Отчет на общинския съвет по наркотични вещества благоевград 2012 год. Съдържание: в областта на превенциятастраница2/4
Дата01.02.2017
Размер0.7 Mb.
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4

Б – за студенти, медицински сестри, педагогически съветници, родители и учители:1. Дискусии и обучения на родители и учители на тема : «Говорейки с децата си за наркотиците, намалявате с 50% вероятността те да опитат дрога» - проведени бяха обучения в няколко от училищата в Благоевград /8СОУ, ЕГ „Людмил Стоянов“, ПМГ „Сергей Корольов“, СОУИЧЕ и други/ чрез интерактивни методи, като за целта бяха използвани информационните материали и мултимедийните презентации на ОбСНВ. Поставени бяха следните проблеми от родителите: Липсата на адекватно лечение, охраната на училищата за недопускане на наркодилъри, включително и под 18 години, трудности за ограничаване на достъпа на учениците до сайтове със скрита или пряка реклама на наркотици, употребата на дрога в дискотеките, недостатъчното познаване на спецификата на разпространението и употребата на дрога, недобрата комуникация между училища и родители. Част от След проведените обучения родители индивидуално потърсиха специалистите на ОбСНВ за лични консултации. Представена бе страницата на ОбСНВ www.neumirai.org, създадена с помощта на Ивайло Миленков – в момента компютърен специалист към ОбСНВ и доброволец от 2004г.;

2. Семинарни обучения на медицинските сестри и педагогическите съветници на тема: «В употребата на наркотици всички сме слепи – Рей Чарлс» - използвани бяха интерактивни методи на обучение и за целта бяха използвани информационните материали и мултимедийните презентации на ОбСНВ. Представена бе страницата на ОбСНВ www.neumirai.org , създадена с помощта на Ивайло Миленков – компютърен специалист и доброволец към ОбСНВ през 2004г. Предложено бе от участниците в обучението да бъдат провеждани подобни дейности по време на ваканциите на учениците, за да има възможност за преминаване всички подготвени модули в рамките на няколко последователни дни. Поставени бяха следните проблеми: Недостатъчното познаване на особеностите в разпространението и употребата на наркотици, първата помощ, работата с родители на употребяващи наркотици под 18 години, връзката със специалисти за консултации на семействата и децата им, неадекватното поведение на родителите при информирането им за употреба на психоактивни вещества от децата им, недостатъчните здравни знания и култура на възрастните, приемането на марихуаната за безвредна, както и за енергийните напитки и позволяването на подрастващите да опитват и употребяват;
3. Дискусии със студенти от педагогическите специалности към ЮЗУ «Неофит Рилски» в две теми: «Наркотиците – рушители на съвременното общество» и «Политици и известни личности за и против наркотиците – медиите и влиянието им върху обществените нагласи» - използвани бяха интерактивни методи на обучение чрез информационните материали и оригинални мултимедийните презентации на ОбСНВ по темите. Представена бе страницата на ОбСНВ www.neumirai.org. Традиционни са обученията и дискусиите на ОбСНВ със студенти от ЮЗУ «Неофит Рилски», както и преминаващите държавна практика по специалност „Психология“, „Педагогика“, „Социална педагогика“ и други. Някои от тях и след завършване на висшето си образование и започване на работа продължават да търсят нашата помощ в областта на превенцията и информация за наркотиците чрез нашия сайт независимо къде се намират в България.
4. Срещи с родители на учениците-доброволци в Младежкия общински съвет по наркотични вещества. Обсъдени бяха инициативите на децата и възможностите на възрастните да помогнат при реализацията им.
5. Съвместно със Сдружение за европейски инициативи в България, член на ОбСНВ, участвахме в семинарни обучения и практическа подготовка на педагогически съветници, класни ръководители и медицински сестри от училищата по превенция на наркоманиите с оригинални мултимедийни презентации в Гоце Делчев и Оряхово.

В ОБЛАСТТА НА ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАВИСИМИТЕ ЛИЦА И СЕМЕЙСТВАТА ИМ:


1. По повод законите в държавата ни - не се позволява лечение без съгласието на наркоманите, независимо, че използваната терминология, и медицински, и юридически, показва, че пациентите не могат да вземат решение за подобряване на здравето си, съответстващо на състоянието им, на степента им на физическо и психическо увреждане. За поредна година бяха изпратени предложения до съответните институции за подобряване възможностите за терапия и необходимите последващи мерки за траен успех, както на лечебния процес, така и на рехабилитацията и ресоциализацията. Тежкото финансово състояние на клиниките, недостигът на необходимите лекарствени средства, добре обучен и достатъчен персонал, несъздаването и нефункционирането на групи за мотивация, както и отсъствието на съвременни рехабилитационни програми, за които вече 10 години настояваме, провалят усилията на психиатрите и ОбСНВ. Безработни, нестабилни психически, отново на улицата след детокс, подложени на агресията на твърде активния, добре организиран и финансиран наркопазар, на новите видове и форми наркотици, нашите пациенти не могат да устоят и се връщат към дрогата. Неблагоприятна е тенденцията за увеличаване броя на засегнатите семейства, както в Благоевград, така и в областта. Търсят помощ лица от 11 години до 45 години – ученици, безработни или работещи младежи, бизнесмени - предимно зависими към кокаин и синтетични наркотици в комбинация с алкохол. Имаме данни и за работещи в институции, особено пушещи канабис, но до този момент нямаме потърсили помощ;

2. ОбСНВ работи съвместно с представители на Сдружението на родителите от Благоевград. През 2012 г. по Програма на МТСП по наше предложение родител на зависим премина обучение и за 12 месеца ще работи към ОбСНВ, което ще допринесе за подобряване контактите с нуждаещите се от помощ семейства. Дискутирани бяха проблемите, свързани с мизерното съществуване на родителите и наркоманите, домашното насилие, изнасянето и залагането на вещи на семействата и невъзможността да бъдат защитени по причина на несъвършенството на законите, трудностите при настаняването на лечение и неразкриващите се държавни програми за създаване на дневни центрове, терапевтични общности и други, свързани с рехабилитацията и ресоциализацията в страната. Поставени бяха и въпроси, свързани с приетото предложение на ОбСНВ и Сдружението на родителите от Благоевград, влязло в сила от 01.01.2006 г. в Закона за здравето чл.53 – 1% от акцизите на тютюневите изделия и алкохола да бъде заделян за превенция на алкохолизъм, тютюнопушене и наркомании. Изразени бяха мнения и взето решение да се изпрати писмо от Сдружението с искане за отчет от Министерството на финансите за реализацията на тези средства от 2006 г. до 2012 г. Прието бе решение да се направи запитване до съответните институции във връзка със събраните подписи за промяна на Наказателния кодекс, която да позволява на наркозависимите при извършване на криминални деяния /кражби, залавяне с наркотик, който употребяват/ да имат възможност да избират за наказанието си между затвора и лечението в специализирана програма. Най-активно участие взеха Цветанка Радоева – Председател на Сдружението на майките на зависими деца от Благоевград, Йорданка Христова, Вергиния Емезова, Стефка Симеонова, Росица Марянова, Славяна Ламбрева, Снежана Деничина, Димитрина Никова, Мирослава Николова, Любка Димитрова, Стефка Захаринова, , Наталия Василева, Магдалена Михайлова и други;
3. ОбСНВ проведе над 650 срещи с родители и зависими лица от Благоевград и областта по повод проблеми с настаняване на лечение в клиники, терапевтични общности и манастири в и извън страната;
4. ОбСНВ проведе над 250 срещи с представители на полиция, прокуратура и съд по повод дела на наркозависими, които търсят лечение или се намират в терапевтични общности извън страната, различни форми за превенция и улесняване достъпа на родители до институциите, свързани с ограничаване разпространението и употребана на наркотици;
5. ОбСНВ проведе срещи с лица от 40 до 45 години, зависими към наркотици и алкохол;

6. ОбСНВ насочи и подпомогна настаняването на наркозависими за лечение в ОДПЗС в Благоевград, Националния център по наркомании град София чрез доц. д-р Тотева, Психиатричната клиника в град Кърджали с помощта на колегите от ОбСНВ Кърджали, Психиатричната клиника в Раднево чрез д-р Добринов, ОДПЗС ЕООД в Ловеч със съдействието на Директора д-р Митев и д-р Мартинова;


7. ОбСНВ чрез съвместна дейност с Православния център към Неврокопска митрополия и лично със съдействието на митрополит Натанаил, осигуряване на помощи с хранителни продукти и дрехи на 50 семейства с наркозависими за Рождество Христово и Възкресение Христово, както и чрез Българския червен кръст 4 пъти в годината;
8. ОбСНВ продължава да подпомага семейства при срещи със социални служби, поради неадекватното отношение на отделни техни служители към отглеждащите баби и дядовци децата на наркозависими, които са извън страната;
9. ОбСНВ продължи практиката за работа в по-малки групи в зависимост от разглежданите проблеми: за консултация и решения по правни въпроси – представители на Районен съд, Районна прокуратура, Окръжен съд, Окръжна прокуратура, ОДП, Председател и Секретар ОбСНВ; за консултация и решения по социални въпроси – представители на Общинска служба за социално подпомагане, Териториална дирекция по заетостта, БЧК, Председател ОбСНВ и специалист психолог ПИЦ; за консултация и решения във връзка с лечението на зависимите лица – представители на Сдружението на родителите, Председател ОбСНВ и специалист психолог ПИЦ; за консултация и решения от областта на превенцията –Инспекторат на МОН, БЧК, Младежки дом Благоевград, Председател и Секретар - педагог ОбСНВ;

- ежедневната ни работа се подпомага от едно лице, назначено към ОбСНВ по програмата “От социални помощи към заетост” на Министерството на труда и социалната политика – помощник по документацията, охрана. Това може да бъде използвано и от останалите ОбСНВ по отношение на човешките ресурси;

10. ОбСНВ продължи сътрудничеството с представители на Българската православна църква. Необходима е по-сериозна и добре организирана форма на взаимоотношения между засегнатите от дрогата лица, родителите им и представителите на Българската православна църква. Нашият опит в тази насока показа, че участието на Председатели на църковни настоятелства в ОбСНВ, Правослани центрове към митрополиите, както и контакти със съответните митрополити, ще има ползотворно влияние върху общинската политика по превенцията и лечението на наркоманиите. Във всички държави от Европейския съюз, Румъния, Русия и други сътрудничеството между държавата, лекарите и свещениците, изразено в специализирани центрове и терапевтични общности, дава реални и дълготрайни резултати.
Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница