П р и л о ж е н и я към публична покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчкастраница1/6
Дата10.04.2017
Размер0.94 Mb.
Размер0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6

П Р И Л О Ж Е Н И Я


към публична покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка

с предмет:Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ); системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ)на територията на МЕР Бургас и МЕПР Ямбол”.Обособена позиция 1 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕР – Бургас

Обособена позиция 2 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕПР – Ямбол

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І: Пълно описание на обекта на поръчката
Раздел ІІ: Технически спецификации
Раздел III:Указания към участницитеРаздел IV: Приложения – образциРаздел V: Проект на договор

гр. Бургас, 2013 г.
 1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за осъществяване на обществена поръчка с предмет:Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ); системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ)на територията на МЕР Бургас и МЕПР Ямбол.Поръчката се състои от две ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция 1 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕР – Бургас
Обособена позиция 2 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕПР - Ямбол
1. Описание на сигнално-охранителна техника в отделните обекти, подлежаща на абонаментно обслужване в Обособена позиция 1.

1.1. Склад – ел.материали в СРБ на МЕР – Бургас: контролен панел, клавиатура и 6 броя ИЧД (инфрачервени датчици).

Адрес: гр. Бургас, бул. «Янко Комитов» до магазин «Кауфланд» ;1.2. П/С «Център» и сектор «РЗАТМС»: П/С «Център» - контролен панел, клавиатура, 9 бр. ИЧД и 4 бр. ПИ (пожароизвестителни датчици), сектор «РЗАТМС» - контролен панел, клавиатура, 2 бр. ИЧД.

Адрес: гр. Бургас, к-с «Братя Миладинови», ул. Вардар № 1;1.3. П/С «Рибари»: контролен панел, клавиатура, 3 бр. ИЧД в ЗРУ – 20 кV и работилница и 4 броя МВБ (микровълнови бариери) в ОРУ – 110 кV.

Адрес: гр. Бургас, ул. «Ангеларий» № 555;1.4. П/С «Меден рудник»: контролен панел, клавиатура 4 бр. МВБ в ОРУ – 110 кV.

Адрес: гр. Бургас, к-с «М. Рудник» ул. «Миньорска»;1.5. П/С «Славейков»: контролен панел, клавиатура 4 бр. МВБ в ОРУ – 110 кV.

Адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков” до хипермаркет „Технополис”;1.6. П/С «Камено»: контролен панел, клавиатура 4 бр. МВБ в ОРУ – 110 кV.

Адрес:гр. Камено кв. Свобода до Захарни заводи - Камено;1.7. П/С «Айтос»: контролен панел, клавиатура 4 бр. МВБ в ОРУ – 110 кV.

Адрес: на изхода на гр.Айтос до бензиностанция «Шел». Необходимо е извършването на ремонт.;1.8. П/С «Карнобат»: контролен панел, клавиатура 4 бр. МВБ в ОРУ – 110 кV.

Адрес: гр.Карнобат промишлена зона до завод «Карина». Необходимо е извършването на ремонт.;1.9. П/С «Бургас»: контролен панел, клавиатура 13 бр. ИЧБ в ОРУ – 110 кV и ОРУ – 400 кV, контролен панел, клавиатура 4 бр. МВБ в Държавен резерв, видеонаблюдение с 9 видеокамери в ОРУ – 400 кV и DVR, видеонаблюдение с 10 видеокамери около КТБ и DVR.

Адрес: гр. Бургас, след кв. Ветрен посока София;1.10. Метален склад – ел.материали в СРБ на МЕР – Бургас: контролен панел, клавиатура и 6 броя ИЧД (инфрачервени датчици).

Адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков” до хипермаркет „Технополис”;1.11. Административна сграда на МЕР– Бургас: контролен панел, клавиатура, 30бр. ИЧД и 36 бр. ПИ.

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска № 1;1.12. П/С «Победа»: контролен панел, клавиатура 4 бр. МВБ в ОРУ – 110 кV, контролен панел, клавиатура и 8 бр. ИЧД около административна сграда и ЗРУ–20 кV.

Адрес: до кръстовището за Созопол и к-с «М. Рудник» ;1.13. П/С «Хелиос»: контролен панел, клавиатура, 12 бр. ИЧД в ОРУ– 110 кV, 7 бр. ИЧД и 6 бр. ПИ вътре в сградата.

Адрес: в землището на с. Кошарица,;1.14. П/С «Созопол»: контролен панел, клавиатура, 10бр. ИЧД в ОРУ–110 кV, 15бр. ИЧД и 11 бр. ПИ вътре в сградата.

Адрес: в землището на гр. Черноморец.2. Описание на обектите, които ще се охраняват със сигнално-охранителна техника (СОТ) в Обособена позиция 1.

2.1. Електрическа подстанция "Рибари" 110/20 kV - гр. Бургас - МЕР Бургас е в експлоатация и се намира в южната част на града - промишлена зона. Включва следните административни и технологични сгради и съоръжения: КТБ, ЗРУ и ОРУ. На територията й се намират и гаражи. Има парково осветление. Външни телефонни връзки-има 1 външен телефонен пост.

2.2. Електрическа подстанция "Меден рудник" 110/20 kV - гр.Бургас, МЕР - Бургас е в експлоатация и се намира в южната част на града - в комплекс "Меден рудник". Включва следните административни и технологични сгради и съоръжения: КТБ, ЗРУ и ОРУ. Има парково осветление. Външни телефонни връзки - има 1 външен телефонен пост.

2.3. Складово-ремонтна база на МЕР - Бургас се намира в комплекс "Славейков"- в близост до магазин «Кауфланд». В нея се намира "Ламаринен склад ел. материали". Има парково осветление.

2.4. Електрическа подстанция "Център" 20 kV - гр.Бургас, МЕР - Бургас е в експлоатация и се намира в комплекс "Братя Миладинови". Има парково осветление. Периметровата охрана е изградена в помещенията на П/С.

3. Описание на сигнално-охранителна техника в отделните обекти, подлежаща на абонаментно обслужване в Обособена позиция 2.

3.1. П/С «Кабиле»: контролен панел, клавиатура 6 бр. МВБ;

3.2. П/С «Златен рог»: контролен панел, клавиатура 4 бр. МВБ;

3.3. П/С «Елхово»: контролен панел, клавиатура 8 бр. ИЧБ;

3.4. П/С «Ямбол»: контролен панел, клавиатура 5 бр. МВБ и 2 бр. ИЧД;

4. Описание на обектите, които ще се охраняват със сигнално-охранителна техника (СОТ) в Обособена позиция 2.

4.1. Електрическа подстанция "Златен рог" 110/20/10 kV - гр. Ямбол - МЕР Бургас е в експлоатация и се намира на адрес: гр . Ямбол ул.Арда №22. Има парково осветление. Периметровата охрана е изградена в целия район на подстанцията – ОРУ, около ЗРУ и КТБ.

4.2. Електрическа подстанция "Ямбол" 110/20 kV - гр. Ямбол - МЕР Бургас е в експлоатация и се намира в западната част на гр.Ямбол (пътя за с. Безмер ). Има парково осветление. Периметровата охрана е изградена в целия район на подстанцията – ОРУ, около ЗРУ и КТБ.

4.3. Електрическа подстанция "Кабиле" 110/20/10 kV - гр. Ямбол - МЕР Бургас е в експлоатация и се намира в ж.к. Райна княгиня. Има парково осветление. Периметровата охрана е изградена в целия район на подстанцията – ОРУ, около ЗРУ и КТБ.

4.4. Електрическа подстанция "Елхово" 110/20 kV- гр. Елхово - МЕР Бургас е в експлоатация и се намира в северната част на гр.Елхово (до главен път Елхово – Лесово). Има парково осветление. Периметровата охрана е изградена в целия район на подстанцията – ОРУ, около ЗРУ и КТБ.

5. Обем на поръчката.

5.1.Обособена позиция 1 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално-охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕР – Бургас .

5.1.1. Да се възстановят повредените елементи от сигнално-охранителните системи (периметрова охрана) в П/С «Айтос» и П/С «Карнобат».

5.1.2. Да се извършва месечна профилактика на изградените системи за сигнално-охранителна техника.

5.1.3. Профилактиката да се удостоверява с протокол за годност на системите подписан от представител на обекта, който да се представя до трето число на следващия месец на лице упълномощено от Възложителя.

5.1.4. При поява на дефект в СОТ-системите да се състави протокол за цената на частите за подмяна, който да се съгласува с Възложителя преди извършване на необходимия ремонт. При аварийно повикване Изпълнителят да се отзовава в срок от 48 часа и отстранява възникналите неизправности, като разходите остават за негова сметка, с изключение на повредените съоръжения.

5.1.5. Да се монтира паник бутон в обектите за повикване на мобилни групи при необходимост от страна на охраната или дежурния персонал на подстанцията.

5.1.6. В случаите на задействие на инсталирани охранителни системи в обекта, действията на охранителите да бъдат в съответствие с вътрешните инструкции, изготвени от фирмата Изпълнител, съгласувани с Възложителя.

5.1.7. Изпълнението да се осъществява съгласно план за организация на охраната на обекта, в съответствие с изискванията на Възложителя и съгласно Закона за частната охранителна дейност.

5.1.8. Разходите за преустройството на съществуващата СОТ е за сметка на Изпълнителя.

5.1.9. Транспорта на охранителите е задължение на Изпълнителя.

5.2. Обособена позиция 2 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално-охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕПР – Ямбол.

5.2.1. Да се извършва месечна профилактика на изградените системи за сигнално-охранителна техника.

5.2.2. Профилактиката да се удостоверява с протокол за годност на системите подписан от представител на обекта, който да се представя до трето число на следващия месец на лице упълномощено от Възложителя.

5.2.3. При поява на дефект в СОТ-системите да се състави протокол за цената на подменените части, който да се съгласува с Възложителя преди извършване на необходимия ремонт. При аварийно повикване Изпълнителят да се отзовава в срок от 48 часа и отстранява възникналите неизправности, като разходите остават за негова сметка, с изключение на повредените съоръжения.

5.2.4. Да се монтира паник бутон в обектите за повикване на мобилни групи при необходимост от страна на охраната или дежурния персонал на подстанцията.

5.2.5. В случаите на задействие на инсталирани охранителни системи в обекта, действията на охранителите да бъдат в съответствие с вътрешните инструкции, изготвени от фирмата Изпълнител, съгласувани с Възложителя.

5.2.6. Изпълнението да се осъществява съгласно план за организация на охраната на обекта, в съответствие с изискванията на Възложителя и съгласно Закона за частната охранителна дейност.

5.2.7. Разходите за преустройството на съществуващата СОТ е за сметка на Изпълнителя.

5.2.8. Транспорта на охранителите е задължение на Изпълнителя.

6. Срок за извършване на услугата.

6.1. Обособена позиция 1

6.1.1. Срок за възстановяне на сигнално-охранителните системи в П/С «Айтос» и П/С «Карнобат» до 15/петнадесет/ работни дни от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката;

6.1.2. Срок за въвеждане на сигнално-охранителните системи до 15/петнадесет/ работни дни от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката.

6.1.3. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е една година, считано от датата на въвеждане на системите в експлоатация.

6.1.4. Системите се въвеждат в експлоатация след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол, след извършване на четиридесет и осем часова проба при реални експлоатационни условия на системата, а в случай на констатирани недостатъци – след тяхното отстраняване.

6.2. Обособена позиция 2

6.2.1. Срок за въвеждане на сигнално-охранителните системи до 15/петнадесет/ работни дни от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката.

6.2.2. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е една година, считано от датата на въвеждане на системите в експлоатация.

6.2.3. Системите се въвеждат в експлоатация след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол, след извършване на четиридесет и осем часова проба при реални експлоатационни условия на системата, а в случай на констатирани недостатъци – след тяхното отстраняване.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
7. Изисквания към организацията и изпълнението

7.1. Обособена позиция 1 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално-охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕР – Бургас .

7.1.1. Изпълнението на охраната на обектите да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на ЗЧОД, наредбите и правилниците за прилагането му. Фирмата изпълнител трябва да е извършвала лицензирана охранителна дейност с технически средства минимум през последните 3 /три/ години.

7.1.2. Лицата, извършващи профилактика на СОТ да притежават минимум четвърта квалификационна група по Правилника по безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи.

7.1.3. Да охранява посочените в договора обекти на непрекъснат денонощен (24 часа) режим на охраната от 0:00ч. до 24:00ч., който включва регистрация и реакция на сигнали за максимум 5 / пет/ минути, получени в дежурната част от монтираните на обекта технически средства с цел опазване имуществото и целостта на обекта.

7.1.4. Да осигури свои служители в охраняваните обекти при получаването на алармен сигнал и предприеме необходимите действия за предотвратяване, пресичане и незаконно проникване в обектите и посегателство върху охраняваното имущество.

7.1.5. Да уведоми незабавно органите на МВР след констатиране на незаконно проникване или опит за свършване на такова и окаже съдействие за запазване на обстоятелствата - извършване на оглед, намиране на свидетели и др.

7.1.6. Да уведоми незабавно органите на Пожарна безопасност и спасяване /ПБС/ при констатиране на пожар в охранявания обект.

7.1.7. При констатиране на проникване в/или нарушена цялост на обекта, да осигури физическата охрана на обекта до пристигане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител.

7.1.8. В случаите на т.7.1.5-6 да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наличната архивна информация за охраняваните обекти.

7.1.9. Да контролира техническата изправност на монтираните елементи и съоръжения от охранителната система и при необходимост извършва подмяна на повредената или унищожена техника за сметка на собственика или виновното лице.

7.1.10. При аварийно повикване да се отзовава в срок от 48 часа и да отстранява възникналите неизправности, като разходите остават за негова сметка, с изключение на повредените съоръжения.

7.1.11. Да пази тайна и не прави достояние на трети лица всички данни и факти, известни му при изпълнение на задълженията си.

7.1.12. До З-то число на всеки месец да дава на Възложителя справка за състоянието и функционирането на охранителната дейност и техника.

7.1.13. В случай на природно бедствие, пожар, авария, безредици от всякакъв характер и др., охранителите да съдействат и организират, съвместно със съответните длъжностни лица, евакуационните действия от обекта и друго необходимо. Действията да бъдат съобразени с вътрешните инструкции и изискванията на нормативните документи, за което охранителите да имат съответното обучение, включително да бъдат инструктирани за оказване на долекарска помощ.

7 .1.14. Изпълнителят да осигури взаимодействие с други негови групи (мобилни или стационарни) и с органите на МВР при необходимост;

7.2. Обособена позиция 2 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално-охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕПР – Ямбол.

7.2.1. Изпълнението на охраната на обектите да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на ЗЧОД, наредбите и правилниците за прилагането му. Фирмата изпълнител трябва да е извършвала лицензирана охранителна дейност с технически средства минимум през последните 3 /три/ години.

7.2.2. Лицата, извършващи профилактика на СОТ да притежават минимум четвърта квалификационна група по Правилника по безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи.

7.2.3. Да охранява посочените в договора обекти на непрекъснат денонощен (24 часа) режим на охраната от 0:00ч. до 24:00ч., който включва регистрация и реакция на сигнали за максимум 5 / пет/ минути, получени в дежурната част от монтираните на обекта технически средства с цел опазване имуществото и целостта на обекта.

7.2.4. Да осигури свои служители в охраняваните обекти при получаването на алармен сигнал и предприеме необходимите действия за предотвратяване, пресичане и незаконно проникване в обектите и посегателство върху охраняваното имущество.

7.2.5. Да уведоми незабавно органите на МВР след констатиране на незаконно проникване или опит за свършване на такова и окаже съдействие за запазване на обстоятелствата - извършване на оглед, намиране на свидетели и др.

7.2.6. Да уведоми незабавно органите на Пожарна безопасност и спасяване /ПБС/ при констатиране на пожар в охранявания обект.

7.2.7. При констатиране на проникване в/или нарушена цялост на обекта, да осигури физическата охрана на обекта до пристигане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител.

7.2.8. В случаите на т.7.2.5-6 да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наличната архивна информация за охраняваните обекти.

7.2.9. Да контролира техническата изправност на монтираните елементи и съоръжения от охранителната система и при необходимост извършва подмяна на повредената или унищожена техника за сметка на собственика или виновното лице.

7.2.10. При аварийно повикване да се отзовава в срок от 48 часа и да отстранява възникналите неизправности, като разходите остават за негова сметка, с изключение на повредените съоръжения.

7.2.11. Да пази тайна и не прави достояние на трети лица всички данни и факти, известни му при изпълнение на задълженията си.

7.2.12. До З-то число на всеки месец да дава на Възложителя справка за състоянието и функционирането на охранителната дейност и техника.

7.2.13. В случай на природно бедствие, пожар, авария, безредици от всякакъв характер и др., охранителите да съдействат и организират, съвместно със съответните длъжностни лица, евакуационните действия от обекта и друго необходимо. Действията да бъдат съобразени с вътрешните инструкции и изискванията на нормативните документи, за което охранителите да имат съответното обучение, включително да бъдат инструктирани за оказване на долекарска помощ.

7.2.14. Изпълнителят да осигури взаимодействие с други негови групи (мобилни или стационарни) и с органите на МВР при необходимост;

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др.

Раздел ІІІ. Указания към участниците
8. Общи указания:

8.1. Участник в настоящата обществената поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия.

8.2. Всеки от участниците се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

8.3. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

8.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

8.5. Всеки участник има право да представи само една оферта по обособената позиция, по която кандидатства.

8.6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

8.7. Участниците могат да подават оферти, както за двете, така и за всяка от обособените позиции, но задължително в пълния им обем.

8.8. Не се допуска представянето на варианти на офертата. При наличието на варианти на офертата, същата не се разглежда и се предлага за отстраняване.

8.9. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от обществената поръчка.

8.10. Офертата се представя, в един екземпляр – в запечатан непрозрачен плик, от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът с офертата на участника трябва да бъде запечатан така, че да не може да бъде отворен, без да се повреди опаковката му. Върху плика трябва да бъде написано: пълно наименование на поръчката с обособените позиции, за които се отнася; име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес и следния текст:

„ Да не се отваря преди .................. г. ........... ч.”(попълват се датата и часа за отваряне на офертата, посочени в поканата за участие).

8.11. При приемане на офертата върху плика по т.8.10. се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

8.12. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.8.11.

8.13. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:

   1. Публична покана.

   2. Пълно описание на обекта на поръчката.

   3. Технически спецификации.

   4. Проект на договор за изпълнение на поръчката.

   5. Указания към участниците.

   6. Образци за участие в обществената поръчка.

8.14. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р България.

9. Указания за подготовка на офертата.

9.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертите се изготвят по приложените в документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

9.2. В офертата се попълват данните на участника, посочени в образеца, които са необходими за кореспонденция по време на провеждане на обществената поръчка.

Посочват се подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и видa на работите, които ще се извършват, и делът на тяхното участие от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.9.3. Офертата се представя на български език в 1 (един) оригинал - Приложение № 1.

9.4. Всяка оферта трябва да съдържа следните документите, които следва да са на български език или в официален превод (превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.).

9.4.1. Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър / ЗТР/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - заверено от участника копие ( такъв документ, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.).

Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, представят удостоверение за актуално състояние, издадено през последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата.

Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът на чуждестранните лица се представя и в официален превод на български език.

9.4.2. Когато участникът в обществената поръчка е обединение, се представя копие от документ, подписан от лицата в обединението, в който е посочен представляващия и се посочва задължително разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката (заверено от участника копие).

9.4.3. Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представя Нотариално заверено споразумение/договор за създаване на обединение, в който е предвидено разпределение на изпълнение на отделните видове дейности между отделните участници в обединението, съгласно предмета на поръчката и се посочи представляващият обединението, с нотариална заверка на подписите.

9.4.4. Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката (оригинал) - Приложение № 2.

Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец от името на всеки от подизпълнителите, като се посочват вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (в проценти).9.4.5. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда (оригинал) -Приложение № 3.

9.4.6. Застрахователна полица „професионална отговорност на охранителната фирма” (заверено от участника копие)

9.4.7. Документи за за квалификация и технически възможности, както следва:

а) Списък-декларация на персонала – охранители и технически лица, които ще участват в изпълнението на поръчката - Приложение № 4

Участникът трябва да разполага с минимум двама охранители и минимум едно техническо лице за подръжка и монтиране на СОТ към момента на подаване на офертата и през целия период на договора, притежаващи необходимата квалификация за изпълнение на поръчката;б) Документ за квалификационна група по Правилника по безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи за лицата , извършващи профилактика на СОТ (заверено от участника копие).

Лицата, извършващи профилактика на СОТ да притежават минимум четвърта квалификационна група по Правилника по безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. Мрежи.

в) Лиценз за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа на територията на цялата страна или на територията на охраняваните обекти(заверено от участника копие).

г) Лиценз за охранителна дейност с технически средства, съгласно чл.5 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, за територията на цялата страна или за територията на охраняваните обекти(заверено от участника копие).

д) Декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, сходни с предмет/обхвата на поръчката (по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП), изпълнени през трите години – 2010, 2011 и 2012г. с посочване на дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на приключване, придружена от препоръки за добро изпълнение/референции - Приложение № 5.

Участникът трябва да е извършвал лицензирана охранителна дейност с технически средства минимум през последните 3 /три/ години (считано до датата за подаване на оферти), както и да има поне един изпълнен договор.9.4.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 6.

9.4.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП - Приложение № 7.

9.4.10. Нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в обществената поръчка, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.

9.4.11. Техническо предложение (оригинал).

Изготвя се по приложените образци от настоящата документацияОбособена позиция 1 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕР – Бургас - Приложение № 8.1.

Обособена позиция 2 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕПР – Ямбол - Приложение № 8.2.

9.4.12. Ценово предложение (оригинал).

Изготвя се по приложените образци от настоящата документацияОбособена позиция 1 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕР – Бургас - Приложение № 9.1.

Обособена позиция 2 : Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) в МЕПР – Ямбол - Приложение № 9.2.

9.5. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.9.4.1, т.9.4.5-7 от настоящите указания се представят за всеки от тях, а изискванията към него се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие.

9.6. Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице:

9.6.1. документът по т.9.4.1 от настоящите указания се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

9.6.2. документите по т.9.4.6-7 се представят само за участниците, чрез които обединението участник доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и квалификация. Критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него.

9.6.3. Декларациията по т.9.4.5. се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

9.7. Срок на валидност на офертата.

Срокът на валидност на офертите е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на Възложителя.9.8. Офертата се подава в деловодството на адреса на възложителя:

гр. Бургас - 8000, ул."Александровска" № 1, ет. 310. Указания за сключване на договор.

10.1. Възложителят сключва договор с класирания на първо място участник в резултат на проведената процедура, в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, както и подизпълнителят/ите са длъжни да представят документи, издадени от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Ако определеният за изпълнител не представи цитираните документи или откаже да сключи договор, Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и сключи договор с втория класиран участник.

10.2. Съгласно чл.101д от ЗОП, Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

10.3. Възложителят си запазва правото да проведе преговори с класирания на първо място участник.

10.4. При сключване на договор определеният за изпълнител представя следните документи:

10.4.1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора, без ДДС, в една от следните форми :
парична сума ,

внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Бургас на адрес : гр. Бургас - 8000, ул."Александровска" № 1

или по банковата сметка на ЕСО ЕАД МЕР Бургас:

BIC: KORPBGSF

IBAN: BG16KORP92201009166701

банка: „Корпоративна ТБ” АД

адрес: „Васил Априлов” № 8

град: Бургас


банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

10.4.2. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.

10.4.3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

10.4.4. Оригинал на застрахователна полица „Обща гражданска отговорност, издадена в полза на Възложителя, с покрити всички рискове по извършване на дейността: Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ); системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства (СОТ) , съгласно проекта на договор.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница