Отчет за дейността на народно читалище" зора-1903" с. Радилово през 2014 година дейността на нч „Зора -1903"Дата20.03.2017
Размер64.75 Kb.
Размер64.75 Kb.

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ” ЗОРА-1903” с. РАДИЛОВО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Дейността на НЧ „Зора -1903” село Радилово през 2014 година бе групирана в четири направления: библиотечна, художествено- творческа, музейна и културен туризъм
Библиотечна:


 • Поддържане на БФ на книжен и електронен носител - БФ -11 286 библиотечни документа ЕФ -4000 файла; набавени -62 библиотечни документа ; отчислени -110 библиотечни документа
 • Извършване на библиотечно обслужване на населението –

Заети библ. документа - 2838, потребители - 455, посещения-2230


 • Извършване на информационно - посредническа дейност - попълване молби за работа и социално подпомагане, предоставяне на информация за институциите в Пазарджишка

област - 115 услуги


 • Работа с групи със специфични нужди – ДД «Вяра» и Дружество на инвалидите «Надежда» - Попълване на документи , копиране, сканиране, предоставяне на информации за нормативни документи и срокове, лечебни заведения, специалисти – 382 услуги
 • Разработване и кандидатстване с проекти по различни донорски програми – кандидатстване с 3 проекта, реализиран 1 проект

 • Извършване на технически и интернет услуги:

- Набиране на текст.
- Принтиране, сканиране, копиране, ламиниране на документи.
- Информация за реферати, есета и доклади
- Информация от електронна енциклопедия
- Проверка на здравноосигурителните права на лицата
- Проверка за социалните осигуровки на лицата
- Справки за промени в законите, ДВ.
- Информация за свободни работни места в страната и чужбина
- Създаване на електронен адрес, изпращане на e_mail, проверка на поща
- Проверка на сметки за ел. енергия

- Търсене и публикуване на обяви на фирми и граждани в интернет пространството


- Изпращане информации за реферати, есета, електронни книги и др. по e-mail
- Предоставяне на информация за извършваните услуги и цени на институции, организации и фирми работещи на територията на Пазарджишка област

- Изработка на брошури, покани, некролози и др.

-Провеждане на консултации за използване на интернет търсачките и компютърни тестове IT cart; Провеждане на 4 информационни дни - по повод Ден на родилната помощ, превенция за ХИВ, здравословно хранене и интернет безопасност- общо извършени 2115 услуги


 • Поддържане на четири уеб сайта : http://zora-radilovo.dir.bg, http://zora1903radilovo.alle.bg, http://keshafest.alle.bg и http://pzprodukt-kupi.com/

 • Организиране на различни културни мероприятия: чествания, седмица на книгата, маратон на четенето, национална кампания «Чети с мен», представяне на книгите на авторите Лазар Грозданов и Петър Караджов – “Радилово в жертвената клада на Балканските войни 1912-1913 г.” И „Село Радилово последната хекатомба за България”; изготвяне на сценарии за чествания на бележити дати и годишнини, тематични табла и витрини и др.

Библиотекар – Марена Вачкова

Оператор-компютри – АлександраКараджова
Художествено творческа:


 • Самодеен танцов състав – три групи- 65 участника –худ. ръководител Георги Божурин

 • Певчески група - 8 участника – худ. ръководител Марена Вачкова

 • Детски куклен театър – 10 участника – худ. ръководител Мариана Боцева

 • Детска група за автентичен фолклор – 20 участника – худ. ръководител – Марена Вачкова

 • Клуб на художника – 10 участника – худ. ръководител Тодор Начков

 • Клуб млад природолюбител -20 участника – худ. ръководител Марена Вачкова

 • Брейк група

Проведени концерти: по повод Празника на селото, Коледа, Националния фестивал на кешкека и народните умения Радилово 2014, концерт в село Бяга, концерт в село Огняново и концерт в село Исперихово; 7 програми по повод отбелязване на годишнини; 3 изложби; 2 обичая; 2 куклени пиеси; 4 информационни срещи с партньорите от клуб на диабетика и клуб на инвалида в село Радилово.

Участия: Общински събор „Св. Константин”; Национален фестивал на чушката и домата в село Куртово Конаре; Национален фестивал на гроздето и виното в село Брестовица; „Етнокултурен фестивал” гр. Пещера; Фестивал „Живо наследство” гр. София; Арт фестивал гр. Перущица, танцови фестивали във Велинград, „Тракийска броеница „ гр. Пазарджик, „Надиграй ме”гр. Брацигово; участие в програмата на гр. Батак по повод Националния празник 3–ти март; ТШ „България търси талант”; Благотворителни концерти организирани в Пазарджик за болните Мария и Славянка; Национален конкурс за детска рисунка за българска народна приказка на сдружение „Дай бабо огънче”; Национален конкурс за детска рисунка на Детска телевизия „Аз мога, аз знам”, Национален конкурс за детска рисунка „Боичка”.

Музейна:


 • Поддържане и допълване на фонда от музейни експонати на електронен и книжен носител;

 • Представяне на информация за музейните експонати пред посетители на български и английски език;

 • Етнографската сбирка – част от атракциите на Национален фестивал на кешкека и народните умения

 • Открити уроци с ученици с децата от ЦДГ село Радилово

 • Посещение на музейната сбирка – 2 000 посетители

отговорник на сбирката – Марена Вачкова


Културен туризъм :


 • Създаване и предоставяне на туристически атракции - Създадени атракции: мелене на жито, тъкане на стан, биене на масло, варене на кешкек, месене на хлябове, ретро фото, портрет от натура, песни, танци, брейк ателие и интерактивана игра за деца от 3 до 10 години „Бабо, какво е това?”

 • Създаване на рекламни материали брошури, флаери и клипове

 • Организиране и провеждане на Национален фестивал на кешкека и народните умения Радилово 2014 на 21 и 22 септември с участието на 20 селища от различни краища на България

 • Популяризиране на туристическите услуги и фестивала пред медии – дейностите на читалището и фестивалът се популяризираха в общинските, регионалните медии, БНР, Радио Пловдив и Виртуалния музей „Живо наследство” на ФРГИ гр. София.

Отговорници:

Марена Вачкова и Александра Караджова

Щатната численост на НЧ „Зора-1903” село Радилово е 2 бр. на длъжности - Библиотекар и Оператор Компютри.

Изготвил отчета: Марена Вачкова


О Т Ч Е Т

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ ЗОРА-1903” с. РАДИЛОВО

ЗА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2014 г.

Годишният бюджет на НЧ “Зора-1903” с. Радилово се формира от две части: приходна и разходна.

Основна част от прихода е:

- държавна субсидия, която за 2014 г. бе в размер от 14 718 лв.;

- наем офис Телекабел на обща стойност - 480 лв.;

- спечелен проект по ФРГИ в размер на 2036 лв.;

- дарения за организиране на фестивал – 500 лв.

- чл. внос и услуги в размер на 210 лв.

Разходите на читалището са за:

- ФРЗ и ЗО за два щатни служителя /библиотекар и оператор компютри/;

- издръжка включваща: ел. енергия, газ за отопление, телефон, канц. материали, командировки, такси интернет и сод, членски внос към читалищни сдружения и текущи разходи, абонамент на ежедневник, озвучаване и др.

- организиране на Национален фестивал на кешкека и народните умения Радилово 2014;

- изпълнение на проект „Бабо, какво е това?”

В цифрово съотношение на прихода и разхода е следното:

І ПРИХОДНА ЧАСТ

- Държавна субсидия - 14 718.00 лв.

- Проект на ФРГИ - 2036.00 лв.

- Дарения за организиране на фестивал - 500.00 лв.

- Наем – офис Телекабел- 480.00 лв.

- Членски внос и услуги - 210.00 лв.


ОБЩО – 17 944.00 лв.

ІІ РАЗХОДНА ЧАСТ

- ФРЗ и ЗО - 10 642.73 лв.

- Издръжка - 2 571.27 лв. • Организиране на фестивал - 2 060.00 лв.

 • Изпълнение на проект - 2 670.00 лв.

ОБЩО – 17 944.00 лв.

През 2014 година в резултат на течове се появи огромен проблем свързан със необходим основен ремонт на покрива на библиотеката и Болницата на Лейди Странгфорд в която се помещава музейната сбирка. През 2015 година отново предстоят организирането и реализирането на редица инициативи, както и получилия популярност „Национален фестивал на кешкека и народните умения Радилово 2015”, който ще се проведе на 21 и 22 септември.
За да успеем с реализиране на инициативите и успешното развитие на дейността на читалището през 2015 година, разчитаме на подкрепата и помощта на Община Пещера. Надяваме се, че и за в бъдеще взаимоотношенията, които имаме ще се запазят, за да бъдем полезни на нашата общност и цялата община.

ИЗГОТВИЛ ОТЧЕТА:Марена Вачкова

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница