П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община полски тръмбеш през 2017 годинаДата16.11.2017
Размер165.18 Kb.
Размер165.18 Kb.

pt gerb
гр. Полски Тръмбеш 5180 ул. “Черно море” № 4

Председател ОбС( 06141/41-17; 41-18e-mail: obsavetpt@abv.bg

http://www.trambesh.eu/П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Настоящата Програма е разработена в изпълнение на чл.26а, от Закона за народните читалища, съгласно представените предложения от председателите на Народните читалища в Община Полски Тръмбеш  за дейността им  през 2017 г.

        Съгласно чл.2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно–просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно–просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

         Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за развитие на местната култура в Община Полски Тръмбеш. Те са носители на българския дух и култура през вековете и носят в себе си нематериалното културно наследство, традиции, образование, възпитание и благотворителност, които са в основата на тяхната дейност в полза на обществото. Тяхната задача е да откликват на нуждите на местното население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-образователни и информационни центрове.

През 2017 г. народните читалища в общината ще осъществяват следните дейности:
І. КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

Основа на културно - просветната дейност през 2017 година ще бъдат традиционните, доказали своята ефективност програми: „Зимни празници” „Пролет край Янтра”; „Седмица на детската книга и изкуствата за деца”; „Майски дни на културата”; „Лятна работа с децата”; Културната програма за Празника на града ; честванията на бележити дати и годишнини от местно и национално значение..ЯНУАРИ

01-31.01– Всички читалища – Празнуване на именни дни на самодейците „Честито да ти е името”

06.01. – Страхилово – Конкурс за най добра декламация на стихотворение на Христо Ботев във връзка с 169 години от рождението му

14.01. – Каранци – „Банго Васил”-Среща с деца и родители от ромската общност; изработване на сурвакници и сурвакане

18.01. – П.Тръмбеш - 135 г. от рождението на Алън Милн – английски писател, автор на книгите за Мечо Пух (1882–1956) – прожекция на филм за деца от подготвителна група при СУ”Цанко Церковски”

– Страхилово – 138 години от рождението на Симеон Радев – беседа

21.01. – Всички читалища – Отпразнуване Денят на родилната помощ

23.01.– Раданово – Вечер посветена на 145 години от рождението на Гоце Делчев – презентация

24.01. – П.Тръмбеш - „ Мястото на традиционните празници и предстоящи чествания на 50 годишнината от основаването на ДМШ при читалището , 295 години от рождението на патрона на читалището - Паисий Хилендарски и 255 години от написване на „История славянобългарска” в репертоара на колективите при читалището” - дискусия с учениците на ДМШ и самодейците от колективите на читалището.

27.01. – П.Тръмбеш - Час в библиотеката с ученици от 4 клас на СУ”Ц.Церковски” по случай 185 г. от рождението на Луис Карол – британски писател (1832–1898) автор на „Алиса в страната на чудесата” .

31.01. –П.Тръмбеш - Витрина в читалищната библиотека по повод 110 г. от рождението на Паулина Станчева (Калиопа К. Баласакиева) – българска писателка (1907-1991).
ФЕВРУАРИ
09.02. – Раданово – Разговор на тема „Традиции и приемственост”

10.02.- Полски Тръмбеш - Честване на 135 г. от рождението на Владимир Димитров-Майстора – български художник (1882-1960)- презентация и час в библиотеката ”С реплики на картини на Майстора”, работа върху картини на художника с деца от СИП изобразително изкуство при СУ”Ц.Церковски”

– Куцина, Ст.Стамболово, Иванча, Обединение, Каранци – „Медът най вкусното лекарство” – среща разговор с пчеларите от местните дружества

14.02. – Всички читалища – Ден на лозаря

15-28.02. – Всички читалища - Мартенска работилница

15.02 – Полски Тръмбеш - Детско утро с ученици от начален курс на СУ”Ц.Церковски” по случай 115 години от рождението на Светослав Минков – български писател (1902-1966)

17.02.- Полски Тръмбеш - Среща-дебат с Христо Стоянов , автор на романа за Левски „Другият В. Левски”, с участието на ученици от горен курс и граждани, посветена на 180 години от рождението на Апостола

– Раданово, Страхилово – Вечер посветена на 144 г. от обесването на Васил Левски

19.02. – Климентово – „Кажи ти мойти и аз твойти кривини, па да се поправим и всички да вървим заедно” рецитал с децата от групата за художествено слово28.02.- Полски Тръмбеш - „С героите на Емилиян Станев” - утро в читалищната библиотека - четене на произведения и рисуване по тях по повод 110 г. от рождението на Емилиян Станев - български белетрист, академик (1907-1979).
МАРТ
01.03. – Всички читалища -” Баба Марта в библиотеката” - детски празник

– Всички читалища – отпразнуване Денят на любителското и художествено творчество

02.03. – Полски Тръмбеш - Празничен концерт по случай Националния празник на България с участието на колективи от читалището , СУ „Цанко Церковски” , клуба на пенсионера.

– П.Тръмбеш - „Освобождение на България от османско иго” - час по история в библиотеката.

03.03. – Всички читалища – „България – моя родина” – отбелязване на националния празник

04.03. – Куцина, Иванча, Обединение – Празнуване на Тодоров ден

08.03. – Всички читалища – „Да бъдеш жена” – отпразнуване на Международния ден на жената

21.03. – П.Тръмбеш - Пролетен празник в салона на читалището с участието на колективи от читалището и СУ „Цанко Церковски”

– Всички читалища – Посрещане на Първа пролет – Излет сред природата

20 и 22.03. – П.Тръмбеш - Международен ден на Земята и Международен ден на водата - „Да опазим Земята и природата”- презентация и изложба на рисунки по темата.Ученици от 5 и 6 класове.

22.03. – Климентово – Тържествен концерт по повод 10 годишнината на ВИГ „Пролет”

24.03. – П.Тръмбеш - Благовещение – Ден на народното творчество с ученици от ІV –тите класове. Конкурс за изпълнители на народни песни , гатанки, пословици, поговорки и приказки.

28.03. – П.Тръмбеш - 130 г. от рождението на Димчо Дебелянов- български поет и преводач (1887-1916 )- час в библиотеката с ученици от 8 клас

31.03. – П.Тръмбеш, Куцина,П.Каравелово,Раданово - „Светът е оцелял, защото се е смял” - Деня на хумора и шегата.


АПРИЛ
03.04. Международен ден на книгата. Маратон по четене в читалищната библиотека.

03-07.04. – П.Тръмбеш - Великденска работилница в читалищната библиотека – изработване на картички, украси, апликации и боядисване на яйца.

07.04. – Куцина – Здравна беседа във връзка с Световния ден на здравето

– Раданово, Ст.Стамболово– Вечер посветена на Лазаровден, Цветница, Великден

08.04. – П.Тръмбеш, П.Каравелово,Иванча, Обединение, Масларево,Павел, Каранци, Орловец - Лазаровден–лазаруване на девойки от колективите при читалищата.

13.04. – Всички читалища - Откриване на изложба на великденски яйца, сувенири, украси и картички, изработени във Великденските работилници

18.04. „ Глад за истински неща – психотерапия в рима” среща – разговор с писателя, психотерапевт Мадлен Алгафари.

20.04. – П.Тръмбеш - 141 години Априлско въстание и 90 г. от рождението на Мерсия Макдермот – британска историчка и писателка (1927), автор на една от най -известните книги за Апостолът на свободата - урок в библиотеката с ученици от 5 клас.

22.04. – Климентово, Обединение – Ден на земята – четене на стихове и гатанки за природата и отправяне на послание за опазване на планетата Земя

24 - 28.04 – П.Тръмбеш ,Раданово - Седмица на детската книга и изкуства за деца • 140 година от рождението на Елин Пелин- презентация, маратон по четене на „Ян Бибиян”- ученици от 3 класове.

 • 115 години от рождението на Ангел Каралийчев- презентация и маратон по четене на приказки - ученици от 2 класове.

25. 04. – П.Тръмбеш - Час в библиотеката с ученици от горен курс на СУ”Ц.Церковски” по случай 55 г. от рождението на Петя Дубарова – българска поетеса (1962-1979)


МАЙ
06.05. – П.Тръмбеш, П.Каравелово, Павел, Каранци - Гергьовден – празник на площада.

09.05. – П.Тръмбеш -Честване на 9 май. Регионален Празник на руската песен.

– П.Тръмбеш - „ Ден на Европа „ – урок в читалищната библиотека – презентация, запознаване с държавите членки на ЕС. Викторина – „Познай столиците”

11-13.05. – П.Тръмбеш - Областен преглед на пенсионерската художествена самодейност „Сребро в косите , младост в душите”.

11.05. – Всички читалища – Библиотечна седмица - Ден на Св. св. Кирил и Методий - Професионален празник на библиотекарите.

15.05. – П.Тръмбеш, Раданово -Библиотечен урок– 125години от създаването на „Върви народе възродени” от Стоян Михайловски – ученици от 5 клас. Запознаване с историята около химна.

15– 19.05. – П.Тръмбеш - Курс по ИКТ за възрастни

18.05. – Куцина, Страхилово, Каранци–Посещение на Историческия музей в гр.П.Тръмбеш по повод Международния ден на музеите

24.05. – П.Тръмбеш - Празник на площада по случай 24 май и изпращането на абитуриентите от випуск 2017.

- П.Каравелово, Климентово, Иванча,Масларево,Павел,Каранци – програма от децата посветена на празника

- Раданово – вечер посветена на празника

- П.Сеновец – радиопредаване на тема „Те, Кирил и Методий – живи са и в буквите на този стих”

- Ст.Стамболово – Беседа на тема „Върви народе възродени” с учители от селото

- Обединение – презентация във връзка с празника

25.05. Раданово – Празник на селото

26.05. – П.Тръмбеш - Юбилейно честване - 50 години Детска музикална школа при читалището

28-30.05. – Обединение -– Национален събор-надпяване „Авлига пее”

30.05. – П.Тръмбеш - Годишна продукция на ДМШ при читалището

31.05. – Обединение - Ден без тютюнев дим – презентация
ЮНИ

01.06. – Всички читалища - „Хайде да се веселим и да играем, както ние си знаем” – Общински детски празник посветен на Деня на детето.

02.06. – Куцина, Обединение, Орловец – Ден на Христо Ботев – слово и поднасяне на цветя на паметните плочи

– П.Тръмбеш - „Да почистим за лятна читалня”- почистване на мястото край библиотеката във връзка с Международния ден на околната среда.

05.06. – Ст.Стамболово, Павел – Отбелязване празника на селото

08.06. – П.Сеновец – Празник на селото

09.06. – П.Тръмбеш - Годишен концерт ФФ „Полянци и ФК „ Луди Млади”

13.06. – П.Каравелово – Ден на плетенето на открито.Деца и самодейци на седянка „Вълшебната бримка” в двора на библиотеката

14.06. – П.Тръмбеш - Представление на Детския театрален състав

20.06. – Куцина, Климентово, Обединение, Масларево – Откриване на жътвената кампания

24.06. – Всички читалища – Еньовден – традиции и обичаи
26.06. – П.Тръмбеш - Международен ден за борба с наркотиците- презентация и беседа от лекар за ученици от горните класове.

27.06. – Обединение – Световен ден на риболова. Организиране на състезание с децата на язовир „Гората”


ЮЛИ
01.07 - 31.08. – Всички читалища - „Здравей, лято!” - лятната работилница в читалищните библиотеки отваря врати за децата :

- Читалня на открито;

- Клубове по интереси;

- Арт – ателие;

- Игри на открито.

01.07. – Каранци – Празник на баницата и на народните игри „Да съхраним българското”

07.07. – Ст.Стамболово – Европейски ден на шоколада - дегустация на шоколадови изделия

18.07. – П.Тръмбеш, Раданово - 180 години от рождението на Левски/1837-1873/- презентация за живота и делото му,тефтерчето с мисли на апостола и произведения за него.


АВГУСТ.

08.08. – Раданово – „ Мис и Мистър Раданово” – конкурс с много песни, рецитали, хумор

12.08. – П.Тръмбеш, Раданово - Честване на Световния ден на младежите в читалищната библиотека – игри, конкурс с рисунки на лица, танци и др.

22.08. – П.Тръмбеш, Раданово -1100г. от битката при Ахелой между византийци и българи, 917 година - презентация в читалищната библиотека.
СЕПТЕМВРИ
01.09.-08.09. – Всички читалища - Участие в реализацията на Културната програма по случай Празника на Полски Тръмбеш

- Изложба на детски творби от лятната работа в библиотеките.

- Национален конкурс за популярна музика „Полските щурчета”

- Експониране на изложба на книги в читалищната библиотека по случа 131 годишнината от Съединението на България.

- Национално фолклорно надиграване „ Ритми край Янтра” на любителските клубове изучаващи народни хора .

- Общински събор на плодородието „ Златна есен 2017”

- Тържествено честване на Празника на град Полски Тръмбеш.

02.09. – Павел – „Павел фест” -– Фестивал на доматите, чушките и традиционните храни

04.09. – Раданово – конкурс „Мисис баба и Мистър дядо”

09.09. – Куцина – Празник на с.Куцина – празничен концерт

09.09. – Обединение – Международен ден на красотата – организиране на конкурс „Мисис баба”

13.09. – Обединение – Детска дискотека за закриване на лятната работа с деца

17.09. – Каранци – 120 години НЧ”Пробуда-Каранци 1897”

- възпроизвеждане на „Старинна сватба” от с.Каранци

- ревю на стари местни национални носии

- фотоизложба на тема „Старите снимки разказват”

21.09. – Иванча – 35 години КП”Светъл лъч” - концерт

29.09. – П.Тръмбеш - 470 години от рождението на Сервантес – посещение на ученици от 10 клас- четена на „Дон Кихот” на различни езици – български ,руски и английски

29.09. – Всички читалища – отпразнуване Денят на възрастните хора
ОКТОМВРИ
01.10. – Всички читалища - Общински празник на пенсионерската художествена самодейност по случай Деня на възрастните хора

– Каранци – 15 години от създаването на групата за стари градски песни „Хризантеми” и Празник „Даровете на земята”

05.10. – Раданово – Световен ден на учителя – детско утро с деца и учители

09 – 14.10. – П.Тръмбеш - Курс по ИКТ за възрастни

14.10. – Обединение – Празник на махала „Мекиш”

16.10. – Куцина – Трети кулинарен конкурс „Никой не е по-голям от хляба по повод Международния ден на хляба и прехраната

19.10. – П.Каравелово – Празник на селото

26.10. – Масларево – Празник на селото

– Ст.Стамболово, Павел – Празник за Димитровден – края на полската работа и начало на зимата

27.10. – П.Тръмбеш - Международен ден на световното филмово наследство и анимацията – прожекция на анимационни филми в читалищната библиотека.

Куцина – Празник на тиквата – осми кулинарен конкурс „Тиквени изкушения”

П.Сеновец – Тържество за юбиляри – музикални поздрави поздравления към самодейците навършили кръгли и юбилейни годишнини
НОЕМВРИ
01.11. – П.Тръмбеш - Честване Деня на българските будители, 295 години от раждането на Паисий Хилендарски и 255 години от написването на „История славянобългарска” – изложба, на преписи на „История славянобългарска”,направени от ученици от 6-те класове на СУ гр.П.Тръмбеш във фоайето на читалището, презентация на преписите и тържествен концерт.

– Всички читалища – Вечер на народните будители и среща с дарители

- Климентово – Празник в с.Климентово

02.11. – П.Тръмбеш - Детско утро в читалищната библиотека по случай 120 г. от рождението на Асен Разцветников – български поет, писател и преводач (1897-1951)- „Мързелан и мързеланка – с приказките на писателя”

08.11. – Обединение – Празник на църквата „Св.Арахангел Михаил”

09.11. – Страхилово – 103 години от рождението на Павел Вежинов – вечер посветена на писателя

11.11. – Иванча – Празник на селото

14.11. – П.Тръмбеш - Урок в библиотеката с ученици от 3-те класове по повод 110 г. от рождението на Астрид Линдгрен – шведска детска писателка (1907–2002),

- Климентово – Прожекция на филма „Пипи дългото чорапче”

17.11. – П.Тръмбеш, Иванча , Страхилово - 190 г. от рождението на Петко Р. Славейков - български поет, преводач, фолклорист, общественик и публицист (1827-1895)-Запознаване с живота и творчеството на поета.Четена на стихове, спомени и мисли . Прожекция на Филм в П.Тръмбеш

20.11. – Всички читалища - Ден на християнското семейство - урок в библиотеката;


ДЕКЕМВРИ
01.12. – П.Тръмбеш - Международен ден за борба със СПИН – беседа в библиотеката.

04.12. – Раданово, Страхилово – Празниците в нашия календар- „Варвара, „Сава”, „Никулден”, „Игнажден”

06.12. – Климентово, Павел, Каранци – Никулден – презентация и изложба на рибници

08.12. – П.Тръмбеш - Тържествена запалване на светлините на елхата и украсата на градския площад.

11 - 21.12. – П.Тръмбеш - Коледна работилница в библиотеката - изработване на коледни картички и сурвакници от ученици -4кл. СИП рисуване.

22.12. – П.Тръмбеш - Детско утро в читалищната библиотека и откриване изложба на коледни сурвакници и картички изработени в коледната работилница.

– Всички читалища – Коледен празник. Изложба на сурвакници, пити, краваи , коледуване

31.12. – П.Каравелово – Посрещане на Нова година с общоселско веселие на площада на селотоІІ. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
Важна част от дейността на читалището е работата на читалищната библиотека. И през 2017 година те ще продължат да работят за утвърждаването си като средища за информация, комуникация, обучение, знания и културна дейност. Участниците в Програмата „Глобални библиотеки” ще продължат да представят пакет от услуги на гражданите – компютри за потребление, безплатен достъп до интернет и онлайн информация, електронни услуги, обучение на компютри и информационна грамотност.

Културно –просветната работа ще бъде насочена към привличане на по- голям брой читатели и обвързана с честването на събития , национални празници и творци. В читалищните библиотеки ще се подреждат витрини за различни дати, годишнини, бележити личности и др.

През последните години намалената субсидия на читалищата и поскъпването на книгите се отразяват негативно на читалищните библиотеки. И през тази година ще се търсят алтернативи за набавяне на нова литература. За разширяване обхвата на работа и предоставяне достъп на съгражданите ни до националния библиотечен ресурс ще продължи между библиотечното заемане, което ще гарантира успешното справяне с читателските търсения и потребности.


ІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Важно място в културния живот на общината заемат утвърдените културни традиции. Ежегодните културни прояви и традиционни празници спомагат за изява на постоянно действащите групи и индивидуални изпълнители, за приемствеността между поколенията, обмяна на добри практики, тъй като те са предназначени за всяка възрастова група и се проявяват във всички сфери на изкуството.

В читалищата ще развиват дейност следните любителски самодейни колективи:


гр. Полски Тръмбеш

 • ДМШ с клас пиано и поп музика;

 • Детска школа за народни танци;

 • Детски театрален състав;

 • Вокална група „Сияние”;

 • Вокална група „Вдъхновение”

 • Фолклорна формация „ Полянци”;

 • Фолклорен клуб „Луди млади”.

с. Климентово

- Детска група за автентичен фолклор

- Художествено слово и театър

- Изобразително и приложно изкуство

- ВИГ “Пролет”

- Група за стари градски песни

- Група за автентичен фолклор

с. Иванча

- Група за народни песни “Росна китка”

- Детски състав за песни,худ.слово,театър и танци

с. Обединение

- Група за изворен и обработен фолклор “Славей”

- Детска вокална и танцова група „Малките славеичета”

- Детска група за худ.слово и сатира

- Група за стари градски песни

- Група за художествено слово „Българка”

с. Масларево

- Детска вокално-театрална група „Слънце”

- Певческа група „Зорница”

с. Петко Каравелово

- Група за народни песни

- Група за изворен фолклор

- Група за стари градски песни

- Група за песни, игри, танци и обичаи от етноса

- Мажоретен състав

с. Куцина

- Група за народни песни

- Група за македонски песни

- Група за стари градски песни “Люляка”

- Състав за художествено слово


с.Раданово

- Театрален състав

- Група за народни песни

- Група за възрожденски и патриотични песни

- Група за автентичен фолклор, обичаи и песни

- Ромска група - детска

- Група за художествено слово

- Група за хумор

- Танцов състав с деца и възрастни

- Група за словесен фолклор с деца

с. Полски Сеновец

- Женска фолклорна група„Полска китка”

- Група за хумор и буфосинхронада

- Група за автентичен фолклор „Незабравка”

с. Страхилово

- Група за автентичен фолклор

- Детска група за худ. слово

- Група за стари градски песни

с. Павел

- Група за автентичен фолклор

- Клуб за народни танци „Павелски мераклии”

- Група за народни обичаи – възрастни

- Група за народни обичаи /Лазаруване/ - деца

с. Каранци

- Състав за изворен фолклор

- Детска ромска фолклорна група

- Група за стари градски песни “Хризантеми”

- Група за словесен фолклор

- Женска фолклорна група

- Клуб за народни танци „Веселина”

- Любителски клуб за народни танци

с. Орловец

- Група за народни песни”Росна китка”

- Детска танцова група „Изгрев”


Колективите активно ще вземат участие в културния живот на града и общината. Ще се представят и на национални и международни фестивали, конкурси и други форуми.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Обезпечаването на дейностите през 2017г. ще се осъществява чрез финансиране от: • Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ

 • Общинско финансиране – Културен календар на община П.Тръмбеш за 2017г.

 • Други източници /наеми на помещения, други наеми, членски внос, дарения и др./

 • Кандидатстване с проекти към Министерството на културата, европроекти и програми

Утвърдената субсидия ще бъде договорена в индивидуално сключен договор между Кмета на Община П.Тръмбеш и Читалището /съгласно чл.26а, ал.3 от ЗНЧ/


Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за опазването и съхраняването на културно-историческото наследство във времето на глобализация и утвърждаване на празници даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край. Подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще стимулира младите хора и талантливите дарования, а реализирането на инициативите ще допринесе за обогатяване на културния живот.

Тази програма е стъпка в осъществяването на насоките за превръщането на читалищата в модерни центрове за култура и образование на територията на Община


П.Тръмбеш. Като се има предвид широкия спектър от дейности, които развиват читалищата и приноса им за обогатяване на цялостния културен живот Общината ще продължи да ги подкрепя с цел изграждане на ефективна институционална мрежа с устойчив характер.
Забележка: Програмата за развитие на читалищната дейност е разработена и изготвена на база внесените предложения от Председателите на народните читалища от община П.Тръмбеш за 2017 година.

Програмата е отворена за допълнения. Тя е визирала най-общите положения залегнали в плановете на отделните читалища.

Програмата е приета с Решение 241 по Протокол № 16 от 28.11.2016г. на ОбС Полски Тръмбеш.

Маринета Йорданова

Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница