Кой е лидера?“СРЕЩА ХХХIII – 8.05.2012 г.

Подготовка за следващите броеве на списанието „Виж света без наркотици“

 1. Като за начало:

  • играта „Намигване“.

 2. Кратък обзор на издадените момента броеве на нашето списание „Виж света без наркотици“.

 3. Подготовка за следващия брой (18):

  • с какъв материал разполагаме;

  • какво ни предстои като дейности и можем ли да го отразим в следващия брой.

  • какво да включим в следващия брой.

 4. Разпределяне на конкретните задачите за следващия брой:

  • кой каква статия да подготви;

  • кой да потърси в Интернет нещо забавно и интересно.

 5. За финал:

  • Играта „Всички с…“.


СРЕЩА ХХХІV – 15.05.2012 г.

Подготовка за участие в радиопредаване – „Тийн зона“, на БНР-Благоевград на

19.05.2012 година

 1. Като за начало - играта „Спасителна лодка“.

 2. Дискусия за предаването на БНР – Благоевград, посветени на тийнейджърите „Тийн зона“.

 3. Представяне на поканата от страна на организаторите – БНР – Благоевград, и ОДК, към младежите от МОСНВ – да представят своята дейност в тази доброволческа организация.

 4. Определяне на учениците, които ще представят нашата дейност в радиопредаването „Тийн зона“.

 5. Подготовка на участниците:

  • кои от дейностите ни да бъдат представени;

  • как да бъдат представени;

  • как да използваме предаването, за да привлечем повече съмишленици.

 6. Обобщение на срещата.


СРЕЩА ХХХV – 22.05.2012 г.

Подготовка за участие в церемонията по награждаване на магистрати и полицаи в конкурса „Страхливият умира всеки ден, смелия - само веднъж“ в памет на

Джовани Фалконе

 1. Като за начало - играта „Коленичене“.

 2. Кратка дискусия за живота и делото на убития от мафията италиански магистрат Джовани Фалконе.

 3. Представяне на конкурса за магистрати и полицаи „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“ в памет на Джовани Фалконе.

 4. Кратка дискусия за историята на този конкурс и за участието на младежите от МОСНВ в церемонията по награждаване на номинираните полицаи и магистрати:

  • акцент върху възможността да се вземат интервюта от наградените и официалните гости, които да публикуваме в нашето списание.

 5. Подготовка за предстоящото поднасяне на цветя на паметната плоча на Джовани Фалконе, която се намира на сградата на Съдебната палата в Благоевград, на 23.05.2012 г. по повод 20 години от смъртта на италианския магистрат.

 6. Обобщение.


СРЕЩА ХХХVI – 23.05.2012

Поднасяне на цветя на паметната плоча на Джовани Фалконе

Място: Паметната плоча на Джовани Фалконе – на сградата на Съдебната палата в Благоевград.Дата: 23.05. 2012 година.
Час: 11:00 часа.

Програма на МОСНВ за поднасяне на цветя на паметната плоча на Джовани Фалконе

10:40 – Среща пред сградата на Окръжен и Районен съд – Благоевград.

10:45 – 10:55 – Дискусия за поканените гости и институциите, които ще поднесат цветя по повод 20 години от смъртта на Джовани Фалконе – италиански магистрат, убит от мафията през 1992 година.

11:00 – Поднасяне на цветя на паметната плоча на Джовани Фалконе.
СРЕЩА ХХХVII – 29.05.2012 г.

Подготовка за спортен празник

Брой 18 на нашето списание е факт


 1. Като за начало – играта „Всички с…“.

 2. Разглеждане на излезлия нов брой – 18, на нашето списание „Виж света без наркотици“.

 3. Дискусия за новия брой на списанието:

  • какво ни харесва;

  • какво не ни харесва;

  • какво можем да променим за следващите броеве.

 4. Подготовка за спортен празник „Аз обичам спорта – ела и ти!Бъди независим!“, в подкрепа инициативата на Министерството на спорта „Аз обичам спорта“:

  • представяне на събитието;

  • дискусия за ролята на МОСНВ в него;

  • разпределяне на конкретните задачи.

 5. В заключение – играта „Намигване“.


СРЕЩА ХХХVIII – 2.06.2012 г.

Спортен празник с изложение на спортните клубове

Аз обичам спорта – ела и ти! Бъди независим!“

Наименование на събитието: Спортен празник с изложение на спортните клубове „Аз обичам спорта – ела и ти! Бъди независим!“

Дата: 2.06.2012 година.
Място: Площад „Георги Измирлиев“ – пред сградата на Община Благоевград.


Програма

10:30 часа – начало на изложението на спортните клубове

12:00 часа - Отдаване почест на Христо Ботев с едноминутно мълчание.

12:05 часа - Официално откриване на събитието – изказване на кмета на Благоевград, заместник – министъра на младежта и спорта и други гости.

12:30 часа – Представяне на отделните спортни клубове и демонстрация на сцената.

13:00 – 15:30 часа - изложението на спортните клубове и демонстрация на място.


СРЕЩА ХХХIX – 5.06.2012 г.

Подготовка за конкурса в памет на Джовани Фалконе

 1. Въведение:

  • играта „Спасителна лодка».

 2. Подготовка за предстоящия конкурс за съдии и полицаи в памет на убития от мафията италиански магистрат Джовани Фалконе: „Смелият умира веднъж, страхливият – всеки ден”:

  • представяне на поканените гости;

  • обобщаване на наученото за номинираните.

 3. Оформяне на въпроси, които младежите биха задали на:

  • спечелилия магистрат;

  • спечелилия полицай;

  • официалните гости – италианския посланик, председател на ВКС, заместник – главен прокурор, заместник – главен секретар на МВР и други.

 4. В заключение:

  • играта „Кой е лидера?”.СРЕЩА ХL – 6.06.2012 г.

Награждаване на номинираните в конкурса „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“ за магистрати и полицаи в памет на Джовани Фалконе

ДНЕВЕН РЕД

Паметна плоча на Джовани Фалконе на сградата на съда

9.00-9.15 часа - Поднасяне на цветя от присъстващите гости, номинирани за конкурса, институции и граждани – обявяване на поднасящите цветя от водещия на церемонията по награждаването.

Зала „Яворов”

9.20-9.25 часа - Откриване на награждаването на номинираните в конкурса за магистрати и полицаи в памет на Джовани Фалконе и обявяване на гостите на церемония – водещ на церемонията.

9.25-9.35 часа – Обявяване на награда за принос в развитието и популяризирането на Благоевград в Европейския съюз и извън него на Н.П. Стефано Бенацо – посланик на Република Италия от г-н Стоян Благоев - Зам. Кмет на община Благоевград /На екран без звук се представят снимки от Благоевград и конкурса в памет на памет на Джовани Фалконе/.

9.35-9.45 часа – Награждаване на Н.П. Стефано Бенацо – посланик на Република Италия с награда за принос в развитието и популяризирането на Благоевград в Европейския съюз и извън него от г-н Стоян Благоев - Зам. Кмет на община Благоевград

Изказване на Н.П. Стефано Бенацо – посланик на Република Италия.

9.45-9.46 часа – Мултимедийна презентация за Джовани Фалконе и конкурса – изработена от ОбСНВ – представяне от д-р Теменужка Любенова.

9.46-9.52 часа – Мултимедийна презентация за Джовани Фалконе и конкурса

9.52-10.00 часа – Изказване за живота и примера на Джовани Фалконе и смисъла на учредената награда – г-н Стоян Благоев - Зам. Кмет на община Благоевград.

10.00-10.12 часа – Обявяване на награждаването и връчващите наградите – водещ церемонията.

10.12-11.00 часа

Обявяване на наградените от д-р Теменужка Любенова – Председател на ОбСНВ.

Предвидени времево изказвания на наградените.

Връчващи наградите:

- Н.П. Стефано Бенацо – посланик на Република Италия на номинираните в раздел „Магистрати”;

- г-н Стоян Благоев - Зам. Кмет на община Благоевград – на всички номинирани папки с материали на Община Благоевград /папки с логото на Община Благоевград, рекламни материали за Благоевград и информационни материали на ОбСНВ/

11.00-11.15 - Поздравление за наградените от италиански оперен изпълнител – Марио Топао от Падуа, гост на церемонията, подарък за кмета на Благоевград за създадената награда:

-О, соле мио;

-Торна а Сориенто;

- Несун Дорма от «Турандот» на Джакомо Пучини

11.15-12.00 – Концерт на Европейския младежки бенд "Bugati" за италианска музика.

12.00-13.00 часа – Закриване на церемонията и коктейл за официалните лица и наградените.
СРЕЩА XLI – 12.06.2012 г.

Отзвук от конкурса в памет на Джовани Фалконе.

Подготовка за конкурса за журналисти в памет на Вероника Герин.


 1. Дискусия впечатленията за отминалия конкурс в памет на Джовани Фалконе.

 2. Дискусия за свършената от младежите работа по време на този конкурс:

  • кой от кого е взел интервю;

  • кога ще бъдат обработени и изпратени интервютата за редакция.

 3. Кратка дискусия за живота на убитата от мафията ирландска журналистка Вероника Герин и конкурса за журналисти в нейна памет.

 4. Подготовка за предстоящия конкурс в памет на Вероника Герин: „Сърце и слово срещу наркотиците”:

  • представяне на номинираните журналисти;

  • представяне на поканените гости.

 5. Оформяне на въпроси, които младежите биха задали на:

  • спечелилия журналист в раздел отделните раздели;

  • официалните гости – ирландския посланик, кмета, и други.

 6. В заключение - играта „Кой е лидера?”.


СРЕЩА ХLII - 19.06.2012 г.

Подготовка за 26 юни

 1. Като за начало:

  • Играта „Спасителна лодка“.

 2. Кратка дискусия за Международния ден за борба с наркотиците – 26 юни.

 3. Представяне на идеята за реализиране на шествие и посещения на различни институции под надслов: „По пътя на страданието, за да открием пътя на спасението“, на 26 юни

 4. Дискусия върху представената възможност – да се отбележи Международния ден за борба с наркотиците с шествие и посещение на различни институции- съд, полиция, психиатрия, музей, църква.

 5. Конкретни уточнения за шествието и разпределяне на задачите.

 6. За финал – играта „Коленичене“.


СРЕЩА ХLIII – 26.06.2012 г.

По пътя на страданието, за да открием пътя на спасението
(Връчване грамоти за дейността на МОСНВ)

Дейността е описана в частта за отбелязване Международния ден за борба с наркоманиите 26.06.2012 г.Посещение на представители на Младежкия общински съвет по наркотични вещества в Брюксел по покана на Мария Габриел, член на ЕП по повод активната дейност на учениците и изпратените до много институции предложения за ограничаване разпространението и употребата на наркотици и възможността 26 юни – Международния ден за борба с наркотиците в страните от Европейския съюз да се отбелязва и като ден в памет на Вероника Герин и Джовани Фалконе от 6 до 8 ноември 2012 г.

Програма:

Сряда, 7 ноември

9:45 - 10:15 Трансфер до ЕП с нает за групата автобус

10:30 - 12:00 Лекция и посещение на ЕП

12:00 - 13:00 Обяд в стола на посетителския център на Европейския парламент

13:00 - 14:00 Посещение на Парламентариума

14:00 - 15:00 Ролева игра в Парламентариума

15:00 - 16:00 Среща с депутати от ЕНП, зала A8F388 на ЕП

Среща с Мария Габриел и Élisabeth Morin-Chartier от Комисията по правата на жените и равенство на половете и с Agustín Díaz De Mera García Consuegra от Комисията по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. Връчване на предложения за подпомагане борбата с наркотиците, изработени от Младежкия общински съвет по наркотични вещества Благоевград на евродепутати.


16:30 – 18:30 „Политики за българите в чужбина“, конференция

под патронажа на Вицепрезидента на Република

България Маргарита Попова, зала JAN 4Q2

Четвъртък, 8 ноември


12:30 – 15:00 Дебат и прожекция на филма на Мари-Моник Робин „Посевите на бъдещето“, съорганизирани от Мария Габриел (ЕНП), зала ASP 1G3

Внесен документ:ДО

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ГР. БРЮКСЕЛ,

БЕЛГИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Младежки общински съвет по наркотични вещества – Благоевград, България, се обръща към Вас с конкретни предложения за реализиране на успешна превенция на наркоманиите и ограничаване разпространението и употребата на наркотици сред подрастващите в Европейския съюз.

Младежки общински съвет по наркотични вещества – Благоевград, е неформална организация от доброволци – ученици от VI до XII клас и студенти, която е част от Общински съвет по наркотични вещества Благоевград към Община Благоевград в Република България. Правили сме множество акции – разпространение на превантивно-информационни материали сред общността, събиране на дрехи и храна за хора в трудно социално положение, включително и за семействата на наркозависими лица; представяли сме презентации и сме правили обучения по превенция на наркоманиите на наши връстници; участвали сме в семинари и дискусии по превенция на наркоманиите; ние самите сме организирали подобни дискусии; имали сме срещи с български народни представители, както и с български евродепутати, с различни хора, които са свързани по някакъв начин с борбата с наркотиците – полицаи, семейства на зависими, психиатри, съдии, значими личности в културния живот на България; правили сме изказване и сме внесли конкретни предложения в Комисията по Здравеопазване към Народното събрание в България; инициирали сме множество срещи по превенция на наркоманиите на групи наши съученици със съдии в съдебна зала; реализирахме интерактивен съдебен процес, в който беше осъден „наркопласьор“, под ръководството на съдии и прокурори; издаваме списание „Виж света без наркотици“, което се финансира от Община Благоевград и др. Всяка година участваме в церемонията по награждаване на журналисти, които разследват свързаните с разпространението и употребата на наркотици проблеми, в конкурса „Сърце и слово срещу наркотиците“, който е в памет на убитата от наркодилър през 1996 г. ирландска журналистка Вероника Герин. Ние взимаме и активно участие в церемонията по награждаване на полицаи и магистрати, работещи в областта на борбата с наркотрафика и употребата на наркотици и приложили закона в пълна сила, в конкурса „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“, който е в памет на убития през 1992 г. от мафията италиански магистрат Джовани Фалконе. И двете събития се организират от Община Благоевград, Общински съвет по наркотични вещества Благоевград и са с подкрепата съответно на посолствата на Ирландия и на Италия в България.

Ние осъществяваме дейностите си с помощта на екипа на Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Благоевград: д-р Теменужка Любенова – Председател на ОбСНВ, Магделена Рахова – Секретар на ОбСНВ и ръководител на Младежкия съвет по наркотични вещества, Десислава Иванова – психолог и Ивайло Миленков – компютърен специалист.

Всичко до тук показва колко богат е нашият опит като доброволци по превенция на наркоманиите и затова си позволяваме да се обърнем към Вас с конкретни предложения, които се надяваме чрез всички Вас да бъдат подкрепени от европейското законодателство и реализирани в рамките на Европейския съюз, защото това е нашия общ дом:

1. Международният ден за борба с наркоманиите – 26 юни, да бъде в памет на Вероника Герин и Джовани Фалконе за всички страни в ЕС. Те са примери за подражание на младите хора в ЕС, които идват не от древността, а от нашето съвремие. За подрастващото поколение идолите са много важни, а налагането на такива е дело на възрастните. Предлагаме точно този ден да е в тяхна памет, защото Вероника Герин е убита точно на 26 юни 1996 г. А защо да почитаме и двамата в един и същи ден? Защото и двамата, въпреки различните си професии, са посветили живота си на една и съща кауза – борбата с мафията, разпространението на наркотици, корупцията.

Вероника Герин е журналист, който разобличава от къде идват доходите на Джон Гилиган – от продажбата на наркотици и след нейната смърт ирландското правителство приема закон, с който се налага запор за 7 години на имуществото на хора, за които има съмнение, че разпространяват наркотици.

Джовани Фалконе е магистрата, който накара за първи път италиански мафиот да проговори и създаде теорията за следване пътя на парите, за да се стигне до престъплението – разпространение на дрога.

2. Изграждане на мрежа от младежки организации в ЕС с цел културен обмен, защото културата на народите обединява хората, заздравява семействата, а наркотиците разединяват хората и разрушават семействата.

3. Равни права за лечение на наркозависимите в целия Европейски съюз. Има страни в ЕС, които не предлагат достатъчни и достъпни възможности за лечение на зависимите от наркотици хора. Ето защо предлагаме зависимите момчета и момичета от страните, които нямат такива възможности, да бъдат настанявани за лечение в страните, които имат, докато равните права в това отношение станат факт в целия ЕС.

4. Равни права за лечение на непълнолетните наркозависими в целия ЕС, което означава да има достъпни възможности за лечение на тези хора във всяка една страна от ЕС. За съжаление в България се сблъскваме със случаи на деца с отключени психически отклонения в следствие на употребата на наркотици, които няма къде да бъдат настанени за лечение.

Изпълнени сме с надежда, че тези наши предложения ще стигнат до всички Вас и наистина ще бъдат полезни, за да стане европейското законодателство по-ефективно за хората от всички страни членки на ЕС.

С уважение,

Цветана Хайдушка


Председател на Младежки общински съвет по наркотични вещества

Благоевград

Алекс Христов
Заместник-председател на Младежки общински съвет по наркотични вещества

Благоевград

Анелия Атанасова
Секретар на Младежки общински съвет по наркотични вещества

Благоевград


07.11.2012 г.

гр. Брюксел,


Белгия
СЕМИНАРНО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ДЕЦАТА ОТ ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

11.12.2012 г. (повторено на 13.12.2012 г.), 18.12.2011 г. (повторено на 20.12.2012 г.)
(Обучението се реализира в две групи: от 12:00 – за учещите след обяд, и от 14.30 часа – за учащите сутрин)


ПРОГРАMА

18.12.2012 г. и 20.12.2012 г.
Алкохол, цигари, анаболни стероиди, енергийни напитки

11:50 – 12:00 часа/ 14:20 – 14:30 часа– Регистрация на участниците.

Част I – Тютюнопушене и алкохол.

12:00 – 12:10 часа/ 14:30 – 14:40 часа – Дискусия на тема „Цигарите – влияние върху организма“.

12:10 – 12:20 часа/ 14:40 -14:50 часа – Интерактивна игра „Тютюнопушенето“.

12:20 – 12:30 часа/ 14:50– 15:00 часа – Дискусия на тема „Алкохол – влияние и последствия“.

12:30 – 12:40 часа/ 15:00 – 15:10 часа - Интерактивна игра „Алкохол“.

Част II – Енергийни напитки и анаболни стероиди.

12:40 – 12:50 часа/ 15:10 -15:20 часа – Интерактивна дискусия на тема: „Енергийните напитки – безобидни или не“.

12:50 – 13:00 часа/ 15:20 – 15:30 часа – Интерактивна дискусия на тема: „Анаболните стероиди – физически и психически последици“.

13:00 – 13:05 часа/ 15.30 – 15:35 часа – Закриване.

СЕМИНАРНО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ДЕЦАТА ОТ ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ11.12.2012 г. (повторено на 13.12.2012 г.), 18.12.2011 г. (повторено на 20.12.2012 г.)
(Обучението се реализира в две групи: от 12:00 – за учещите след обяд, и от 14.30 часа – за учащите сутрин)


ПРОГРАMА

11.12.2012 г. и 13.12.2012 г.
Наркотиците – пропуснат живот

11:50 – 12:00 часа/ 14:20 – 14:30 часа– Регистрация на участниците.

Част I – Пропуснатият живот

12:00 – 12:30 часа/ 14:30 – 15:00 часа – Филм „Пропуснат живот“.

12:30 – 12:40 часа/ 15:00– 15:10 часа – Интерактивна игра „Наркотиците – илюзии и факти“.

Част II – Истинският живот – стремежи и постижения

12:40 – 12:45 часа/ 15:10 -15:15 часа – Интерактивна дискусия „Нашите цели и стремежи“.

12:45 – 12:55 часа/ 15:15 – 15:25 часа – Нашите постижения – представяне на посещението на МОСНВ в Брюксел, нашата група във Facebook.

12:55 – 13:00 часа/ 15.25 – 15:30 часа – Закриване.
6. Отбелязване на 26 юни – Международния ден за борба с наркотиците:

Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград и Младежкия общински съвет по наркотични вещества организираха по повод 26 юни – Международният ден за борба с наркотиците инициатива: «ПО ПЪТЯ НА СТРАДАНИЕТО, ЗА ДА ОТКРИЕМ ПЪТЯ НА СПАСЕНИЕТО».

Учениците от Младежкия общински съвет по наркотични вещества Благоевград, заедно с деца от танцова група «Благоевград» и специалистите от ОбСНВ преминаха по следния маршрут:

9. 00 часа – 9.15 часа Община Благоевград, Общински съвет по наркотични вещества пл. "Г. Измирлиев" 1

Превенция на наркоманиите - истината за влиянието на наркотиците - физическа и психическа зависимост, митове и илюзии за безвредност и полезност, скрита и подвеждаща реклама.

9.30часа – 9.45 часа - "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ" ЕООД ул.”Братя Миладинови”№ 21 Страданието - медицинската помощ на наркозависимите, оплаквания, спешни състояния, най-чести причини за постъпване за лечение, рецидиви.

10.05 часа – 10.20 часа - ОД "Полиция":

Престъпленията - престъпления, извършвани от наркозависими, рецидиви, нарушения, свързани с домашно насилие.

10.35 часа – 10.55 часа - Окръжен съд:

Наказания - закони и присъди.

11.10 часа – 11.25 часа - Православен център на Неврокопска епархия:

Духовните причини за наркоманията.

11.40 часа – 11.55 - часа Църква "Въведение Богородично" квартал "Вароша":

Възможен ли е „Път на спасението”.


12.05 часа – 12.30 - часа Регионален исторически музей – Уроците на миналото за настоящето и бъдещето.

Разговорите по темите бяха в рамките на 15 – 30 минути за всяка институция. Раздадени бяха наши информационни материали по пътя между институциите на много граждани, които спираха учениците и питаха какъв е поводът за тяхната изява. Сериозна и ползотворна се оказа и охраната, осигурена от ОДП Благоевград. Направен беше снимков материал, който като комикс беше включен в бюлетина „Виж света без наркотици”.

7. Организирана и проведена бе среща с боксьора Тервел Пулев – българския герой от Олимпиадата в Лондон съвместно с отец Андон Шавулев от православен храм „Въведение Богородично“, треньор на боксов клуб „Пирин Мидас“ и Началника на Инспектората на МОМН – г-н Ивайло Златанов. Поводът за нея беше получената от срещите на ОбСНВ по превенция на наркоманиите информация за участие на ученици от 6 до 12 клас от някои от училищата в Благоевград в пласирането на наркотици сред връстниците си, за да бъдат по-интересни, да спечелят пари, да си купят кола или мотор за абитуриентските балове. Учениците от предварително избраните училища, представители на спортните клубове и гражданите посрещнаха с овации Тервел Пулев. Отговорите на поставените му въпроси, споделените мнения и съвети бяха посрещани с продължителни ръкопляскания и скандирания. По предложение на Младежкия общински съвет по наркотични вещества на Тервел Пулев бе връчена значка и грамота „Посланици на независимостта“, с което той се присъедини към създаденото преди две години движение от ОбСНВ. Всички присъстващи си взеха автографи и се снимаха с световно известния боксьор. След края на инициативата Началникът на Инспектората на МОМН поздрави всички и подкрепи предложението на ОбСНВ за съдействие за организиране на поредица от подобни срещи с известни и оказващи влияние върху обществените нагласи български спортисти и през 2013 г.
8. Шоу – „Една красива Коледа – свободна и независима“ съвместно с Професионална гимназия по текстил Благоевград. Представяне на учениците от специалностите по фризьорство, готварство и други. Коледните кулинарни изкушения привличаха погледите на всеки гост, а красивите прически повишиха настроението на жените, станали доброволни участници. Духът на празника владееше и ученици, и учители , и гости.

9. Създадените 6 ученически клуба по превенция на наркоманиите в Община Банско продължиха ежеседмичните си срещи и традиционните дейности, свързани с обучение и практически занимания, създаване на мултимедийни презентации, дискусионни срещи със съученици и учители с помощта на специалистите от ОбСНВ.


10. Ученици от Езикова гимназия Благоевград посетиха училище „Свети Паисий Хилендарски“ в Абланица и училищния клуб: „Към Европа без алкохол, тютюнев дим и наркотици. Децата на Абланица с признателност към Вероника Герин“ и дискутираха с връстниците си проблемите на младите хора с наркотиците, лечението на зависимите и примерите за подражание като Вероника Герин и Джовани Фалконе.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница