П р о г р а м а анатомия на нервна система, сетивни органи и топографска анатомия на глава ІІ курс дентална медицина, зимен семестър 2013/2014г. Седмица ЛекцииДата20.05.2017
Размер52.47 Kb.
Размер52.47 Kb.

Приета на КС П Р О Г Р А М А

анатомия на нервна система, сетивни органи и топографска анатомия на глава

ІІ курс дентална медицина, зимен семестър 2013/2014г.


Седмица

Лекции – 2 + 1 ч.

Доц. д-р Слави Делчев, дм

Практически упражнения 3 + 2 ч.

І.

16 - 20.091. Въведение в нормалната морфология на нервната система.Филогенеза и онтогенеза на нервната система. Гръбначен мозък. Гръбначно-мозъчни нерви. Образуване, характеристика .

1. Гръбначен мозък. Обвивки на гръбначния мозък. Кръвоснабдяване.

2. Мозъчен ствол – продълговат мозък, мост. Външно и вътрешно устройство.ІІ.

23 - 27.091. Главен мозък. Общ преглед. Продълговат мозък. Мост.

2. Среден мозък. Малък мозък.1. Среден мозък. Малък мозък. ІV вентрикул.

2. Гръбначен мозък, спинален ганглий, периферен нерв – микроскопско упражнение.ІІІ.

30.09 - 4.101. Междинен мозък. Дорзален таламус.


1. Междинен мозък. ІІІ-то стомахче.

2. Краен мозък – бразди и гънки, локализация на функциите. Бяло мозъчно вещество. Базални ядра.ІV.

7 - 11.101. Междинен мозък. Вентрален таламус. Субталамус. ІІІ-ти вентрикул.

2. Краен мозък – кора, бяло вещество, ядра.1. Обонятелен мозък. Лимбична система.

2. Кора на малък и краен мозък – микроскопско упражнение.V.

14 - 18.101. Обвивки, вентрикулна система и кръвоснабдяване. на главния мозък


1. Тест, практичен изпит.

2. Латерален вентрикул. Обвивки на главния мозък. Кръвоснабдяване.VІ.

21 - 25.101. Обонятелен мозък. Лимбична система.

2. Проводни пътища в ЦНС1. Око и ухо – макроскопско устройство.

2. Сетивни органи – око, ухо – микроскопско упражнение.VІІ.

28.10 – 1.111. Орган на зрението. Зрителна проводна система.

1. ЧМН – ІІІ, ІV, VІ, VІІ, ХІІ.

2. ЧМН – V, ІХ, Х, ХІ.VІІІ.

4 - 8.11


1. Орган на слуха и равновесието. Проводна система за слуха и равновесието.

2. Черепно-мозъчни нерви.
1. Тест, практичен изпит.

2. Глава. Области на главата. Кръвоснабдяване и инервация. Анастомози между екстракраниалната и интракраниалната венозни системи. Регионални лимфни възли на главата.ІХ.

11 – 15.111. Черепно-мозъчни нерви.


1. Регио фронтопариетоокципиталис. Регио темпоралис.

2. Повърхностни (латерални) области на лицето (без регио паротидеомасетерика). Мимически мускули.Х.

18 - 22.11
1. Автономна нервна система

2. Топографска анатомия на глава. Области. Кръвоснабдяване, лимфен отток и инервация на главата. Регио фронтопариетоокципиталис.1. Регио паротидеомасетерика. Регио букалис. Регио инфратемпоралис.

2. Темпоромандибуларна става. Дъвкателни мускули.


ХІ.


25 - 29.11

1. Регио темпоралис, регио паротидеомасетерика, регио букалис.


1. Регио оралис. Отдели. Същинска устна кухина. Небце, устно дъно, устен зев. Език. Регио сублингвалис

2. Регио оралис – микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

1. Език – оцв. Н-Е

1.1. Папила филиформис

1.2. Папила циркумвалата

2. Слюнчени жлези

2.1. gl. parotis

2.2. gl. submandibularis

2.3. gl. sublingualisХІІ

2.12 - 6.121. Регио инфратемпоралис, регио орбиталис

2. Регио оралис. Език, слюнчени жлези. Регио сублингвалис.
1. Регио оралис. Зъби. Макроскопско описание, функционални групи, обозначаване, оклузия, видове захапки. Кръвоснабдяване, лимфен отток и инервация на зъбите.

2.Регио оралис – микроскопско устройство на зъба.Микроскопски препарати:

1. Устна – оцв. Н-Е

2. Увула - оцв. Н-Е

3. Ембрионален зъб – оцв. Н-Е.

4. Зъб от възрастен човек.

4.1 Декалциниран зъб – оцв. Н-Е

4.2 Шлиф

Електоронограми:

1. Одонтобласти

2. Амелобласти


ХІII.

9 - 13.121. Регио оралис. Език, слюнчени жлези – микроскопско устройство.

1. Регио назалис. Околоносни синуси.

2. Регио орбиталис. Окологълтачно пространствоХIV.

16 - 20.121. Регио оралис – микроскопско устройство на зъба

2. Регио назалис. Окологълтачно пространство.1. Тест, практичен изпит – топография на глава.

2. Приемане на дисекциите на глава.

Семестриални изпити

Тестове: 2 x 20 т. Практически изпити: 2 x 20 т. Приемане на дисекциите: 20 т.

1 x 40 т. 1 x 40 т.

Общо: 180 т.

Оценка:

170-180 6,00

159-169 5,50

148-158 5,00

137-147 4,50

126-136 4,00

115-125 3,50

108-114 3,00< 108 2,00

ВАЖНО!!!

Студентите с резултат 80% от общия брой точки за трите семестъра (80% от 460 точки = 368 точки) освобождават практическата част от изпита по анатомия.

Студентите с резултат 90% от точките за ІІІ семестър (90% от 180 = 162 точки) освобождават раздел ІІІ от изпита по анатомия и подготвят есе по предварително зададена тема върху материала по анатомия от ІІІ семестър.

Литература за подготовка:

Учебници:

Балтаджиев Г, Атанасова П, Коева И, Сивков С. Анатомия на човека. Издателство Райков, Пловдив, 2006.

Ванков В, Овчаров В. Анатомия на човека. Медицинско издателство Арсо, 2002.

Кале В, Фротчер М. Нервна система. Сетивни органи. Thieme-Летера, Пловдив, 2007.

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина. Нервна система и сетивни органи. ИК ВАП, Пловдив, 2007.

Атласи:

Sobotta. Atlas of Human anatomy, 14th edition, Urban & Fisher, 2006

Синельников Р. Атлас анатомии человека, Издателство Медицина Москва, 1974 (или по-ново).

Делчев С., Иванова Р., Новаков С. Фотографски Атлас по Анатомия, 2012, ИК ВАП, Пловдив

Интерактивен атлас на ЦНС – CD


Изготвил:

Доц. д-р Слави Делчев, дм


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница