Пазарджик 2010 1976 пеков, ПавелДата16.11.2017
Размер312.7 Kb.
Размер312.7 Kb.


РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ” - ПАЗАРДЖИК

ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ „ПРОФ. ИВАН СПАСОВ” В ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ

Библиография (1976-2009)

ПАЗАРДЖИК

2010


1976

1. ПЕКОВ, Павел. С много трепет и вълнение : Състоя се първият концерт от цикъла „Зимни музикални вечери” / Павел Пеков. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), ХХХІІ, № 13, 31 ян. 1976, с. 4.

Градският съвет за изкуство и култура и Симфоничен оркестър-Пазарджик организират камерно-поетични концерти „Зимни музикални вечери”. Програма на първия концерт (19 ян.), диригент Иван Спасов.
1977

2. РАШЕВА, Мария. Посветени на Октомври / Мария Рашева. // Н а р. к у л т., ХХІ, № 6, 4 февр. 1977, с. 5.

За състоялите се в Пазарджик, организирани за първи път „Зимни музикални вечери” (16-19 февр.), диригент Иван Спасов.
3. СПАСОВ, Божидар. „Зимни музикални вечери” в Пазарджик / Божидар Спасов. // М у з. х о р и з о н т и, 1977, № 3, с. 18-22.
1978

4. КОПРИВЩЕНОВ, Иван. Зимни музикални вечери Пазарджик `78 [15-18 ян.] / Иван Копривщенов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 5, 12 ян. 1978.

Разговор с гл. диригент на Симфоничен оркестър-Пазарджик Иван Спасов.

5. КЕВОРКЯН, М. Пазарджик / М. Кеворкян. // Б ъ л г. м у з и к а, 1978, № 3, с. 74.

Отзив за „Зимни музикални вечери”- Пазарджик.
1979

6. ПОПОВ, Груйчо. Зимни музикални вечери –

Пазарджик `79 / Груйчо Попов ; Интервюто взе Иван Копривщенов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), ХХХІV, № 7, 18 ян. 1979, с. 4.

Разговор с диригента на Симфоничния оркестър в Пазарджик.


7. ЗИМНИ музикални вечери Пазарджик `79 – открити. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 9, 23 ян. 1979.
8. С нарастващ авторитет. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 10, 25 ян. 1979.

Отзиви за зимните музикални вечери в Пазарджик.


1980

9. ДИНКОВА, Д. За четвърти път „Зимни музикални вечери”, 18-21 януари / Д. Динкова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 6, 15 ян. 1980.


10. КАЗАНДЖИЕВ, Васил. „Зимни музикални вечери” – стимулатор за създаване на нови творби : Композиторът]… за пазарджишките симфоници и фестивала / Васил Казанджиев ; [Интервюто взе] Димитрина Панайотова. // С е п т.

з н а м е (Пазарджик), № 7, 17 ян. 1980.


11. ПАНАЙОТОВА, Димитрина. Незабравими срещи с изкуството на големи изпълнители / Димитрина Панайотова. (Зимни музикални вечери `80 – 18-21 януари).

// С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 9, 22 ян. 1980.


12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН концерт – „Зимни музикални вечери”. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 10, 24 ян. 1980.
13. ПАНАЙОТОВА, Димитрина. Кратки интервюта във фестивалните вечери : Зимни музикални вечери / Димитрина Панайотова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 10, 24 ян. 1980.

Оценки за Симфоничен оркестър-Пазарджик.


14. НЕНОВА, Виолета. Музикално събитие със значителни перспективи / Виолета Ненова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 21, 19 февр. 1980.

„Зимни музикални вечери 80”.


15. НЕНОВА, Весела. Фестивалът в Пазарджик [„Зимни музикални вечери `80”] / Весела Ненова. // Б ъ л г. м у з и к а, 1980, № 3, с. 85-86.
1981

16. ПАНАЙОТОВА, Д. „Зимни музикални вечери – 81” / Д. Панайотова. //

С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 9, 22 ян. 1981.

За шести пореден път в Пазарджик.


17. ПАНАЙОТОВА, Д. „Зимни музикални вечери – 81” / Д. Панайотова. //

С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 11, 27 ян. 1981.

Заключителен концерт.
18. АПОСТОЛОВА-НЕЙКОВА, Румяна. Музиката се нуждае от празници / Румяна Апостолова-Нейкова. // М а к о в е, ІІІ, № 1, 28 февр. 1981, с. 2, прил. на .”Септ. знаме” (Пазарджик), ХХХVІ, № 25.

Ежегодни празници на симфоничната музика в Пазарджик.


19. АПОСТОЛОВА-НЕЙКОВА, Румяна. „Зимни музикални вечери” в Пазарджик / Румяна Апостолова-Нейкова. // Б ъ л г. м у з и к а, 1981, № 3, с. 62-64.
20. ПАЛИЕВА, Анди. „Зимни музикални вечери” в Пазарджик / Анди Палиева. // М у з. х о р и з о н т и, 1981, № 3-4, с. 34-36.
1982

21. ЙОВОВА, Веселина. Зимни музикални вечери / Веселина Йовова. // О т е ч. ф р о н т, № 11266, 11 ян. 1982.

От 15 до 18 януари.
22. ЙОВОВА, Веселина. Празници, които оставят следи : Традиционните „Зимни музикални вечери” в Пазарджик / Веселина Йовова. // О т е ч. ф р о н т, № 11272, 19 ян. 1982.

За седми пореден път.


23. ПАНАЙОТОВА, Димитрина. От Бах до електронната музика / Димитрина Панайотова.

// С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 7, 19 ян. 1982.

Фестивалът на симфоничната музика в Пазарджик.
24. ПАНАЙОТОВА, Димитрина. Завършиха зимните музикални вечери / Димитрина Панайотова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 8, 21 ян. 1982.
25. ШПИТЦЕР, Леополд. Изкуство за всички… : [Интервю] / Леополд Шпитцер ; [Разговара води] Г. Каменски. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 10, 26 ян. 1982.

Авт. е декан на Виенската консерватория и гост на „Зимни музикални вечери `82”.


26. МАНКОВА, Лиляна. Зимни музикални вечери / Лиляна Манкова. // М у з. ж и в о т, № 2, 29 ян. 1982.
27. МАНКОВА, Лиляна. Добрите традиции на музикалния фестивал в Пазарджик : Зимни музикални вечери `82 / Лиляна Манкова. // М а к о в е, ІV, № 1, 27 февр. 1982, с. 2, прил.на в.”Септ. знаме”(Пазарджик), ХХХVІІ,

№ 24.
28. ЙОВОВА, Веселина. Музика за всички / Веселина Йовова. // О т е ч. ф р о н т, № 11517, 27 дек. 1982.

„Зимни музикални вечери”.
1983

29. ПАНАЙОТОВА, Димитрина. „Зимни музикални вечери `83” : 21-24 януари – празници на музиката / Димитрина Панайотова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 7, 18 ян. 1983.


30. ЙОВОВА, В. Музикални вечери / В. Йовова. // О т е ч. ф р о н т, № 115, 32, 17 февр. 1983.

В Пазарджик.


1984

31. ЙОВОВА, Веселина. Четири вечери с музика / Веселина Йовова. // О т е ч. ф р о н т, № 11790, 16 ян. 1984.

Предстоят „Зимни музикални вечери”.
32. ПРАЗНИЦИ на симфоничното изкуство : „Зимни музикални вечери”- Пазарджик. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 10, 24 ян. 1984.
33. ДОЧЕВА, Екатерина. Топлотата на „Зимни музикални вечери” – Пазарджик-84 / Екатерина Дочева. // М у з. ж и в о т, № 3, 10 февр. 1984.
34. ДОЧЕВА, Екатерина. За Пазарджик и неговия музикален фестивал Зимни музикални вечери / Екатерина Дочева. // М а к о в е, VІ, № 1, 25 февр. 1984, с. 1, 2, прил.на в.”Знаме”(Пазарджик), ХХХV, № 24.
1985

35. ЙОВОВА, Веселина. Зимни музикални вечери – Пазарджик 85 / Веселина Йовова. // О т е ч. ф р о н т, № 12049, 14 ян. 1985.


36. ПРАЗНИЦИ на музиката : За десети път „Зимни музикални вечери” в Пазарджик, 18-21 януари. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 6, 15 ян. 1985.
37. ПАНАЙОТОВА, Димитрина. Десети юбилеен музикален фестивал „Зимни музикални вечери” – Пазарджик `85 / Димитрина Панайотова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 9, 22 ян. 1985.
38. ХРИСТОВА, Юлия. “Зимни музикални вечери” в Пазарджик / Юлия Христова. // Б ъ л г. м у з и к а, 1985, № 3, с. 71-72.
1986

39. ВИДЕЛОВА, Райна и др. Съприкосновение с магията на изкуството / Райна Виделова, Йонка Христозова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 9, 21 ян. 1986.

За фестивала „Зимни музикални вечери `86”.
40. ИМАТ думата гости и изпълнители. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 9, 21 ян. 1986.

Впечатления от пазарджишкия музикален фестивал.


41. ВЕСТИ. // Б ъ л г. м у з и к а, 1986, № 3, с. 81.

Втори конкурс за симфонично произведение „Зимни музикални вечери” – Пазарджик, първа награда за Артин Потурлян. Фестивалът „Зимни музикални вечери 86” (17-20 януари), диригенти Пламен Джуров и Кирил Чапликов.


1987

42. ЗИМНИ музикални вечери. // Р а б. д е л о, № 13, 13 ян. 1987.


43. КОНЦЕРТИ, които трябва да се чуят. // С е п т.

з н а м е (Пазарджик), № 8, 20 ян. 1987.

Мнения на зрители, посетили зимните празници.
44. ОБОГАТЯВА се културният календар. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 8, 20 ян. 1987.

Кратки интервюта във фестивалните вечери.


45. ПАНАЙОТОВА, Димитрина и др. Необходим и утвърден празник на публиката / Димитрина Панайотова, Райна Виделова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 8, 20 ян. 1987.

Фестивалът на симфоничната музика в Пазарджик.


46. ПУХЛЕВА, Мария. Фестивал край Марица [„Зимни музикални вечери – Пазарджик 87”] / Мария Пухлева. // Н а р. к у л т., № 6, 6 февр. 1987.
47. РАДЕВА, Цвети. Малките големи грижи / Цвети Радева. // Б ъ л г. м у з и к а, 1987, № 8, с. 37-40.

За „Зимни музикални вечери 87”.


1988

48. ПАНАЙОТОВА, Димитрина. За тринадесети път „Зимни музикални вечери” / Димитрина Панайотова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 2, 12 ян. 1988.


49. БОЯДЖИЕВ, Николай. В Пазарджик „Зимни музикални вечери” / Николай Бояджиев. // К о о п. с е л о, № 11, 14 ян. 1988.
50. ГЪРЕВ, Момчил. „Зимни музикални вечери Пазарджик 88” / Момчил Гърев. // Р а б. д е л о, № 14, 14 ян. 1988.

51. В Пазарджик започва фестивалът „Зимни музикални вечери”. // О т е ч. г л а с, № 12, 16 ян. 1988.


52. АРНАУДОВ, Васил. Авторитетен концертен подиум / Васил Арнаудов. //

С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 3, 19 ян.1988.

Мнение за фестивала на симфоничната музика в Пазарджик.
53. ВИДЕЛОВА, Райна. Утвърждаване на традициите / Райна Виделова. //

С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 3, 19 ян. 1988.

„Зимни музикални вечери” (15-18 януари).
54. ЗИМНИ музикални празници. // О т е ч. г л а с, № 13, 19 ян. 1988.

Завърши тринадесетият фестивал.


55. КИРАДЖИЕВ, Владимир. За „Зимни музикални вечери–Пазарджик 88” – субективно! / Владимир Кираджиев. // К о м с. и с к р а, № 4, 25 ян. 1988.
56. ЧАМУРЛИЙСКА, Екатерина. Сюжетът на един фестивал / Екатерина Чамурлийска. // О т е ч. ф р о н т, № 12841, 2 февр. 1988.

„Зимни музикални вечери – Пазарджик 88”.


57. АНГЕЛОВ, Ангел. За фестивала – хубаво е, че го има… / Ангел Ангелов. // О т е ч. г л а с, № 25, 4 февр. 1988.
58. МАРКОВА, Лиляна. В празнични одежди / Лиляна Маркова. // Н а р.

к у л т., № 6, 5 февр. 1988.

За фестивала „Зимни музикални вечери – Пазарджик 88”.
1989

59. РАЙЧЕВСКИ, Георги. Фестивал за всички / Георги Райчевски. // С е п т.

з н а м е (Пазарджик), № 14, 20 ян.1989.

Разговор с проф. Иван Спасов за ХIV-те "Зимни музикални вечери".


60. ВИДЕЛОВА, Райна. Очаквани срещи с изкуството : 20-23 януари „Зимни музикални вечери” – Пазарджик / Райна Виделова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 4, 24 ян. 1989.
61. ЗИМНИ музикални вечери. // О т е ч. г л а с, № 16, 24 ян. 1989.
62. СТАНИСЛАВОВА, Анита. Синтез от музика и поезия : Зимни музикални вечери – Пазарджик 89 / Анита Станиславова. // К о м с. и с к р а, № 5, 30 ян. 1989, с. 4-5.
63. НЕДЯЛКОВА, Кунка. Спокойно, вещо, без суетня : ХІV фестивал „Зимни музикални вечери” в Пазарджик / Кунка Недялкова. // О т е ч. ф р о н т, № 13100, 2 февр. 1989.
64. ДОЧЕВА, Екатерина. Град за музика : „Зимни музикални вечери” – Пазарджик 89 / Екатерина Дочева. // Н а р. к у л т., № 7, 10 февр. 1989.
1990

65. ЙОВОВА, Веселина. „Зимни музикални вечери” / Веселина Йовова. //

О т е ч. ф р о н т, № 13350, 19 ян. 1990.
66. ЛАМБОВА, Галя. Зимни музикални вечери – Пазарджик 90 / Галя Ламбова. // О т е ч. г л а с, № 13, 19 ян. 1990.
67. „ЗИМНИ музикални вечери – Пазарджик 90”. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 6, 23 ян. 1990.

За петнадесети път. Впечатления. Гостува японската пианистка Рикако Акацу-Стоянова.


68. „МУЗИКАТА е магия, която те държи цял живот”. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 12, 13 февр. 1990.

Ехо от пазарджишкия фестивал на симфоничната музика. Интервю с диригента от Гърция Вирон Фидетзис.


1991

69. СПАСОВ, Иван. Най-важното днес е да спасим духа на нацията : [Интервю] : Проф. …, главен художествен ръководител на пазарджишкия симфоничен оркестър пред в.”Знаме” / Иван Спасов. // З н а м е (Пазарджик), ХLVІ, № 4, 18 ян. 1991, с. 1, 4.

Тази вечер за шестнадесети път ще бъде открит традиционният фестивал на симфоничната музика
70. ЗУГАНЕЛИС, Янис. Човек живее и заради душата си : [Интервю] / Янис Зуганелис. ("Зимни музикални вечери" - Пазарджик 91). // З н а м е (Пазарджик), XLVI, № 5, 22 ян. 1991, с. 4.

Авт.е солист на концерта в първата вечер от фестивала.


71. МУЗИКАТА е нужна именно днес : За да забравим тревогите, политическите пристрастия, отчуждението. („Зимни музикални вечери”- Пазарджик 91). // З н а м е (Пазарджик), ХLVІ, № 5, 22 ян. 1991, с. 4.

При закриването на фестивала, председателят на Общинския съвет за духовно развитие Николай Шопов, връчи на всички участници и спонсори почетен знак за участие.


1992

72. ЗМИЙЧАРОВ, Петър. За седемнадесети път "Зимни музикални вечери" / Петър Змийчаров. // З н а м е (Пазарджик), XLVII, № 3, 21 ян. 1992, с. 4.

Слово на проф.Иван Спасов - музикален директор на фестивала. На диригентския пулт - Васил Казанджиев. Съпътстваща изява - изложба на художниците Стефан Лютаков и Николай Карамфилов, която отбелязва и рождения ден на маестро Спасов.
73. ОТЗВУЧАХА последните акорди. (Изкуство). // В и д е л и н а-А (Пазарджик), II, № 3, 20-26 ян. 1992, с. 4.

На 17-тия фестивал в Пазарджик.
1993

74. КРЪСТЕВА, Дима. „Зимни музикални вечери `93” / Дима Кръстева. // З н а м е (Пазарджик), № 4, 26 ян. 1993, с. 7.


75. ПАУНОВА, Поля. Съхранена традиция / Поля Паунова. // З н а м е (Пазарджик), № 6, 9 февр. 1993, с. 7.

Отзвук от „Зимни музикални вечери `93”.


1994

76. ПРОГРАМА на Зимни музикални вечери-94. // В и д е л и н а (Пазарджик), V, № 4, 25 ян. 1994, с. 8.


77. ЛЯКОВ, Панайот. Зимни музикални вечери „Пазарджик-94” са открити / Панайот Ляков. // Д е м о к р а ц и я, V, № 23, 28 ян. 1994.
78. ОАЗИС на музикалната култура. // З н а м е (Пазарджик), № 5, 1 февр. 1994, с. 9.

Зимните музикални празници в Пазарджик.

79. ФЕСТИВАЛЪТ отмина, да живее фестивалът! : „Зимни музикални вечери” са очакван празник за не малко хора в Пазарджик. // З н а м е (Пазарджик), № 5, 1 февр. 1994, с. 1, 9.
80. ПОЗДРАВЯВАМ всички, които са работили за възпитанието на тази публика [Проф.Димо Димов, ръководител на Новия струнен квартет „Димов”] :

Изпълнители за „Зимни музикални вечери `94” и пазарджишката публика. // З н а м е (Пазарджик), № 6, 8 февр. 1994, с. 9.


1995

81. КРЪСТЕВА, Дима. Фестивалът е на 20 години / Дима Кръстева. // З н а м е (Пазарджик), № 2, 10 ян. 1995, с. 9.


82. ПЕТРОВ, Ангел. Пред прага сме на фестивала „Зимни музикални вечери-95” / Ангел Петров. // В и д е л и н а (Пазарджик), VІ, № 3, 17 ян. 1995, с. 8.
83. САКЬОВА, Бистра. Зимни музикални вечери / Бистра Сакьова. // Г л а с (Пловдив), LІІ, № 19, 25 ян. 1995, с. 3.

20-ти юбилеен фестивал (26-29 ян.).


84. САКЬОВА, Бистра. Стартира музикалният фестивал в Пазарджик / Бистра Сакьова. // Г л а с (Пловдив), LІІ, № 20, 26 ян. 1995.
85. ДИМИТРОВ, Христофор. Завърши фестивалът „Зимни музикални вечери 95” / Христофор Димитров. // Л ъ ч (Пазарджик), ІІ, № 8, 30 ян. 1995, с. 1, 3.
86. [ДВАДЕСЕТ] години трепетно очаквани празници. // З н а м е (Пазарджик), № 5, 31 ян. 1995, с. 6.

Юбилейни празници на симфоничната музика.


87. “ЗИМНИ музикални вечери `95” приключи в неделя. // В и д е л и н а (Пазарджик), VІ, № 5, 31 ян. 1995, с. 2.

88. ЗЪЗРЕВ, Христо. Отмина юбилейният ХХ фестивал „Зимни музикални вечери – Пазарджик `95” / Христо Зъзрев. // В и д е л и н а (Пазарджик), VІ, № 6, 7 февр. 1995, с. 8.


89. ПРЕМИЕРИ на проф.Иван Спасов и Енио Мориконе : "Зимни музикални вечери `96". // З н а м е (Пазарджик), № 51, 19-22 дек. 1995, с. 1.

Фестивалът ще бъде посветен на съвременната българска музика.
1996

90. ДЕЛИЙСКА, Аделина. Синът на Енио Мориконе ще дирижира у нас : Фестивалът "Зимни музикални вечери" ще започне с рапсодия "Вардар" и "Кармина Бурана" / Аделина Делийска. // С т а н д а р т, № 1197, 16 ян. 1996, с. 17.


91. ВЕНЧЕВА, Стефка. Фестивал "Зимни музикални вечери `96" в Пазарджик започва с "Кармина Бурана" / Стефка Венчева. // К о н т и н е н т, IV, № 14, 17 ян. 1996, с. 10.

92. САРАФСКИ, Петър. Синът на Мориконе дирижира фест / Петър Сарафски. // Г л а с д н е с (Пловдив), № 13, 17 ян. 1996, с. 9.

"Зимни музикални вечери" - Пазарджик `96.
93. КУЗЕВА, Соня. "Зимни музикални вечери `96" в Пазарджик ще закрие синът на Енио Мориконе / Соня Кузева. // В и д е л и н а (Пазарджик), VII, № 4, 23 ян.1996, с. 10.
94. СВЕТЛОВА, Стела. Най-малката ученичка на музикалното училище в Пловдив ще дебютира на матине в "Зимни музикални вечери `96" / Стела Светлова. //

В и д е л и н а (Пазарджик), VII, № 4, 23 ян. 1996, с. 10.

Антоанета Абаджиева от Пазарджик.
95. ЗИМНИ музикални вечери `96 - Пазарджик. // З н а м е (Пазарджик), № 4, 23-29 ян. 1996, с. 11.

Програма на фестивалните вечери.

96. МОРИКОНЕ-син не живеел под сянката на татко Енио : Андреа готов да композира музика с посвещение на Пазарджик. // В и д е л и н а (Пазарджик), VII, № 5, 30 ян. 1996, с. 13.

Италианският композитор дирижира заключителния концерт на „Зимни музикални вечери”.


97. БОЙЧЕВА, Дима. Артсензации съпътстваха фестивала / Дима Бойчева. // З н а м е (Пазарджик), № 5, 30 ян.-5 февр. 1996, с. 9.
98. БОЙЧЕВА, Дима. От четири деца Андреа единствен наследява таланта на баща си Енио Мориконе : [Интервю с младия италиански диригент] / Дима Бойчева.

// З н а м е (Пазарджик), № 5, 30 ян.-5 февр. 1996, с. 9.

В последната фестивална вечер младият Мориконе за пръв път се представи пред пазарджишката публика с творбата на баща си „Кантата за сопрано, пиано и оркестър”.
99. БОЙЧЕВА, Дима. "Щастлив съм да стъпя отново на тази сцена" : С тези думи проф. Иван Спасов, отново музикален директор на фестивала, откри неговото 21-о издание : Зимни музикални вечери Пазарджик `96 / Дима Бойчева. // З н а м е (Пазарджик), № 5, 30 ян.-5 февр. 1996, с. 9.
100. РОБЕВ, Георги. Отдадох живота си на хоровата капела "Св. Обретенов" : Споделя нейният художествен ръководител проф. … : Още два концерта в Пазарджик през този сезон замисля маестрото : [Интервю]. / Георги Робев. (Зимни музикални вечери-Пазарджик `96). // З н а м е (Пазарджик), № 5, 30 ян.-5 февр. 1996, с. 9.

Подпис : Дима Бойчева.


101. ЧУЧКОВ, Виктор. Приятелството ми със семейство Мориконе е отпреди осем години : Споделя пианистът … : [Интервю] / Виктор Чучков. // З н а м е (Пазарджик), № 5, 30 ян.-5 февр. 1996, с. 9.

Подпис: Дима Бойчева

Виктор Чучков – за втори път с изява в Пазарджик.
102. ХРИСТОВ, Димитър. С голям успех премина фестивалът "Зимни музикални вечери" / Димитър Христов.

// П а з а р д ж и ш к и н о в и н и (Пазарджик), II, № 4, 2-9 февр. 1996, с. 3.


103. ЕХО от фестивала "Зимни музикални вечери".

// З н а м е (Пазарджик), № 6, 6-12 февр. 1996, с. 9.


1997

104. ЗИМНИТЕ музикални вечери стартират в края на януари. // В и д е л и н а (Пазарджик), VIII, № 2, 14 ян. 1997, с. 5.


105. ЗИМНИ музикални вечери "Пазарджик`97" : Програма на фестивала. //

З н а м е (Пазарджик), № 2, 14-20 ян. 1997, с. 6.


106. ФЕСТИВАЛЪТ да носи името на Маестро Иван Спасов : Предлага ръководството на Симфоничния оркестър. (Зимни музикални вечери "Пазарджик `97"). // З н а м е (Пазарджик), № 3, 21-27 ян. 1997, с. 6.

Подготовка на музикалния фестивал.


107. [ДВАДЕСЕТ и втори] ХХII фестивал "Зимни музикални вечери" - Пазарджик `97 : От 30 януари до 2 февруари в зала "Маестро Георги Атанасов" от 19 часа. // З н а м е (Пазарджик), № 4, 28 ян.-3 февр. 1997, с. 7.

Програма на фестивала.


108. ДИМИТРОВА, Светла. Зимните музикални вечери открити с "Вардар" и закрити с Бетовен / Светла Димитрова. // В и д е л и н а (Пазарджик), VIII, № 5, 4 февр. 1997, с. 10.
109. БОЙЧЕВА, Дима. Дори и в кризата фестивалната зала бе препълнена : Скопчани не пожелаха да чуят "Вардар" в Пазарджик / Дима Бойчева. (Зимни музикални вечери "Пазарджик `97"). // З н а м е (Пазарджик), № 5, 4-10 февр. 1997, с. 6.
1998

110. [ДВАДЕСЕТ и третият] 23-ият фестивал е готов за старт. ("Зимни музикални вечери"). // З н а м е (Пазарджик), № 3, 7 ян. 1998, с. 6.


111. ПРОГРАМАТА е готова, билети се продават от утре : Пред 23-я фестивал "Зимни музикални вечери `98". // З н а м е (Пазарджик), № 12, 20 ян. 1998, с. 6.
112. ДИКОВА, Надя. "Зимни музикални вечери" пред провал заради пари : Празниците с името на маестро Спасов / Надя Дикова. // М а р и ц а (Пловдив), № 17, 23 ян. 1998, с. 7.

Програма на музикалните вечери в Пазарджик.


113. ЕДИН милион лева … (Тази вечер започна зимният музикален фестивал „Проф.Иван Спасов”). // З н а м е (Пазарджик), № 20, 30 ян.-1 февр. 1998, с. 6.

Пазарджишката фондация "Вивиан" – спонсор на проявата.


114. МАРИН МАРИНОВ дари [на общината] „Двоен портрет на Иван Спасов”. (Тази вечер започна зимният музикален фестивал „Проф.Иван Спасов”). // З н а м е (Пазарджик), № 20, 30 ян.-1 февр. 1998, с. 6.

За 23-то издание на фестивала фирма „Мултиграф” издаде нов плакат с изображението от творбата на художника.


115. ДВАЙСЕТ и третият фестивал вече е история. (Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" - Пазарджик `98). // З н а м е (Пазарджик), № 22, 3 февр. 1998, с. 6.

Спонсори на фестивала.


116. КУАДРИНИ, Леонардо. Фестивалът е на добро ниво за Източна Европа : Оценява италианският диригент … / Леонардо Куадрини ; [Интервю на] Мая Николова. // З н а м е (Пазарджик), № 22, 3 февр. 1998, с. 6.

117. С благодарност към всички дарители и спонсори на ХХIII Зимни музикални вечери "Професор Иван Спасов" – Пазарджик `98! // З н а м е (Пазарджик), № 23, 4 февр. 1998, с. 6.

Подпис: Отдел "Култура", Община Пазарджик.
118. ПЕТРОВА, Мая. "Зимни музикални вечери - Пазарджик `99" / Мая Петрова. (28 януари - 1 февруари). // З н а м е (Пазарджик), № 235, 2 дек. 1998, с. 6.

Програма на фестивала.1999

119. [ДВАДЕСЕТ и четвърти] 24-и фестивал "Зимни музикални вечери "Пазарджик `99" : 28 - 31 януари. // З н а м е (Пазарджик), № 15, 22-24 ян. 1999, с. 6.

Програма.
120. СПАСОВА, Василка. Докато съм жива, ще направя всичко, за да не бъде забравен Иван Спасов / Василка Спасова ; [Интервю на] Дима Бойчева. (Петъчен гост). // З н а м е (Пазарджик), № 15, 22-24 ян. 1999, с. 6.

Разговор със съпругата на проф. Иван Спасов, почетен председател на фестивала "Зимни музикални вечери".


121. [ДВАДЕСЕТ и четвъртото] 24-то издание на музикалните вечери предстои : В петък стартират фестивалните вечери, които ще отбележат 5 годишнини. //

В и д е л и н а (Пазарджик), Х, № 4, 26 ян. 1999, с. 4.

30 г. Симфоничен оркестър-Пазарджик, 65 г. от рождението на проф.Иван Спасов, 40 г. от смъртта на Бохуслав Мартину (Чехия), Първи международен конкурс по композиция, носещ името на проф.Иван Спасов и 100 г. от рождението на Панчо Владигеров.
122. "ЗИМНИ музикални вечери - Пазарджик `99". // З н а м е (Пазарджик), № 20, 29-31 ян. 1999, с. 6.

Съдържа: Н е к а го има, за да запази Пазарджик духовността си : Бивши кметове за фестивала. - В сметките над 8 милиона. – М у з и к а

т а е в душата на художника [Изложба на Пазарджишкото дружество на художниците – съпътстваща изява].
123. ОТКРИТИ са 24-те "Зимни музикални вечери". // З н а м е (Пазарджик), № 20, 29-31 ян. 1999, с. 1.
124. БОЙЧЕВА, Дима. Приключи поредният фестивал "Зимни музикални вечери "Професор Иван Спасов" / Дима Бойчева. // З н а м е (Пазарджик), № 21, 1 февр. 1999, с. 6.
125. БОЙЧЕВА, Дима. Състуденти на професор Спасов дойдоха на фестивала / Дима Бойчева. (Приключи поредният фестивал "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов"). // З н а м е (Пазарджик), № 21, 1 февр. 1999, с. 6.

Гости. Отзиви на композитора Димитър Тъпков и на Борислав Иванов - директор на Пловдивската опера.


126. НИКОЛОВА, Емилия. Фестивалът е жив, защото я има публиката : Мнение на специалиста / Емилия Николова. // З н а м е (Пазарджик), № 23, 3 февр. 1999, с. 6.

Вж и: М у з и к а Viva, II, № 3, февр. 1999, с. 1, 2.


2000

127. ЗА 25-и път фестивал "Зимни музикални вечери". (Предстоящо). // З н а м е (Пазарджик), № 10, 17 ян. 2000, с. 6 : със сн.

От 3 до 6 февруари.
128. ЦАРСКИ, Тодор. Зимните музикални вечери посветени на проф. Иван Спасов / Тодор Царски. (Юбилей). // Н а ч а л о (Пазарджик), I, № 2, 18 ян. 2000, с. 13.
129. КУЮМДЖИЕВ, Юлиан. Юбилейни Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" в Пазарджик / Юлиан Куюмджиев. (Музика). // М у з. х о р и з о н т и, XXXV, 2000, № 2, с. 10-12.
130. ФЕСТИВАЛЪТ пред старт. // З н а м е (Пазарджик), № 22, 2 февр. 2000, с. 6.

Пресконференция на организаторите с участието на проф. Василка Спасова, почетен директор на фестивала.


131. ЗОГРАФОВА, Нели. "Музикални вечери" в Пазарджик / Нели Зографова. // М а р и ц а (Пловдив), № 32, 4 февр. 2000, с. 1.
132. [ДВАДЕСЕТ и петият] 25-ят фестивал "Зимни музикални вечери Проф. Иван Спасов" започна. (Юбилей). // З н а м е (Пазарджик), № 24, 4-6 февр. 2000, с. 6. : със сн.

Кметът на Пазарджик д-р Иван Колчаков откри фестивала.


133. ИЛИЕВА-ПРИНЦ, Мария. Емоционалните ми връзки с Пазарджик са отдавнашни и силни / Мария Илиева-Принц ; [Интервю на] Дима Бойчева. // З н а м е (Пазарджик), № 24, 4-6 февр. 2000, с. 6 : със сн.

Разговор с пианистката Мария Принц, преподавателка във Виенската консерватория, солистка във втората вечер на фестивала "Зимни музикални вечери".


134. [ДВАДЕСЕТ и петият] 25-ят фестивал "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" завърши. // З н а м е (Пазарджик), № 25, 7 февр. 2000, с. 6.

Програма на четвъртата, последна вечер. Кметът д-р Иван Колчаков закри фестивала.


135. НИКОЛОВА, Емилия. Познава ли се денят от сутринта? / Емилия Николова. (Ехо от фестивала "Зимни музикални вечери"). // З н а м е (Пазарджик), № 35, 21 февр. 2000, с. 6.

2001

136. НИКОЛОВА, Неда. Готова е програмата на фестивала / Неда Николова. (1-4 февруари - Зимни музикални вечери). // З н а м е (Пазарджик), № 6, 10 ян. 2001, с. 6.

Деян Павлов - временно изпълняващ длъжността главен худ. ръководител на Симфонично-оперетното дружество за програмата на предстоящия фестивал.
137. БОЙЧЕВА, Дима. Започва 26-ят фестивал "Зимни музикални вечери" / Дима Бойчева. // З н а м е (Пазарджик), № 21, 31 ян. 2001, с. 6.

Акценти на фестивала. Партньор – международният конкурс за пиано „”ХХ век” в Орлеан, Франция. Пресконференция на общински сектор "Култура" по повод откриването на музикалните празници. Във фестивалните вечери изяви на Ричард Майлс и Доминик Шисар – посланици на САЩ и Франция в България. Съпътстваща проява – изложба „Визия” на Георги Божилов-Слона.


138. ДИЙН, Джефри. Българската музика е като скрито съкровище : Твърди американският виолончелист … : [Интервю] / Джефри Дийн ; Подготви Дима Бойчева. (Артфакти). // З н а м е (Пазарджик), IХ, № 23, 2-4 февр. 2001, с. 6 : със сн.

Джефри Дийн - солист на фестивала "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов".


139. ЗАПОЧНАХА "Зимни музикални вечери" / Подготви Дима Бойчева. // З н а м е (Пазарджик), ІХ, № 23, 2-4 февр. 2001, с. 6.

В присъствието на проф. Спасова, гл.ас.Албена Димова, преподавател в АМТИ, Пловдив, представи съпътстващата изложба на Георги Божилов и книгата „Клавирната музика на Иван Спасов”, и интересното съжителство между двамата големи творци.


140. БОЙЧЕВА, Дима. Завършиха „Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов” / Дима Бойчева. // З н а м е (Пазарджик), ІХ, № 24, 5 февр. 2001, с. 6.

Обзор. Мнение на проф. Спасова за изпълнението на творбите и въздействието им.

141. ФРЕНСКИЯТ посланик не пожела да коментира визовия скандал. // З н а

м е (Пазарджик), IХ, № 24, 5 февр. 2001, с. 1, 6 : със сн.

„Дошъл съм тук като музикант-цигулар, поканен от пазарджишкия симфоничен оркестър и хората в града”. Посланикът на Франция в България Доминик Шасар свири на закриването на "Зимни музикални вечери".
142. СПАСОВА, Василка. Завършиха дните в чест на проф. Иван Спасов / Василка Спасова. // М а р и ц а (Пловдив), Х, № 49, 20 февр. 2001, с. 16.

Първата вечер на 26-я фестивал Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов-Пазарджик `2001" - под патронажа на посланика на САЩ Ричард Майлс. За първи път е представено и утвърдено партньорство с Международния конкурс за пиано ХХ век.


143. ЗАПОЧНА подготовката на "Зимни музикални вечери". (Артфакти). // З н а м е (Пазарджик), Х, № 207, 26-28 окт. 2001, с. 6 : със сн.

Фестивалът ще се проведе от 31 ян. до 3 февр. 2002 г.


2002

144. ГЕРГИНСКА, Радка. [Двадесет и седмите] ХХVII-те Зимни музикални вечери - от 31-и януари / Радка Гергинска. // В и д е л и н а (Пазарджик), ХIII, № 3, 22-28 ян. 2002, с. 16. : с 2 сн.

Сн. на Христина Ангелакова и проф.Иван Спасов.
145. [ДВАДЕСЕТ и седми] ХХVІІ-и Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов”– Пазарджик`2002 : [Програма]. // З н а м е (Пазарджик), ХІ, № 21, 31 ян. 2002, с. 7.
146. СИМЕОНОВА, Ивана. По ноти от Италия ще свирят на фестивала / Ивана Симеонова. (Арткафе). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, I, № 9, 31 ян. 2002, с. IV.

За произведението "Обелис Иберия", което ще звучи втората вечер на фестивала "Зимни музикални вечери", информира диригента на Симфоничен оркестър-Пазарджик Петър Стефанов.

147. ЗАПОЧНАХА "Зимни музикални вечери" : Премиерът прати телеграма, депутатите не уважиха събитието. (При полупразна зала). // З н а м е (Пазарджик), ХI, № 22, 1-3 февр. 2002, с. 1, 6.
148. КАТЯ РИЧЕЛИ в Пазарджик : Италиански диригент обещава да я доведе на "Зимни музикални вечери". (Догодина). // З н а м е (Пазарджик), ХI, № 22, 1-3 февр. 2002, с. 1. : със сн.

Леонардо Куадрини (гост-диригент на фестивала и през 1998 г.) отново ще дирижира оркестъра през четвъртата фестивална вечер.

149. ЗИМНИ музикални вечери в Пазарджик. (Култура). // Д у м а, ХII, № 27, 2-3 февр. 2002, с. 16.

27-мо издание на фестивала (31 ян.-3 февр. 2002 г.).


150. ЗАРЕВА, Мелина. Димитър Киров гост на Вечерите / Мелина Зарева. (Арткафе). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, I, № 11, 4 февр. 2002, с. IV. : със сн.

Седем платна на художника, посветени на творчеството на професор Иван Спасов - създател на фестивала, съпътстват "Зимни музикални вечери".


151. КУАДРИНИ, Леонардо. Операта и театърът се превърнаха в антики / Леонардо Куадрини ; Интервю на Диляна Матакиева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, I, № 11, 4 февр. 2002, с. III. : с 1 сн.

Диригент от Италия, гостувал на фестивала "Зимни музикални вечери" и през 1998 г.


152. ФЕСТИВАЛЪТ е жив, да живее фестивалът! : 27-ят фестивал "Зимни музикални вечери "Проф.Иван Спасов". // З н а м е (Пазарджик), ХI, № 23, 4 февр. 2002, с. 6. : с 2 сн.

Под диригентството на Леонардо Куадрини и с участието на гост-пианистката Саори Мизумура, Христина Ангелакова, сопраното Тиха Генова и др.


153. [ДВАДЕСЕТ и седми] 27-ми Зимни музикални вечери "Проф.Иван Спасов". (Културна хроника 2002). // М а р и ц а (Пазарджик), 2002, № 5, с. 13-14.
154. СИМЕОНОВА, Диди. Милчо Левиев ще свири на феста „Зимни музикални вечери” / Диди Симеонова. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, І, № 238, 19 дек. 2002, с. ІV.

Програма на 28-то издание. В рамките на фестивала за първи път - научна конференция, посветена на хабилитационния труд на Изабел Руар – доктор на музиковедските науки на Сорбоната.


155. ДНИТЕ преди Коледа. (Пазарджик – градът и общината). // В и д е л и н а (Пазарджик), ХIII, № 177, 20 дек. 2002, с. 6.

Стр. съдържа и: К о л ч а к о в, Иван. Уважаеми дами и господа, повече от четвърт век фестивалът Зимни музикални вечери "Проф.Иван Спасов" отстоява традициите... : [Обръщение на кмета … по повод предстоящото 28-мо издание на форума].


2003

156. ЛЮТАКОВА, Елена. "Сътворяване" на културна реалност, начало, хронология, очакване / Елена Лютакова. (28 фестивал Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов"). // П а з а р д ж и к - О б щ и н а т а, № 2, 10-12 ян. 2003, с. 2, прил. на в."Знаме" (Пазарджик), ХI, № 6.

Също и в: В и д е л и н а (Пазарджик), ХIV, № 7, 10 ян. 2003, с. 6. История на празника.

157. ДИМОВА, Сима. Ученичка на Монсерат Кабайе ще пее на Зимните музикални вечери : Фестивалът посреща гости от Австрия и Франция / Сима Димова. (Арткафе). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 8, 13 ян. 2003, с. 4.

Сопраното Жули Касия Кавалканте от Бразилия, Марио Хосен от Австрия и Людмил Райчев от Франция.
158. КОЛЧАКОВ, Иван. Уважаеми дами и господа... / Иван Колчаков. // П а з а р д ж и к – О б щ и н а т а, № 3, 17-19 ян. 2003, с. 2, прил. на в.”Знаме”(Пазарджик), ХI, № 11.

Също и в: В и д е л и н а (Пазарджик), ХIV, № 12, 17 ян. 2003, с. 6.

Обръщение на кмета на Пазарджик към обществеността за набиране на средства, необходими за провеждане на фестивала "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов".
159. МАТАКИЕВА, Диляна. "Зимни музикални вечери" са част от музикалната култура на България / Диляна Матакиева. (Арткафе). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 15, 22 ян. 2003, с. 4.

Пламен Първанов, худ.ръководител на Симфонично-оперетното дружество за фестивала.


160. СИМЕОНОВА, Диди. Показват уникални картини на Йоан Левиев / Диди Симеонова. (Арткафе). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 16, 23 ян. 2003, с. 4.

Изложба на художника Йоан Левиев ще бъде открита на 30 януари в рамките на фестивала "Зимни музикални вечери" - Пазарджик.


161. СИМЕОНОВА, Диди. Ученичка на Монсерат Кабайе пристига в понеделник : Ще можем да я чуем във втората музикална вечер / Диди Симеонова. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 17, 24 ян. 2003, с. 4.

Жули Касиа Кавалканте.


162. БОЙРИКОВА, Мариана. Участници в 28 фестивал "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" - Пазарджик : 30 януари-2 февруари 2003 г. / Мариана Бойрикова. // П а з а р д ж и к - о б щ и н а т а, № 4, 24-26 ян. 2003, с. 4, прил. на в."Знаме"(Пазарджик), ХI, № 16.

Също и в: В и д е л и н а (Пазарджик), ХIV, № 17, 24 ян. 2003, с. 8.

Представяне.
163. ЛЮТАКОВА, Елена. "Зимни музикални вечери" оцелява 28 години : [Интервю] / Елена Лютакова. (Регионална страница - Пазарджик). // М а р и ц а

(П л о в д и в), ХII, № 24, 25 ян. 2003, с. 16 : с 1 сн.

Също и в: П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 17, 24 ян. 2003, с. 4.

Авт.е началник сектор "Култура" в община Пазарджик.


164. СИМОВА, Деси. Първите гости за Зимните пристигнаха : Сред очакваните са бразилският посланик и френският културен аташе / Деси Симова. (Арткафе). // П а

з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 19, 28 ян. 2003, с. 4.


165. МАТАКИЕВА, Диляна. Зимните стартират с възхвала на Господа / Диляна Матакиева. (Арткафе). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 20, 29 ян. 2003, с. 4.

В първата и последната вечер на 28-те "Зимни музикални вечери" ще прозвучат две произведения, чийто теми са молитвена възхвала на Господа.


166. МАТАКИЕВА, Диляна. Награда на името на проф. Спасов правят във Франция / Диляна Матакиева. (Арткафе). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 20,

29 ян. 2003, с. 4.

Награда на името на Иван Спасов ще се учреди в рамките на Международния конкурс за пиано ХХ век Орлеан - Франция, партньор на "Зимни музикални вечери", съобщи пианистът Людмил Райчев, гост на фестивала.
167. БОЙЧЕВА, Дима. Отново фестивални вечери / Дима Бойчева. // З н а м е (Пазарджик), ХI, № 20, 30 ян. 2003, с. 6 : със сн.

Д-р Василка Спасова - директор на фестивала, Пламен Първанов – худ. ръководител на Оперетно-симфоничното дружество и гостите Людмил Райчев и Жули Касиа Кавалканте за предстоящите концерти.


168. ДИМОВА, Сима. Милчо Левиев ще открие изложба на брат си / Сима Димова. (Арткафе). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 21, 30 ян. 2003, с. 4.

Експозицията на Йоан Левиев съпътства откриването и провеждането на фестивала "Зимни музикални вечери".


169. БОЙЧЕВА, Дима. Зимните музикални вечери бяха открити / Дима Бойчева. (За 28-и път). // З н а м е (Пазарджик), ХI, № 21, 31 ян.-2 февр. 2003, с. 1, 7 : със сн.

Изложба от живописните платна на покойния пловдивски художник Йоан Левиев съпътства изданието на форума.


170. МУЗИКАТА е необятно море.... : В него с радост се потапят българският пианист Людмил Райчев и бразилската певица Жули Кавалканте : [Интервю с двамата гости на фестивала] / Жули Кавалканте, Людмил Райчев ; Въпросите зададе Дима Бойчева. (Зимни музикални вечери). // З н а м е (Пазарджик), ХI, № 21, 31 ян.-2 февр. 2003, с. 7.

171. БОЙЧЕВА, Дима. Малцина прогониха провинциалната скука / Дима Бойчева. (28-и "Зимни музикални вечери"). // З н а м е (Пазарджик), ХI, № 22, 3 февр. 2003, с. 6.

Размисли след фестивала.
172. ВАРНИКОВА, Диана. [Двадесет и осми] 28-и фестивал "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" / Диана Варникова. (Култура). // Д у м а, XIII, № 27, 3 февр. 2003, с. 15.

Проведен в Пазарджик от 30.01 до 2. 02. 2003 г.


173. КАВАЛКАНТЕ, Жули Касия. Топлотата и човечността ни сродяват / Жули Касия Кавалканте ; Интервю на Диляна Матакиева. (Арткафе). // П а з а р

д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 23, 3 февр. 2003, с. 4 : със сн.

Също и в: М а р и ц а (Пловдив), ХII, № 31, 1 февр. 2003, с. 16.

Жули Касия Кавалканте - бразилска оперна певица, гост на "Зимните музикални вечери".


174. СИМЕОНОВА, Диди. Закриха "Зимните музикални вечери" : Публиката се наслади на Марио Хосен / Диди Симеонова. (Арткафе). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 23, 3 февр. 2003, с. 4.

Марио Хосен - цигулар-виртуоз.


175. ЛЕВИЕВ, Милчо. Аз съм биконтинентален : [Интервю] / Милчо Левиев. // З н а м е (Пазарджик), ХI, № 23, 4 февр. 2003, с. 6 : със сн.

Подпис: Дима Бойчева.

Един от участниците в 28-то издание на "Зимните музикални вечери".
176. РАЙЧЕВ, Людмил. Не забравям, че съм тръгнал от България : За мен е чест да свиря на родна сцена, казва... / Людмил Райчев ; Интервю на Диляна Симова. (Арткафе). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 26, 6 февр. 2003, с. 4

Пианист, участник в "Зимни музикални вечери".


177. НА добър час на фестивала и винаги да го има! : "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" – Пазарджик `2003. // П а з а р д ж и к - О б щ и н а т а, № 6, 7-9 февр. 2003, с. 2, прил. на в."Знаме" (Пазарджик), ХI, № 26 ; № 7, 14-16 февр. 2003, с. 4 , прил. на в. "Знаме", № 31.

Също и в: В и д е л и н а (Пазарджик), ХIV, № 27, 7 февр. 2003, с. 8 ; № 32, 14 февр. 2003, с. 8 ; П а з а р д ж и к - градът и общината, № 1, 7 февр. 2003, с 1, прил. на в."Пазарджишка Марица", II, № 27 ; № 2, 14 февр. 2003, с. 2 , прил. на в."Пазарджишка Марица", № 32.

Хроника на фестивала (30 ян.-2 февр.). Мнения на специалистите, гости на фестивала: Теодора Стефанова - музиковед, Юлиян Куюмджиев - гл.ред. на сп."Музикални хоризонти", Мария Бояджиева- музиковед, Людмил Райчев- пианист, Жули Касиа Кавалканте- оперна певица, проф. Василка Спасова.

178. КУЮМДЖИЕВ, Юлиан. Зимните музикални вечери Проф. Иван Спасов / Юлиан Куюмджиев. // К у л т у р а, ХLVII, № 7, 14 февр. 2003, с. 2.

Възхищение от последното издание на Зимни музикални вечери, организирано и осъществено от проф. Василка Спасова.
179. БОЙЧЕВА, Дима. Младият Мориконе се учи да дирижира в Пазарджик : "Знаме" бе първата българска медия, която взе интервю от сина на знаменития композитор още преди осем години / Дима Бойчева. (Артфакти). // З н а м е (Пазарджик), ХI, № 31, 14-16 февр. 2003, с. 7 : със сн.

Италианският диригент и композитор Андреа Мориконе участва в 21-я фестивал "Зимни музикални вечери"-Пазарджик през 1996 г. Кратко интервю с него.


180. ЛЮТАКОВА, Елена. Културна хроника 2000-2003 / Елена Лютакова. // П а з а р д ж и к - о б щ и н а т а, № 38, с. 4, прил. на в."Знаме"(Пазарджик), ХII, № 187, 26-28 септ. 2003.

Също и в: В и д е л и н а (Пазарджик), ХIV, № 185, 26 септ. 2003,

с. 8.

Елена Лютакова – началник сектор „Култура” за „Зимни музикални вечери”, филмовия фестивал, литературни награди и др.


181. ИМЕНИТИ изпълнители, музика на Иван Спасов : [Програма] на 29-я фестивал "Зимни музикални вечери". (Новини по ноти). // З н а м е (Пазарджик), ХII, № 233, 1 дек. 2003, с. 6 : със сн.

2004

182. НАБИРАТ средства за фестивал и църква. (Актуално). // В и д е л и н а (Пазарджик), ХIV, № 3, 7 ян. 2004, с. 4.

За организиране и провеждане на международния фестивал Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов.
183. ФЕСТИВАЛ "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов". (В Пазарджик за 29-и път). // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 4, 8 ян. 2004, с. 6.

Вж и: Д у м а, ХIV, № 9, 14 ян. 2004, с. 15.


184. БИЛЕТИ за зимния музикален фестивал. (От днес). // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 14, 22 ян. 2004, с. 1.

За 29-фестивал са oсигурени 1250 лв. от необходимите 12 хил. лв.


185. САМО 3 500 лв. събрани за Зимни музикални вечери. // В и д е л и н а (Пазарджик), ХIV, № 17, 27 ян. 2004, с. 4.

Стартиране на фестивала в Пазарджик.


186. ЗАПОЧВА фестивалът "Зимни музикални вечери". // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 19, 29 ян. 2004, с. 9 : с 3 сн.

Стр.съдържа: П о з д р а в и т е л е н адрес от президента Първанов до фестивала "Зимни музикални вечери". – С о л о в и т е песни на Иван Спасов на CD. - Георгита Н и к о л о в а. Иван Спасов е един изключително български композитор : Тази вечер изпълнителката ще участва заедно с пазарджишкия симфоничен оркестър в откриването на фестивала "Зимни музикални вечери" : [Интервю с виолончелистката на] Дима Бойчева.


187. СИМЕОНОВА, Диди. Инж.Кобаков дари пари за "Зимните" / Диди Симеонова. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 19, 29 ян. 2004, с. 1.

Общински съветници, спонсорирали проявата.


188. "ВАРДАР" звуча и на 29-то фестивално издание. (Зимни музикални вечери "Проф.Иван Спасов"). // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 20, 30 ян.-1 февр. 2004, с. 7.

Откриване на "Зимните музикални вечери "Проф. Иван Спасов" в Пазарджик (29 ян.). Съпътстващи прояви - изложба живопис на Евгения Панчова, представяне на компактдиска "Литания" със солови песни на Иван Спасов от музиковеда Екатерина Дочева и филм за маестро Спасов.


189. БОЙЧЕВА, Дима. Калуди Калудов пя и в Пазарджик : Снощи в Пазарджик беше закрит 29-ят фестивал "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" / Дима Бойчева. (На 29-я фестивал "Зимни музикални вечери"). // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 21, 2 февр. 2004, с. 6 : със сн.
190. [ДВАДЕСЕТ и деветите] 29-тите Зимни музикални вечери – вече в историята. // В и д е л и н а (Пазарджик), ХIV, № 21, 2 февр. 2004, с. 5.
191. ИЗРАЗХОДВАНИ са 14 хиляди лева. (За Зимния фестивал). // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 24, 5 февр. 2004, с. 6.

Също и в: В и д е л и н а (Пазарджик), ХIV, № 23, 4 февр. 2004, с. 2 ; П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, III, № 23, 4 февр. 2004, с. 1.


192. КУЮМДЖИЕВ, Юлиан. Зимният блясък на музикален Пазарджик / Юлиан Куюмджиев. (Перо и перушина). // М а р и ц а (Пловдив), ХIII, № 41, 11 февр. 2004, с. 20 : със сн.

Откриване на Зимни музикални вечери – 29-то издание, посветено на 70-годишнината от рождението на проф. Иван Спасов, създател на фестивала и на Пазарджишкия симфоничен оркестър.


193. ТИХОВА, Силвия. Зимни музикални вечери Проф.Иван Спасов / Силвия Тихова. // К у л т у р а, ХLVIII, № 10, 5 март 2004, с. 4.

За 29-тия фестивал и участието на Калуди Калудов.


194. НИКОЛОВА, Неда. Общественият съвет по култура обсъди програмата на 30-я юбилеен фестивал "Зимни музикални вечери" / Неда Николова. // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 233, 3-5 дек. 2004, с. 7.

Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 февр. 2005 г., съпътстващо културно събитие - изложба на художника Георги Герасимов по повод неговата 100-годишнина.


2005

195. ЗАЛА "Маестро Атанасов" - обновена. (За 30-я зимен музикален фестивал). // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 11, 18 ян. 2005, с. 7.

Подготовка за 30-я юбилеен фестивал "Зимни музикални вечери" "Проф. Иван Спасов".
196. ТАБАКОВ, Тони. Зимните вечери струват 15 000 лева / Тони Табаков. (Под часовника). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, IV, № 18, 26 ян. 2005, с. 4.
197. МЕЖДУНАРОДНО участие в Зимните музикални вечери. // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 21, 1 февр. 2005, с. 6.
198. ЗА 30-ти път ще слушаме класиците на "Зимни музикални вечери". // В и д е л и н а (Пазарджик), ХV, № 23, 3 февр. 2005, с. 5.
199. СИМЕОНОВА, Диди. Анкарският оркестър затъна в преспите край Хасково : 30-то издание на Зимни музикални вечери съвпада със стогодишнината от рождението на Георги Герасимов / Диди Симеонова. (Под часовника). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, IV, № 25, 4 февр. 2005, с. IV.
200. ГУДИМОВ, Дмитрий. Музиката те кара да мислиш : [Интервю с] руският виолончелист ... / Дмитрий Гудимов. // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 24, 4-6 февр. 2005, с. 7 : със сн.

Подпис: Дима Бойчева.

Дмитрий Гудимов - солист в програмата на ХХХ-я юбилеен международен фестивал "Зимни музикални вечери" Пазарджик `2005.
201. ПЕТРОВА, Ваня. Гостите от Анкара заседнаха в снега / Ваня Петрова. // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 24, 4-6 февр. 2005, с. 2.

Вж и: В и д е л и н а (Пазарджик), ХV, № 24, 4 февр. 2005, с. 3.

Столичният общински оркестър на Анкара и официалните гости от кметството на турската столица пропуснаха официалното откриване на фестивала "Зимни музикални вечери".
202. БОЙЧЕВА, Дима. Фестивалът завърши. Да живее фестивалът! : Кметът Иван Евстатиев закри в неделя 30-то юбилейно издание на пазарджишкия зимен музикален фестивал / Дима Бойчева. // З н а м е (Пазарджик), ХIII, № 26, 8 февр. 2005, с. 9.

Любопитни факти от историята на фестивала. Защо фестивалът изгуби блясъка си. Публиката за фестивала.


203. КУЮМДЖИЕВ, Юлиан. Музикалният фестивал в Пазарджик навърши 30 години / Юлиан Куюмджиев. (Култура). // М а р и ц а (Пловдив), ХIV, № 48, 19 февр. 2005, с. 10 : със сн.

204. БОЙЧЕВА, Дима. Изпълнители от цял свят ще поставят оперни спектакли : Михаел Шлоте внесе 1000 евро по сметката на "Зимни музикални вечери" / Дима Бойчева. (В Пазарджик). // З н а м е (Пазарджик), ХIV, № 244, 19 дек. 2005, с. 4.

Съвместна работа на пазарджишкия симфоничен оркестър с продуцентската къща "Шлоте" по подготовката на операта "Риголето".
2006

205. [ТРИДЕСЕТ и първи] ХХХI международен фестивал зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов"- Пазарджик '2006 : [Програма] 9-12 февруари 2006 година.

// О б щ и н а т а и х о р а т а, II, № 34, 13-15 ян. 2006, с. 2, прил. на в."Знаме" (Пазарджик), ХIV, № 8.

Също и в: П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, II, № 9, 13 ян. 2006, с. 4.


206. ДИМИТРОВА, Теодора. "Зимни музикални вечери" стартира с изпълнение на органа / Теодора Димитрова. // В и д е л и н а (Пазарджик), ХVI, № 21, 1 февр. 2006, с. 4.

Готова е програмата на ХХХI Международен фестивал.


207. ЗИМНИ музикални вечери в Пазарджик : Органова музика от Велин Илиев ще звучи за първи път на традиционния фестивал, чието 31-о издание започва на 9 февруари. (Култура). // Д у м а, ХVII, № 31, 7 февр. 2006, с. 15.

Изложба от творби на Иво Гълъбов и Спас Киричев се открива в първия ден на фестивала.


208. ДНЕС откриват фестивала "Зимни музикални вечери". // В и д е л и н а (Пазарджик), ХVI, № 27, 9 февр. 2006, с. 2.
209. БОЙЧЕВА, Дима. В Пазарджик зазвуча орган : Трийсет и първите "Зимни музикални вечери" бяха открити / Дима Бойчева. (За пръв път). // З н а м е (Пазарджик), ХIV, № 28, 10-12 февр. 2006, с. 1, 5 : със сн.

На с. 5 още: Д а р е н и я за зимния музикален фестивал. – Г е р о и н я т а от "Двойниците" - водеща на фестивала.


210. БОЙЧЕВА, Дима. Виена дойде в Пазарджик / Дима Бойчева. // З н а м е (Пазарджик), ХIV, № 29, 13 февр. 2006, с. 1, 9 : със сн.

Подареният от виенския храм „Сърце Исусово” старинен орган официално бе открит в първата фестивална вечер, когато прозвуча концерт за орган и оркестър от Франсис Пуленк.


211. ДИМИТРОВА, Теодора. Над 11 хил. лв. за музикалния фестивал - повечето дарени / Теодора Димитрова. // В и д е л и н а (Пазарджик), ХVI, № 31, 15 февр. 2006, с. 5.

Вж и: П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, V, № 32, 15 февр. 2006, с. I.


212. ГИНДЕВА, Виолета. Осъществи се мечтата ми да видя пълна залата на "Зимни музикални вечери" / Виолета Гиндева ; Въпросите зададе Иванка Кузева. (Общество). // В и д е л и н а (Пазарджик), ХVI, № 33, 17-19 февр. 2006, с. 15.

Авт. е зам.-кмет в община Пазарджик.


213. БЪЖЕВ, Христо. Кралят на инструментите вече и в Пазарджик / Христо Бъжев. // М у з. х о р и з о н т и, ХL, 2006, № 3, с. 17-18.

Новият концертен орган, дарен от Виена, прозвуча в първата вечер на фестивала под диригентството на Григор Паликаров, солист – Велин Илиев.


2007

214. ОТНОВО "Зимни музикални вечери". // З н а м е (Пазарджик), ХV, № 15, 24 ян. 2007, с. 9.

За 32-и пореден път в Пазарджик (8-11 февр).
215. ВХОД свободен за "Зимни музикални вечери" заради ЕС. // В и д е л и н а (Пазарджик), ХVII, № 24, 6 февр. 2007, с. 1.

Вж и: З н а м е (Пазарджик), ХV, № 25, 7 февр. 2007, с. 1, 9.

За първи път фестивалът ще е с безплатен вход за зрителите, по решение на Общината, в чест на приемането на страната ни в ЕС.
216. ДРАГУЛОВ, Томи. Архитект Сарамбелиев показва проекти на модерни църкви / Томи Драгулов. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VI, № 26, 7 февр. 2007, с. III : със сн.

Юбилейна изложба на арх. Георги Сарамбелиев съпътства 32-я международен фестивал.


217. ЮБИЛЕЙНА изложба на арх. Сарамбелиев ще съпътства "Зимните музикални вечери". // В и д е л и н а (Пазарджик), ХVII, № 25, 7 февр. 2007, с. 5.

По повод неговата 70-годишнина.


218. БОЙЧЕВА, Дима. Солист на Виенската филхармония свири с пазарджишкия оркестър : [Интервю] / Дима Бойчева. (Тази вечер). // З н а м е (Пазарджик), ХV, № 26, 8 февр. 2007, с. 8 : с 2 сн.

Волфганг Шулц - професор по музика, гостуващ солист на "Зимни музикални вечери "Проф.Иван Спасов"-Пазарджик.


219. ЗИМНИ музикални вечери : ХХХII международен фестивал - "Проф.Иван Спасов"-Пазарджик : Програма. // О б щ и н а т а и х о р а т а (Пазарджик), II, № 50, 8 февр. 2007, прил.на в."Знаме"(Пазарджик), ХV, № 26, с. 5.

Също и в: О б щ и н а т а и х о р а т а, IV, № 19, 9 февр. 2007, с. 1, прил. на в."Виделина"(Пазарджик), ХVII, № 27, 9-11 февр. 2007.


220. ПАЛИКАРОВ, Григор. Предстои ХХХII международен фестивал "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" : Какво да очаква публиката от тези 4 дни - от 8 до 11 февруари / Григор Паликаров ; Интервюто взе Надя Клисурска. // О б щ и н а т а и х о р а т а (Пазарджик), II, № 50, 8 февр. 2007, прил.на в."Знаме" (Пазарджик), ХV, № 26, с. 6.

Също и в: О б щ и н а т а и х о р а т а, IV, № 19, 9 февр. 2007, с. 2, прил. на в."Виделина"(Пазарджик), ХVII, № 27, 9-11 февр. 2007; П а з а р д ж и к - градът и общината, 9 февр. 2007, с. 2 на "Пазарджик - на пазар в петък", № 116, прил.на в."Пазарджишка Марица", VI, № 28.

Григор Паликаров – главен худ. ръководител на Симфонично-оперетно дружество-Пазарджик.
221. БОЙЧЕВА, Дима. Фестивалът "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" / Дима Бойчева. (Започна). // З н а м е (Пазарджик), ХV, № 27, 9-11 февр. 2007, с. 1, 5. Диригент - Григор Паликаров.
222. ДРАГУЛОВ, Томи. Маестро Казанджиев закри зимните музикални вечери / Томи Драгулов. (Под часовника). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VI, № 29, 12 февр. 2007, с. IV.

Маестро Васил Казанджиев дирижира в последната вечер на фестивала.


223. ДОЧЕВА, Екатерина. Няколко концерта не правят фестивал : По повод XXXII Зимни музикални вечери Проф. Иван Спасов / Екатерина Дочева. (Крешендо-декрешендо). // К у л т у р а, LI, № 6, 16 февр. 2007, с. 1.

Критична статия относно обединяващата идея и съвременна визия на фестивала.

224. КАРАКАШЕВ, Тодор. Зимни музикални вечери / Тодор Каракашев. // А з - б у к и, ХVII, № 8, 21-27 февр. 2007, с. 16.

Международен фестивал "Зимни музикални вечери "Проф.Иван Спасов" за 32-и път в Пазарджик.


2008

225. БОЙЧЕВА, Дима. Международен фестивал без ... международно участие / Дима Бойчева. (Зимни музикални вечери). // З н а м е (Пазарджик), ХVI, № 3, 8 ян. 2008, с. 9.

Програма.
226. ИЛИЕВ, Христо. Емил Йончев финансира провеждането на Зимни музикални вечери : Бизнесът в Пазарджик засега пасува за спонсорство на фестивала : Програмата / Христо Илиев. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VI, № 11, 16 ян. 2008, с. 3.

Кратка история на фестивала – концерти, гост-диригенти, композитори, изпълнители.


227. ОСЕМ хиляди лева от спонсори. // З н а м е, ХVI, № 23, 5 февр. 2008, с. 9.

За фестивала "Зимни музикални вечери".


228. ВЕНЧЕВА, Стефка. Открихме "Зимни музикални вечери" с изложба за Брамс / Стефка Венчева. (Под часовника). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, № 28, 8 февр. 2008, с. 4.

ХХХIII-ят фестивал за симфонична и съвременна музика отбелязва 175-годишнината на композитора.


229. ЗИМНИ музикални вечери в Пазарджик : Започна поредното издание на фестивала за симфонична и съвременна музика [7-10 февр.]. (Култура). // Д у м а, ХIХ, № 33, 8 февр. 2008, с. 24. : с 1 сн.
230. ВЕНЧЕВА, Стефка. Ниска посещаемост отчитат на Зимни музикални вечери / Стефка Венчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, № 29, 11 февр. 2008, с. 4.
231. ПРИКЛЮЧИ ХХХIII фестивал "Зимни музикални вечери". // З н а м е (Пазарджик), ХVI, № 27, 11 февр. 2008, с. 9.
232. КАРААТАНАСОВА, Юлияна. Многоцветен пъзел от жанрове и стилове / Юлияна Караатанасова. // Д у м а, ХIХ, № 36, 12 февр. 2008, с. 17.

Фестивалът за симфонична и съвременна музика "Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов" бе открит за 33-и път в Пазарджик.


2009

233. БОЙЧЕВА, Дима. Музиката стана съдба за братя Дойкини : Да бъдеш добър музикант е предизвикателство – признават те : [Интервю с братята музиканти Асен и Мартин] / Дима Бойчева. (Фестивал "Зимни музикални вечери"). // З н а м е (Пазарджик), ХVII, № 26, 9 февр. 2009, с. 6 : със сн.

Вж и: П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VIII, № 27, 10 февр. 2009, с. 4.

Джаз концерт в третата поредна вечер на фестивала - пианистът от Пазарджик Асен Дойкин и саксофонистът от Ню Йорк Марк Смол представиха един съвместен джазпроект с участието на вокал, контрабас и ударни.


234. ТОДОРОВ, Недялко. С почит към Иван Спасов : По повод 75 години от рождението му / Недялко Тодоров. (Памет). // М у з. х о р и з о н т и, ХLIII, № 5, 2009, с. 32-35.

Годишнината му е отбелязана най-напред в Пазарджик, на заключителния концерт на 34-ото издание на фестивала "Зимни музикални вечери "Проф.Иван Спасов" (8февр.2009)


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница