Отчет на общинския съвет по наркотични вещества благоевград 2012 год. Съдържание: в областта на превенциятастраница3/4
Дата01.02.2017
Размер0.7 Mb.
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4

В ОБЛАСТТА НА ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА:


На Шестата национална среща на Общинските съвети по наркотични вещества в страната, организирана от Националния съвет по наркотични вещества към Министерството на здравеопазването, по данни от направено Национално проучване от Националния фокусен център единствено Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград извършва пълния обем дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Прието бе от всички участващи колеги и гости предложение на ОбСНВ за становище, което бе внесено на заседание на Националния съвет по наркотични вещества с Председател – Министъра на здравеопазването:

ПОРАДИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРЕВОЖНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОСТТА НА НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА МАРИХУАНАТА И ХАШИША ПРЕДЛАГАМЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД, НЦН И НСНВ ОТНОВО СТАНОВИЩЕ НА ОбСНВ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА КАНАБИСОВИ ПРОИЗВОДНИ (МАРИХУАНА, ХАШИШ, ГАНДЖА И ДР.)Обръщаме се към гражданите и институциите, включени в Общинския съвет Благоевград, Националния център по наркомании /НЦН/ и Националния съвет по наркотични вещества /НСНВ/ за да поискаме тяхното съдействие и подкрепа, с цел изразяването на ясна и категорична общинска и държавна позиция във връзка с обострящия се проблем – неконтролируема употреба на марихуана и други канабисови производни сред подрастващите. Тъй като, според българското законодателство /ЗКНВП/, канабисът е: «сред растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за прилагане в медицината», би следвало да се предположи, че усилията на държавата, съответно отговорните институции ще бъдат насочени към ограничаването на рисковете от разпространението и употребата на канабиноиди. Обезпокоени сме и от въздействието върху нагласите за употреба на марихуана от скрита реклама, вероятно не добре преценена от производителите, например на чай със канабис, хляб със семена от канабис, дрехи, сувенири и аксесоари с изображения на листа от марихуана и т.н.

Нашето становище е:

 1. Необходимо е провеждането на широка медийна кампания, подкрепена от всички институции, включени в НСНВ, за повишаване информираността на местно и национално ниво:

  • за последствията за физическото и психическото здраве на подрастващите, от употребата на марихуана и рискови комбинации от марихуана и други вещества /алкохол и др./ , които ще бъдат все по-трудни за овладяване;

  • за ясни послания за рисковете от употребата на марихуана, комбинираната употреба на марихуана и други вещества като алкохол и други;

  • за опасностите от рисково поведение на подрастващите /приятелския кръг, употребата на алкохол, нарушаване на вечерния час, посещения на заведения без придружител, отсъствия от часове и други/;

  • за популяризиране действията на полицията, прокуратурата и съда на местно и национално ниво за ограничаване производството, предлагането и употребата на марихуана, ганджа и хашиш с превантивен ефект.

 2. Финансиране на ефективни и ефектни превантивни дейности на Общинските съвети по наркотични вещества по тяхно предложение, съобразно нуждите в общността, съвместно с представители на Областните дирекции на полицията.

 3. Финансиране изработването от Общинските съвети по наркотични вещества на въздействащи, атрактивни, съвременни информационни материали, съобразно необходимостта в общността /флаери, брошури, бюлетини, билборд, аудио и видео клипове, мултимедийни презентации/.

На годищната конференция на Международната асоциация за борба с наркоманиите и наркобизнеса с Изпълнителен директор г-н Румен Бояджиев и представители от всички континенти без Антарктида, ОбСНВ Благоевград бе отличен с плакет и грамота за цялостната си дейност. Представители от САЩ, Русия и други поздравиха ОбСНВ и изказаха възхищението си от големия обем дейности и много добрия професионализъм, което за тях е удивително, че се извършва само от четирима специалисти. Всички подкрепиха предложението на г-н Румен Бояджиев за съвместна работа и подкрепа на нашите инициативи. ОбСНВ предаде на постоянния представител на асоциацията в ООН писмо до нейния Генерален секретар, което бе подкрепено от участниците във форума.
ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР,

Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград, Република България, се обръща към Вас по повод предложения към ООН от Световната комисия по политиката за наркотичните вещества и политици като Хавиер Солана, Пол Волкър, Георгиос Папандреу, Джордж Шулц и други, както и бивши президенти на латиноамерикански държави и няколко писатели от същия регион за декриминализиране употребата на наркотици. По повод 26 юни – Международния ден за борба с наркоманиите същите обществено популярни личности отново поискаха подобна промяна, защото, според тях, криминализирането на употребата предизвикало голямото увеличение на ХИВ/СПИН сред населението на голяма част от планетата и било причина за многократното използване на замърсени игли и спринцовки.

Ние не сме съгласни с подобно манипулиране на обществото. Употребата на наркотици много сериозно уврежда психическото и физическо здраве на зависимите и особено съвременните им форми, които бързо водят до пристрастяване и асоциално поведение. Предложението за либерални режими за дрогата свидетелства още веднъж за лицемерието на част от съвременната политическа каста. Достатъчно страдание и разруха нанася свободно достъпния алкохол, рекламиран широко чрез съвременните средства за информация от млади, красиви и щастливи момчета и момичета. Ежедневието ни е изпълнено със срещи със зависими и техните родители. Подвеждащите, разнопосочни послания като цитираните от световно популярни личности, разделянето на дрогите на меки, леки, твърди, тежки и изтъкването на лечебни свойства на наркотични растения и продукти в много сайтове в интернет, често се явяват и основанието на подрастващите да опитат, както и на некомпетентните им родители да не се страхуват от експериментирането с вещества. Развитието на съвременното общество не позволява такова свободно отношение към употребата на каквито и да било "леки наркотици".

ООН е организация, създадена да защитава интересите на човечеството, а подкрепата за декриминализация на употребата на наркотици е в полза на легализиране на доходите, придобити от търговията с дрога, на подвеждащата скрита реклама на психоактивните вещества, което означава подкрепа за престъпните наркокартели и покровителите им. Според нас ООН не може да си позволи това, защото разпространението и употребата на наркотици унищожава живота и бъдещето на милиони хора.

Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград, Република България, предлага ООН да обяви разпространението и употребата на наркотици за съвременен геноцид над човечеството и защото дрогата променя дори генетичните заложби на индивида. Наркодилърите да бъдат съдени като престъпници срещу човечеството, а жертвите им – наркозависимите да имат право на избор между реално изтърпяване на наказания, присъдени при нарушаване на законите на всяка страна в света и дългосрочно лечение в специализирани медико-социални заведения и последващи рехабилитационни центрове с възможности за ограмотяване, повишаване на квалификация и трудова заетост. При случаите с тежки психични промени родителите или близките на наркозависимите да имат право да ги предлагат на създадени за целта медико-социални комисии за разрешение за принудително настаняване в посочените структури.

Надяваме се нашите предложения да бъдат подложени на дебат и да получат одобрение. Бихме участвали и бихме ги защитили достойно, ако получим покана от Вас за участие в подобно заседание. Имаме пълната подкрепа за това становище и за цялостната си работа от Международната Асоциация за борба с Наркоманията и Наркобизнеса, която е член на Комитета на Неправителствените организации към ООН, Комисията по Наркотици и Организирана Престъпност на ООН Виена, и Департамента за Обществена Информация на ООН в Ню Йорк и инициативата на ООН Глобал компакт.

Бъдещето на децата на планетата е без дрога, достатъчно много и сериозни заболявания и природни бедствия има и те ежедневно взимат своите човешки жертви. Да не позволим наркотиците да бъдат най-силните рушители на съвременното човечество.

С уважение:

Д-р Теменужка Любенова


Председател на ОбСНВ

Магделена Рахова


Секретар на ОбСНВ

Десислава Иванова


Психолог ПИЦ към ОбСНВ

Ивайло Миленков


Компютърен специалист ПИЦ към ОбСНВ
1. Организиран и проведен за шеста поредна година бе конкурсът в памет на Вероника Герин /ирландска журналистка, убита от наркодилър на Международния ден за борба с наркотиците 26 юни 1996 година/ - „Сърце и слово срещу наркотиците”. Учреден с подкрепата на ирландското посолство през 2007 година и лично на посланика - Н.П. Джефри Кийтинг. Конкурсът е за журналисти, които системно и адекватно отразяват проблемите, свързани с разпространението и употребата на дрога, както и за документално кино, съвместно с Ирландското посолство в България. Награждаването се състоя на 17.10.2012 г. от 11:00 часа в сградата на Община Благоевград. Създадена бе комисия за оценка с председател – доц. Д-р Соня Тотева. Присъстваха г-н Том Редмънд – Заместник ръководител на мисията.в България, д-р Атанас Камбитов – Кмет на община Благоевград, г-н Румен Бояджиев – Председател на Международната асоциация за борба с наркотиците и наркобизнеса, гости и журналисти.

Д-р Теменужка Любенова


ОбСНВ
Благоевград

Уважаема д-р Любенова,

Бих искал още веднъж да Ви поздравя по повод връчването за шести пореден път на журналистическите награди „Сърце и слово срещу наркотиците” на името на Вероника Герин. Много съжалявам, че няма да мога да бъда с Вас, но посолството ще бъде представено както подобава от г-н Том Редмънд – заместник ръководител на мисията.

Вашата неуморна работа за отваряне на очите на хората и особено на младите хора за опасностите, които крият употребата на наркотици, е от огромно значение, в борбата срещу разрухата, която наркотиците нанасят на обществото ни. Смелостта и отдадеността на нашите журналисти, които са част от тази кампания, за която си струва да се борим, без всякакво съмнение заслужават нашето признание и благодарност. Няма по-отдаден и по-смел журналист от Вероника Герин и тези награди по най-добър начин година след година отразяват това.

Ние в Ирландия сме много горди от делото на Вероника и смелостта, която проявява в търсене на истината и това, че Вие питаете такова уважение към нея, е много голяма чест за нас. Затова искаме да изкажем най-искрените си почитания към Вас, така вдъхновени от нейната работа, за която тя дава най-голямата саможертва.

Желая Ви успех на този ден и се надявам, че духът на Вероника Герин ще продължава да Ви вдъхновява във вашата доблестна дейност.

София, 16.10.2012 г. С уважение, Джон Роуън ПосланикНОМИНАЦИИ ПО РЕДА НА ПОЛУЧАВАНЕТО И НАГРАДИТЕ:

I. ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ


 • „бТВ Репортерите”. Номинирани за разследваща журналистика на проблемите, свързани с наркотици, трафик на хора, проституция и други.

 • Ирина Жерева - кореспондент на бТВ, журналист в информационна агенция „СтуАРт ”. Номинирана за системно и задълбочено представяне на проблемите, свързани с разпространението и употребата на нелегални вещества, поредицата от разследващи репортажи, свързани с трафика на наркотици и хора и дейността на ОбСНВ към Община Благоевград. Номинация на Клуб „Вероника Герин” към ЕГ „Акад. Людмил Стоянов” – град Благоевград – плакет и грамота;

 • Информационна агенция „СтуАРт ”. За системно отразяване и подкрепа дейността на ОбСНВ към Община Благоевград и професионализъм при представяне на темата наркотици.

 • „Комисията Павлов” по ТВ 7. Номинирани за системно изразена собствена позиция и мнение по важни въпроси за рекламата и употребата на наркотици. Като пример – тяхната негативната оценка по отношение изказванията на обществено значими личности като Евгени Дайнов, изразени в ефир за канабиса като безобиден , без да се отчете подвеждащото влияние на подобни твърдения върху младите хора .

 • Валентина Войкова – разследващ журналист и водещ на предаването "Хрътките" по bTV Action. Номинирана за провокативни и реалистични репортажи и злободневни коментари по повод системата за лечение на зависимости в България, несъвършенствата и корупционните практики в нея.

 • Мартина Вачкова за предаването „НЕЗАВИСИМИ” по Канал 1 на БНТ. Номинация на учениците от Клуб „Към Европа без тютюнев дим, алкохол и наркотици. Децата на Абланица с признателност към Вероника Герин.”при Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски”, село Абланица;

 • Десислава Ризова - разследващ журналист в предаването "Хрътките" по bTV Action. Номинирана за скандалните разкрития относно условията и методите на лечение в най-голямата психиатрична болница в България Д-р „Георги Кисьов” - Раднево. Разследването, което bTV Action излъчи в две части на 29 и 30 септември 2012г., разкри защо в най-голямото лечебно психиатрично заведение в България, лекари изпробват експериментални лекарства върху пациентите, а психично болните се разхождат безпрепятствено по улиците.

 • Д-р Иван Добринов- ДПБ « Д-р Г. Кисьов- Раднево». Специално отличие за изразена гражданска и професионална позиция и подпомагане на журналистическо разследване, свързано с разпространението и употребата на наркотици. Отличието се дава за първи път по идея на организаторите на конкурса.II. ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

 • Катя Илиева за „Кралят на Черното тото спретна кокаинов канал.

 • Връзката с Доминикана правят двама от Гоце Делчев” от 20.02.2012г.,

 • в."Телеграф"- плакет и грамота;

 • Станислав Димов, Катя Илиева за „Дрога дюнер продават в училищата. Пушат на двора, малките дилъли са се увеличили 4 пъти” от 27.06.2012г., в."Телеграф";

 • Румен Христов, Катя Илиева за „Юрист и коневъд въртели кокаина на Брендо. Италианският партньор на Евелин Банев – Антонио Мелато, го наричал „шефе” от 04.06.2012г., в. „Телеграф”

 • Катя Илиева, Виктория Пенкова, Христо Петров, Иван Първанов, Диана

 • Варникова, Ива Димитрова, Ели Крумова за „ 200 наркосборища в България.

 • Бодат се по плажовете на морето, срутиха им бърлогите във Варна и Бургас „ от 20.08.2011г., в. „Телеграф”;

 • 5. Румен Жерев за „Половин тон тротил за Душманина на мафията

 • Съдията Джовани Фалконе прати 360 гангстери зад решетките” от

 • от 25.05.2012 г.,Очаквам главорезите на Галеви да ме застрелят” от 28.08.2012г. , в."Телеграф ;

 • Вестник „Телеграф”. Колективна грамота за системно и задълбочено представяне на проблемите, свързани с разпространението и употребата на накотици.

 • 9. Анна Заркова за „Кой е тоя Брендо, по дяволите?!” от 04.07.2012г., в. „Труд”;

 • 10. Владимир Симеонов за „Хероин или мъст погребали Доневио” от 05.07.2012г., в. „Стандарт”;

 • 11. Първолета Цветкова за „Хванаха 4 тона хашиш на Видин.В Брюксел да са спокойни, няма да тровят хората, каза премиерът” от 03.07.2012г., в. „Стандарт”


III. ДОКУМЕНТАЛНО КИНО

 • Екатерина Анева , БНТ 1 – за поредица от документални филми, разследваща журналистика за наркотици – плакет и грамота.


2. Организиран и проведен за четвърта поредна година бе конкурсът за магистрати и полицаи "Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж" в памет на италианския магистрат Джовани Фалконе. Той бе учреден през 2009 г. от Община Благоевград, и Областен съвет по наркотични вещества Благоевград, със съдействието на Посолството на Република Италия и лично на Негово превъзходителство Стефано Бенацо. Наградите се присъждат на магистрати и полицаи, които прилагат с необходимия професионализъм и строгост законите, свързани с ограничаване употребата и разпространението на наркотици, работят активно и изразяват позициите си по обществено значими каузи. Създадена бе комисия за оценка на получените номинации. Наградите бяха връчени на 06.06.2012 в зала „Яворов“ от Н.П. Стефано Бенаци – посланик на Република Италия и инж. Стоян Благоев - Заместник кмет на община Благоевград. На церемонията присъстваха представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Община Благоевград, институции и граждани от общината. Наградени бяха:
I. НОМИНАЦИИ НА МАГИСТРАТИ

 • Съдия Жаклин Димитрова – Районен съд гр. Козлодуй

 • Номинация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела,свързани с разпространение на наркотици. Жаклин Димитрова получава две заплашителни писма заради работата си, но подчертава, че ще продължи да изпълнява съвестно задълженията си като съдия. Според думите и: „Съдиите са като всички останали граждани в страната ни сега и не са по-защитени от всеки един от тях”. Тя допълва, че е била наясно с естеството на работата си още при постъпването си като съдия, поради което случката няма да се отрази на работата и.

 • /Номинирана от ОбСНВ Благоевград, Стела Димитрова, Емилия Савова, Мариана Маринова /;

 • Районен Прокурор Лидия Манолова – административен ръководител на държавните обвинители в Петрич. Номинацията е за воденето на най-обемното дело в правния мир след 9-ти септември, с което громи една перфектно организирана система за източване на държавната хазна. Прокурор Манолова е заплашвана на няколко пъти, но това не я спира. В Пиринско всички съдии се отказват да гледат делото. Тази награда би могла да даде гласност на казуса, да даде морална подкрепа, от която Законът сега има нужда.

 • /Номинирана от Светлана Василева, журналист във в-к Труд/;

 • Прокурор Аргирис Димопулос – Прокуратура Солун /Αργύρης Δημόπουλος - εισαγγελέας Θεσσαλονίκης/.

 • Номинация за проявена решителност и ефективност при взимане на решения и предложения за присъди по наказателни дела и ползващ се с изключителен авторитет в общността. Награда – плакет и грамота.

 • /Номиниран от граждани и Сдружение на родители на зависими лица/;

 • Прокурор Ивайло Филипов- Районна прокуратура Благоевград.

 • През годините, които работи в Районна Прокуратура-Благоевград, Прокурор Ивайло Филипов се е доказал като блестящ юрист, невероятен професионалист, изключително морален и справедлив, с високо чувство на отгововрност към обществото и безупречно изпълняващ професионалните си задължения.

 • /Номиниран от Христина и Милена Коемджиеви, Мария Коемджиева/;II. НОМИНАЦИИ НА ПОЛИЦАИ


 • Виктор Венчов Младенов – Трето РУП при СДВР, сектор „Криминална полиция”. Полицай с две висши образования. Отличава се с честност, съвестност, бърза реакция в критично ситуации. Отговорен, ползващ се с доверието на колегите си. Всекидневно доказва своя професионализъм и обществена ангажираност по проблемите на наркоразпространението, защото е достоен граждани на нашето време и работи със сърце и душа, за да защити нашите деца и общество.

 • /Номиниран от ОбСНВ Благоевград за участие в спецакцията в квартал „Красна поляна” пред блок 334 на 08.05.2012г.. С риск за живата си Виктор Младенов чупи стъклото на колата, в която са наркодилър и купувач на дрога в момента в който наркодилърът се опитва да го прегази. В резултат на това получава тежка травма, но за щастие не се стига до фатален край/;

 • Сектор „Криминална полиция” в Трето РУП при СДВР с началник Марио Атанасов. За всекидневно отстояване на професионализма и обществената ангажираност по проблемите на наркоразпространението, като достойни граждани на нашето време, които работят със сърце и душа, за да защитят нашите деца и общество.

 • /Номинирани от ОбСНВ Благоевград за организацията и провеждането на спецакции с цел ограничаване разпространението на наркотици и продажбата на дрога на деца около училищата/;

 • Георги Манолов Манолов – полицейски инспектор, група ТП „Подуяне” при 5-то РУП на СДВР

 • /Номинирани от Пепе и Диана Реча – Асоциация за работа със зависимости за изключителната отзивчивост,съпричастие и пълно съдействие ,което оказват на нашата Асоциация.Те ни отвориха врати и в тяхното помещение провеждаме родителските срещи всеки вторник.Отношението им към хората с проблеми, каквато е зависимостта, е хуманно европейско,каквото би трябвало да бъде на всички други граждани на тая държава /;
 • Инспектор Иван Василев, разузнавач IV степен в сектор 01 „Незаконен трафик на наркотични вещества” към 01 отдел „Наркотици” при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”- МВР, категория Г- II степен. През 2011 г. при изпълнение на служебните задачи служителят многократно е показал ефективни и качествени умения, като е участвал в повечето оперативни разработки, водени в сектора. В изпълнение на служебните си задължения инспектор Иван Василев е реализирал редица важни специализирани операции по:

  • предотвратяване на предстоящо зареждане с мостри на наркотични вещества, предназначени за разпространение в страната;

  • разкриване и реализиране на организирана престъпна група действаща на територията на Р България и страни от Европейския съюз;

  • разкриване на „канал” за трафик на хероин от Р Турция през Р България;

  • разкриване на „оранжерия” за отглеждане на високорисково наркотично вещество „канабис”, складове за съхранение и участници в цялостния процес.

 • Награда: плакет и грамота.

 • В резултат на проведените мероприятия са налице :

  • задържани 14 криминално- проявени лица, установени като членове на организирани престъпни групи, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества;

  • иззето е наркотично вещество в размер на 184г., незаконно притежавано оръжие – пушка помпа, картечен пистолет със заглушител и боен пистолет, значителна сума пари в размер на 22 000лв.;

  • всички случаи са предадени на прокуратурата и по тях са образувани досъдебни производства.

  • Основен критерий при избора на служителя за номиниране е неговият доказан професионализъм в борбата с организираната престъпност и в частност незаконен трафик и разпространение на наркотични вещества в Р България.

 • /Номиниран от Директора на ГДБОП – МВР Главен комисар Станимир Флоров /;

 • Ален Альошев Бисеров– полицейски инспектор, група ТП „Подуяне” при 5-то РУП на СДВР.

 • /Номинирана от Пепе и Диана Реча – Асоциация за работа със зависимости за изключителната отзивчивост,съпричастие и пълно съдействие ,което оказват на нашата Асоциация.Те ни отвориха врати и в тяхното помещение провеждаме родителските срещи всеки вторник.Отношението им към хората с проблеми, каквато е зависимостта, е хуманно европейско,каквото би трябвало да бъде на всички други граждани на тая държава /;

 • Радина Живкова Христова– младши полицейски инспектор, група ТП „Подуяне” при 5-то РУП на СДВР.

 • /Номинирана от Пепе и Диана Реча – Асоциация за работа със зависимости за изключителната отзивчивост,съпричастие и пълно съдействие ,което оказват на нашата Асоциация.Те ни отвориха врати и в тяхното помещение провеждаме родителските срещи всеки вторник.Отношението им към хората с проблеми, каквато е зависимостта, е хуманно европейско,каквото би трябвало да бъде на всички други граждани на тая държава /;
 • Жулиета Цветкова Петрова – Общинска полиция, отдел „Охранителна полиция” при СДВР.

 • /Номинирана от Пепе и Диана Реча – Асоциация за работа със зависимости за изключителната отзивчивост,съпричастие и пълно съдействие ,което оказват на нашата Асоциация.Те ни отвориха врати и в тяхното помещение провеждаме родителските срещи всеки вторник.Отношението им към хората с проблеми, каквато е зависимостта, е хуманно европейско,каквото би трябвало да бъде на всички други граждани на тая държава /;

 • Георги Марков – пенсиониран служител на ОДП «Полиция» Благоевград с голям брой акции срещу наркоразпространението предимно на марихуана. Участвал в репортажи в предаването КОД: КРИМИНАЛНО по бтв екшън, с което дават гласност на проблема НАРКОТИЦИ в местен, национален и световен мащаб.

 • /Номинирани от екипа на ТВ ДАРТС/;

 • Георги Пекин – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”- МВР. Номиниран заради неуморната работа по разбиване на трансграничния трафик на наркотици и последните успешни операции с пратката кокаин в Русе.

 • /Номинирани от Димитър Илиев – в-к Стандарт/.


3. Информационни кампании в общността чрез медиите на общинско и национално ниво, чрез периодично раздаване на информационни материали с Младежкия общински съвет по наркотични вещества по повод международни дни, свързани с ограничаване употребата на наркотици и последствията от нея, както и при дейности на ОбСНВ.
4. Периодично променяме интернет страницата на ОбСНВ с цел нова визия и атрактивност. Тя дава информация в областта на превенцията на наркоманиите, криминална хроника, свързана с предлагането и трафика на ПАВ, дейностите на ОбСНВ и МобСНВ Благоевград , НЦН, НСНВ и МС, кореспонденцията ни и материали от ЕК – Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” и Youth Service America, история и вяра /духовните основи на спасението от наркотиците/, игри, забавни страници, музика, електронен вестник за информация и контакти, новини на английски език от EMCDDA. Уеб сайтът ни е на адрес http://neumirai.org. Изпълнен е посредством open source CMS Joomla!. Регистрирани са средно по 60 посетители дневно, през почивните дни – до 180;
5. Периодично поддържаме страници в blog.bg и netlog, които позволяват по-лесен и достъпен начин за разпространение на коректна информация за наркотиците, дейността ни и контакти с нас;

6. Периодично поддържаме на страница в youtube за популяризиране дейността и коректна информация за влиянието на наркотиците върху човешкия организъм. По този начин даваме възможност на учители и педагогически съветници да изтеглят и ползват изработените от нас мултимедийни презентации с превантивна насоченост.


7. Представители на ОблСНВ взеха участие в предавания на бТВ, РТЦ „Пирин”, радио „Благоевград”, „Дарик”, „Фокус”, „Око”, „Пирин” СОТ, „Нова телевизия“, „ТВ7“, „Канал 1“, „БНТ2“ и интервюта във вестниците „Вяра”, „Пирин Труд”, „24 часа”, „Стандарт”, „Експрес”, „Монитор”, „Новинар“ по повод инициативи на ОблСНВ Благоевград, превенцията на наркоманиите, лечението на зависимите лица, отглеждането и употребата на канабис в областта и други.
8. Негативни Тенденции
От срещите, дискусиите и анкетните проучвания в Благоевград и областта се установи продължаването на тенденции, посочени и през миналата година, както и появата на нови:

 • повишаване на случаите с психотични състояния след употреба на канабис, регистрирани и в Центъра за психично здраве Благоевград;

 • намаляване възрастта на случаите с психотични състояния след употреба на канабис;

 • повишаване интереса към модифицираните форми на канабис /скънк/;

 • поява и повишен интерес към „синтетична” трева;

 • нарастваща употреба на кокаин в зряла възраст(финансово задоволени мъже), както и употреба от подрастващи(предимно момичета, в част от случаите малолетни и непълнолетни) - много често с рисково сексуално поведение

 • чести случай на напускане на наркозависими на частните метадонови програми, поради невъзможност да продължат заплащането и негативните последствия от това;

 • шофиране след употреба на наркотици или в комбинация с алкохол;

 • падаща граница за употреба на алкохол;

 • продължаващо подценяване на влиянието на синтетични наркотици, кокаин и канабисови производни, както и нови дизайнерски психоактивни вещества;

 • усложнена и поради това неефективна правна система за забрана на ПАВ;

 • продължава практиката за организирана доставка и употреба на наркотици по време на абитуриентските балове;

 • групи от лица на възраст от 40 до 55 години посещават в събота и неделя предварително организирани събирания на специални места в страната за употреба на кокаин и синтетични наркотици;

 • използване на видовете наркотици за наименования на напитки, коктейли, заведения и други, което представлява според нас ефектна и ефективна реклама и привлича вниманието на подрастващите и лицата над 18 години към експериментиране с дрога, в някои от случаите и знак за достъп;

 • използване на хранителни продукти, напитки, дрехи, детски чанти, накити и мартеници за реклама на канабис и марихуана, както и възможността за тяхната легализация, подвеждаща информация за безвредността им при употреба независимо от приетите промени в ЗКНВП за забрана на рекламата и скритата реклама;

 • бране и употреба на халюциногенни гъби в Рила и Пирин и недостатъчна информираност за влиянието им на работещите в Националните паркове, както и за личните лекари в населените места, в близост до тях;

 • употреба на наркотици в зимните курорти от български и чуждестранни туристи и рисково поведение с демонстративен характер, което е свързано впоследствие с ползването на скъпоструваща техника и спасители за последствията от него;

 • употреба на абсент, абсент в комбинация с канабис от ученици и студенти;

 • разрастване на летния наркотуризъм;

 • нови видове наркотици като микс от екстази или амфетамини и хероин, комбинация от марихуана, амфетамини и компютърни игри и други;

 • инжекционна употреба на амфетамини;

 • ученици, за които национални герои са известните босове от престъпния свят и пример за подражание;

 • ученици от X и XI класове, които сами се предлагат на местните наркодилъри да продават дрога с цел бързи печалби;

 • увеличаване на децата на наркозависими родители;

 • изоставяне на деца на наркозависими родители или отглеждането им от техни роднини /родители и други/;

 • предлагане на всички видове дрога в селата, където се отглежда канабис;

 • увеличаване употребата на дрога в малките градове и селата;

 • подценяване от страна на родителите употребата на канабис от децата им;

 • смъртни случаи след употреба на наркотици в малките градове и селата;

 • увеличаване на семействата с домашно насилие от зависими деца или родители.


9. Част от проблемите в работата на ОбСНВ Благоевград:


 • липсата на държавни средства, отговарящи адекватно по размер на нуждите на ОбСНВ за дейността му по изпълнение на Национална стратегия за борба с наркотиците и Плана за изпълнение на Националната стратегия;

 • недостатъчни са специалистите, които работят в ОбСНВ и ПИЦ Благоевград. Необходимо е увеличаване с поне още двама състава на ПИЦ.

 • недостатъчната информираност за възможностите за допълнително финансиране чрез проекти по програми на Европейската общност, САЩ и други донори;

 • подценяване от страна на родителите употребата на канабис от децата им;

 • недостатъчния брой лечебни заведения в страната и конкретно в Благоевградска област за наркозависими, включително и нарколози, психолози и социални работници;

 • невъзможността за избор при присъда на наркомани между лечението и затвора и негативен ефект - възпроизвеждане на престъпността;

 • отсъствието на програми за работа с родителите и близките на наркоманите, които трябваше да стартират по Национална стратегия за борба с наркотиците на 01.03.2005 година;

 • настоящата законова уредба и необходимостта от промяна и адекватно разширяване на правната регламентация за престъпленията, свързани с наркотици;

 • неизработената и нереализирана до момента Национална превантивна програма;

 • срещи на специалистите от ОбСНВ с наркозависими, заразени със СПИН, хепатит В и С и липсата на защита /ваксини, средства за дезинфекция и други/.

Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница