Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница14/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   69


Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Култура и медии”:
КУЛТУРА
Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество.

Специфични цели:

1. Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромите.

2. Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот.

МЕДИИ
Оперативна цел: Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.

Специфични цели:

 1. Представяне на ромската общност – проблеми, традиции, култура и съвременни достижения във всички сфери на обществения живот в печатните  и електронни медии.

 2. Насърчаване, мотивиране и стимулиране на  журналисти от ромски произход да работят в средствата за масова комуникация.

 3. Противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.
6.1. Изпълнение на областно ниво по данни на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” - Видин:

Водещата роля за постигане на приоритетна цел „Култура” в приоритет „Култура и медии” на Стратегията на област Видин за интеграция на ромите 2012 – 2020 е определена на читалищата от област Видин, като центрове за развитие на местната общност.

В област Видин функционират общо 77 читалища, разпределени по общини са както следва: общ. Белоградчик – 6, общ. Бойница – 4, общ. Брегово – 9, общ. Видин – 23, общ. Грамада – 2, общ. Димово – 7, общ. Кула – 5, общ. Макреш – 4, общ. Ново село – 5, общ. Ружинци – 6 и общ. Чупрене – 6.

По предоставена информация от читалища се наблюдава увеличаване на броя представители на ромския етнос, включени в различните читалищни дейности и участващи в общите събрания и ръководните органи на читалищата. Най-активно е включването във формите за развитие на художествената самодейност и библиотечно обслужване, използване на интернет и обучение за работа с компютри.

По проект “Глобални библиотеки – България” са обхванати общо 28 читалищни библиотеки в областта, които са свързани в глобалната мрежа и осигуряват достъп до информация. Библиотеките са ремонтирани и оборудвани с нови компютри, което спомага и за по-лесното намиране на информация и възможности за работа, образование и др.
Информация, предоставена от сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека”,Видин – член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:
За четиринадесети път се провежда Националният етнофестивал с международно участие от Румъния, Сърбия, Украйна и Македония. Целта на фестивала е откриване на деца таланти и подпомагане на тяхното образование в училищата по изкуства в Котел, Широка лъка, Пловдив и София при условие на задължително присъствие и резултати в училище и на репетиции. Работи се със състави от Белоградчик, Димово, кв. Нов път - Видин, Враца, Септември. Фестивалите се финансират от Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, НССЕИВ, община, спонсори и приятели.
6.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Култура и медии” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

1. Дейностите в областта на културата се осъществяват от Народно читалище „Развитие - 1893” гр. Белоградчик, Младежки дом и Детски комплекс, към които функционират: • Към Народно читалище „Развитие - 1893”: Литературен клуб; Група „Орхидея”; Духов оркестър – възрастни; Духов оркестър – младежи; Естрадна група „Феникс”; Кино клуб.

 • Библиотеката към Читалището е целева по програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки. Към библиотеката има изградена компютърна зала по програма „Глобални библиотеки”.

 • Към „Детския комплекс” функционират 11 групи, в 6 от които са се включили деца от ромски произход: „Етноси и традиции”; „Етнография”; „Вокална група”; „Краезнание” ; Школа „Народни танци”; „Фолклор”.

 • Към Младежкия дом: Клуб „Спортни танци”; Танцов състав „Калина”; Спортен клуб „Ориентиране”; Корекционна работа с деца с езиково-говорно проблеми; Клуб по реално айкидо; Футболен клуб – юноши – младша възраст; две формации за деца от възрастовата група от 7 до 11 години.

 • На територията на общината функционират: Футболен клуб " Балкан" и Волейболен клуб „Град”.

 • В СК „Балкан” се развиват: Спортен бридж; Шахмат; Джудо и Самбо.

В голямата част от клубовете активно участие вземат и представители на ромската общност. В някои от детските и юношеските спортни отбори те формират над 80% от участниците.

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Белоградчик.


ОБЩИНА БОЙНИЦА

1. На територията на общината съществуват четири читалища в селата Бойница, Шишенци, Бориловец и Раброво. Всички те развиват културна и просветна дейност чрез библиотеки и различни групи по изкуства.


ОБЩИНА БРЕГОВО

1. Лицата от малцинствените групи са обхванати в честванията на всички официални празници, както и на традиционните ромски празници - 8 април, Василица, Гергьовден.

2. В изпълнение на културния календар на Община Брегово, ромите активно участват в дейността на народните читалища.

3. Децата и учениците взимат активно участие в културните и спортни изяви на училището, детската градина и ЦРД.

4. Лица от ромски произход участват в спортните отбори на Община Брегово.
ОБЩИНА ВИДИН

1. По Дейност: Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите


 • Концертно шоу „Мис Василица”; Ритуал „Кукерите”; Честване на 8 април – Международен ден на ромите; ХІІ Национален етнофестивал Видин 2013; Организиране на спектакъл по повод Национален ромски събор на занаятите и фолклора в България под мотото „Чрез езика на културата, образованието, занаятчийството към интеграция на етносите и малцинствата в България“. Изнесени са две представления на спектакъла в гр. София.

Средства: 5 000 лв.

Източник: НССЕИВ към МС и МК, частни спомоществователи, НПО
2. По Дейност: - Организиране на публични събития. Идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на маргинализираните общности от сегрегираните градски райони. - Обмен на опит и добри практики за реализацията на интегрирани интервенции за интеграция на маргинализирани групи на местно ниво

 • Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин, Направление „Достъп до образование”. Създадено е звено за координация. Избран е правен медиатор, след проведен конкурс. Проектът е стартирал през месец септември 2013 г. Проведена е обществена поръчка и е избран изпълнител за организиране и провеждане на публични събития, срещи и дискусии.

Средства: Стойност на Направление „Мерки за трайна десегрегация” 249 882. лв.

Източник: ОП „РЧР“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА“; Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01; Направление „Мерки за трайна десегрегация“


 • Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница